3 feite oor die gebruik van prestasie in gespanne (hede, verlede en toekoms)


Alle werkwoorde dui die tyd aan, of die oomblik wanneer die handeling plaasgevind het, plaasvind, of sal plaasvind. Hierdie artikel sal verduidelik hoe "volbring" in verskillende tye gebruik word.

Die werkwoord “bereik” beteken om 'n mens se planne en drome te verwesenlik, om iets te kry of te kry as gevolg van harde werk en moeite, en om kragtig, gewild, suksesvol of beroemd te word ten spyte van stryd. Die werkwoord "bereik" kan in al 3 tye gebruik word, insluitend - eenvoudige, deurlopende, perfekte, en volmaakte aaneenlopende vorms.

Hierdie artikel sal in groot detail bespreek hoe die term "bereik" in al die werkwoordtydvorme gebruik word.

 "Bereik" in huidige tyd

Teenwoordige tyd toon aktiwiteit, toestand van bestaan, of aksie wat op die oomblik plaasvind of plaasvind. Hieronder sal ons ondersoek hoe die huidige tyd van die werkwoord "bereik" gebruik word.

Die werkwoord "bereik" in die teenwoordige tyd neem verskillende vorme aan soos 'presteer', 'presteer', 'presteer', 'het/het bereik' en 'het/het bereik'.

Voorbeeld: I bereik al my doelwitte terwyl ek hard daarvoor werk.

In hierdie sin word die werkwoord "bereik" word gebruik in die eenvoudige teenwoordige tyd aangesien dit 'n huidige aksie aandui van die bereiking van doelwitte wat moontlik is omdat die spreker hard daarvoor werk.

Wanneer word "bereik" in die huidige tyd gebruik?

Die werkwoord "bereik" is in die teenwoordige tyd wanneer dit gebruik word om die aksies van sukses, bereik, wen, gewild en beroemd te word (as gevolg van harde werk en toewyding) wat op die oomblik 'nou' in die hede gebeur, voor te stel. 

Sinsvorming van "bereik" in die teenwoordige tyd

Vorme van huidige tydStrukture
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Eerste/tweede persoon enkelvoud/ meervoud Onderwerp + bereik + res van die sin

b. Derde persoon enkelvoud onderwerp + bereik + oorblywende sin
 
c. Derde persoon meervoud onderwerp + bereik+ oorblywende deel van die sin
2. Huidige Deurlopende Tyda. Enkelvoud eerste persoon onderwerp + vm + bereiking + oorblywende deel van die sin

b. Meervoud eerste persoon onderwerp + is + bereik + oorblywende deel van die sin

c. Enkelvoud/meervoud tweede persoon + is + bereik + oorblywende deel van die sin

d. Enkelvoud derde persoon + is + bereik + oorblywende deel van die sin

e. Meervoud derde persoon + is+ presterende + oorblywende deel van die sin
3. Present Perfect Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste persoon onderwerp + het + behaal+ oorblywende deel van die sin

b. Enkelvoud/meervoud tweede persoon onderwerp + het + bereik + oorblywende deel van die sin

c. Enkelvoudig derdepersoon-onderwerp + het + oorblywende deel van die sin behaal

d. Meervoud derde persoon onderwerp + het + behaal+ oorblywende deel van die sin
4. Present Perfect Continuous Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste persoon onderwerp + was + bereik + oorblywende sin

b. Enkelvoud/meervoud tweede persoon onderwerp + was + bereik + oorblywende deel van die sin

c. Enkelvoudig derde persoon onderwerp + was + bereik + oorblywende sin

d. Meervoud derde persoon onderwerp + was + bereik + oorblywende deel van die sin
Sinstruktuur van "Bereik" in huidige tydvorme

Voorbeelde van "bereik" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/Jy bereik al my/ons/jou drome en doelwitte as gevolg van harde werk, opregtheid en toewyding.
 
b. Rudra Bereik al haar drome en doelwitte as gevolg van harde werk, opregtheid en toewyding.

c. Hulle bereik al hul drome as gevolg van harde werk, opregtheid en toewyding.
In al hierdie sinne is die werkwoord "bereik" word gebruik in die huidige eenvoudige tyd want dit dui op a huidige aksie ('n aksie wat gereeld plaasvind) wanneer die onderwerp die drome en doelwitte bereik of verwesenlik as gevolg van harde werk, opregtheid en toewyding.
a. ek ek bereik wat my ouers altyd wou hê ek moet.

b. Ons besig is om te bereik wat ons ouers altyd wou hê ons moet.

c. Jy besig is om te bereik wat jou ouers altyd wou hê jy moet

d. Mehak besig is om te bereik wat haar ouers altyd wou hê sy moet.

e. Die seuns besig is om te bereik wat hul ouers altyd wou hê hulle moet.  
In al hierdie gegewe sinne hier is die werkwoord "bereik" neem die aanwesig deurlopend vorm van  'bereiking' ten einde die aan te dui deurlopende aktiwiteit van bereiking en sukses in wat hul ouers wou hê hulle moet.  
a. Ek ons bereik het sukses op hierdie gebied binne 'n kort tydperk.

b. Jy bereik het sukses in bemarkingsveld binne so 'n baie kort tydsbestek.

c. Rupali bereik het sukses in bemarkingsveld binne so 'n baie kort tydperk.

d. Die studente bereik het sukses in bemarkingsveld binne so 'n baie kort tydperk.
In hierdie sinne gegee, die woord "bereik" neem die op volmaakte tyd aanwesig vorm 'bereik het/het' (verlede deelwoord van "bereik") om die uit te beeld vorige aksie van sukses in bemarkingsveld binne so 'n baie kort tydsbestek wat sy het effek selfs in die hede.
a. Ek ons bereik het die verlangde verkoopsteiken vir die afgelope twee maande.  

b. Jy bereik het die verlangde verkoopsteiken vir die afgelope twee maande.  

c. Suman bereik het die verlangde verkoopsteiken vir die afgelope twee maande.   

d. Hulle bereik het die verlangde verkoopsteiken vir die afgelope twee maande.   
Hier, in hierdie sinne, die woord “bereik” werksaam is in die huidige volmaakte kontinue vorm as 'het/het bereik' ten einde die aktiwiteit van die bereiking of bereiking van die verlangde verkoopsteiken uit te beeld en oor te dra begin van die afgelope twee maande en gaan steeds voort om plaas te vind, te voorkom of te gebeur in die hede.
Gebruik van "bereik" in huidige tyd

"Bereik" in verlede tyd

Verlede tyd toon 'n aksie, gebeurtenis of toestand van bestaan ​​wat reeds plaasgevind het, voltooi of verby is. Hier sal ons die gebruik van die werkwoord "bereik" in die verlede tyd leer.

Die werkwoord "bereik" in die verlede tyd neem verskeie vorme aan soos 'bereik', 'was/was presteer', 'het bereik', 'het bereik'.

Voorbeeld: Die Maatskappy bereik groot sukses as gevolg van hierdie samesmelting.

In die sin hierbo gegee, die werkwoord "bereik" word in sy gebruik eenvoudige verlede tyd vorm 'bereik' om aan te dui dat die maatskappy reeds geslaag het as gevolg van hierdie samesmelting.

Wanneer word "bereik" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord "bereik" is in die verlede tyd wanneer dit gebruik word om die handelinge van voor te stel gewildheid, mag of roem, sukses en bereiking wat alreeds plaasgevind het, gebeur het of iewers vroeër in die verlede voltooi is. 

Sinsvorming van "bereik" in die verlede tyd

Vorme Van Verlede TydStrukture
1. Eenvoudige Verlede TydEerste/tweede/derde persoon enkelvoud/ meervoud Onderwerp + bereik + oorblywende deel van die sin
2. Verlede Deurlopende Tyda. Eerste persoon enkelvoud onderwerp + was+ bereik + oorblywende sin

b. Eerste persoon meervoud onderwerp + was + bereik + oorblywende sin
 
c. Tweede persoon enkelvoud/meervoud onderwerp + was+ bereik+ oorblywende sin
 
d. Derde persoon enkelvoud onderwerp + was + bereik + oorblywende deel van die sin

e. Derde persoon meervoud onderwerp + was + bereik + oorblywende deel van die sin
3. Verlede Volmaakte TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + het + bereik + oorblywende deel van die sin
4. Past Perfect Continuous TenseEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + was + was + bereik + oorblywende deel van die sin
Sinstruktuur van "Bereik" in verlede tydvorme

Voorbeelde van "bereik" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
 Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle bereik die doelwit om die kliënt se behoeftes te bevredig.In hierdie sin, 'bereik', die eenvoudige verlede tyd van die woord “bereik” word aangewend om aan ons oor te dra dat die spreker/ sprekers gehad het die doel geslaag of bereik het. Die gebruik van die werkwoordvorm 'bereik' hier wys dat die aksie of aktiwiteit is reeds voltooi is
a. My boek besig was om te bereik groot gewildheid verlede jaar.

