VB Scripting in UFT – 'n Uitstekende gids vir beginners

Toetsing is nou die mees noodsaaklike fase in sagteware-ontwikkelingsproses om die kwaliteit van die produk te verseker. Ook, sonder om te toets, sal dit baie riskant wees om die sagteware vry te stel om te gebruik. Die toetsoutomatiseringsproses het die toetsdimensie verander met betrekking tot moeitebesparing en blitsvinnige regressiesiklus. Daar is baie toetsoutomatiseringsinstrumente wat in die toetsbedryf gebruik word. Maar die mees gebruikte outomatiseringstoetsinstrument is UFT.  

In hierdie VB Scripting in UFT-artikel sal onderstaande onderwerpe met voorbeelde verduidelik word -

· Veranderlikes in UFT

· Konstante in UFT

· Skikking in UFT

· Voorwaardelike verklarings in UFT

· Looping Statements in UFT

· Sub- en funksieprosedures in UFT

UFT-tutoriaal – Inhoudsopgawe

UFT-tutoriaal #1: UFT Oorsig

UFT-tutoriaal # 2: UFT-opstelling – Laai af, installeer, lisensie-konfigurasie en ALM-verbinding

UFT-tutoriaal # 3: UFT Object Repository

UFT-tutoriaal # 4: UFT-aksies en -funksiebiblioteek 

UFT-tutoriaal # 5: UFT-parameterisering 

UFT-tutoriaal # 6: VB Scripting in UFT

UFT-tutoriaal # 7: Stap-vir-stap-gids om toetsgeval in UFT te skep

UFT-tutoriaal # 8: Uitsonderingshantering in UFT

UFT-tutoriaal # 9: Opname in UFT met Checkpoints & Dictionary Object 

UFT-tutoriaal # 10: UFT Onderhoud Vrae en Antwoorde 

UFT Tutoriaal #4: VB Scripting in UFT

VB Scripting in UFT:

UFT ondersteun VB Scripting as die programmeertaal om die kode vir enige toetsgevalle te skryf. VB Script is afgelei van Visual Basic 4.0-taal, wat deur Microsoft ontwikkel is. VB Scripting in UFT is baie maklik om te leer, en dit kan gebruik word om beide bediener-kant en kliënt-kant scripting te ontwikkel.

Veranderlikes in UFT:

Veranderlikes in UFT is die plekhouer wat 'n geheueplek aandui wat programinligting stoor. Dit kan tydens looptyd verander word. 'n Veranderlike is deur sy naam voorgestel om die gestoorde waarde te lees/skryf. Slegs een tipe variant is beskikbaar in VB Scripting, wat interaksie kan hê met getalle, stringe of datums. Op grond van die data word die veranderlike dienooreenkomstig opgetree.

As ons enige getal met die dubbele aanhaling stoor, word dit as 'n stringtipe veranderlike opgetree. VBScript in UFT stel ons in staat om die veranderlikes te verklaar met behulp van onderstaande drie stellings -

  • Dowwe
  • Openbare
  • Privaat

Dowwe stelling – Dim word gebruik om enige veranderlike onmiddellik te verklaar, ongeag die datatipe. Een dowwe stellings laat toe om veelvuldige veranderlikes te verklaar wat deur kommas geskei word. Die omvang van hierdie tipe veranderlike is binne die kodeblok (in die geval van UFT, is omvang beperk tot die ooreenstemmende aksies of funksie of sub).

Dim myVariable

 Dim myVariable1, myVariable2, myVariable3

Ons kan enige veranderlike onmiddellik verklaar deur sy naam in die kode te gebruik. Dus, in hierdie geval, is 'n bykomende verklaring verklaring nie nodig nie. Maar, as ons die stelling "Opsie Eksplisiet" aan die begin van ons script area hou, moet ons die veranderlike verklaring stelling skryf. Andersins sal UFT 'n foutboodskap gee.

Openbare verklaring – As ons veranderlikes as publiek verklaar, is die veranderlikes deur al die skrifte in die suite beskikbaar.

Privaat verklaring – As ons veranderlikes as privaat verklaar, is veranderlikes beskikbaar binne die skrif self.

Toewysing van waardes aan veranderlikes:

Deur die onderstaande struktuur te gebruik, kan ons waardes aan die veranderlikes toeken deur die gelyke simbool – 

variableNameString = "My Waarde" //Wys string toe

veranderlikeNaamNumber = 1234 //Ken nommer toe

Hier moet veranderlike naam aan die linkerkant van die gelyke simbool gehou word, waar die waarde aan die regterkant gehou moet word. Vir String moet die waarde binne dubbele aanhalingstekens gehou word.

Skalêre veranderlikes – Wanneer ons 'n enkele waarde vir die veranderlike stoor, word dit voorgestel as Skalêre Veranderlike.

Array Veranderlikes - Wanneer meer as een waarde in 'n enkele veranderlike string, is dit bekend an verskeidenheid. Ons verklaar 'n Skikkingsveranderlike met 'n hakies. In die onderstaande voorbeeld word 'n enkel-dimensie skikking wat ses elemente bevat verklaar:

Dim myArrayStudents(5)

Hier begin indeks van 0 tot 5, dus sal die rekords altyd een meer wees as die getal wat tussen hakies getoon word. Waarde-opdragte word op die onderstaande manier gedoen -

myArrayStudents(0) = "Vikram"

myArrayStudents(1) = "Tom"

.

.

myArrayStudents(5) = "Jerry"

Naamgewing konvensie:

Die standaardreël vir die naamkonvensie word hieronder genoem – 

  • Dit moet met 'n alfabetiese karakter begin.
  • Dit moet nie 'n ingebedde tydperk bevat nie.
  • Naam moet selfverduidelikend wees.
  • Die maksimum lengte moet nie meer as 255 karakters wees nie.

Konstante in UFT:

Ons kan 'n konstante beskou as 'n veranderlike van 'n getal of String waarvan die waarde nooit sal verander nie. dit wil sê, nadat 'n konstante gedefinieer is, sal dit as 'n leesalleen plekhouer opgetree word. Die VBScript verskaf reeds baie in boukonstante veranderlikes soos , vbOK, vbTrue, vbFalse, vbCancel, ensovoorts. 'n Konstante moet verklaar en gedefinieer word deur die sleutelwoord "CONST" te gebruik soos die onderstaande voorbeeld -

Const MyString = "Dit is my string."

Konst MyAge = 49

 Binne modules is konstantes altyd privaat, en sigbaarheid kan nie verander word nie.

Skikking in UFT:

Skikking in UFT is 'n veranderlike wat 'n versameling waardes stoor wat dieselfde datatipe het, soos getal, string, ens. 'n Stel dieselfde tipe elemente kan in dieselfde geheue plek gestoor word waar toegang tot elk van die elemente verkry kan word deur hul verwysing getal wat bekend staan ​​as skikkingsindeks. Die indeks van die eerste element begin altyd vanaf nul waarde.

Terwyl ons 'n skikking verklaar, moet ons twee dele definieer - die logiese naam van die skikking en die skikking-onderskrifte wat die hoogste waarde van skikking-indeks aandui. Skikkingsindekse is die unieke nommers wat elke element van daardie skikking verteenwoordig. Hierdie indeks begin altyd vanaf nul.

Dit moet voor gebruik verklaar word. Ons kan 'n skikking verklaar deur die dowwe stelling. Twee tipes skikkings is beskikbaar in UFT -

·        Plaaslike Skikking – Die omvang van plaaslike skikking is beperk tot die huidige funksie of prosedureblok waar dit verklaar is.

·        Globale Skikking – As die skikking globaal verklaar word of aan die begin van script, kan die waardes van die skikking (dws omvang) verkry word vanaf al die funksies of prosedures wat in dieselfde vbscript gedefinieer word.

Statiese en dinamiese skikkings:

VBScript laat ons toe om statiese of dinamiese skikking in UFT te verklaar.

'n Statiese skikking kan nie tydens die uft-regressie gewysig word nie. Dit beteken dat die statiese skikking 'n gedefinieerde aantal elemente deur die uitvoering hou.

'n Dinamiese reeks kan op enige tydstip tydens die toetsuitvoering verbeter word.

