Uraan-eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


U of Uraan is 'n aktinied swaar metaal en swak radioaktief van aard. Kom ons bespreek uraan in hierdie artikel.

Uraan lyk silwergrys van kleur en is die derde lid van aktiniedreeks. Uraan het die hoogste atoomgewig van primordiaal voorkomende elemente. Sy digtheid is byna 70% van lood en effens laer as goud en wolfram, so dit is van harde metaal. Uraan word uit die mineraal Uraniniet onttrek.

In hierdie artikel sal ons die posisie van uraan in die periodieke tabel bespreek, smelt- sowel as kookpunt, oksidasietoestand, ionisasie-energie, allotroop en baie ander verwante feite.

1. Uraan simbool

Die atoomsimbool van uraan is "U" wat afgekort word van die Engelse alfabet.

Uraan atoomsimbool

2. Uraangroep in die periodieke tabel

Die groep uraan in die periodieke tabel is onbekend omdat alle aktinied-elemente tussen die 3rd en 4th groepe van die periodieke tabel. Die swak afskermende effek van 5f is verantwoordelik vir die aktiniedsametrekking.

3. Uraanperiode in die periodieke tabel

Uraan behoort tot periode 7 in die periodieke tabel omdat dit meer as 86 elektrone in die valensiedop het.

4. Uraanblok in die periodieke tabel

Uraan is 'n f-blok element omdat die valenselektrone in die f orbitaal teenwoordig is. U het ook s-, p- en d-orbitale maar die buitenste elektrone is volgens die Aufbau-beginsel in die 5f-orbitaal teenwoordig.

5. Uraan atoomgetal

Die atoomgetal van uraan is 92, wat beteken dit het 92 protone omdat die aantal protone altyd gelyk is aan die aantal elektrone.

6. Uraan atoomgewig

Die atoomgewig van uraan is 238 op die 12C-skaal wat beteken dat die gewig van uraan die 238/12 isth deel van die gewig van die koolstofelement.

7. Uraan Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Die elektronegatiwiteit van uraan is 1.38 volgens die Pauling-skaal. U is skaars aardmetaal, dus het dit 'n elektropositiewe karakter wat in sy elektronegatiwiteitswaarde weerspieël word.

8. Uraan atoomdigtheid

Die atoomdigtheid van uraan is 19 g/cm3 wat bereken kan word deur die massa van uraan deur sy volume te deel.

9. Uraan smeltpunt

Die smeltpunt van uraan is 11320C of 1405K temperatuur omdat dit 'n swaar metaal is, so die van der Waal se aantrekkingskrag in die kristalvorm is hoog.

10. Uraan kookpunt

Die kookpunt van uraan is 41310C of 4404K omdat dit 'n swaarder metaal is en metaal meer energie nodig het om af te kook om dieselfde druk as die atmosfeer te kry.

11. Uraan Van der Waals radius

Die van der Waal se radius van uraan is 230 pm omdat dit 7s-orbitaal het wat meer ruimtelike verspreiding het, maar ook relativistiese sametrekking en 5f-orbitaal het, dus het dit 'n swak siftingseffek. Dus, die kernaantrekkingskrag vir die buitenste orbitaal neem toe, en dit verminder die radius.

12. Uraan ioniese radius

Die ioniese radius van uraan is 230 pm wat dieselfde is as die kovalente radius, want vir uraan is die katioon en anioon dieselfde en dit is nie 'n ioniese molekule nie. Dit vorm eerder deur die kovalente interaksie tussen twee uraanatome.

13. Uraan isotope

Elemente met dieselfde aantal elektrone maar verskillende massagetalle word genoem isotope van die oorspronklike element. Kom ons bespreek die isotope van uraan.

Uraan het 36 isotope, afhangende van die neutrale getalle wat -

 • 214U
 • 215U
 • 216U
 • 216mU
 • 217U
 • 218U
 • 219U
 • 220U
 • 221U
 • 222U
 • 223U
 • 224U
 • 225U
 • 226U
 • 227U
 • 228U
 • 229U
 • 230U
 • 231U
 • 232U
 • 233U
 • 234U
 • 235U
 • 236U
 • 236m1U
 • 236m2U
 • 237U
 • 238U
 • 239U
 • 239m1U
 • 239m2U
 • 240U
 • 241U
 • 242U

Slegs 6 isotope van uraan is stabiel wat hieronder bespreek word

isotoopNatuurlike
Oorvloed
Halfleeftydafgee
deeltjies
Aantal van
neutron
232USintetiese68.9 daarSF, α140
233Uspoor1.59 * 105 ySF, α141
234U0.005%2.45 * 105 ySF, α142
235U0.720%7.04 * 108 ySF, α143
236Uspoor2.342 * 107 ySF, α144
238U99.274%4.468 * 109 ySF, α, ββ146
Isotope van uraan

 

14. Uraan elektroniese dop

Die dop wat die kern omring volgens die hoofkwantumgetal en wat die elektrone bevat, word 'n elektroniese dop genoem. Kom ons bespreek die elektroniese dop van uraan.

Die elektroniese dopverspreiding van uraan is 2 8 18 32 21 9 2 omdat dit s, p, d en f orbitale om die kern het. Aangesien dit meer as 86 elektrone het en om 92 elektrone te rangskik, benodig dit 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7th orbitale.

15. Uraan elektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie van Uraan is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f3 6s2 6p6 6d3 7s2 want dit het 92 elektrone en daardie elektrone moet na die naaste orbitaal van die kern s, p, d en f orbitale geplaas word en aangedui as [Rn]5f36d17s2.

16. Uraanenergie van eerste ionisasie

Die eerste ionisasiewaarde vir uraan is 597.6 KJ/mol omdat die elektron uit die 7s-orbitaal verwyder word wat aan relativistiese sametrekking onderhewig is.

17. Uraanenergie van tweede ionisasie

Die 2nd ionisasie-energie van uraan is 1420 KJ/mol omdat, in die 2nd ionisasie, word elektrone uit dieselfde 7s-orbitaal verwyder. Op 2nd ionisasie, verloor U nie sy stabiliteit nie, maar die 2nd elektron word uit die opgewekte toestand verwyder sodat dit baie energie benodig het.

18. Uraanenergie van derde ionisasie

Die derde ionisasie-energie vir uraan is 1900 KJ/mol omdat die derde ionisasie vanaf 6d plaasvind wat 'n swak afskermingseffek het, dus is die energie wat benodig word baie hoog.

19. Uraanoksidasietoestande

U toon 'n veranderlike oksidasietoestand van -1 tot +6. Daardie oksidasietoestande is stabiel vir uraan as gevolg van die beskikbaarheid van elektrone in onderskeie orbitale.

20. Uraan CAS-nommer

Die CAS-nommer van die Uraanmolekule is 7440-61-1, wat deur die chemiese abstrakte diens gegee word.

21. Uranium Chem Spider ID

Die Chem Spider ID vir Uraan is 55606. Deur hierdie nommer te gebruik, kan ons al die chemiese data wat met die Uraan atoom verband hou, evalueer.

22. Uraan allotropiese vorms

allotrope is elemente of molekules met soortgelyke chemiese eienskappe maar verskillende fisiese eienskappe. Kom ons bespreek die allotropiese vorm van uraan.

Uraan het drie allotropiese vorms en hulle is –

 • α-Uranium – wat ortorombies in struktuur is en stabiel op 940K
 • β-Uranium – neem 'n tetragonale roosterstruktuur aan en bestaan ​​by 940 tot 1047 K.
 • γ-Uranium – dit het 'n liggaamsgesentreerde kubieke struktuur en is stabiel op bo 1047 K en dit is die meer rekbare en smeebare toestand van uraan.

23. Uraan chemiese klassifikasie

Uraan word in die volgende kategorieë geklassifiseer:

 • U is die seldsame aarde element
 • U is aktinied swaar metaal
 • U is 'n swak radioaktiewe element
 • U is 'n amfoteriese oksied by +6 oksidasietoestand.

24. Uraantoestand by kamertemperatuur

Uraan bestaan ​​in 'n vaste stof by kamertemperatuur omdat dit in die ortorombiese roosterstruktuur voorkom.

25. Is uraan paramagneties?

Paramagnetisme is die neiging van magnetisering in die rigting van die magnetiese veld. Kom ons kyk of Uraan paramagneties is of nie.

Uraan is paramagneties omdat dit drie ongepaarde elektrone in sy 5f het en as gevolg van swaarder elemente hang die magnetiese moment nie net van spin-alleen-waarde af nie, maar daar is ook 'n mate van orbitale bydrae teenwoordig.

Gevolgtrekking

Uraan is 'n swak radioaktiewe element, dus kan dit in kernreaktore gebruik word en verskillende of hoër-orde radioaktiewe isotope maak. As gevolg van die veranderlike oksidasietoestand kan slegs uraan verskeie klasse organometaalverbindings met CFT-waardes vorm.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings