Titanium-elektronkonfigurasie: 11 feite wat u moet weet!


Die rangskikking van elektrone in verskillende atoomorbitale word deur 'n element se elektroniese konfigurasie voorgestel. Kom ons gaan oor die elektroniese konfigurasie van titanium.

Die elektroniese konfigurasie van titanium, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2. Titaan is advertensieblokelement waarvan die atoomgetal 22 is. Sy chemiese simbool is Ti. Dit word meestal as oksied aangetref. Dit is 'n silwer of grys gekleurde stof met metaalagtige aard. Ti is 'n vaste stof.

Die elektroniese konfigurasie van 'n element help ons om die valensie van die element te verstaan, om sy chemiese eienskappe en ook sy atoomspektra te voorspel. Kom ons bespreek die elektroniese konfigurasie van titanium en ander feite in die volgende afdeling.

Hoe om titanium elektroniese konfigurasie te skryf

Die elektroniese konfigurasie van 'n element kan per dop en subshell geteken word. Kom ons kyk na die volgende stappe.

  • Skryf die aantal skulpe betrokke by titanium is die primêre stap. Daar is 4 skulpe betrokke by titanium elektroniese konfigurasie.
  • Die tweede stap is om die aantal subskulpe wat betrokke is by titanium elektroniese konfigurasie te skryf. Daar is vier subskulpe soos s,p,d,f. 'n s orbitaal kan twee elektrone hou terwyl pd en f onderskeidelik 6, 10 en 14 elektrone kan hou.
  • Die orbitale word geskryf op 'n manier soos 1s 2s 2p 3s 3p………. in ooreenstemming met die aufbau-beginsel.
  • In hierdie stap word elk van die orbitale gevul met die maksimum aantal elektrone wat kan hou. Die aantal elektrone wat orbiteer kan akkommodeer, word as boskrif voorgestel.
  • Hier in titanium is sy atoomgetal 22 so die elektroniese konfigurasie van titanium is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2.

Titaan elektroniese konfigurasiediagram

In titanium K kan dop 2 hou, L en M kan onderskeidelik 8 en 12 elektrone hou.

elektronkonfigurasie
Elektroniese konfigurasie van titanium

Titaan elektronkonfigurasienotasie

Die elektroniese konfigurasienotasie van Titaan [Ar] 3d2 4s2.

Titaan onverkorte elektroniese konfigurasie

Die onverkorte elektroniese konfigurasie van titanium is 1s2 2s2 2p2 3s2 3p6 3d2 4s2.

Grondtoestand Titaan elektroniese konfigurasie

Die grondtoestand elektroniese konfigurasie van titanium is 1s2 2s2 2p2 3s2 3p6 3d2 4s2.

Opgewonde toestand van Titaan elektroniese konfigurasie

Die opgewonde toestand van titanium elektroniese konfigurasie is 1s2 2s2 2p2 3s2 3p6 3d2 4s1. .

Grondtoestand Titaan baandiagram

Die grondtoestand titanium orbitaal konfigurasie is 1s2 2s2 2p2 3s2 3p6 3d2 4s2 .Die s kan twee elektrone hou. Die p subdop het drie orbitale. Elkeen kan twee elektrone dra. Net so het d subdop vyf orbitale wat 'n totaal van 10 elektrone in totaal dra. Elkeen van die orbitale word voorgestel met 2 elektrone met teenoorgestelde spin.

Orbitale diagram van titanium

Titaan 2+ elektroniese konfigurasie

Die elektroniese konfigurasie van titanium in 2+ oksidasietoestand is 1s2 2s2 2p2 3s2 3p6 3d2 4s0. In 2+ oksidasietoestand word twee van die elektrone uit die buitenste dop van titanium verwyder.

Titaan 3+ elektroniese konfigurasie

Die elektroniese konfigurasie van Titanium in 3 + oksidasie toestand is 1s2 2s2 2p2 3s2 3p6 3d1 4s0. In 3+ oksidasietoestand word drie elektrone uit titanium verwyder. Een elektron van d orbitaal en twee elektrone van s orbitaal.

Titaan 4+ elektroniese konfigurasie

Die elektroniese konfigurasie van titanium in 4+ oksidasietoestand is 1s2 2s2 2p2 3s2 3p6 3d0 4s0. In 4+ oksidasietoestand word elektrone van die buitenste skulpe verwyder. In titanium twee elektrone van hul orbitaal en twee van d orbitaal.

titaandioksied elektroniese konfigurasie

Die elektroniese konfigurasie van Ti in titaandioksied is 1s2 2s2 2p2 3s2 3p63d0 4s0 en suurstof word gevind as 1s2 2s2 2p4.

Titaan gekondenseerde elektroniese konfigurasie

Die gekondenseerde elektroniese konfigurasie van Ti is [Ar]4s2 3d2.

Gevolgtrekking

Die artikelnaam Titanium elektroniese konfigurasie beskryf die elektroniese konfigurasie van Titanium met alle ander feite. Titaan is 'n baie belangrike element wat gebruik word vir die maak van pigmente, plastiek, lugvaart, legerings en in baie industriële toepassings. Ti kom in verskeie oksidasietoestande voor.

Aparna Dev

Hallo... Ek is Aparna Dev, 'n chemie Nagraadse met 'n goeie begrip van chemie konsepte. Ek werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ondervinding in die ontwikkeling van elektrokatalisators as deel van nagraadse tesis. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Onlangse plasings