Tellurium-elektronkonfigurasie: 9 feite wat u moet weet!

tellurium is 'n seldsame, silwerwit en bros metalloïed met 'n molêre massa van 127.6 g/mol. Kom ons bespreek 'n paar feite wat verband hou met die elektronkonfigurasie van Te.

Die elektronkonfigurasie van Te is [Kr] 4d105s25p4 met die atoomgetal van 52. Dit staan ​​ook bekend as 'n p-blok element as gevolg van 'n gedeeltelik gevulde 5p orbitaal. Dit word in groep 16 (groep chalkogeen-elemente) en 5de periode in die periodieke tabel langs antimoon (Sb) geplaas.

Hierdie artikel ondersoek die elektronkonfigurasie van Te in die grondtoestand, en die opgewekte toestand sowel as die notasie, verkorte elektronkonfigurasie in detail.

Hoe om tellurium-elektronkonfigurasie te skryf?

Om die elektronkonfigurasie van Te te skryf, moet die volgende stappe gevolg word.

 • Tellurium het 'n totaal van 52 elektrone in sy 5 elektroniese skulpe genoem as K, L, M, N en O wat verder geklassifiseer kan word in verskillende orbitale soos s, p, d en f.
 • Hierdie elektrone begin daardie 5 skulpe invul van laer energie tot hoër energie orde deur die toepassing van die Aufbau beginsel, Hund se meervoudigheidsreël, en Pauli se uitsluitingsbeginsel.
 • s, p, d en f het die maksimum kapasiteit om die elektrone van 2, 6, 10 en 14 te akkommodeer onderskeidelik.
 • Daardie 52 elektrone sal hierdie orbitale begin binnedring. Die eerste 2 elektrone gaan in die 1s-orbitaal van die K-dop.
 • Die volgende 8 elektrone sal in die 2s- en 2p-orbitale van die L-dop gevul word (volgende energietoestand na K). Nadat die L-dop gevul is, sal die volgende 18 elektrone in die 3s-, 3p- en 3d-orbitale van die M-dop geplaas word.
 • Die volgende 18 elektrone sal in die 4s, 4p en 4d orbitale van die N dop ingaan en die res van die 6 elektrone sal in die 5s en 5p orbitale van die O dop geplaas word.
 • Hierdie elektrone word geskryf as die boskrifte voor die orbitale soos 1s2 2s2 ens.
 • Daarom is die finale elektronkonfigurasie van Te 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4.

Tellurium-elektronkonfigurasiediagram

Die elektronkonfigurasiediagram van Te word deur die Aufbau-beginsel bepaal. Hierdie reël bepaal die toenemende volgorde van die energie van die orbitale. Daarom sal die volgorde van vul van die orbitale met elektrone 1s < 2s <2p < 3s < 3p< 4s <4p < 3d < 5s < 4d < 5p, gebaseer op die n+l-reël, wees.

tellurium elektronkonfigurasie
Aufbau-beginsel in Tellurium

Tellurium-elektronkonfigurasienotasie

Die elektronkonfigurasienotasie van Te is [Kr] 4d105s25p4.

 • In die bogenoemde notasie dui [Kr] die elektronkonfigurasie van die edelgas aan krypton wat 36 elektrone het.
 • s, p en d is die orbitale met die l-waarde van onderskeidelik 0, 1 en 2.
 • Die heelgetalle voor s en p dui die hoofkwantumgetal of energietoestande aan.
 • Die boskrifte dui die aantal elektrone aan wat in daardie orbitale teenwoordig is.

Tellurium onverkorte elektronkonfigurasie

Die onverkorte elektronkonfigurasie van Te is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4. In die verkorte vorm van die elektronkonfigurasie van Te, word die eerste 36 elektrone geskryf as die elektronkonfigurasie van sy naaste edelgas, Kr.

Grondstaat Tellurium Elektronkonfigurasie

Die grondtoestand elektronkonfigurasie van Te is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4 of [Kr] 4d105s25p4. Hierdie konfigurasie dui aan dat daar geen oorgang van elektrone van laer energievlak na hoër energievlak is nie.

Tellurium grondtoestand elektronkonfigurasie

Opgewonde toestand van Tellurium-elektronkonfigurasie

Die opgewonde toestand elektronkonfigurasie van Te is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 5p5. In hierdie opgewekte toestand of energietoestand word een elektron van die 5s-orbitaal oorgedra na die effens hoër energievlak, 5p.

Tellurium opgewekte toestand elektronkonfigurasie

Grondtoestand Tellurium Orbitaal Diagram

Die grondtoestand-orbitaaldiagram van Te dui die metode aan om die 52 elektrone in die elektroniese skulpe (K, L, M, N en O) om die kern in te voer.

 • K- en L-orbitaal kan 2 en 8 elektrone in hulself akkommodeer.
 • M- en N-orbitaal kan 18 elektrone in hulself plaas omdat hulle die maksimum kapasiteit het om 18 elektrone te plaas.
 • Die res van die 6 elektrone sal in die O-orbitaal ingaan.
Telluriumbaandiagram

Tellurium 2- Elektronkonfigurasie

Die elektronkonfigurasie van Te2- is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6. Tee2- het 54 elektrone en dit is 2 groter as die neutrale Te. Hierdie ekstra 2 elektrone word in die 5p-orbitaal van Te geplaas. Nadat dit in 5p geplaas is, kry Te die stabilisering van vervulde elektronkonfigurasie van die 5p-orbitaal.

Tellurium gekondenseerde elektronkonfigurasie

Die gekondenseerde elektronkonfigurasie van Te is [Kr] 4d105s25p4.

Gevolgtrekking

Elektronkonfigurasie bepaal die relatiewe rangskikking van die elektrone van enige atoom wat help om die posisie van die atoom in die periodieke tabel op te spoor. Dit voorspel ook die fisiese sowel as die chemiese eienskappe van die atoom.

Scroll na bo