3 Feite oor die gebruik van Become In Tense (hede, verlede en toekoms)


Die term "word" is 'n werkwoord wat beide as 'n oorganklike en onoorganklike werkwoord toegepas word. Ons gaan in hierdie artikel leer hoe dit in verskillende vorme van tye werk.

"Become'' voorsien ons van die betekenisse van gebeur, pas, kom tot, gebeur, gebeur, ens. Ons kan die term in verskillende vorme van alle tye gebruik. Dit bied ons die begin van iets.

Kom ons kyk na die feite van hoe ons die woord “word” in alle tydsvorme kan gebruik.

"Word'' in die huidige tyd.

Teenwoordige tyd is 'n grammatikale vorm wat gebruik word om die handeling wat nou gebeur of gebeur, aan te bied. Nou sal die gebruik van "word" bespreek word in die teenwoordige tyd.

"Word'' is 'n term wat in die huidige tyd gebruik word om te wys dat die begin iets is.

Wanneer kan ons die woord “word” in die teenwoordige tyd gebruik?

Tipes van die huidige tydWanneer om "word" in die teenwoordige tyd te gebruik
1. Hedendaagse onbepaalde tydOns kan die werkwoord "word" in die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik om 'n handeling wat iets plaasvind in 'n algemene sin aan te dui.
2. Aaneenlopende aaneenlopende tydOns gebruik die werkwoord "word" in die teenwoordige aaneenlopende tyd met die helpende werkwoord is/is/is om te wys dat 'n handeling in die huidige oomblik gebeur of gebeur. Die werk van gebeure is nou aan die gang.
3. Hedendaagse volmaakte tydOns kan die werkwoord "word" in die teenwoordige volmaakte tyd gebruik met die helpende werkwoord het of moet wys dat die handeling van gebeure aksie in die onlangse verlede gedoen is, maar die resultaat daarvan bly steeds.
4. Present volmaakte kontinue tydDie werkwoord "word" word in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd gebruik met die helpende werkwoord was of was om die aksie van plaasvind aan die gang vir 'n tydperk voor te stel.
Wanneer om "word" in die teenwoordige tyd te gebruik

Sinsvorming en struktuur van die term “word” in die huidige tyd-

Tipes van die huidige tydSinsvorming van "word" in die huidige tyd
1. Hedendaagse onbepaalde tydOnderwerp + word/ word + voorwerp
2. Aaneenlopende aaneenlopende tydOnderwerp + is/is/word + word (teenswoordige deelwoord) +voorwerp
3. Hedendaagse volmaakte tydOnderwerp + het/het + geword (verlede deelwoord) + voorwerp
4. Present volmaakte kontinue tydOnderwerp + was/was + besig om (die huidige deelwoord) +voorwerp te word
Sinsvorming en struktuur van "word" in die teenwoordige tyd

Voorbeelde en verduidelikings van "word" gebruik in die huidige tyd-

Vorme van die huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie weer van hierdie plek raak baie gemaklik om te oornag."Become'' is in die funksie van 'n eenvoudige teenwoordige tyd wat 'n aksie van die huidige tyd toon. Dit noem die weer wat vir ons gemaklik lyk om op hierdie plek te oornag.
2. Present progressive tense/ Present continuous tenseDie manier waarop hulle ons span speel, word die wenner van die toernooi Ons sien die gebruik van die werkwoord “word” in die huidige kontinue vorm. Dus, die werkwoord is in die huidige deelwoordvorm na die "wees werkwoord'' is.
3. Hedendaagse volmaakte tydTamika het die bestuurder van die maatskappy geword vir haar uitstekende prestasie.Die aksiewoord “word” voorsien ons van die gebruik van aksie in die huidige volmaakte tyd.
4. Present volmaakte kontinue tydHussy het al twee jaar lank die beste kolwer geword voordat Sachin goed vertoon.Die werkwoord "word'' is in die huidige progressiewe tyd as gevolg van die verwysing na 'n handeling wat vir 'n tydperk voortduur.
Voorbeelde en verduidelikings van "word" in die teenwoordige tyd

"Word'' in die verlede tyd.

Die verlede tyd handel oor die aksies wat in die verlede gedoen is sonder dat dit nou die gevolg is. Laat weet ons nou die gebruik van "word" in die verlede tyd.

Ons kan die woord "word'' in die verlede in sy vorige vorm "word" gebruik om aksie te stel of uitlaat rakende die gebeure daarvan in die verlede. Ons kan deur die woord wys dat iemand of iemand voorheen tot stand gekom het met 'n doel of doel.

Wanneer kan ons "word" in die verlede tyd gebruik?

Tipe verlede tydWanneer om "word" in die verlede tyd te gebruik
1. Verlede onbepaalde tydOns kan die werkwoord "word" in sy tweede vorm in die eenvoudige verlede tyd gebruik om 'n handeling aan te dui wat iets in die verlede plaasvind. Die voorval is vroeër sonder die gevolg daarvan nou voltooi.
2. Verlede aaneenlopende tydOns gebruik die onreëlmatige werkwoord "word" in die verlede aaneenlopende tyd met die helpende werkwoord was of was om te wys dat 'n handeling in die vorige oomblik gebeur of gebeur het. Die werk van gebeure was voorheen aan die gang.
3. Verlede volmaakte tydOns kan die werkwoord "word" in sy derde vorm in die verlede volmaakte tyd gebruik met die helpende werkwoord moes wys dat die handeling van gebeur aksie in die verlede gedoen is voor 'n ander handeling.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydDie werkwoord "word" word in die verlede gebruik volmaakte aaneenlopende tyd met die helpende werkwoord was om die aksie van plaasvind aan te bied wat aangaan vir 'n tydperk in die verlede voordat 'n ander handeling plaasgevind het.
Wanneer om "word" in die verlede tyd te gebruik

Sinsvorming en struktuur van “word” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydSinsvorming van "word" in die verlede tyd
1. Verlede onbepaalde tydOnderwerp +het (verlede vorm) + voorwerp geword
2. Verlede aaneenlopende tydOnderwerp + was/was + word (teenswoordige deelwoordvorm) +voorwerp
3. Verlede volmaakte tydOnderwerp +het + geword (verlede deelwoordvorm) + voorwerp
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydOnderwerp +was geword + (teenswoordige deelwoordvorm) + voorwerp
Sinsvorming en struktuur van "word" in die verlede tyd

Voorbeelde van "word" in die verlede tyd-

Vorme van die verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige verlede tyd/ Present onbepaalde tydDie onderwyser het kwaad geword vir die studente omdat hulle nie hul take gedoen het nie.Die aksiewoord “word” is in die gebruik om eenvoudige verlede tyd te raam en dit dui aan dat die onderwyser kwaad was vir die studente omdat hulle nie hul taak gedoen het nie. Die aksie is in die verlede voltooi sonder die teenwoordigheid van die resultaat nou.
2. Verlede progressiewe tyd/ Present kontinue tydHy was amper besig om die kampioen van die naelloop te word.Ons vind die gebruik van "word" in sy huidige deelwoordvorm om 'n sin in die verlede aaneenlopende tyd te maak.
3. Verlede volmaakte tydDie meisie het puik geword in die studeerkamer voordat ons dit kon besef.Die werkwoord wat hier genoem word “word” wys die aksie van die verlede volmaakte tyd wat aandui dat die meisie baie goed geword het in die studie wat ons nie kon verstaan ​​nie.
4. Verlede volmaakte aaneenlopende tydSoumitra het 'n jaar lank die eerste ranglys op die lys geword in die sport voordat ander hom uit die posisie kon verwyder.In die voorbeeld toon die werkwoord “word” die aksie van die verlede volmaakte aaneenlopende tyd. Ons sien dat Soumitra die posisie behou het voordat ander hom uit die pos kon verwyder.
Voorbeelde en verduidelikings van "word" in die verlede tyd

"Word'' in die toekomende tyd.