b. Ons boeke besig was om te bereik groot gewildheid verlede jaar.

c. Jou boeke besig was om te bereik groot gewildheid verlede jaar.

d. Manu se boek besig was om te bereik groot gewildheid verlede jaar.

e. Hulle boeke besig was om te bereik groot gewildheid verlede jaar.
Hier in hierdie voorbeelde, 'was/was besig om te presteer', die verlede deurlopende vorm van "bereik" word gebruik om die voor te stel verlede of reeds oor-akte van die boeke wat gewild geword het wat verlede jaar gebeur het.
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle bereik het kundigheid nog voordat Shruthi begin werk het.  'Het bereik', die verby perfekte tyd van die woord "bereik" word gebruik om aan te dui dat die vak reeds kundigheid opgedoen het selfs Shruthi het begin werk.
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle bereik het sukses tot aan die einde van die loopbaan.  Die werkwoord "bereik" is in diens in sy verby volmaakte aaneenlopende tyd vorm wat niks anders is as 'bereik het' oor te dra dat die sprekers geslaag en bereik het tot aan die einde van die loopbaan ('n tyd in die verlede).
Gebruik van "Bereik" in verlede tyd

"Bereik" in toekomende tyd

'n Handeling wat nog moet plaasvind of enige tyd in die toekoms sal plaasvind of sal plaasvind, word met die toekomende tyd aangedui. Ons sal die gebruik van "bereik" in die toekomende tyd sien.

Die werkwoord "bereik" in toekomstige tyd het verskillende vorme soos 'sal/sal bereik', 'sal/sal bereik het', 'sal/sal presteer', en 'sal/sal bereik het'.

Voorbeeld: Moenie jou bekommer nie sal bereik jou droom baie gou.

Die werkwoord "bereik" in hierdie sin word in sy gebruik eenvoudige toekomstige tydvorm 'sal bereik' oor te dra dat die optrede van verwesenliking van die droom deur 'jy' het steeds nie gebeur nie en sal binnekort plaasvind.

 Wanneer word "bereik" in die toekomende tyd gebruik?

Die werkwoord "bereik" word in die toekomende tyd gebruik wanneer dit gebruik word om die aksies van verkryging, bereiking en sukses aan te dui ten spyte van stryd en probleme as gevolg van volharding wat enige tyd in die toekoms sal voorkom of gebeur. 

Sinsvorming van "bereik" in die toekomende tyd

Vorme van Toekomstige TydStrukture
1. Eenvoudige Toekomstige TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + bereik+ oorblywende deel van die sin
2. Toekomstige Deurlopende TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + wees + bereik + oorblywende deel van die sin
3. Toekomstige volmaakte tydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + bereik het + oorblywende deel van die sin
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + gewees + bereik + oorblywende deel van die sin
Sinstruktuur van "Bereik" in toekomstige tydvorme

Voorbeelde van "bereik" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal bereik oorwinning in môre se wedstryd aangesien dit na soveel oefening gespeel sal word.  "Sal bereik', die eenvoudige toekoms vorm van "bereik” word hier gebruik om oor te dra dat die aksie om die wedstryd te wen sal môre (toekoms) plaasvind.
Ek is seker dat ek/ons/jy/hy/hulle sal bereik baie in die toekoms.'Sal presteer', is die toekoms deurlopend vorm van “bereik” en dit word in hierdie sin gebruik om aan te toon dat die aktiwiteit om baie te bereik sal in die toekoms gebeur.
Ek/Ons/Jy/Hy/ Hulle sal bereik het hul langtermyndoelwit teen hierdie tyd volgende jaar."Sal bereik het', die toekomstige volmaakte vorm of "bereik" word aangewend om aan te toon dat die daad om die langtermyndoelwit te bereik, sal volgende jaar (toekoms) hierdie tyd (huidig) plaasvind.
Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle sal bereik het meer gewildheid en sukses in die komende jare."Sal bereik het', die toekomstige volmaakte deurlopende vorm of "bereik" word gebruik om oor te dra dat die aksie van meer gewildheid en sukses sal in die komende jare (toekoms) plaasvind.
Gebruik van "Bereik" in Toekomstige Tyd

Gevolgtrekking

Daarom verduidelik hierdie artikel duidelik die gebruik van die werkwoord "bereik" in die eenvoudige, volmaakte, kontinue en volmaakte deurlopende vorme van die huidige, toekomstige en verlede tyd.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings