3 Eensydige Verdraagsaamheid Voorbeelde: Verduidelikings En Gedetailleerde Feite


Eensydige Toleransie voorbeelde word oor die algemeen waargeneem in uitruilbare vervaardigingsprosesse veral waar presisiepassings vereis word.

A Eensydige verdraagsaamheid dui basies op 'n nominale grootte en óf 'n plus óf 'n minus toleransie. In Unilateral Tolerance is die toelaatbare groottevariasie slegs in een rigting, dit kan positief of negatief wees en nulwaarde word ook toegelaat.

Verdraagsaamheid of toelaatbare variasie van afmetings word altyd toegelaat tydens die bewerking van 'n bypassende komponent of enige ingenieursonderdele om hoë koste en lang tydverbruik te vermy.

Die toelaatbare afwyking van ware dimensie van 'n parende deel sonder om enige funksionele akkuraatheid te belemmer en nuttig vir werklike werk, staan ​​bekend as toleransie.

Toleransiesone dui die verskil aan tussen die boonste en onderste grens van afwyking.

Daar verskillend tipes toleransies word hieronder gelys:

  • Eensydige verdraagsaamheid
  • Bilaterale verdraagsaamheid
  • Saamgestelde toleransie
  • Geometriese Toleransie

Hier gaan ons hoofsaaklik oor eensydige verdraagsaamheid bespreek

Voorbeelde van eensydige verdraagsaamheid
Eensydige verdraagsaamheid; Beeldkrediet: home.iitk.ac.in

Die diagram wys vir ons dat die toleransie slegs aan die een kant van die basiese grootte lê. Dit kan bo of onder die nominale dimensie wees.

Enkele voorbeelde van eensydige toleransies word hieronder gegee om 'n duidelike idee te kry:

  • 12.0mm +0/+0.5mm
  • 5.5" +0.010"/+0.015"
  • 5.325″ +0/-0.002″
  • 7.1 mm -0.5/-0.6 mm

Die bogenoemde voorbeelde kan breedvoerig soos hieronder geïllustreer word:

Nominale grootteOnderste toleransieTop Toleransie
12.0mm12.0mm12.5mm
5.5 "5.51 "5.515 "
5.325 "5.325 "5.323 "
7.1mm6.6mm6.5mm

Wat is eensydige verdraagsaamheid?

Tydens bewerking van parende dele Unilateral Tolerance help die operateurs om die afwyking op 'n maklike en eenvoudige manier te bereken.

In Eensydige toleransie word die afwyking van die oorspronklike profiel slegs in een rigting toegelaat, maw toleransiegrense lê slegs bo of onder die basiese grootte. Hier word die variasie in dimensie slegs in een rigting toegelaat, nie in beide die rigtings nie.

Eensydige verdraagsaamheid word die meeste gebruik, veral in die geval van presisiepassings as gevolg van die eenvoud daarvan in die bepaling van die afwykings.

Eensydige verdraagsaamheid;Beeldkrediet: die ingenieurspos.

Voorbeeld van eensydige toleransie vir die bewerking van 'n as:

Hier probeer ons om 'n deursnee van 25 cm te bereik, bekend as basiese of nominale grootte. Die afwyking van die basiese grootte word toegelaat as +0.02 cm as boonste limiet en +0.01 cm as onderste limiet. Hier word die variasie in dimensie slegs in positiewe rigting of bo die basiese grootte toegelaat.

Basiese grootte: 25 cm

Boonste limiet: 25+.02=25.02cm

Onderste limiet: 25+.01=25.01cm

Eensydige verdraagsaamheid; Beeldkrediet: getmyuni.azureedge.

Hoe om Cpk vir eensydige toleransie te bereken?

Eensydige of eensydige toleransies plaas slegs 'n boonste of 'n onderste limiet op die proses, en laat die spesifikasie onbeperk aan die ander kant.

Die prosesvermoë-indekse Cp & Cpk kan bereken word deur die volgende formules te gebruik:

Cp = USL-LSL/6σ

Waar USL=Boonste spesifikasielimiet

LSL=Laer spesifikasielimiet

Die prosesvermoë-indeks Cpk word in die vervaardigingsbedryf gebruik om die vermoë van die proses om aan kliënte se verwagtinge te voldoen, te bereken. In hierdie mededingende wêreld om in die mark vol te hou is die goeie kennis van Cp en Cpk waarde 'n kragtige strategie.

Oor die algemeen, hoe hoër die Cpk-waarde, hoe beter is die produk of proses wat beteken dat die proses of die produk 'n hoër vermoë het om die klante tevrede te stel. Met ander woorde 'n verbetering in die proses lei tot 'n hoër Cpk-waarde.

Cpk word bereken deur die verskil tussen gemiddelde waarde en spesifikasie (boonste en onderste) te bepaal, dan word hierdie verskil gedeel deur 3 x standaardafwyking. Die waarde wat verkry word, dui die prosesvermoë aan, hoër waarde beteken beter produk of proses.