Verklaar en ken waardes aan skikkings toe:

Verklaring state – Dim myArray (subscriptvalue)

Voorbeeld: Verklaar 'n skikking wat vier studente se naam stoor en die waarde daarin toeken.

Dim arr Studente(3)

arrStudents(0) = "Tom"

 arrStudents (1) = "Henry"

arrStudents (2) = “Tina”

arrStudents (3) = "Vicky"

Voorwaardelike verklarings in UFT:

Die voorwaardelike stellings is die belangrikste kenmerke van scripting om dit buigsaam en robuust te maak. Die mees gebruikte voorwaardelike stelling in UFT sal deur hierdie afdeling verduidelik word.

Indien anders-verklaring:

Die If – Else-stelling word gebruik, bou die voorwaardelike log in die UFT-skrip. Die doel van hierdie stelling is om een ​​of meer toestande na te gaan en sekere aktiwiteite op grond van die kontrole uit te voer. Vir 'n voorbeeld - Hier sal ons die huidige weekdag identifiseer deur die if-then-else-stelling te gebruik.

As-Anders voorwaardelike verklarings in UFT
As-Anders voorwaardelike verklarings in UFT

Die veelvoud Anders as stellings kan gebruik word om verskeie toestande na te gaan. Ons kan ook veelvuldige voorwaardes in die eerste reël van "as-stelling" skryf wat geskei moet word deur logiese operateurs soos OR, NIE, EN, ens.

Kies saakverklaring / Skakel saakverklaring:

Dit is 'n alternatiewe benadering van in plaas daarvan om veelvuldige indien voorwaardes vir 'n enkele veranderlike te gebruik. 

Die Select-case-stelling is baie nuttig vir die scenario waar ons, gebaseer op die verskillende waardes van 'n enkele veranderlike, verskillende aktiwiteite moet uitvoer. Dit is ook bekend is switch-case-statement. Die gebruik van gevalstelling, ons kan ons skrif op 'n georganiseerde manier skryf. Die selekteerde gevalstelling voer die voorwaardelike uitdrukking aan die begin uit en die resultaat van die voorwaardelike uitdrukking sal ooreenstem met verskillende statiese toestande in gevalstelling. Hier sal slegs die gepaardgaande stappe vir die wedstrydgeval uitgevoer word.

Vir 'n voorbeeld - Hier sal ons die huidige weekdag identifiseer deur die selekteerde gevalstelling te gebruik.

Kies - Geval voorwaardelike verklarings in UFT
Kies – Saakvoorwaardelike stellings in UFT (VB Scripting)

Lusverklarings in UFT:

In 'n situasie waar soortgelyke kodes weer en weer uitgevoer word op grond van sekere toestande, is dit raadsaam om lusstellings te gebruik vir beter leesbaarheid en doeltreffendheid. In hierdie afdeling sal ons die verskillende soorte lusse bespreek met die voorbeelde, wat baie nuttig is in UFT-skripsie. Die lusse werk op toestande of maksimum iterasie tellers. Die gereeld gebruikte lusstellings in UFT word hieronder verduidelik -

· Doen lusverklaring

· Terwyl Loop Satement

· Vir Lusverklaring

Doen lus:

Wanneer ons 'n paar stappe herhaaldelik moet uitvoer op grond van een of meer toestande, moet ons die Do Loop-stellings gebruik, aangesien dit toelaat om voort te gaan met die lus gebaseer op toestande. Die lus sal voortgesit word totdat die voorwaardes bevredig word. Hier word die voorwaardes aan die einde van die lusverklaring nagegaan. Dit beteken dat die eerste iterasie altyd uitgevoer word, ongeag die resultaat van die toestandkontrolering. Om uit die middel van die lus te gaan vir 'n ander spesifieke toestand, kan die "Exit Do" stelling gebruik word. Aan die einde van die lus word "while"-stelling gebruik vir voorwaardelike kontrolering. Voorbeeld - In hierdie voorbeeld sal die lus voortgesit word totdat die tellerwaarde 10 bereik het,

VB Scripting in UFT - Looping Statements in UFT (Do-Loop)
VB Scripting in UFT – Looping Statements in UFT (Do-Loop)

Dit is soortgelyk aan Do-Loop-struktuur. Wanneer ons 'n paar stappe herhaaldelik moet uitvoer op grond van een of meer toestande, kan ons die While Loop-stellings gebruik, aangesien dit toelaat om voort te gaan met die lus op grond van toestande. Die lus sal voortgesit word totdat die voorwaardes bevredig word. Hier word die voorwaardes aan die begin van die lus geplaas met behulp van while-sleutelwoord. Dit beteken dat geen van die herhaling uitgevoer sal word as die kontrolering van die voorwaardes misluk het nie. Om uit die middel van die lus te gaan vir 'n ander spesifieke toestand, kan die "Exit While"-stelling gebruik word. Aan die begin van die lus word "while"-stelling gebruik vir voorwaardelike kontrolering. Die primêre verskil tussen Do-Loop en While-Wend verklaring is die plek van toestand kontrolering.

Voorbeeld - In hierdie voorbeeld van VB Scripting, sal die lus voortgesit word totdat die tellerwaarde tot 10 bereik het,

VB Scripting in UFT -Looping Statements in UFT (While-Wend)
While-Wend Looping Statements in UFT (VB Scripting in UFT)

Vir Loop:

Vir- Volgende stellings word gedefinieer vooraf gedefinieerde iterasie teller. Die lus sal voortgesit word totdat die teller die hoogste waarde bereik het wat gespesifiseer is met "vir" sleutelwoord. Om uit die middel van die lus te gaan vir 'n ander spesifieke toestand, kan die "Exit For"-stelling gebruik word. Aan die einde van die lus word "while"-stelling gebruik vir voorwaardelike kontrolering.

Voorbeeld - In hierdie voorbeeld sal die lus vir tien iterasies voortgesit word,

VB Scripting in UFT - Looping Statements in UFT (For-Next)
VB Scripting in UFT – Looping Statements in UFT (For-Next)

Sub-prosedure in UFT:

'n Subprosedure in UFT is 'n groep stellings wat begrens word deur die sleutelwoorde "Sub" en "End Sub" om 'n spesifieke taak uit te voer. Dit gee geen waarde terug nie. Ons kan waardes aan subprosedure as argumente deurgee. 'n Leë parentese() verteenwoordig dat daar nie invoerargumente is nie. In UFT word die sub gebruik om 'n eenheid van die funksionele blok vir modularisering te skep. 

Byvoorbeeld, die onderstaande kode wys dat 'n sub gebruik word om die rentewaarde te bereken en te vertoon gebaseer op die insetrentekoers, jare en hoofbedrag.

VB Scripting in UFT - Sub prosedure in UFT
VB Scripting in UFT – Sub prosedure in UFT

Funksie prosedure in UFT:

'n Funksieprosedure in UFT is 'n groep stellings wat begrens word deur die sleutelwoorde "Funksie" en "Eindfunksie" om spesifieke aktiwiteit uit te voer en die uitvoer terug te gee. 'n Funksieprosedure in UFT is 'n blok stellings wat deur Funksie- en Eindfunksie-stellings omring word om spesifieke aksies uit te voer. Dit het die data-terugsendingvermoëns, wat die primêre verskil met 'n sub is. Ons kan waardes deurgee om prosedure as argumente te funksioneer. Ons moet 'n leë parentese() insluit wanneer geen argument vereis word nie. In UFT word Funksie gebruik om 'n eenheid van die funksionele blok vir modularisering te skep. 

Byvoorbeeld, die onderstaande kode wys dat 'n funksie gebruik word om die rentewaarde te bereken en te vertoon gebaseer op die insetrentekoers, jare en hoofbedrag.

VB Scripting in UFT - Funksie prosedure in UFT
VB Scripting in UFT – Funksie prosedure in UFT

Gevolgtrekking:

In hierdie VB Scripting in UFT-artikel (UFT-tutoriaal), het ons geleer van verskillende veranderlikes, konstantes, skikkings, voorwaardelike en lusstellings. Klik hier afgelaai word om meer te wete te kom oor VB Scripting. Ook, as jy wil voorberei vir UFT-onderhoudvrae, klik asseblief hier afgelaai word.

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Scroll na bo