Totale terugvloei: wat, hoe om te vind, verskeie feite


Die term "Totale refluks" sal kortliks in hierdie artikel bespreek word. Terugvloei is 'n deel van distillasieproses wat verband hou met dampkondensasie en ook terug na kondensaat na die bron van die stelsel.

Totale vloed kan verduidelik word as die toestand van 'n metode waar die twee toestande van 'n stof vloeistof en damp in die kolom kan deurgaan, alhoewel produk nie sal afneem nie. Die wet van massabewaring is dat die totale refluks nie moontlik is om te gebeur nie.

Slegs vir die deurlopende werking word totale terugvloei deur die begin aanvaar.

Totale refluksverhouding:

Terugvloei word wyd gebruik vir apparaatopstelling in die laboratoriumdistillasie, deurlopende distillasiekolomme in nywerhede.

Totale refluksverhouding kan op hierdie manier beskryf word,

Totale vloedverhouding kan verduidelik word as die terugstuur van al die oortollige hoeveelheid produk weer terug na die kolom as die vorm van vloed en die vloeistof van die sisteem is weer terug na die herverdamper vir verdamping en gevoer na die kolom.

So die totale vloed is,

F = 0, W = 0, D = 0

VN + 1 =Ln

In die refluksverhouding word die totale refluksverhouding as beperkende waarde voorgestel.

Die metode van totale terugvloei is noodsaaklik om te bepaal hoeveel plate benodig word in die minimum aantal.

Produkonttrekkingskoers sal nul wees in die totale terugvloeiverhouding.

Totale vloed formule:

Totale vloed kan afgelei word as die netto hoeveelheid elektriese veldlyne wat binne 'n vasgestelde tyd deur 'n sekere area gaan.

Die totale vloedformule word hieronder afgelei,

Van waar die elektriese veldlyne verbygaan, is die vlak normaal, dan kan die totale vloed uitgedruk word as,

Nou in die geval as die vliegtuig opgelig word met 'n hoek van θ dan sal die geprojekteerde area A cos θ wees in daardie geval sal die totale vloed vyand die vliegtuig uitgedruk word as,

φ= EA cosθ

waar,

E = Grootte vir die elektriese veld

A = Area waardeur die hoeveelheid elektriese gevlieg bepaal sal word

θ= Die hoek wat geskep word deur die oppervlak van die vlak en die rigting van die elektriese veld waarmee die elektriese veld parallel met die as vloei.

totale refluks
Beeld – Laboratoriumapparaat wat refluks gebruik om energie aan chemiese reaksies te verskaf. 'n Erlenmeyerfles word as 'n ontvangfles gebruik. Hier word die distillasiekop en fraksioneringskolom in een stuk gekombineer;
Beeldkrediet – Wikipedia

Hoe om totale vloed te bereken?

Die verhouding tussen die totale vloed en die netto aantal lyne van elektriese veld is direk eweredig aan mekaar waarmee die oppervlakte van die totale vloed vloei.

Totale vloed kan op drie maniere bereken word, hulle word hieronder gelys,

Totale vloed deur 'n klein oppervlakte:-

As die veld van waar die totale vloedvloei uniform is, kan totale vloed deur 'n klein oppervlakte geskryf word as,

E = E.dS

Waar, Die Elektriese veld wat uitgedruk word as E word vermenigvuldig met oppervlaktekomponent wat loodreg op die gegewe veld is.

Totale vloed deur 'n oppervlak:-

Die totale vloed deur 'n oppervlak is S, om hierdie rede kan oppervlakintegraal uitgedruk word as,

Totale vloed deur 'n geslote oppervlak:-

Die dimensionele formule vir die totale vloed deur 'n geslote oppervlak is L3MT-3I-1 en SI-eenheid van die deur 'n geslote oppervlak is kg.m3.s-3.A-1

Totale vloed deur 'n geslote oppervlak word hieronder bespreek,

waar,

E = Elektriese veld

S = Enige tipe geslote oppervlak

Q = Die totale hoeveelheid elektriese lading binne die oppervlak van S

ε0= Elektriese konstante wat ook bekend staan ​​as Permittiwiteit en waarde is

Totale vloed deur 'n geslote oppervlak word ook geïdentifiseer as, Gauss Wet vir die elektriese veld in 'n oppervlakte. Die vergelyking bly in integrale vorm en die vergelyking is vorm van die Maxwell se vergelyking.

Totale refluks toestand is moontlik?

Nee, totale refluks toestand is nie moontlik nie.

Die totale terugvloei in die algemeen 'n bedryfsituasie in die kolom waar die twee toestande van 'n saak soos damp en vloeistof is, gaan deur mekaar en in hierdie situasie word geen produk verminder nie.

waar,

R = L/V = ∞ en D = 0

Die hellingwaarde in die bedryfslyn is, L/V = 1.0

Die hellingwaarde in die bedryfslyn verteenwoordig die massabalans vir elke plaat van y = x.

Totale terugvloei in distillasie:

Totale terugvloei word gebruik in 'n groot aantal industriële velde soos distillasiekolomme, fraksioneerders soos chemiese aanlegte, petroleumraffineerders en aardgas en ook in petrochemiese verwerkingsbedrywe. 

Totale terugvloei in distillasie is die tipe gekondenseerde damp waaruit distillasiemetode gedoen word en na voltooiing van die proses die damp weer terug na die proses. Die vloeistof wat hierin gebruik word, word teruggesirkuleer na die kolom se boonste gedeelte wat as reflux bekend staan.

Beeld – Die terugvloeistelsel in 'n tipiese industriële distillasiekolom;
Beeldkrediet – Wikipedia

Wat is totale ligvloed?

Die term totale ligvloed, ligkrag of fotometrie is afgelei as die meting van die lig van waargenome krag. Die stralingsvloed en totale ligvloed is nie dieselfde faktore nie. Die SI-eenheid van die totale ligvloed is Lumen.

Beeld – Fotopiese (swart lyn) en skopiese (groen lyn) helderheidsfunksies. Die fotoprent sluit die CIE 1931-standaard (solied), die Judd-Vos 1978-gewysigde data (gestreep) en die Sharpe, Stockman, Jagla & Jägle 2005-data (gestippel) in. Die horisontale as is golflengte in nm; Beeldkrediet – Wikipedia

Wat is totale hittevloed?

Totale hittevloed het beide grootte en rigting om hierdie rede is totale hittevloed 'n skaal van vektor. Die SI-eenheid van die totale hittevloed is watt per vierkante meter.

Die totale hittevloed of termiese vloed kan afgelei word as die hoeveelheid hittevloeidigtheid, tempo van hittevloeiintensiteit of hittevloeddigtheid 'n uitdrukking is van vloei van energie van 'n spesifieke ruimte in 'n vasgestelde tyd.

Beeld – Diagram wat hittevloed uitbeeld deur 'n termiese isolasiemateriaal met termiese geleidingsvermoë, k, en dikte, x. Hittevloed kan bepaal word deur gebruik te maak van twee oppervlaktemperatuurmetings aan weerskante van die materiaal deur temperatuursensors te gebruik indien k en x van die materiaal ook bekend is; Beeldkrediet – Wikipedia

Fourier se wet in een dimensie:-

Die totale hittevloed kan uit Fourier se wet bepaal word. Die meeste van die materie wat in vaste hitte bly, word oorgedra van een ruimte na 'n ander ruimte deur middel van konveksiemetode.

Wiskundige vorm van die wet van Fourier in een dimensie word hieronder gegee,

waar,

k = Termiese geleidingsvermoë

In die vergelyking verteenwoordig die negatiewe teken dat die vloei van die hitte-rigting van onderkant na hoër kant is.

Wat is totale ioonvloeddigtheid?

Totale ioonvloeddigtheid kan afgelei word as; die totale hoeveelheid ioonvloei word deur 'n bepaalde vaste area na die loodregte rigting van die ioonvloed beweeg. Die totale ioonvloeidigtheid SI-eenheid is Teslas of Webers per vierkante meter.

Wiskundig kan die totale ioonvloeddigtheid geskryf word as,

B = μH

waar,

B = Fluxdigtheid

μ = Ioonvloeddigtheid

H = Ioonveld

Wat is totale stralingsvloei?

Totale stralingsvloei kan enige klassifikasie van straling wees, soos klank, deeltjies radioaktief, elektromagneties.

Totale stralingsvloei is 'n meting van fisiese parameter waardeur die ontvangs van deeltjiestraling bepaal kan word deur 'n saak van 'n spesifieke gegewe bron.

Beeld – Sinchrotron straling energie vloed;
Beeldkrediet – Wikimedia Commons

Die wiskundige vorm van totale stralingsvloei word hieronder gegee,

waar,

L = Totale stralingsvloed

r = Die afstand vanaf die bron van straling

Die eenhede van die totale stralingsvloed is watt per vierkante meter (Wm-2) en kilogram kubieke meter (kg.s-3).

Totale vloed deur 'n geslote oppervlak:

Die dimensionele formule vir die totale vloed deur 'n geslote oppervlak is L3MT-3I-1 en SI-eenheid van die deur 'n geslote oppervlak is kg.m3.s-3.A-1

Totale vloed deur 'n geslote oppervlak word hieronder bespreek,

waar,

E = Elektriese veld

S = Enige tipe geslote oppervlak

Q = Die totale hoeveelheid elektriese lading binne die oppervlak van S

ε0 = Elektriese konstante wat ook bekend staan ​​as Permittiwiteit en waarde is

Totale vloed deur 'n geslote oppervlak word ook geïdentifiseer as, Gauss Wet vir die elektriese veld in 'n oppervlakte. Die vergelyking bly in integrale vorm en die vergelyking is vorm van die Maxwell se vergelyking.

Gereelde vrae:-

Vraag: - Verduidelik en geklassifiseer distillasie hang af van die toepassings en tegnieke.

Oplossing: - Afhangende van die toepassings en tegnieke kan die distillasie oor die algemeen in vier afdelings geklassifiseer word, dit is,

Eenvoudige distillasie:-

In die metode van eenvoudige distillasie gaan die materiaal wat reeds verdamp is deur die buis wat met plastiek gemaak is. Hierdie toestand kom voor wanneer vloeistofmengsel 'n hoër temperatuur bevat, wat beteken dat dit in 'n verhitte situasie bly. Die proses van kondensasie word voltooi daardie tyd eindgedeelte van die plastiekbuis is deur koel koue water na buitewand van die plastiekbuis. Daarna het die gas in die wand van die plastiekbuis gekondenseer en die hitte na die koue koue water deurgegee. Deur die hitte te neem, het die koue koue water warmer geword en chemiese materiaal word in die eindgedeelte van die plastiekbuis gekondenseer.

Stoomdistillasie:-

Stoomdistillasie is 'n proses waardeur ons hittesensitiewe komponente van 'n mengsel kan skei. Om hierdie rede word stoomdistillasie gebruik as 'n suiweringsmetode vir mengsels met onsuiwerhede. Die komponente in die mengsel moet vlugtig wees om hierdie skeiding te doen. Die beginsel agter stoomdistillasie proses is om die komponente te skei deur verdampingspreses hulle by temperature onder hul werklike kookpunt. Tensy anders, kan sommige verbindings by hul kookpunte ontbind en die skeiding kan nie akkuraat gedoen word nie.

Vakuum distillasie:-

In die proses van die vakuumdistillasie is die hitte nie noodsaaklik nie. In die metode van vakuum distillasie druk bly by die bogenoemde van die mengsel van vloeistowwe. Die waarde is afnames as die normale waarde van dampdruk en verdamping het plaasgevind van die mees vlugtige deeltjies.

Fraksionele distillasie:-

Fraksionele distillasie is die proses wat gebruik word om koolwaterstofkomponente in te skei ru-olie. Die fraksionele distillasiemetode sluit die skeiding van belangrike komponente in volgens die verskil tussen hul kookpunte. Met ander woorde, dit gebruik distillasie vir die fraksionering van ru-olie.

Vraag: - Verduidelik oor magnetiese vloed.

Oplossing: - Magnetiese vloed kan afgelei word as die netto hoeveelheid magnetiese veldlyne wat binne 'n vaste tyd deur 'n sekere area gaan.

Beeld – Die magnetiese vloed deur 'n oppervlak—wanneer die magneetveld veranderlik is—berus op die splitsing van die oppervlak in klein oppervlakelemente, waaroor die magnetiese veld as plaaslik konstant beskou kan word. Die totale vloed is dan 'n formele opsomming van hierdie oppervlakelemente;
Beeldkrediet – Wikipedia

Formule:-

Die formule vir die magnetiese vloed is,

φ B = B. A = BA cos θ

waar,

φB = Magnetiese vloed

B = Magnetiese veld

A = Oppervlakte

Theta = Die hoek wat geskep word deur die oppervlak van die vlak en die rigting van die magneetveld waarmee die magneetveld parallel met die as vloei.

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings