3 Feite oor die gebruik van Arriveer In Tense (hede, verlede en toekoms)


Die woord "arrive" speel hoofsaaklik die rol van 'n werkwoord in Engelse woorddele. Kom ons leer 'n paar belangrike feite oor die gebruik van "arriveer" in verskillende tydsvorme.

Daar is vier tipes vorme van die werkwoord "arriveer." Ons moet 's' by die wortelvorm voeg "arriveer" terwyl dit na enige derdepersoon enkelvoud getal, manlik of vroulik, gebruik word. Ons kan die term "aankom" as die huidige deelwoordvorm beskou en die term "aangekom" as die verlede deelwoordvorm van die werkwoord "aankom".

Kom ons leer om die woord “arriveer” in verskeie tydsvorme te gebruik.

Kom in huidige tyd -

Woorde soos opdaag, verskyn, aanmeld, ens. kan die ware betekenis van die woord “arriveer” beskryf. Kom ons leer die gebruik van "arriveer" in die huidige tyd.

Ons moet die stamvorm "arriveer" gebruik met al die persone en getalle van selfstandige naamwoorde in die eenvoudige geskenk gespanne. Die byvoeging van “s” is 'n moet om die 3de persoon se enkelvoud getal, manlik of vroulik, in ag te neem. "Aankom" en "aangekom" is teenwoordige deelwoord en verlede deelwoordvorme van die woord "arriveer".

Wanneer kan ons "arriveer" in die huidige tyd gebruik?

Tipe huidige tydvormWanneer om "arriveer" in verskeie huidige tydvorme te gebruik?
1. Eenvoudige teenwoordige tydDie werkwoord "arriveer" kan in die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik word om te verwys na die toevallige of algemene inklok, voorkoms, bereik, ens. van enige persoon, gebeurtenis, doel of voorwerp.
2. Huidige Deurlopende TydDie werkwoordvorm "aankom" kan in die huidige aaneenlopende tyd gebruik word om te verwys na enige persoon, gebeurtenisse of gebeurtenis wat op daardie tydstip gebeur.
3. Present Perfect TenseDie werkwoordvorm "het / het gearriveer" kan in die huidige volmaakte tyd gebruik word om te wys dat enige voorkoms, voorkoms of bereiking na die bestemming reeds in die verlede gedoen is, maar die effek is steeds voortduur.
4. Present Perfect Continuous TenseDie werkwoordvorm "het/is gearriveer" kan in die teenwoordige volmaakte aaneenlopende tyd gebruik word om te verwys na enige voorkoms, gebeurtenis of gebeure wat reeds in die verlede gebeur het en die teenwoordigheid daarvan nog in onlangse tye kan voel.
Die gebruik van die werkwoord "arriveer" in verskeie huidige tydvorme

Sinsvorming in die teenwoordige tyd met “arriveer”-

Tipe GespanneSinsvormingstruktuur met "arriveer"
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + Arriveer/Arriveer + Voorwerp
2. Huidige Deurlopende TydOnderwerp + is/is/is + Aankoms ( Huidige Deelwoordvorm ) + Voorwerp
3. Present Perfect TenseOnderwerp + Het/Het + Aangekom (Verlede Deelwoordvorm) + Voorwerp
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + Het / Was + Was + Aangekom ( Huidige Deelwoordvorm ) + Voorwerp
Sinsvormingstruktuur met "arriveer"

Voorbeelde van "arriveer" in die huidige tyd -

Tipe GespanneVoorbeeld met "arriveer"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydEk het net betyds by die stasie aangekom om my familie te ontvang.Die stamvorm "aankom" word na die onderwerp gebruik om die sin in eenvoudige teenwoordige tydvorm te maak.
2. Huidige Deurlopende TydJulle moet almal vir my wag, want ek kom net betyds by die stasie aan.Die koms van die spreker na die stasie het op daardie tydstip plaasgevind terwyl die sin omraam is. Die sin is dus in die huidige progressiewe modus.
3. Present Perfect TensePijush het aangekom om sy ma vir die laaste uur by die stasie te ontvang.Die voltooide deelwoordvorm “aangekom” is in gebruik na “hê” omdat die spreker vir 'n geruime tyd op die naasbestaandes wag op die stasie.
4. Present Perfect Continuous TenseDie afgelope vyf jaar kom ons net betyds by die stasie aan om die trein om 1.30:XNUMX te haalOns het die woordgroep 'was' tussen die onderwerp en die werkwoord bygevoeg omdat die voorkoms van die sprekers se familie in die verlede gebeur het en steeds voorkom.
Voorbeelde van "arriveer" in die teenwoordige tyd

Kom in verlede tyd -

Die term "aangekom" kan gemerk word as die vorige vorm van die werkwoord "aankom". Kom ons leer die gebruik van die werkwoord "arriveer" in die verlede tyd.

Ons kan die term gebruik "aangekom" in die verlede tyd om 'n situasie of gevolgtrekking te merk waar 'n persoon, gebeurtenis of insident sy bestemming bereik het of by die eindpunt van die reis of bespreking gekom het. Die uiteindelike vervulling van lewensoomblikke of gebeurtenisse kan ook beskryf word met die term “aangekom”.

Wanneer kan ons "arriveer" in die verlede tyd gebruik?

Tipe Verlede TydvormWanneer om "arriveer" in verskeie verlede tydvorme te gebruik?
1. Eenvoudige Verlede TydOns kan die verlede-vorm "aangekom" gebruik wanneer ons die aankoms of voorkoms van enige persoon, gebeurtenis, voorwerp, ens. in die verlede moet wys, maar ons moet die basisvorm "arriveer" gebruik as ons 'n ondervragende stelling opstel met 'het' in die verlede tyd.
2. Verlede Deurlopende TydDie woord "aankom" in verlede aaneenlopende vorm saam met was of was kan gebruik word om te verwys na enige voorkoms of gebeurtenis van enige persoon, doel of insident wat op 'n spesifieke tyd in die verlede aan die gang was.
3. Verlede Volmaakte TydDie vorm "aangekom" saam met 'het' in die verlede volmaakte tyd toon hoofsaaklik die volgorde van of voorkoms van twee gebeurtenisse, persone, insidente, ens.
4. Past Perfect Continuous TenseDie vorm "aankom" saam met "was" in die verlede volmaakte deurlopende vorm kan gebruik word om die voorkoms of voorkoms van enige persoon of gebeurtenis wat in die verlede begin het en vir 'n spesifieke tydraamwerk voortgeduur het, ten toon te stel.
Die gebruik van die werkwoord "arriveer" in verskeie verlede tydsvorme

Sinsvorming in die verlede tyd met “arriveer”-

Tipe GespanneSinsvormingstruktuur met "arriveer"
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + Aangekom / Aangekom + Voorwerp (Ons moet die basisvorm gebruik as die sin in ondervragingsmodus is)
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + Aankom ( Huidige Deelwoordvorm ) + Voorwerp
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + Het + Aangekom (Verlede Deelwoordvorm) + Voorwerp
4. Past Perfect Continuous TenseOnderwerp + Was + Was + Aangekom ( Huidige Deelwoordvorm ) + Voorwerp
Sinsvormingstruktuur met "arriveer"

Voorbeelde van "arriveer" in die verlede tyd -

Tipe GespanneVoorbeeld met "arriveer"Verduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydOns het by die trousaal aangekom om die huwelikseremonie van twee van my goeie vriende by te woon.Die vorm "aangekom" word gebruik om te verwys na die aankoms van die spreker en familie by die trousaal in die verlede.
2. Verlede Deurlopende TydOns het by die trousaal aangekom om die huwelikseremonie van twee van my goeie vriende by te woon.Die 'ing' is by die woord "arriveer" gevoeg net na die verlede vorm 'was' om die verlede aaneenlopende vorm van die tyd te merk.
3. Verlede Volmaakte TydOns het by die trousaal aangekom om die huwelikseremonie van twee van my goeie vriende by te woon voordat selfs die voornemende paartjie opgedaag het om te trou.Die werkwoord 'het' is voor die verlede deelwoordvorm "benader" geplaas om die verlede volmaakte tyd te merk.
4. Past Perfect Continuous TenseDie afgelope twee jaar het twee goeie vriende hul ouers genader vir toestemming om in die buiteland te studeer.Die term 'was' word gebruik voordat die huidige deelwoordvorm "aankom" om die volmaakte verlede tyd aan te dui.
Voorbeelde van "arriveer" in die verlede tyd

Kom in toekomende tyd -

'n Vertoning wat binnekort vertoon gaan word, kan beskryf word met die woord "arriveer" in toekomstige vorm. Kom ons leer die gebruik van "arriveer" in die toekomende tyd.

Die gebruik van die woord "arriveer" in die toekomstige tyd gaan alles oor die bespreking van 'n gebeurtenis of voorval wat nog nie plaasgevind het nie, maar waarskynlik in die toekoms sal plaasvind. As 'n persoon sy of haar voet gaan insit, dan kan ons dit ook merk met die woord "arriveer" in toekomstige vorm.

Wanneer kan ons "arriveer" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormWanneer om "arriveer" in verskeie toekomstige tydvorme te gebruik?
1. Eenvoudige Toekomstige TydOns kan die woord "arriveer" in eenvoudige toekomstige tyd gebruik wanneer ons die voorkoms van enige persoon, voorwerp of enige bestemming in die nabye toekoms moet wys.
2. Toekomstige Deurlopende TydOns kan die term gebruik "aankom" in die toekoms deurlopende tyd wanneer ons moet wys dat enige persoon, voorwerp of enige bestemming in die nabye toekoms die bestemming bereik, plaasvind of gebeur.
3. Toekomstige volmaakte tydOns kan die term "het gearriveer" in die toekomstige volmaakte tyd gebruik wanneer ons moet wys dat 'n gebeurtenis, die voorkoms van enige persoon, doel, gebeurtenis of insident op 'n voorafbepaalde tyd in die toekoms voltooi sal word.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOns kan die term "het aangekom" in die toekoms volmaakte aaneenlopende tyd gebruik wanneer ons moet wys dat 'n gebeurtenis, die voorkoms van enige persoon, doel, gebeurtenis of voorval op 'n voorafbepaalde tyd in die toekoms sal plaasvind.
Die gebruik van die werkwoord "arriveer" in verskeie toekomstige tydvorme

Sinsvorming in die toekomende tyd met “arriveer”-

Tipe GespanneSinsvormingstruktuur met "arriveer"
1. Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal/sal + aankom + voorwerp
2. Toekomstige Deurlopende TydOnderwerp + sal + wees + aankom ( huidige deelwoordvorm) + voorwerp
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal + aangekom het ( Verlede Deelwoordvorm ) + voorwerp
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + gewees het + Aangekom ( Huidige Deelwoord) + Voorwerp
Sinsvormingstruktuur met "arriveer"

Voorbeelde van "arriveer" in die toekomende tyd -

Tipe GespanneVoorbeeld met "arriveer"Verduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydPijush sal saam met sy gesin by die middagetepartytjie aankom om sy werksbevordering te vier.Die wortelvorm van die woord "arriveer" word gebruik om te wys dat Pijush en familie in die nabye toekoms vir die middagetepartytjie sal verskyn.
2. Toekomstige Deurlopende TydPijush sal saam met sy gesin by die middagetepartytjie aankom om sy werksbevordering te vier.Die huidige deelwoordvorm "aankom" word gebruik na 'sal wees' om te wys dat die aankoms van sommige mense op 'n spesifieke tyd in die toekoms sal gebeur.
3. Toekomstige volmaakte tydOor 'n uur sal Pijush saam met sy gesin by die middagetepartytjie aangekom het om sy werksbevordering te vier.Ons het die verlede deelwoordvorm "aangekom" na "sal hê" geplaas om die toekomstige volmaakte modus van die sin te skep.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydPijush sal saam met sy gesin by die middagetepartytjie aangekom het om sy werksbevordering teen hierdie tyd op 9 Maart te vierth2022.Die huidige deelwoordvorm "aankom" word gebruik net na "sal gewees het" om te wys dat die gesin in die modus van viering sal wees op daardie spesifieke, voorafbepaalde tyd in die toekoms.
Voorbeelde van "arriveer" in die toekomende tyd

Afsluiting -

Kom ons sluit ons leer af met die mees algemene frasewerkwoord met die werkwoord "arriveer", en dit is "arrive at". Die frase werkwoord "arriveer at" deel op een of ander manier dieselfde betekenis as die woord "arriveer". Beide hierdie woorde druk die voorkoms, voorkoms of bereiking van die bestemming of gevolgtrekking uit.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings