Uraanelektronkonfigurasie: 9 feite wat u moet weet!

Uraan is 'n natuurlike radioaktiewe element van die aktinoïedreeks, wat in die f-blokelement geplaas word. Kom ons ondersoek die elektronkonfigurasie daarvan.

Die elektronkonfigurasie van uraan is [Rn] 5f3 6d1 7s2. Sy dopstruktuur bestaan ​​uit 2,8,18,32,21,9,2. Die chemiese simbool van die uraan atoom is "U", met atoomnommer 92.

Kom ons bespreek die stappe om die elektronkonfigurasie van die U-atoom, gekondenseerde elektronkonfigurasie en elektronkonfigurasie van die U-atoom in sy grond- en opgewekte toestand te skryf.

Hoe om uraanelektronkonfigurasie te skryf?

Hieronder is die stappe om die uraanatoom se elektronkonfigurasie te skryf.

 • U-atoom het 92 elektrone wat 'n totaal van 7 elektroniese skulpe het wat gegee word as K, L, M, N, O, P en Q skulpe.
 • Hierdie skulpe word onderverdeel in verskillende orbitale soos s, p, d en f skulpe wat die maksimum aantal van onderskeidelik 2, 4, 10 en 14 elektrone het.
 • Om die elektrone in die skulpe te vul, moet ons drie basiese beginsels volg Aufbau beginsel, Pauli se beginsel en Hund se reël.
 • In die K-dop gaan die eerste 2 elektrone die 1s-orbitaal van die U-atoom binne.
 • Tweedens, in die 2nd wentelbaan, kom 'n maksimum van 8 elektrone in die 2s- en 2p-orbitaal binne.
 • In die M-dop betree 18 elektrone 3s, 3p en 3d orbitaal.
 • Die volgende 32 elektrone word in die N-dop se 4s-, 4p- en 4f-orbitale gevul.
 • Nadat die N-dop gevul is, word 21 elektrone in die 5 geplaasth wentelbaan. 2, 6, 10 en 3 elektrone sal in 5s, 5p, 5d en 5f orbitale gevul word.
 • Die P-dop-baan bevat 9 elektrone in die 6s-, 6p- en 6d-orbitale en die 2 elektrone gaan in die 7s-orbitaal van die Q-dop.
 • Die energie van 6s-orbitaal is minder as dié van 4f. Daarom moet die 6s-orbitaal eers vul, en dan sal die elektrone die 4f-orbitaal binnegaan.
 • Die elektronkonfigurasie van die U-atoom word as 1s geskryf2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f3 6d1 7s2.

Uraanelektronkonfigurasiediagram

Die elektronkonfigurasiediagram vir die U-atoom word hieronder gegee.

Uraan elektronkonfigurasie
Uraan elektronkonfigurasie

Uraanelektronkonfigurasienotasie

Die U-elektronkonfigurasie is [Rn] 5f3 6d1 7s2.

Uraan onverkorte elektronkonfigurasie

Die onverkorte elektronkonfigurasie van U-atoom is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f3 6d1 7s2.

Grondtoestand uraan elektronkonfigurasie

Die grondtoestand elektronkonfigurasie van die U-atoom is [Rn] 5f3 6d1 7s2.

Opgewekte toestand van uraanelektronkonfigurasie

Die elektronkonfigurasie van die U-atoom in sy opgewekte toestand sal [Rn] 5f wees3 7p1 7s2. Tydens opwekking sal die elektron teenwoordig in die 6d na sy volgende hoër energievlak, 7p orbitale, bevorder word.

Grondtoestand uraan baandiagram

Die grondtoestand elektronkonfigurasie van die U atoom is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f3 6d1 7s2. Die orbitaaldiagram van die U-atoom in die grondtoestand word hieronder gegee.

 • Die vul van die elektrone begin vanaf die 1s-orbitaal, wat laer energie as 2s, 2p, 3s ensovoorts het.
 • Die elektrone word gevul op grond van die Aufbau-beginsel, Pauli se beginsel en Hund se reël.
Orbitaaldiagram van uraan in die grondtoestand
Orbitaaldiagram van uraan in die grondtoestand

Uraan 6+ elektronkonfigurasie

Die elektronkonfigurasie van U6+ sal 1s wees2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6. Hier word 6 elektrone uit die laaste orbitaal van die uraanatoom verwyder.

Uraan gekondenseerde elektronkonfigurasie

Die gekondenseerde elektronkonfigurasie van die U-atoom word geskryf as [Rn] 5f3 6d1 7s2.

Gevolgtrekking:

Die mees algemene natuurlike isotope van uraan is U-235 en U-238. Dit is die swaarste element wat natuurlik voorkom. Weens die onstabiliteit van al sy isotope is dit swak radioaktief.

Scroll na bo