Cpk=Zmin/3

Zmin=Kleiner van Zupper of Zlower

Zupper=[(USL-Gemiddeld)/Geskatte sigma*]

Zlower=[(Gemiddelde-LSL)/Geskatte sigma*]

Geskatte sigma=gemiddelde reeks/d2

In die geval van eensydige Verdraagsaamheid ons het net een spesifikasie of verdraagsaamheid, hetsy boonste toleransie of laer toleransie. Byvoorbeeld in ons voorbeeld het ons net boonste toleransie waarde maar geen laer toleransie nie.

In hierdie geval kan ons vir twee opsies kies

  • Oorweeg LSL as 0
  • Laer spesifikasie of toleransie ontbreek en berekening word gedoen sonder om dit in ag te neem.

Laat hier USL=0.5

En geskatte sigma=0.15

In die geval van die 1st opsie,

Ons beskou LSL=0

Zboonste = [0.5-0.0025/0.15] = 3.316

Zverlaag = [0.0025-0/0.15] = 0.01667

Zminute = 0.01667

Cpk = 0.01667 / 3 = 0.005

Hierdie waarde van Cpk dws 0.005 kan nie 'n kliënt tevrede stel nie.

In die geval van die 2de opsie,

Hier neem ons aan dat laer spesifikasie of toleransie ontbreek, sonder LSL ontbreek onbewus Z laer waarde ook.

Zupper=3.316 (van bo)

Cpk=3.316/3=1.10

'n Cpkof 1.10 is meer realisties as een van 0.005.

Uit die bostaande voorbeeld is dit duidelik dat Cpk bereken kan word wanneer slegs een afwyking bestaan, deur slegs die beskikbare spesifikasie te gebruik en die ander een spesifikasie word as ontbreek beskou. Oorweeg nou óf die boonste limiet (Zboonste) of die onderste limiet (Zverlaag).

As ons laer spesifikasie as nul beskou, sal dit 'n laer waarde van Cpk gee wat nie raadsaam is nie.

Hoe om eensydige verdraagsaamheid om te skakel na bilaterale verdraagsaamheid?

A bilaterale verdraagsaamheid is plus EN minus terwyl 'n eensydige toleransie 'n pluspunt is OR minus verdraagsaamheid.

In die geval van Bilaterale Toleransie word variasie van die ware profiel in beide rigtings toegelaat, terwyl in die geval van Eensydige Toleransie variasie slegs in een rigting toegelaat word.

Eensydige verdraagsaamheid;Beeldkrediet: https://ncet.co.in/

Bilaterale verdraagsaamheid; Beeldkrediet: https://ncet.co.in/

Kom ons kyk na 'n voorbeeld van 'n eensydige verdraagsaamheid

Hier Basiese grootte: 40.0

Boonste toleransie:40.0+0.0=40.0

Laer toleransie:40.0-0.5=39.5

As ons nou probeer om hierdie eensydige verdraagsaamheid om te skakel in bilaterale verdraagsaamheid, dan sal dit wees:

Verdeel die totale toleransie deur 2, -0.5/2= -0.25

Bepaal die gemiddelde afmeting, 40.0-0.25= 39.75

Skryf nou as 'n bilaterale verdraagsaamheid,

Vir hierdie nuwe bilaterale vorm

Basiese grootte: 39.75

Boonste toleransie:39.75+.25=40.0

Laer toleransie:39.75-0.25=39.5

Ons kan Eensydige toleransie omskakel in Bilaterale Toleransie deur die Toleransiesone dieselfde te hou en beide +ve en -ve toleransie in te sluit.

Hoe om eensydige verdraagsaamheid te vind?

Eensydige toleransie is 'n ongelyke verdraagsaamheid waar afwykings slegs in een rigting van die nominale grootte lê.

Eensydige Toleransie bestaan ​​uit een nominale grootte of basiese grootte en 'n plus of minus afwyking. Deur hierdie waardes te gebruik, kan ons maklik die eensydige toleransie wat vir 'n komponent gegee word, bereken.

Met inagneming van 'n voorbeeld van eensydige verdraagsaamheid,

1)

Basiese grootte: 25 cm

Boonste limiet: 25+.02=25.02cm

Onderste limiet: 25+.01=25.01cm

Toleransiesone=25.02-25.01=0.01cm

2)

Basiese grootte: 25 cm

Boonste limiet: 25-.01=24.90cm

Onderste limiet: 25-.02=24.80cm

Toleransiesone=24.90-24.80=0.10cm

Voorbeelde van eensydige verdraagsaamheid;Beeldkrediet: getmyuni.azureedge.

Sangeeta Das

Ek is Sangeeta Das. Ek het my Meestersgraad in Meganiese Ingenieurswese voltooi met spesialisering in IC-enjin en motors. Ek het ongeveer tien jaar ondervinding wat die industrie en akademie insluit. My belangstellingsgebied sluit IC-enjins, aërodinamika en vloeistofmeganika in. Jy kan my bereik by https://www.linkedin.com/in/sangeeta-das-57233a203/

Onlangse plasings