Tipes kragte: 9 belangrike feite wat u moet weet


Die verskillende soorte kragte hang daarvan af of hulle voortspruit uit kontak of nie-kontak tussen twee interaktiewe voorwerpe. Daar is ten minste tien verskillende tipes kragte wat in die heelal bestaan, word hieronder gelys:

Tipes Kragte
Verskillende tipes kragte

Die verskillende tipes kragte is energieë of sterktes wat op twee interaktiewe voorwerpe inwerk. Ons sal elkeen van hierdie kragte wat ons rondom ons ervaar, bespreek.

Lees die artikel oor Eenhede van die Krag en die korrelasie daarvan met die Werk en Energie.

Tipes kontakkrag 

Kontakkrag is een van die hooftipes kragte wat inwerk wanneer twee interaktiewe voorwerpe in fisiese kontak is. Uit tien kragte word die volgende ses kragte as tipes kontakkragte geklassifiseer:

Verduidelik die tipes kontakkrag met voorbeeld

Toegepaste krag 

 • Wanneer 'n kontakmag op die voorwerp toegepas word deur 'n ander voorwerp, staan ​​dit bekend as "Toegepaste krag". 
 • Wanneer krag op die voorwerp toegepas word deur die werking van 'n persoon se spiere, dan staan ​​die toegepaste krag bekend as "Spierkrag".
 • Dit word aangedui as "Fartikels".

Byvoorbeeld, die toegepaste krag is die kontak krag wat op die stoel uitgeoefen word wanneer iemand dit deur die kamer stoot of trek. 

Toegepaste krag
Toegepaste krag voorbeeld

Normale krag 

 • Wanneer 'n kontakkrag uitgeoefen word op enige voorwerp in kontak met 'n ander stilstaande voorwerp, staan ​​dit bekend as "Normale krag". 
 • Dit is 'n opponerende krag wat aangedui word as "FN".
 • 'n Normale krag word loodreg toegepas op beide die twee interaksie-liggame wat in kontak is.

Byvoorbeeld, wanneer 'n boek op die tafel lê, die normaalkrag FN handel oor die boek word gegee deur,

[latex]F_{N}= m \ast g[/latex]

Waar g = versnelling as gevolg van swaartekrag of swaartekrag, en m = massa van die boek.

Nota- Daar is geen eksterne krag op die boek nie.

Normale krag
Voorbeeld van normale krag

Nou, as 'n boek teen 'n hoek van θ val, dan is die FN word gegee deur,

[latex]F_{N}= m \ast g + Fsin\theta [/latex]

Waar [latex]Fsin\theta [/latex] 'n eksterne krag is. 

In beide gevalle trek die swaartekrag 'g' die boek na die aarde toe. Maar die normaalkrag FN probeer keer dat die boek na die grond afsak. 

Dus, die normale krag teëwerk of teen die swaartekrag, wat is hoekom dit bekend staan ​​as "Opponerende mag". 

Wrywingskrag 

 • Wanneer die voorwerp se oppervlak 'n kontakkrag op 'n ander voorwerp uitoefen terwyl dit oor die oppervlak beweeg of 'n poging aanwend om daaroor te beweeg, staan ​​dit bekend as "Wrywingskrag".
 • Dit is 'n opponerende krag wat aangedui word as "Fwrywing"

Byvoorbeeld, as 'n man oor die ysoppervlak skaats, oefen die oppervlak van ys 'n wrywingskrag teenoor sy beweging uit.

Wrywingskrag
Wrywingskrag Voorbeeld (Beeldkrediet: Prestasie Simulasie)

Die wrywingskrag op 'n mens deur ysoppervlak kan bereken word deur die formule,

[latex]F_{fric} = \mu \ast F_{N}[/latex]

â € < FN is die "Normale krag"En μâ € < is genoem "Wrywingskoëffisiënt" wat afhang van die voorwerp en die spesifieke situasie. 

Tipes wrywingskrag

Die tipes wrywingskragte word op grond van tipes beweging gekategoriseer as:

 1. Statiese wrywing: Hierdie wrywingskrag werk tussen die oppervlaktes in wanneer hulle rus ten opsigte van mekaar. bv., 'n Stilstaande bal op die veld
 2. Glywrywing: Hierdie wrywingskrag werk tussen die oppervlaktes in wanneer hulle teen mekaar gly of gly. bv., Maak enige venster oop.
 3. Rollende wrywing: Hierdie wrywingskrag tussen die oppervlaktes teen die beweging van 'n besonder sirkelvormige voorwerp. bv., Die wiele van enige voertuig.
 4. Vloeistofwrywing: Hierdie wrywingskrag werk op 'n voorwerp in deur die vloeistoflae wanneer dit relatief tot mekaar beweeg. bv., Swem in die swembad.
Tipes wrywingskragte
Tipes wrywingskragte (Beeldkrediet: CPO Wetenskap)

Lugweerstandsmag 

 • Wanneer 'n kontakkrag op enige voorwerp uitgeoefen word soos dit deur die lug vorder, staan ​​dit bekend as die "Lugweerstandsmag".
 • Dit is 'n opponerende krag wat aangedui word as "Flug"
 • Aangesien dit weerstandbiedend is, is die krag van lugweerstand dikwels die beweging van 'n voorwerp teen. 
 • As gevolg van sy geringe omvang en wiskundig moeilik om die waarde daarvan te voorspel, word die lugweerstandsmag dikwels afgeskeep. 

Byvoorbeeld, wanneer 'n valskermspringer van 'n vliegtuig na die grond valskermspring, is daar 'n mate van weerstand wat die valskermspringer ervaar teen die lug wat lugweerstand genoem word. 

Vandaar, die vergelyking van Lugweerstandsmag Flug wat probeer om die snelheid(v) van 'n valskermspringer wat afwaarts geval het te verlaag, word gegee as: 

[latex]F_{lug} = c \ast v ^ {2}[/latex]

Waar c lugkonstante is. 

Spanningskrag 

 • Wanneer 'n kontakkrag op die liggaam uitgeoefen word wanneer dit aan voorwerpe gehang word, staan ​​dit bekend as "Spanningskrag".
 • Dit is 'n trekkrag wat aangedui word as "FT"

Byvoorbeeld, die veiligheidsgordelknip moet die krag weerstaan ​​van 'n liggaam wat tydens 'n verkeersongeluk vorentoe gedryf word. 

Spanningskrag
Voorbeeld van spanningskrag (Beeldkrediet: Hyperphysics)

Hoe om spanningskrag te bereken?

Die spanningskrag wat op enige voorwerp inwerk kan bereken word met behulp van Spanningsformule.  

Spanningsformules

Aangesien spanning op die liggaam inwerk terwyl dit in 'n hangende toestand is, sal die formule daarvan wees:

[latex]T = F_{N} \pm ma[/latex]

Waar 'FN'is die normale krag wat op die liggaam inwerk = mg, 

 • As die liggaam opwaarts versnel word, sal die spanning op die liggaam [latex]T = mg + ma[/latex] wees
 • As die liggaam afwaarts versnel word, sal die spanning op die liggaam [latex]T = mg – ma[/latex] wees
 • As die spanning op die liggaam gelykstaande is aan die gewig van die liggaam [latex]T = mg[/latex]

Lentemag 

 • Wanneer 'n kontakkrag op enige voorwerp uitgeoefen word deur aangehegte saamgeperste of gestrekte veer, staan ​​dit bekend as die "Lente krag".
 • Wanneer 'n voorwerp 'n veer saamdruk of rek, word dit altyd deur 'n kontakkrag in werking gestel wat voorwerpe na hul ewewigsposisie herstel. 
 • Dit is 'n herstellende krag wat aangedui word deur "Fs".
 • Die veerkrag op 'n voorwerp is direk eweredig aan die hoeveelheid druk of rek van die veer deur 'n voorwerp. 

Byvoorbeeld, in Simple Harmonic Motion (SHM), die veerkrag (Fs) en die verplasing (x) van 'n voorwerp het altyd teenoorgestelde tekens.

Lentemag
Spring Force Voorbeeld (Beeldkrediet: Leerkies)

 'n Konstante van proporsionaliteit (k) maak dit redelik om die vergelyking vir die te konstrueer veerkrag soos volg,

[latex]F_{s} = – k \ast x[/latex]

Die vergelyking word genoem as Hooke se wet vir vere, waar k die veerkonstante is.

Tipes nie-kontak magte 

Nie-kontakkrag is een van die hooftipes kragte wat inwerk wanneer twee interaktiewe voorwerpe nie in fisiese kontak is nie. Uit tien kragte word die volgende vier kragte as tipes nie-kontakkragte geklassifiseer:

Verduidelik die tipes nie-kontakkrag met voorbeeld

Swaartekrag 

 • Hierdie idee van swaartekrag of gravitasiekrag is die eerste keer deur Sir Issac Newton.
 • Hy het swaartekrag as ''n natuurlike aantrekkingskrag tussen enige twee interaktiewe voorwerpe'
 • Die swaartekrag op enige voorwerp op aarde is afwaarts gerig na die aarde se middelpunt. Dit is altyd gelyk aan die voorwerp se gewig. dws 

[latex]F = m \ast g[/latex]

Hier is die g 'n fisiese konstante en g = -9.8 m/s2 (op Aarde)

Wanneer 'n voorwerp geen ander kragte as die swaartekrag teëkom nie, blyk die voorwerp se versnelling gelyk te wees aan die konstante 'g'. Daarom word die kontak 'g' ook genoem "Versnelling as gevolg van swaartekrag“. Die konstante 'g' is egter ook teenwoordig ten spyte van die voorwerp se versnelling wanneer ander kragte daarop inwerk.  

Gravitasiekrag tussen twee voorwerpe

Die gravitasiekrag of die swaartekrag tussen twee interaktiewe voorwerpe kan bepaal word deur Newton se universele gravitasiewet te gebruik.

Gravitasiekragformule

“Die krag van aantrekking (F) tussen enige twee interaktiewe voorwerpe is direk eweredig aan die produk van hul massas (m1,m2), en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand(r) tussen hulle.”

Gravitasiekragformule word gegee deur, 

F ∝ [latex](m_{1} \ast m_{2}) / r^{2}[/latex]

waar,

F = G[latex](m_{1} \ast m_{2}) / r^{2}[/latex]

Waar G is Gravitasiekonstante

Hierdie vergelyking staan ​​ook bekend as die Gravitasiekrag tussen twee interaktiewe voorwerpe.

Elektrostatiese krag

 • Soortgelyk aan gravitasiekrag, 'n krag werk tussen twee liggame in wanneer hulle gelaai word, bekend as "Elektrostatiese krag”.
 • Aangesien alle liggame uit verskillende positiewe, negatiewe en neutrale deeltjies bestaan. 
 • Afhangende van die lading van liggame, kan die elektrostatiese krag tussen liggame beide aantreklik en afstotend wees.

Byvoorbeeld, wanneer jy enige glasstaaf met lap vryf, is die vryf geneig om 'n sekere lading op die glasstaaf te ontwikkel. 

Elektrostatiese krag
Voorbeeld van elektrostatiese krag (Beeldkrediet: pret faktor)

Elektrostatiese Krag Formule

Die elektrostatiese krag tussen twee gelaaide liggame met ladings (q1,q2) en geskei deur afstand(r) word gegee deur, 

F = ke[latex](q_{1} \ast q_{2}) / r^{2}[/latex]

Waar ke is die Coulomb se konstante en gelyk aan 8.988×109 N⋅m2⋅C−2).

Elektromagnetiese Force

 • Wanneer die krag van aantrekking of afstoting tussen gelaaide deeltjies elektriese en magnetiese interaksies behels, staan ​​dit bekend as "Elektromagnetiese krag". 
 • Hierdie krag word tussen gelaaide deeltjies deur die fotone gedra, 'n deeltjiekomponent van ligenergie. 
 • Hierdie krag is in staat om atome te bind en dus die struktuur van soliede voorwerpe. Gevolglik bepaal Elektromagnetisme alle elektriese en chemiese prosesse.
 • Hierdie krag is ook verantwoordelik vir die kontakkrag, soos normaalkrag en wrywing.

Elektriese krag 

 • Die elektriese krag kom op gelaaide deeltjies voor as gevolg van hul aantrekking of afstoting met mekaar.
 • Elektrone word byvoorbeeld deur die kern bymekaar gehou.
 • Hierdie krag is nie gebaseer op die deeltjie se massa nie maar hang af van die deeltjie se “elektriese lading“. Daarom is die elektriese krag tussen elektrone gelyk aan die elektriese krag tussen protone wanneer dit op 'n gelyke afstand geplaas word. 

Magnetiese krag

Verwantskap tussen elektrisiteit en magnetisme 

 • Wanneer 'n elektromagnetiese krag op gelaaide deeltjies inwerk, produseer vloeiende elektrone magnetisme, en bewegende magnete produseer elektrisiteit. 
 • 'n Veld tussen gelaaide deeltjies word geskep wanneer elektriese kragkomponente tussen bewegende of stilstaande gelaaide deeltjies inwerk. 
 • Sodra die deeltjies in beweging gekom het, het hulle die magnetiese komponent begin wys en 'n magnetiese veld rondom hulle geskep. 

Byvoorbeeld, wanneer elektrone deur die draad gaan om enige huishoudelike toestelle aan te skakel, word die draad magneties. 

Elektromagnetiese Force
Verwantskap tussen elektriese stroom en magnetiese veld

Gevolglik het die elektromagnetiese krag tussen gelaaide deeltjies twee verwante verskynsels voortgebring, elektrisiteit en magnetisme. Saam vorm albei "Elektromagnetisme". Skotse fisikus James Clerk Maxwell verduidelik hierdie verband tussen elektrisiteit en magnetisme. 

Kernkrag

Kernkrag is 'n bindende krag wat al die gelaaide deeltjies binne en om die kern saambind. Afhangende van die sterkte van die krag, word Kernkrag verder in twee tipes kragte geklassifiseer: 

Sterk kernkrag 

 • Die sterk kernkrag is die sterkste onder nie-kontakkragte as gevolg van die sterk atoominteraksie tussen deeltjies.
 • Hierdie sterkste krag is verantwoordelik daarvoor om die deeltjies van materie saam te bind om meer massiewe deeltjies te vorm.
 • Sy reeks is egter klein. Dit werk wanneer deeltjies ongelooflik naby aan mekaar is. 

Swak kernkrag 

 • Die swak kernkrag is die swak onder nie-kontakkragte as gevolg van swak kerninteraksie tussen deeltjies. Hierdie swak interaksie is verder verantwoordelik vir deeltjieverval.
 • Tydens kernbederf, laat hierdie swak kernkrag protondeeltjies omskakel in neutrondeeltjies en omgekeerd.
 • Dit is sterker as die swaartekrag, maar werk net op oneindig klein afstande tussen interaktiewe deeltjies.
 • Dit is van kardinale belang vir die verskillende kernfusie-reaksies wat verskeie energieë genereer wat vir die meeste lewensvorme benodig word.  
Kernkrag
Kernkragvoorbeelde (Beeldkrediet: wetenskaplike feite)

Tipes basiese kragte

Gebaseer op vier basiese tipes interaksies, wat elke aksie wat ons rondom ons sien verduidelik, is daar die volgende vier basiese kragte wat oral om ons bestaan:

 1. Sterk kernkrag
 2. Swak kernkrag
 3. Elektromagnetiese Force
 4. Swaartekrag
Vier tipes kragte
Vier basiese kragte (Beeldkrediet: aanlyn wetenskap)

Op 'n sigbare skaal het die Gravitasie- en Elektromagnetiese kragte enorme omvangs, en albei is die grondslag vir ander kontakkragte. Aangesien beide sterk en swak kernkragte op subatomiese vlak oorheers, word hulle nie direk op die sigbare skaal teëgekom nie. Hulle is dus slegs effektief oor 'n kort reeks, maar is noodsaaklik vir die strukturering van materie. 

4 Fundamentele magte 

Fundamentele kragteSterkpunteRangeAantrekkingskrag/afstoting
Swaartekrag10-38Slegs aantreklik
Elektromagnetiese Force10-2Aantreklik en afstootlik
Swak kernkrag10-13<10-18 mAantreklik en afstootlik
Sterk kernkrag1<10-15 mAantreklik en afstootlik

Tipes molekulêre krag 

Molekulêre kragte is aantrekkingskragte tussen atome of molekules, wat nie versadiging kan toon nie en baie stadiger afneem met toenemende afstand. Daar is twee hooftipes molekulêre kragte wat binne die onderstaande molekules bestaan: 

Molekulêre Kragte
Tipes molekulêre kragte (Beeldkrediet: lesing)

Tipes intramolekulêre kragte 

Tipes intramolekulêre kragte wat binne molekules uitgeoefen word gebaseer op hul chemiese binding. Die klassieke model van chemie identifiseer die volgende drie tipes intermolekulêre kragte:

Verduidelik tipes intramolekulêre kragte met voorbeeld

Die volgende chemiese bindings is tipes intramolekulêre kragte, wat deur die mate van ladingskeiding tussen deelnemende atome onderskei word:

Kovalente bindings

 • Dit vind plaas tussen twee interaksie nie-metale deur elektrondeeltjies te deel.
 • Twee kovalente bindings bestaan ​​binne molekules: polêre en nie-polêr, afhangende van die atoom se elektronegatiwiteit. 
 • As die elektronegatiwiteit verskil tussen twee atome, dan is daar 'n polêre kovalente binding, as dit dieselfde elektronegatiwiteit is, dan is daar nie-polêre kovalente binding. 
Kovalente bindings
Tipes kovalente bindings (Beeldkrediet: studie navrae)

Ioniese bindings

 • Dit kom voor tussen twee teenoorgesteld gelaaide ione, soos negatief gelaaide ione en positief gelaaide ione, wat onderskeidelik anione en katione genoem word.
 • 'n Katioon kan 'n metaal wees, en anioon kan nie-metaal wees.
 • In die ioniese bindings tussen twee atome word elektrone heeltemal van katioon na anioon oorgedra, wat totale ladings op die atome tot gevolg het. 
Ioniese binding
Ioniese binding (Beeldkrediet: Wikipedia)

Metaalbindings 

 • In metaalbinding is die metaalatome dig saamgepak, en hul elektrone word geskei.
 • As gevolg hiervan kan die geskeide elektrone vrylik binne die metaal migreer om by te dra tot die geleiding.
Metaalbinding
Metaalbinding (Beeldkrediet: chemie-leerder)

Tipes intermolekulêre kragte

Tipes intermolekulêre kragte wat tussen molekules uitgeoefen word op grond van hul interaksies. Drie hooftipes intermolekulêre kragte word hieronder gelys van die sterkste tot die swakste:

Verduidelik tipes intermolekulêre kragte met voorbeeld

Die volgende interaksies is tipes intermolekulêre kragte, wat deur 'n aantrekking of afstoting tussen atome en naburige interaktiewe deeltjies onderskei word.

Dipool-dipool interaksies

 • Dipool-dipool interaksie vind plaas tussen twee polêre molekules wanneer hulle naby mekaar kom.
 • Dit is die sterkste intermolekulêre krag.
 • In hierdie interaksie word die negatief gelaaide komponent van een molekule na die positief gelaaide komponent van 'n ander aangetrek.
 • Dit is 'n algemene tipe intermolekulêre krag aangesien die meeste van die molekules polêr is.

Byvoorbeeld, Waterstofchloried met polêre kovalente bindings. 

Dipool-dipool interaksies
Dipool-dipool interaksies

Tipe dipool-dipool wisselwerkingskragte

Ioon-dipool interaksies

 • Ioon-dipool-interaksie vind plaas wanneer 'n ioon 'n polêre molekule ontmoet wat 'n dipool het.
 • In ioon-dipool-interaksie besluit die lading van die ioon watter deel van die molekule na 'n ander molekule sal aantrek en watter sal afstoot.
 • 'n Katioon, positiewe ioon sal na die negatiewe gedeelte van die molekule aangetrek word, en 'n anioon, negatiewe ioon sal na die positiewe gedeelte van die molekule aangetrek word.

Waterstofbinding

 • Waterstofbinding is die sterkste dipool-dipool interaksie en die elektrostatiese binding tussen waterstof op een molekule en suurstof (of stikstof) op 'n ander molekule. 
 • Hierdie tipe dipool-dipool interaksies sal algemeen voorkom vir spesies wat by die patroon pas XH …: Y, waar die kolletjies die waterstofbinding-interaksie (H-binding) aangedui het, en X en Y is die algemene elektronegatiewe atome (N, O, F). 
 • Wanneer molekules skenk, word hul waterstof "skenkermolekules" genoem. Aan die ander kant word die molekules wat alleenpare bevat wat bydra tot waterstofbinding (H-binding) "aanvaardermolekules" genoem.
 • Waterstofbinding verklaar die buitengewone hoë kook- en smeltpunte van verbindings soos water, H2O, HF.
Waterstofbinding
Waterstofbinding (Beeldkrediet: chemie-leerder)

London Dispersion Force 

 • London Dispersion Force is 'n swak en kortafstand intermolekulêre krag wat voortspruit uit die beweging van die elektrone, wat dus tydelike positiewe en negatief gelaaide streke produseer.
 • Die sterkte van die London Dispersion Force is gebaseer op die aantal elektrondeeltjies wat die molekule het.
 • As gevolg van groter polariseerbaarheid, vertoon die groter atome in nie-polêre molekules 'n meer betekenisvolle Londense verspreidingskrag. 
 • Daarom, vir nie-polêre molekules, neem Londense verspreidingskrag toe, wat groter intermolekulêre kontakoppervlakte verskaf. 
 • Dit is die Van der Waals Force verduidelik die universele aantrekkingskrag tussen voorwerpe, gasse se fisiese adsorpsie en gekondenseerde fases se kohesie.

Byvoorbeeld, Broommolekules het meer elektrone as chloormolekules; dus het die broommolekules sterker Londense dispersiekragte as chloormolekules; gevolglik 'n hoër kookpunt vir broom, 58⁰C, as chloor, –34⁰C.

Dispersiebinding
London Dispersion Bonding (Beeldkrediet: chemie-leerder)

Interne krag vs eksterne krag

Interne kragEksterne krag
Wanneer 'n krag van binne die struktuur op die voorwerp inwerk, staan ​​dit bekend as die Interne krag.Wanneer 'n krag van buite op die voorwerp inwerk, staan ​​dit bekend as Eksterne krag.   
Dit het ontstaan ​​as gevolg van die interaksies van deeltjies binne 'n sisteem.Dit het ontstaan ​​as gevolg van die interaksies tussen 'n sisteem met sy omgewing.
Dit weerstaan ​​die bewegings van deeltjies.Dit het die beweging van die voorwerp veroorsaak.

Tipes interne krag

Die vier tipes interne kragte word geklassifiseer op grond van die rigting waarin hulle werk, word hieronder gelys:

 • Kompressie: 'n Krag wat daardie materiaal saamdruk of saamdruk, wat materiaal dikwels korter maak.
 • Spanning: 'n Krag wat die materiaal uitstrek of uitmekaar rek om te vergroot of te verleng. 
 • skeer: 'n Krag wat die voorwerpe in teenoorgestelde rigtings druk
 • torsie: 'n Krag wat die voorwerpe verdraai.
Tipes interne magte
Tipes interne magte (Beeldkrediet: struktuur planeet)

Vier hooftipes weerstandskragte

Tipes weerstand kragte is die vektor som van talle kragte wat die beweging van die bewegende voorwerpe weerstaan. Die vier hooftipes weerstandskragte word hieronder gelys:

Wat is traagheid?

Traagheid is die eienskap van 'n voorwerp wat 'n stilstaande of rustende voorwerp in rus laat bly, en 'n bewegende voorwerp sal aanhou beweeg. 

"'n Voorwerp se neiging om die verandering in sy beweging teë te staan ​​of te weerstaan ​​wat voorwerp se traagheid genoem word."

Hoe om die traagheid van 'n voorwerp te oorkom?

Aangesien die traagheid van 'n voorwerp van sy massa afhang, moet dit oorkom word deur 'n netto eksterne krag (mg) wat op die voorwerp inwerk. Hoe kleiner die voorwerp se traagheid, hoe minder word die krag benodig om dit te versnel. 'n Toegepaste krag sal 'n voorwerp laat beweeg, of as gevolg van weerstand sal dit die voorwerp wat reeds beweeg, vertraag of stop. 

Kom ons neem 'n voorbeeld van 'n skuifboks wat vanself stadiger word.

Hier is die eerste ding om te verstaan ​​dat 'n netto eksterne krag wat op die skuifkas inwerk, dit vertraag. Sonder die netto krag sou die boks voortgaan om met konstante beweging te gly. Die eintlike vraag is dus, watter tipe krag werk op die boks in om sy traagheid te oorkom en dit te vertraag? Hierdie krag word wrywing genoem. 

Traagheid
Voorbeeld van traagheid (Beeldkrediet: texasgateway)

Die wrywingskrag is 'n eksterne kontakkrag wat die voorwerp se beweging weerstaan ​​deur teenoorgesteld aan sy rigting op te tree. Gevolglik is die wrywingskrag die eksterne krag wat 'n skuifkas laat stadiger word.


GEREELDE VRAE (Vrae) 

Wat is die twee hooftipes kragte?

Ans: Die twee hooftipes kragte word hieronder gegee, afhangende van of hulle die gevolg is van kontak of nie-kontak tussen twee interaktiewe voorwerpe:

 • Kontak Force
 • Nie-kontak krag

Wat is die verskillende tipes kragte in fisika? (nommering nie vir lys vereis nie)

Ans:  Daar is ten minste tien verskillende soorte kragte wat soos volg in die fisika bestaan:

 • Swaartekrag
 • Wrywingskrag
 • Elektromagnetiese Force
 • Lugweerstandsmag
 • Toegepaste krag
 • Normale krag
 • Lentemag
 • Elektrostatiese krag
 • Spanningskrag
 • Kernkrag

Wat is die verskillende tipes kragte, en hoe werk hulle almal?

Ans:  Die volgende vier verskillende tipes kragte wat gehou het vir die atoomdeeltjies om te verval tot die beweging van hele sterrestelsels:

 • Swaartekrag
 • Sterk kernkrag
 • Swak kernkrag
 • Elektromagnetiese Force

Hulle werk almal deur 'n aantrekking of afstoting tussen twee interaktiewe voorwerpe en word gedefinieer deur interaksies tussen deeltjies en velde. 

Hoe akkuraat is dit om te sê daar is net 4 tipes kragte in die heelal: swaartekrag, swak kernkrag, elektromagnetiese krag en sterk kernkrag?

Ans: Die swaartekrag, swak kernkrag, elektromagnetiese krag en sterk kernkrag is vier basiese of fundamentele kragte in die heelal.

Hierdie vier fundamentele kragte is verantwoordelik vir al die planete in die heelal wat tol, en die verbranding van die son en sterre werk 'n afstand van elke planeet af. Hulle is ook in wisselwerking met elke element om die heelal te beskryf.

Watter tipe krag is spanning?

Ans: Spanningskrag word op enige voorwerp uitgeoefen wanneer dit in fisiese kontak met 'n ander voorwerp is.
Dus, die spanningskrag is die kontak krag.

Watter tipe krag is lugweerstand?

Ans: Lugweerstandskrag word op enige voorwerp uitgeoefen wanneer dit in fisiese kontak met 'n ander voorwerp is.
Dus, die lugweerstandskrag is die kontakkrag.

Watter tipe krag is wrywing?

Ans: Wrywing word op enige voorwerp uitgeoefen wanneer dit in fisiese kontak met 'n ander voorwerp is.
Dus, die wrywing is die kontakkrag.

Watter tipe krag is die opheffing van water uit die put?

Ans: Twee tipes kontakkragte word benodig om water uit die put op te lig:

 • Gespierde of Toegepaste Krag
 • Wrywingskrag. 

Wanneer spierkrag op die katrol deur die tou toegepas word om met water uit die put op te lig, word dit gebalanseer deur die wrywingskrag tussen tou en hysbak of katrol van die wiel.

Watter tipe krag is beskikbaar vir elke ander krag?

Ans: Gravitasiekrag of swaartekrag is beskikbaar vir ander kontak-nie-kontakkragte.

Of dit nou groot of klein is, elke voorwerp oefen 'n gravitasiekrag uit, 'n onsigbare natuurlike krag op 'n ander voorwerp.

Wat is die swakste krag?

Ans: Die gravitasiekrag het enorme omvangs; kry dus sy krag swakker met afstand.

Daarom is die gravitasiekrag of swaartekrag die swakste krag.

 Watter tipe krag is swaartekrag?

Ans: Swaartekrag word op enige voorwerp uitgeoefen wanneer dit nie in fisiese kontak met 'n ander voorwerp is nie.
Dus, is die swaartekrag 'Nie-kontakkrag' en ook bekend as 'fundamentele krag' of 'tipes aksie op 'n afstand krag'.

 Is gewig 'n tipe krag?

Ans: Die gewig van enige voorwerp = mg

As gevolg van die teenwoordigheid van versnelling na swaartekrag 'g', staan ​​die gewig van enige voorwerp bekend as die gravitasiekrag, tipe nie-kontakkrag.  

Watter tipe krag is magnetisme?

Ans:  Magnetisme word op enige magnetiese voorwerp uitgeoefen wanneer dit nie in fisiese kontak met 'n ander voorwerp is nie.

Dus, die magnetisme is die nie-kontakkrag, en ook bekend as 'fundamentele krag' of 'tipes aksie op 'n afstand krag'.

Watter kragte werk op 'n oliedruppel in?

Ans: Twee kragte wat op 'n oliedruppels inwerk is:

 • Gravitasiekragte (trek af)
 • Lugweerstandskrag (trek afwaarts)

Wat is die tipe kragte tussen molekules?

Ans: Twee tipes molekulêre kragte tussen molekules is:

 • Intramolekulêre Kragte
 • Intermolekulêre magte.

Wat is die verskille in terme van intramolekulêre en intermolekulêre kragte?

Ans: Die verskil tussen intramolekulêre en intermolekulêre kragte is:

Intramolekulêre kragte bestaan ​​binne 'n molekule om atome bymekaar te hou, terwyl intermolekulêre kragte tussen twee molekules bestaan.

Die sterkste van aantrekkingskragte is watter tipe?

Ans: Die kernkrag, een van die aantreklike basiese kragte, bind die atoomdeeltjies saam.

Dus, dipool-dipool wisselwerkingskrag, 'n subtipe van kernkrag, is die sterkste aantrekkingskrag.

Wat is die sterkste intermolekulêre krag?

Ans: Die intermolekulêre krag is die sterkste wanneer die molekules naby mekaar kom.

Dus, die dipool-dipool interaksie is die sterkste intermolekulêre krag tussen molekules.

Watter tipe kragte werk tussen gasmolekules in?

Ans: Aangesien gasmolekules vrylik van mekaar af beweeg, is daar geen kragte tussen gasmolekules nie.

Watter intermolekulêre kragte word deur Waterstofbromied HBr vertoon?

Ans:  Waterstofbromied HBr het 'n polêre kovalente binding as gevolg van die verdeling van ongelyke valenselektrone.
Daarom het Waterstofbromied HBr beide dipool-dipool interaksie en Londense dispersiekragte vertoon as gevolg van die teenwoordigheid van valenselektrone.

Watter tipe intermolekulêre krag is Watermolekules H2O?

Ans:  Watermolekules H2O bevat 'n waterstofmolekule H2 saam met alleenpaarmolekules soos suurstof O.
Daarom, 'n watermolekule H2O met 'n waterstofbindende intermolekulêre krag.

Watter tipe intermolekulêre krag is Carbon Dioxide Molecules Co2?

Ans:  Koolstofdioksied CO2 is 'n nie-polêre molekulêre wat twee polêre damme het. Maar hul dipole kanselleer mekaar aangesien dit in die teenoorgestelde rigting is.
Daarom word koolstofdioksied CO2 met slegs 'n Londense verspreidingsmag.

Watter tipes intermolekulêre kragte bestaan ​​tussen waterstofjodied Hi en waterstofsulfied H2S?

Ans:  Waterstofjodide Hi en waterstofsulfied H2S het 'n polêre kovalente bindings as gevolg van die verdeling van ongelyke valenselektrone.
Daarom, Waterstofjodide Hi en Waterstofsulfied H2S het dipool-dipool interaksie en dispersiekragte getoon as gevolg van die teenwoordigheid van valenselektrone.

Watter tipe intermolekulêre kragte bestaan ​​tussen waterstofbromied HBr en waterstofsulfied H2S?

Ans: Waterstofbromied HBr en Waterstofsulfied H2S het 'n polêre molekule waarin 'n positiewe paar van een molekule na 'n negatiewe paar van 'n ander aangetrek word.

Daarom bestaan ​​'n dipool-dipool interaksiekrag tussen waterstofbromied HBr en waterstofsulfied H2S

Watter tipe intermolekulêre krag hou atome in 'n kristal bymekaar?

Ans:  Wanneer die molekules geen netto ladings of dipoolmomente het nie, werk slegs die Van der Walls-krag daarop in.
Vandaar dat Van der Walls-krag 'n intermolekulêre krag is wat atome in 'n kristal bymekaar hou.

Wat is tipes weerstandskragte?

Ans: Die vier tipes weerstandskragte is:

 • Wrywingskrag
 • Swaartekrag
 • Lugweerstandsmag
 • Voorwerpe met massa, traagheid en momentum

Wat is vier tipes interne kragte?

Ans: Die vier tipes interne kragte is:

 • Kompressie
 • Spanning
 • skeer
 • torsie

Watter krag word benodig om die traagheid te oorkom?

Ans:  Die wrywingskrag is 'n eksterne kontakkrag wat die voorwerp se beweging weerstaan ​​deur teenoorgesteld aan sy rigting op te tree.

Gevolglik is die wrywingskrag die eksterne krag wat 'n skuifkas laat stadiger word.


Manish Naik

Hallo, ek is Manish Naik het my MSc Fisika met Solid-State Electronics as spesialisasie voltooi. Ek het drie jaar ondervinding in die skryf van artikels oor fisika-vak. Skryfwerk, wat daarop gemik was om akkurate inligting aan alle lesers, van beginners en kundiges, te verskaf. In my vrye tyd spandeer ek graag my tyd in die natuur of om geskiedkundige plekke te besoek. Ek is geëerd om deel te wees van LambdaGeeks. Sien daarna uit om jou deur LinkedIn te verbind - https://www.linkedin.com/in/manish-ashok-naik/ Besoek ook my webwerf Wandering Maharashtra vir Maharashtra-reisgids en erfenisbewaringsartikels - https://wanderingmaharashtra.com /reis-blogs/

Onlangse plasings