Ons verwys na die aksie as die handeling van die toekomende tyd wat in die toekoms sal afkom. Nou sal ons die gebruik van "word" in die toekomstige tyd.

"Become'' word in die toekomende tyd gebruik om 'n aksie te wys wat in die toekoms sal wees. Ons kan die woord sal of sal op verskeie toekomstige tydvorme gebruik. Die vorme dan sal word, sal word, sal geword het, sal geword het, ens. word toegepas.

Wanneer kan ons "word" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe toekomstige tydWanneer om "word" in die toekomende tyd te gebruik
1. Toekomstige onbepaalde tydDie werkwoord "word" word in die eenvoudige toekomende tyd met sal of wil gebruik om 'n aksie van iets te tref aan te dui. Dit wys dat die voorkoms in die toekoms in 'n algemene sin gedoen sal word.
2. Toekomstige aaneenlopende tydOns kan die werkwoord "word" in die toekomstige aaneenlopende tyd invoeg met die helpende werkwoord sal wees of sal wees om die handeling van iets in die toekoms te laat plaasvind. Dit verwys na die werk wat in die toekoms aan die gang sal wees.
3. Toekomstige volmaakte tydOns kan die werkwoord "word" in die teenwoordige volmaakte tyd gebruik met die helpende werkwoord sal hê of sal moet wys dat die handeling van iets gebeur. Dit wys dat dit in die toekoms voor 'n ander aksie sal plaasgevind het.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydDie werkwoord "word" word in die toekoms volmaakte aaneenlopende tyd gebruik met die helpende werkwoord sal gewees het of sal gewees het om die aksie van voorkoms wat vir 'n tydperk in die toekoms aan die gang sal wees voor 'n ander handeling voor te stel.
Wanneer om "word" in die toekomende tyd te gebruik

Sinsvorming en struktuur van “word” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydSinsvorming en struktuur van “word” in die toekomende tyd
1. Toekomstige onbepaalde tydOnderwerp + sal/ sal + voorwerp word
2. Toekomstige aaneenlopende tydOnderwerp + sal wees/ sal + word (teenswoordige deelwoord)+ voorwerp
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal hê/sal + geword (verlede deelwoordvorm) + voorwerp
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydOnderwerp + sal gewees/sal gewees het + wording (teenwoordige deelwoordvorm) + voorwerp
Vorming en struktuur van "word" in die toekomende tyd

Voorbeelde en verduidelikings van "word" gebruik in die toekomende tyd-

Vorms van die toekomstige tyd voorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige toekomstige tyd/ Toekomstige onbepaalde tydRaktim sal die voorsitter van die klub word.Die term "word" is in die gebruik van die eenvoudige toekomende tyd. Ons kom te wete dat Raktim as die voorsitter van die maatskappy gekies sal word.
2. Toekomstige progressiewe tyd / Future continuous tenseDie boulwerk sal die hooffaktor van die wedstryd vir die nat weer word.Die aksie wat hier genoem word, is in die toekoms deurlopende tyd. Ons sien dat 'n deel van die span die faktor van die wedstryd sal wees. 
3. Toekomstige volmaakte tydDie kolwer sal die honderdtalmaker geword het voor die wedstryd eindig.Die werkwoord “word” het sy rol in die toekomstige volmaakte tyd. Dit voorsien ons van die aksie van die toekomstige volmaakte tyd.
4. Toekomstige volmaakte aaneenlopende tydMy oupa sal al 'n geruime tyd 'n uitstekende leser geword het met sy swak sig voordat ander kan.Ons vind die werkwoord "word'' hier gebruik in die toekoms volmaakte aaneenlopende tyd wat 'n handeling toon dat my oupa in 'n beter posisie in lees sal bly voordat ander dit kan doen.
Voorbeelde en verduidelikings van "word" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Die artikel het genoeg beskrywing van die gebruik van "word" in die huidige, verlede en toekomstige tyd saam met voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings. Ons kan ook die frasewerkwoord “word van” met hierdie werkwoord raam. Die kollokasie moet gehandhaaf word terwyl dit in sinne geplaas word.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings