3 feite oor die gebruik van benadering in tyd (hede, verlede en toekoms)


Die woord "benadering" is hoofsaaklik bedoel om gebruik te word om die toetreding, of interaksie met enige gebeurtenis, doel of persoon oor te dra. Kom ons kyk hoe ons "benadering" in gespanne vorme kan gebruik.

Ons moet die "s" byvoeg terwyl ons die woord gebruik "benadering" in die huidige tyd om te verwys na enige derde persoon enkelvoud, manlik of vroulik. Die deurlopende vorm van die woord “benadering” is “nader”. Ons kan die term "benader" beskou as die verlede deelwoordvorm van die woord "benadering".

Nou sal ons leer om die woord "benadering" in verskillende tydsvorme te gebruik.

Benadering in huidige tyd –

Toetrede, landing, oorkom is van die woorde wat die betekenis van die woord "benadering" kan beskryf. Kom ons kyk hoe ons "benadering" kan gebruik in die teenwoordige tyd.

Ons kan "benadering" in die huidige tyd gebruik wanneer ons moet wys dat iemand toegang tot enige voorwerp, doel of persoon in die gesig staar met die doel om 'n bestemming te bereik, tot 'n gevolgtrekking te kom of om 'n bestemming te bereik.

Wanneer kan ons "benadering" in die huidige tyd gebruik?

Tipe huidige tydvormWanneer om "benadering" in verskeie huidige tydvorme te gebruik?
1. Eenvoudige teenwoordige tydOns kan "benadering" in eenvoudige teenwoordige tyd gebruik om te verwys na enige toevallige toetreding of interaksie van enige persoon of voorwerp met 'n ander persoon, voorwerp, doel, voorval, ens.
2. Huidige Deurlopende TydOns kan "benadering" in eenvoudige teenwoordige tyd gebruik om te verwys na enige toetreding of interaksie van enige persoon of voorwerp met 'n ander persoon, voorwerp, doel, voorval, ens. wat nou gebeur.
3. Present Perfect TenseOns kan "benadering" in eenvoudige teenwoordige tyd gebruik om te verwys na enige toevallige toetreding of interaksie van enige persoon of voorwerp met 'n ander persoon, voorwerp, doel, voorval, ens. wat reeds gedoen is, maar wat steeds in die hede talm.
4. Present Perfect Continuous TenseOns kan "benadering" in eenvoudige teenwoordige tyd gebruik om te verwys na enige toevallige toetreding of interaksie van enige persoon of voorwerp met 'n ander persoon, voorwerp, doel, voorval, ens. wat in verlede tyd begin het, maar ons kan steeds sien dat dit in die hede voorkom. wyse.
Redes om "benadering" in huidige tyd te gebruik

Sinsvorming in die teenwoordige tyd met “benadering”-

Tipe GespanneSinsvormingstruktuur met “benadering”
1. Eenvoudige teenwoordige tydOnderwerp + Benadering/Benaderings + Voorwerp
2. Huidige Deurlopende TydOnderwerp + is/is/is + Nader + Voorwerp
3. Present Perfect TenseOnderwerp + Het/Het + Nader ( Vorm deelwoord ) + Voorwerp
4. Present Perfect Continuous TenseOnderwerp + Het/Is + Was + Nader + Voorwerp
Sinsvormingstruktuur met “benadering”

Voorbeelde van “benadering” in die huidige tyd –

Tipe GespanneVoorbeeld met "benadering"Verduideliking
1. Eenvoudige teenwoordige tydRobin nader sy ma om hom toe te laat om sy droomkursus van modeontwerp en kleremaak te neem.Ons het die stamvorm van die woord "benadering" net na die onderwerp gebruik omdat die sin in die eenvoudige teenwoordige tyd is.
2. Huidige Deurlopende TydRobin nader sy ma om hom toe te laat om sy droomkursus van modeontwerp en kleremaak te volg.Ons het die term gebruik "nader" na die werkwoord 'is' soos die sin in die teenwoordige aaneenlopende tyd is.
3. Present Perfect TenseRobin het sy ma genader om hom toe te laat om sy droomkursus in modeontwerp en kleremaak vir drie jaar te volg.Die pp-vorm “benader” word gebruik na 'het' om die huidige volmaakte tydsin te merk.
4. Present Perfect Continuous TenseRobin het sy ma al drie jaar lank genader om hom toe te laat vir sy droomkursus van modeontwerp en kleremaak.Die term "nader" word gebruik nadat dit die modus van die huidige volmaakte aaneenlopende tyd gemerk het.
Voorbeelde van "benadering" in huidige tyd

Benadering in verlede tyd -

Die term "benadering" kan bestempel word as die vorige vorm van die woord "benadering". Kom ons kyk na die gebruik van die woord "benadering" in die verlede tyd.

Die term "benader" in die verlede tyd stel 'n insident of gebeurtenis met betrekking tot toetreding of interaksie wat reeds in die verlede gebeur het, en soms bly die effek nog voortduur. Ons kan iemand of iets wys wat naby of nader aan enige voorwerp, doel of voorval kom met die woord "benadering".

Kom ons kyk wanneer ons "benadering" in die verlede tyd kan gebruik saam met verwante voorbeelde.

Wanneer kan ons "benadering" in die verlede tyd gebruik?

Tipe Verlede TydvormWanneer om "benadering" in verskeie verlede tydsvorme te gebruik?
1. Eenvoudige Verlede TydOns kan die vorige vorm "benader" gebruik wanneer ons 'n interaksie of toetreding van enige persoon of voorwerp met enige ander persoon, voorwerp, insident, doel, ens. moet toon wat reeds in die verlede plaasgevind het.
2. Verlede Deurlopende TydOns kan die vorm "nader" gebruik wanneer ons 'n interaksie of toetreding van enige persoon of voorwerp met enige ander persoon, voorwerp, insident, doel, ens. moet toon wat op 'n spesifieke tyd in die verlede gebeur of vorder.
3. Verlede Volmaakte TydOns kan die verlede deelwoordvorm "benader" gebruik wanneer ons die voorkoms van twee interaksies of toetreding van enige persoon of voorwerp met enige ander persoon, voorwerp, insident, doel, ens. moet wys wat reeds in die verlede plaasgevind het.
4. Past Perfect Continuous TenseOns kan die vorm "nader" in volmaakte aaneenlopende tyd gebruik wanneer ons 'n interaksie of toetreding van enige persoon of voorwerp met enige ander persoon, voorwerp, insident, doel, ens. moet toon wat op 'n spesifieke tyd in die verlede begin het en vir 'n sekere tyd voortgeduur.
Redes om "benadering" in verlede tyd te gebruik

Sinsvorming in die verlede tyd met “benadering”-

Tipe GespanneSinsvormingstruktuur met “benadering”
1. Eenvoudige Verlede TydOnderwerp + Benadering/Nader + Voorwerp
2. Verlede Deurlopende TydOnderwerp + was/was + Nader + Voorwerp
3. Verlede Volmaakte TydOnderwerp + Het + Nader (Verlede Deelwoordvorm) + Voorwerp
4. Past Perfect Continuous TenseOnderwerp + Was + Was + Nader + Voorwerp
Sinsvormingstruktuur met “benadering”

Voorbeelde van “benadering” in die verlede tyd –

Tipe GespanneVoorbeeld met "benadering"Verduideliking
1. Eenvoudige Verlede TydMy pa het die gesprek oor die verdeling van hul voorvader se eiendom genader.Die verlede vorm van die woord "benadering" word gebruik om die eenvoudige verlede tyd te wys.
2. Verlede Deurlopende TydMy pa het die gesprek oor die verspreiding van hul voorvader se eiendom nader.Die 'ing' is by die woord "benadering" gevoeg net na die verlede vorm 'was' om die verlede aaneenlopende vorm van die tyd te merk.
3. Verlede Volmaakte TydMy pa het die gesprek genader voordat sy ouer broer enige gevolgtrekking oor die eiendom gemaak het.Die werkwoord 'het' is voor die verlede deelwoordvorm van die woord "benadering" geplaas om die verlede volmaakte tyd te merk.
4. Past Perfect Continuous TenseMy pa het die laaste vyf jaar die gesprek oor die verspreiding van hul voorouers se eiendom benader.Die term 'was' word gebruik voor die huidige deelwoordvorm "nader" om die volmaakte verlede tyd aan te dui.
Voorbeelde van "benadering" in verlede tyd

Benadering in toekomstige tyd –

Die woord "benadering" kan gebruik word om 'n interaksie of toetreding van enige voorwerp of lewende wese in die toekoms aan te dui. Kom ons kyk na die gebruik van "benadering" in die toekomende tyd.

Die woord "benadering" kan gebruik word in die toekomstige tyd in vier verskillende vorme. Ons kan vorms soos "nader," "benader" saam gebruik sal or sal volgens verskeie toekomstige tydvorme.

Wanneer kan ons "benadering" in die toekomende tyd gebruik?

Tipe Toekomstige TydvormWanneer om "benadering" in verskeie toekomstige tydvorme te gebruik?
1. Eenvoudige Toekomstige TydOns kan die woord "benadering" in eenvoudige toekomende tyd gebruik wanneer ons moet wys dat 'n interaksie of toetreding nie plaasgevind het nie, maar wel in die toekoms kan wees.
2. Toekomstige Deurlopende TydOns kan die woord "benadering" in die toekomstige aaneenlopende tyd gebruik wanneer ons moet wys dat enige toetreding, interaksie of transaksie in die toekoms plaasvind.
3. Toekomstige volmaakte tydOns kan die woord "benadering" in die toekomstige volmaakte tyd gebruik wanneer ons moet wys dat 'n interaksie of toetreding op 'n voorafbepaalde tyd in die toekoms voltooi sal word.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOns kan die woord "benadering" in toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd gebruik wanneer ons moet wys dat 'n interaksie of toetreding op 'n voorafbepaalde tyd in die toekoms sal plaasvind.
Redes om "benadering" in verlede tyd te gebruik

Sinsvorming in die toekomende tyd met “benadering”-

Tipe GespanneSinsvormingstruktuur met “benadering”
1. Eenvoudige Toekomstige TydOnderwerp + sal/sal + nader + voorwerp
2. Toekomstige Deurlopende TydOnderwerp + sal/drumpel + wees + nader ( huidige deelwoordvorm) + voorwerp
3. Toekomstige volmaakte tydOnderwerp + sal/sal + genader het ( Verlede Deelwoordvorm ) + voorwerp
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydOnderwerp + sal + gewees het + Nader (Huidige Deelwoord) + Voorwerp
Sinsvormingstruktuur met “benadering”

Voorbeelde van “benadering” in die toekomende tyd –

Tipe GespanneVoorbeeld met "benadering"Verduideliking
1. Eenvoudige Toekomstige TydSandip sal sy onmiddellike meerdere nader vir die werksrol wat hy verdien. Die stamvorm van die woord "benadering" word na 'wil' gebruik om die eenvoudige toekomende tyd te merk.
2. Toekomstige deurlopende tydSandip sal sy onmiddellike meerdere nader vir die werksrol wat hy verdien. Die huidige deelwoordvorm "nader" word gebruik na 'sal wees' om te wys dat die voorval in toekomstige deurlopende vorm is.
3. Toekomstige volmaakte tydSandip sal sy onmiddellike hoof genader het vir die werksrol wat hy in die komende jaar verdien. Ons het die verlede deelwoordvorm "benader" na 'sal hê' geplaas om die toekomstige volmaakte modus van die sin te skep.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydSandip sal op 2 April sy onmiddellike hoof genader het vir die werksrol wat hy verdiennd2024.Die huidige deelwoordvorm "nader" word gebruik net na 'sal gewees het' om te wys dat die voorval beslis op daardie spesifieke datum gaan gebeur.
Voorbeelde van "benadering" in die toekomende tyd

Afsluiting -

Kom ons sluit ons leer af met die feit dat die verlede vorm van die woord “benadering” en die verlede deelwoordvorm van die woord “benadering” dieselfde is, dit wil sê, “benadering”.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings