3 feite oor die gebruik van aanvaarding in tyd (hede, verlede en toekoms)


Enige aksiewoord (werkwoord) sal tyd aandui, die tyd wanneer die aksie gebeur het, gebeur of sal gebeur. In hierdie artikel sal ons die gebruik van die woord "aanvaar" in verskillende tye sien.

Die werkwoord “aanvaar” beteken om te ontvang, te neem, om te glo, om in te stem, om te erken, om goed te keur, om voort te gaan ten spyte van probleme, en om toe te laat of te verwelkom. Die werkwoord "aanvaar" kan gebruik word in eenvoudige, deurlopende, perfekte, en volmaakte deurlopende vorme van die verlede, hede en toekomstige tye. 

Hierdie artikel sal die gebruik van die woord "aanvaar" in al die verskillende vorme van die drie tye - hede, verlede en toekoms - in detail ondersoek en verduidelik.

"Aanvaar" in huidige tyd

Die teenwoordige tyd is 'n tyd wat 'n aksie, aktiwiteit of toestand van bestaan ​​toon wat nou plaasvind of plaasvind. Hier sal ons sien hoe "aanvaar" in die huidige tyd gebruik word.

Die woord "aanvaar" in die teenwoordige tyd neem verskeie vorme aan soos “aanvaar”, “aanvaar”, “is/is/is aanvaar”, “het/het aanvaar” en “het/het aanvaar”. 

Voorbeeld: Ek versoek die direksie om aanvaar hierdie klein geskenk as 'n teken van ons liefde.

Hier, die woord "aanvaar" gebruik word in die eenvoudige teenwoordige tyd aangesien dit 'n huidige aksie aandui om die geskenk te ontvang wat aan 'jou' aangebied word as 'n teken van die spreker se liefde.

Wanneer word "aanvaar" in die huidige tyd gebruik?

Die woord "aanvaar" word in die teenwoordige tyd gebruik wanneer dit gebruik word om die aksies van ontvang, glo, instem, erken, goedkeur, toelaat of verwelkom wat op die oomblik in die hede plaasvind, aan te toon. 

Die tabelkolom hieronder lys voorbeelde wat ons sal laat verstaan ​​hoe die woord “aanvaar” in die verskillende vorme van die huidige tyd gebruik word.

Vorme van huidige tydStrukturevoorbeeldeverduidelikings
1. Eenvoudige teenwoordige tyda. Eerste/tweede persoon enkelvoud/ meervoud Onderwerp + aanvaar + oorblywende deel van die sin

b. Derde persoon enkelvoud onderwerp + aanvaar + oorblywende deel van die sin
 
c. Derde persoon meervoud onderwerp + aanvaar+ oorblywende deel van die sin
a. Ek/Ons/Jy aanvaar u opregte verskonings en verwag dat u nie sulke foute in die toekoms sal maak nie.


b. Suha aanvaar u opregte verskonings en verwag dat u nie sulke foute in die toekoms sal maak nie.  

c. Die raadslede aanvaar u opregte verskonings en verwag dat u nie sulke foute in die toekoms sal maak nie. 
In al hierdie sinne is die woord "aanvaar" word gebruik in die eenvoudige geskenk gespanne soos dit verwys na a huidige optrede wanneer die onderwerp saamstem of goedkeur die opregte verskonings van die voorwerp 'jy'.
2. Huidige Deurlopende Tyda. Enkelvoud eerste persoon onderwerp + am + aanvaar + oorblywende deel van die sin

b. Meervoud eerste persoon onderwerp + is + aanvaar + oorblywende deel van die sin

c. Enkelvoud/meervoud tweede persoon + is + aanvaar + oorblywende deel van die sin

d. Enkelvoud derde persoon + is + aanvaar+ oorblywende deel van die sin

e. Meervoud derde persoon + aanvaar+ oorblywende deel van die sin
 
a. ek ek aanvaar die werksaanbod wat die maatskappy my aangebied het weens my opregtheid.

b. Ons aanvaar die werksaanbod wat die maatskappy ons aangebied het weens ons opregtheid.

c. Jy aanvaar die werksaanbod wat die maatskappy jou aangebied het as gevolg van jou opregtheid. 

d. Vihana aanvaar die werksaanbod wat die maatskappy haar aangebied het weens haar opregtheid.

e. Die spanlede aanvaar die werksaanbod wat die maatskappy hulle aangebied het as gevolg van hul opregtheid.
In al hierdie gegewe sinne is die woord "aanvaar" neem die aanwesig deurlopend vorm van  'aanvaar' ten einde die aan te dui huidige aktiwiteit om die werk te aanvaar aanbod aangebied deur die maatskappy wat is gaan nou voort om plaas te vind.
3. Present Perfect Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste persoon onderwerp + het + aanvaar+ oorblywende deel van die sin

b. Enkelvoud/meervoud tweede persoon onderwerp + het + aanvaar + oorblywende deel van die sin

c. Enkelvoud derde persoon onderwerp + het + aanvaar + oorblywende deel van die sin

d. Meervoud derde persoon onderwerp + het + aanvaar + oorblywende deel van die sin
a. Ek ons aanvaar het hierdie span se voorstel aangesien dit baie uniek en innoverend is.

b. Jy aanvaar het hierdie span se voorstel aangesien dit baie uniek en innoverend is.

c. Die bestuurder aanvaar het hierdie span se voorstel aangesien dit baie uniek en innoverend is.

d. Die hoër amptenare aanvaar het hierdie span se voorstel aangesien dit baie uniek en innoverend is.
In hierdie sinne word die woord "aanvaar" neem die volmaakte tyd aanwesig vorm 'aanvaar het/het' (vorige deelwoord van "aanvaar") om die vorige aksie om hierdie span se voorstel goed te keur wat sy effek in die hede het.
4. Present Perfect Continuous Tensea. Enkelvoud/meervoud eerste persoon onderwerp + was + aanvaar + oorblywende deel van die sin

b. Enkelvoud/meervoud tweede persoon onderwerp + was + aanvaar + oorblywende deel van die sin

c. Enkelvoudig derde persoon onderwerp + is + aanvaar + oorblywende sin

d. Meervoud derde persoon onderwerp + was + aanvaar + oorblywende deel van die sin
a. Ek ons aanvaar het hul uitnodigings aangesien hulle ons familievriende is.

b. Jy aanvaar het hul uitnodigings aangesien hulle jou familievriende is.

c. Sy het aanvaar hul uitnodigings aangesien hulle haar familievriende is.

d. Hulle aanvaar het hul uitnodigings aangesien hulle hul familievriende is.
Hier, in hierdie sinne, die woord “aanvaar” word gebruik in die huidige volmaakte kontinue vorm as 'het/het aanvaar' ten einde aan te dui dat die optrede van gewillige neem van hul uitnodigings het het iewers in die verlede begin en gebeur steeds of gaan voort in die hede.
Gebruik van "Aanvaar" in huidige tyd

"Aanvaar" in verlede tyd

Verlede tyd is 'n tyd wat 'n handeling, aktiwiteit of toestand aandui wat reeds verby of voltooi is. Hier sal ons bespreek hoe die woord "aanvaar" in die verlede tyd gebruik word.

Die woord "aanvaar" in verlede tyd neem verskillende vorme aan soos 'aanvaar', 'was/was aanvaar', 'het aanvaar', 'had aanvaar'.

Voorbeeld: My ouma uiteindelik aanvaar my as haar kleindogter.

In hierdie sin, die woord "aanvaar" word in sy gebruik eenvoudige verlede tyd vorm 'aanvaar' om aan te dui dat die ouma reeds het ooreengekom of goedgekeur die spreker as die kleindogter.

Wanneer word “aanvaar” in die verlede tyd gebruik?

Die woord "aanvaar" word in die verlede tyd gebruik wanneer dit gebruik word om die handelinge van ontvang, goedkeur, toelaat, erken, glo, instem of verwelkoming aan te dui wat alreeds verby of voltooi was enige tyd vroeër in die verlede. 

Om te verstaan ​​hoe die woord “aanvaar” in die verskillende vorme van die verlede tyd gebruik word, kom ons gaan deur die voorbeelde in die tabel hieronder.

Vorme Van Verlede TydStrukturevoorbeeldeverduidelikings
1. Eenvoudige Verlede TydEerste/tweede/derde persoon enkelvoud/ meervoud Onderwerp + aanvaar + oorblywende deel van die sin Ek/Ons/Jy/Hy/Hulle aanvaar om deel te wees van hul span vir môre se danskompetisie.In hierdie sin, 'aanvaar', die eenvoudige verlede tyd van die woord “aanvaar” word gebruik om aan te dui dat die spreker/ sprekers ooreengekom om deel van hul span te wees. Die gebruik van 'aanvaar' wys dat die aksie is reeds verby in die verlede.
2. Verlede Deurlopende Tyda. Eerste persoon enkelvoud onderwerp + was+ aanvaar + oorblywende sin

b. Eerste persoon meervoud onderwerp + was + aanvaar + oorblywende sin
 
c. Tweede persoon enkelvoud/meervoud onderwerp + was+ aanvaar+ oorblywende sin
 
d. Derde persoon enkelvoud onderwerp + was + aanvaar + oorblywende deel van die sin

e. Derde persoon meervoud onderwerp + was + aanvaar + oorblywende deel van die sin
a. ek was aanvaar die bitter realiteite en het probeer om normaal te word.

b. Ons was aanvaar die bitter realiteite en het probeer om normaal te word.

c. Jy was aanvaar die bitter realiteite en het probeer om normaal te word.

d. Varsha was aanvaar die bitter realiteite en het probeer om normaal te word.

e. Die kinders was aanvaar die bitter realiteite en het probeer om normaal te word.
 
Hier, 'was/was aanvaar', die verlede deurlopende vorm van "aanvaar" word gebruik om wys die vorige optrede om voort te gaan ten spyte van die bitter realiteite.
3. Verlede Volmaakte TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + het + aanvaar+ oorblywende deel van die sinEk/Ons/Jy/Sy/Hulle aanvaar het Sundar se uitnodiging voor Tia se uitnodiging.'Het aanvaar', die verby volmaakte vorm van die woord "aanvaar" word gebruik om aan te toon dat die onderwerp reeds ontvang en ooreengekom het Sundar se uitnodiging voordat ingestem en ontvang word Tia se uitnodiging.
4. Past Perfect Continuous TenseEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + was + aanvaar + oorblywende deel van die sinEk/Ons/Jy/Sy/Hulle aanvaar het aansoeke tot verlede Sondag.Hier, die woord "aanvaar" word in sy gebruik verby volmaakte aaneenlopende tyd vorm as 'het aanvaar' om te wys dat die sprekers aansoeke ontvang het tot verlede Sondag (tyd in die verlede).
Gebruik van "Aanvaar" in verlede tyd

"Aanvaar" in toekomende tyd

Die tyd wat 'n aksie aandui wat nog moet gebeur of enige tyd in die toekoms sal plaasvind of sal plaasvind, is toekomstige tyd. Hier sal ons die gebruik van "aanvaar" in toekomstige tyd sien.

Die woord "aanvaar" in toekomstige tyd neem verskeie vorme aan soos 'sal/sal aanvaar', 'sal/sal aanvaar', 'sal/sal aanvaar het', en 'sal/sal aanvaar het'.

Voorbeeld: Sudha sal aanvaar die werksaanbod môre.

Die woord "aanvaar" word in sy gebruik eenvoudige toekomstige tydvorm 'sal aanvaar' in hierdie sin om aan te dui dat die optrede van instem tot die werkaanbod deur Sudha is nog nie verby nie en sal môre gebeur.

Wanneer word "aanvaar" in die toekomende tyd gebruik?

Die woord "aanvaar" word in die toekomende tyd gebruik wanneer dit gebruik word om die aksies van glo, ontvang, toelaat, erken, instem, goedkeur of verwelkoming aan te dui wat enige tyd in die toekoms sal gebeur of plaasvind. 

Vir 'n duidelike onderskatting, kom ons kyk na die voorbeelde in die tabel wat volg.

Vorme van Toekomstige TydStrukturevoorbeeldeverduidelikings
1. Eenvoudige Toekomstige TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + aanvaar+ oorblywende deel van die sinEk/Ons/Jy/Sy/Hulle sal aanvaar sy verskoning as dit opreg is"Sal aanvaar', die eenvoudige toekoms vorm van "aanvaar” word gebruik om aan te toon dat die aksie van instemming die verskoning moet nog gebeur.
2. Toekomstige Deurlopende TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + aanvaar word + oorblywende sinEk/Ons/Jy/Sy/Hulle sal aanvaar jou idee as dit innoverend en vars is. 'Sal aanvaar', die toekoms deurlopend vorm van “aanvaar” word gebruik om aan te toon dat die aksie van goedkeuring sal in die toekoms plaasvind.
3. Toekomstige volmaakte tydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + aanvaar het + oorblywende sinEk/Ons/Jy/Hy/Hulle sal aanvaar het sy skuld môre teen hierdie tyd voor almal."Sal aanvaar het', die toekomstige volmaakte vorm of "aanvaar" word gebruik om aan te toon dat die aktiwiteit om in te stem dat die fout môre (toekoms) op hierdie tyd (hede) plaasvind.
4. Toekomstige Volmaakte Deurlopende TydEerste/tweede/derde enkelvoud/meervoud onderwerp + sal + aanvaar + gewees het + oorblywende sinEk/Ons/Jy/Hy/Hulle sal aanvaar het die toekenning volgende maand. "Sal aanvaar het', die toekomstige volmaakte deurlopende vorm of "aanvaar" word gebruik om aan te toon dat die aktiwiteit van die ontvangs van die toekenning sal volgende maand (toekoms) plaasvind of plaasvind.
Gebruik van "Aanvaar" in Toekomende Tyd

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het dus vir ons 'n gedetailleerde verduideliking gegee waarmee ons die gebruik van die woord "aanvaar" in al die vorme van die drie verskillende tye kan verstaan ​​- hede, verlede en toekoms.

Sowndharya Jagadeeswaran

Hallo... ek is Sowndharya Jagadeeswaran, 'n universiteitsranghouer in MA Engelse letterkunde. Ek het ook my meestersgraad in Besigheidsadministrasie gedoen. Nuuskierig soos ek is, het my belangstelling in aksie-georiënteerde navorsing my gehelp om navorsingsartikels in gerekende joernale te publiseer. Nou, as 'n loopbaan, is ek 'n instrukteur waar ek jong en pragtige studente die ingewikkelde tegniese aspekte van Openbare Rede en Kreatiewe Skryfkuns leer. Ek geniet dit ook om artikels te skryf oor onderwerpe waarin ek spesialiseer en waarin ek navorsing doen. Jy kan met my kontak maak deur LinkedIn.-https://www.linkedin.com/in/sowndharya-j-972378233

Onlangse plasings