3 feite oor die gebruik van verskyn in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Op die gebied van Engelse grammatika behoort die woord "verskyn" aan 'n staatswerkwoord wat in alle tye gebruik word. Kom ons verduidelik hoe dit optree in die huidige, verlede en toekomstige tyd.

Die term "verskyn'' verskaf aan ons die betekenisse "om te verskyn of in sig te wees", "om in sig te wees", "om sigbaar te word vir die besorgdheid van die publiek", "om te lyk", "om te kyk, om 'n sekere skyn'' ens. Dit kan in al die vorme van drie tye toegepas word.

Kom ons bespreek 'n paar interessante feite wat verband hou met die gebruik van "verskyn" in drie tye saam met voorbeelde en hul verduidelikings vir beter begrip.

"Verskyn" in die huidige tyd.

Die teenwoordige tyd word gebruik om 'n situasie of gebeurtenis in die huidige tyd op te spoor. Kom ons vind uit hoe die term "verskyn" in die huidige tyd toegepas word.

Ons kan beslis die term "verskyn" in die teenwoordige tyd om te wys dat iets of iemand vir ons sigbaar word of lyk nou.

Wanneer word "verskyn" in die teenwoordige tyd gebruik?

Die term "verskyn" word in die teenwoordige tyd gebruik wanneer ons begeer om die voorkoms van iemand of iets op die huidige oomblik te wys. Ons moet 'n "s'' byvoeg met die basisvorm van die werkwoord as die onderwerp in die derde persoon en 'n meervoudsgetal is en dit word dan "verskyn".

Die tabelformaat sal ons voorsien van voorbeelde en verduidelikings van "verskyn" wat in al die vorme van die teenwoordige tyd toegepas word.

Vorm van tydvoorbeeldVerduideliking
1. Simple present tense/ Present indefinite tenseMy suster het 'n troeteldierkat wat elke oggend in die kombuis verskyn.In hierdie sin word die werkwoord "verskyn" in die eenvoudige teenwoordige tyd toegepas. 'n "s'' word by die basisvorm van die werkwoord gevoeg aangesien die onderwerp in die derde persoon en 'n meervoudsgetal is. Dit wys dat die kat hom elke oggend in die kombuis aanbied.
2. Present progressive tense/ Present continuous tenseRaktim verskyn vanjaar in die finale toets.Hier word die werkwoord "verskyn" in die huidige progressiewe tyd gebruik. Die huidige deelwoordvorm "verskyn" word hier gebruik na die "om werkwoord te wees" is. Dit verwys na 'n aksie wat aan die gang is.
3. Hedendaagse volmaakte tydSandip het in die groep verskyn met sy pragtige rok.In hierdie huidige sin word die werkwoord "verskyn" in die huidige volmaakte tyd toegepas. Die derde vorm "verskyn" van die hoofwerkwoord word gebruik na die "om werkwoord te hê'' het. Dit dui op 'n aksie wat nou net gebeur het, maar die resultaat daarvan bly steeds teenwoordig.
4. Present perfect progressive tense/ Present perfect continuous tenseHulle verskyn vanoggend by die partytjie.Die huidige sin toon dat die aksiewerkwoord “verskyn” in die huidige volmaakte progressiewe tyd gebruik word. Die werkwoord word gevolg deur die helpende werkwoord "was''. Dit wys dat 'n aksie aan die gang is vir 'n spesifieke tydstip.
Voorbeelde en verduidelikings van "verskyn" in die teenwoordige tyd

"Verskyn" in die verlede tyd.

Die verlede tyd verwys na 'n gebeurtenis of 'n aksie wat in die verlede voltooi is en geen resultaat bly in die hede oor nie. Kom ons kyk hoe "verskyn" gebruik word in die verlede tyd.

Ons is seker om die werkwoord "verskyn" in die verlede tyd te gebruik. Soos per die vervoeging van werkwoorde, die verlede vorm "verskyn'' word gebruik in sinne wat verband hou met die verlede tyd. Die gebruik daarvan in 'n sin dui op 'n handeling wat in die verlede gedoen is en die resultaat daarvan is nie op daardie oomblik teenwoordig nie.

Wanneer word "verskyn" in die verlede tyd gebruik?

Die woord "verskyn" word in die verlede tyd gebruik wanneer ons die voorkoms van iemand of iets vroeër moet aanbied. Ons moet dan die verlede-vorm "verskyn" toepas om die sinne te konstrueer.

Die tabelformaat sal ons wys hoe die werkwoord "verskyn" in die vorige vorm in die sinne gebruik word, saam met hul gedetailleerde verduidelikings.

Vorm van tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde of eenvoudige verlede tydDie ou vrou was soggens slaperig.Die werkwoord "verskyn" word in die verlede-vorm "verskyn" toegepas. Dit wys 'n aksie wat in die vorige oomblik voltooi is en die resultaat ontbreek nou. Ons sien dat die vrou vir ons aan die slaap gelyk het.
2. Verlede progressiewe tyd of verlede kontinue tydDie seuns het ernstig gestudeer omdat hulle in die werksoektoets verskyn het.Hier word die werkwoord "verskyn" in die verlede toegepas progressief hierdie. Daarom word die huidige deelwoordvorm gebruik na die “om werkwoord te wees” was. Ons leer die rede waarom die seuns ernstig studeer het.
3. Verlede volmaakte tydDie akteur het op die verhoog verskyn voordat die toeskouers dit kon besef.Die werkwoord "verskyn" word in die verlede volmaakte tyd gebruik. Dit wys dat die aksie van die akteur se aankoms op die verhoog plaasgevind het voor die toeskouers se besef wat beteken een aksie het voor 'n ander aksie plaasgevind.
4. Verlede volmaakte progressiewe tyd of verby volmaakte aaneenlopende tydDie werkers het blykbaar baie hard gewerk sedert die oggend voordat hul meester na die veld gekom het.In hierdie gegewe sin word die werkwoord "verskyn" in die verlede volmaakte progressiewe tyd gebruik. Daarom word die huidige deelwoordvorm toegepas nadat die “om werkwoord te hê” gewees het. Dit dui op 'n aksie wat 'n geruime tyd voor 'n ander aksie aan die gang was.
Voorbeelde en verduidelikings "verskyn" in die verlede tyd

"Verskyn" in die toekomende tyd.

Die toekomende tyd verwys na die vorm van die werkwoord wat 'n handeling aandui wat in die toekoms sal plaasvind. Kom ons kyk hoe die term "verskyn" gebruik word in die toekomstige tyd.

"Verskyn" word in die toekomende tyd gebruik om te wys dat iemand of iets in die toekoms gesien of in die lig sal kom. Die aksiewoord "verskyn" word gebruik soos sal verskyn, sal verskyn, sal verskyn, sal verskyn, sal verskyn het, sal verskyn het, sal verskyn het, en sal verskyn het.

Wanneer word "verskyn" in die toekomende tyd gebruik?

Die term "verskyn" word in die toekomende tyd gebruik wanneer ons die voorkoms van iemand of iets moet noem wat in die toekoms gesien sal word. Dit kan gebruik word wanneer ons graag die aksies in al die vorme van toekomende tyd wil wys.

Kom ons gaan deur die voorbeelde en hul gedetailleerde verduidelikings oor die gebruik van "verskyn" in al die vorme van toekomende tyd om die gebruik daarvan baie goed te leer.

Vorm van tydvoorbeeldVerduideliking
1. Eenvoudige toekomstige tyd/ Toekomstige onbepaalde tydDie prentjie sal dan op die skerm verskyn.Hier word die werkwoord "verskyn" in die eenvoudige toekomende tyd gebruik. Die werkwoord word gevolg deur die “modale hulpwerkwoord” sal. Dit wys dat die prentjie in die toekoms op die skerm gesien sal word.
2. Toekomstige progressiewe tyd/ Future continuous tenseHulle sal binnekort aan ons verskyn.Die werkwoord "verskyn" word hier in die toekomstige progressiewe tyd toegepas. Dit word gevolg deur die “be werkwoord” sal wees en die huidige deelwoordvorm “verskyn” is hier geplaas. Dit wys dat hulle hulself binnekort gaan aanbied.
3. Toekomstige volmaakte tydDie bruid sal op die bruidsstoel verskyn het voordat ons soontoe gaan.Hier is die werkwoord "verskyn" in die toekomstige volmaakte tyd gebruik. Daarom word die werkwoord in sy vorige deelwoordvorm toegepas na die "om werkwoord te hê'' sal hê. Dit wys dat die bruid se verskyning sal plaasgevind het voordat ons daar aankom.
4. Toekomstige volmaakte progressiewe tyd/ Future perfect continuous tenseJy sal by die partytjie verskyn het voordat ek daarby aansluit.Die werkwoord "verskyn" word in die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd gebruik. Hiervoor word die huidige deelwoordvorm "verskyn" geplaas na die "om werkwoord te hê" sal gewees het. Dit wys 'n aksie wat in die toekoms voor 'n ander aksie sal plaasvind.
Voorbeelde en verduidelikings van "verskyn" in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Die huidige artikel handel oor die beskrywing van die gebruik van die term "verskyn" in die huidige tyd, verlede tyd en toekomstige tyd. Ons kan 'n paar frases met hierdie term raam soos "verskyn as'', "verskyn op'', "verskyn voor", 'verskyn onder die naam van'', "verskyn uit die lug", "verskyn" , "verskyn een of ander tyd", ens.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings