Tellurium chemiese eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Die periodieke tabel bevat verskeie elemente, waaronder Tellurium is een element. Kom ons bespreek die chemiese eienskappe van die Tellurium element.

Tellurium element kom onder skaars elemente. Dit is 'n wit-silwer blink element, bros en redelik giftig van aard. Dit is 'n metaalagtige wat beide metaal- en nie-metaalkarakters kan wys. Tellurium by brand in die lug gee a groen-blou kleur vlam.

Ons leer in hierdie artikel oor elektronegatiwiteit, atoomgetal, atoomgewig, digtheid, magnetisme, isotope, allotrope en vele meer chemiese eienskappe van die Tellurium-element en 'n paar feite daaroor.

Tellurium simbool

Die simbool van die Tellurium-element in die periodieke tabel is 'Te'. Die voorstelling van die chemiese elemente in die vorm van alfabetiese karakters met twee tot drie letters word 'n chemiese simbool genoem.

Tellurium element

Telluriumgroep in periodieke tabel

Die Tellurium element beslaan a plek in die 16th groep van die periodieke tabel. Dit is teenwoordig na selenium en voor poloniumelemente in die 16de groep.

Telluriumperiode in periodieke tabel

Die Tellurium-element neem die plek onder die 5th tydperk van die periodieke tabel. Dit is teenwoordig na antimoon en voor jodiumelemente in die 5de periode.

Telluriumblok in periodieke tabel

Die Tellurium-element kom onder die p-blokelemente van die periodieke tabel. Die periodieke tabel bestaan ​​uit verskeie afdelings van elemente met soortgelyke eienskappe van elemente bekend as blokke.

Tellur atoomgetal

Die Tellurium-element het 52 protone in sy kern, dus het dit atoomgetal 52. Die protongetal van 'n element is dieselfde as sy atoomgetal.

Tellurium atoomgewig

Die atoomgewig van die Tellurium element is 127.6 u.

Tellurium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Volgens Pauling se skaal is die elektronegatiwiteitswaarde van die Tellurium-element 2.1. Die element s'n vermoë om die negatief gelaaide elektrone van 'n ander atoom na homself te trek, staan ​​bekend as elektronegatiwiteit.

Tellur atoomdigtheid

Die atoomdigtheid van die Tellurium-element is 6.232 gm/cm3. Die atoomhoeveelheid van 'n element gemeet in per kubieke sentimeter of eenheidsvolume van 'n stof word atoomdigtheid genoem.

Tellurium smeltpunt

Die smeltpuntwaarde van die Tellurium-element is 449.51°C (722.66 K, 841.12°F). Die geëvalueerde presiese temperatuurwaarde waarteen die chemiese verbinding of element begin smelt, word sy smeltpunt genoem.

Tellurium kookpunt

Die kookpuntwaarde van die Tellurium-element is 988 °C (1261 K, 1810 °F). Die geëvalueerde presiese temperatuurwaarde waarteen die chemiese verbinding of element begin kook, word sy kookpunt genoem.

Tellurium Vanderwaals radius

Die VanderWaals radius vir Tellurium element is 210 nm. Die afstand tussen die kerne van twee atome bind met mekaar deur swak Vander Waals aantrekkingskrag word sy VanderWaals radius genoem.

Tellurium ioniese/kovalente radius

Die kovalente radius van die Tellurium-element is 138 pm en die ioniese radius van die Tellurium-element is 221 pm. Die atoom van 'n element met 'n kovalente binding toon 'n kovalente radius en die teenoorgestelde gelaaide ione van 'n element wat 'n ioniese radius toon.

Tellurium isotope

Die elemente met atome wat dieselfde protone en verskillende neutrone het, word isotope van daardie element genoem. Kom ons kyk hieronder na die isotope van die Tellurium-element.

Die natuurlike Tellurium-element het 52 protone wat voorgestel word as 52Te en het verskeie stabiele of onstabiele isotope daarvan. Onder gegewe tabel toon die verskillende isotope van Tellurium.

Isotope van Tellurium elementeienskappe
Tellurium 120, 122, 123, 124, 125 en 126Mees stabiele isotoop van Tellurium element
Tellurium 128 – 128TeIsotoop van Tellurium toon dubbelbederf met 'n halfleeftydwaarde van 2.2×1024 y.
Tellurium 130 – 130TeIsotoop van Tellurium toon dubbelbederf met 'n halfleeftydwaarde van 8.2×1020 y.
Tellurium 121 – 121TeIsotoop van Tellurium met 'n halfleeftydwaarde van 16.78 dae.
Tellurium 129 – 129TeIsotoop van Tellurium met halfleeftydwaarde van 69.6 min.
Tellurium isotope

Tellurium elektroniese dop

Die atoomorbitale van 'n element bevat elektrone in 'n opeenvolgende vorm bekend as sy elektroniese dop. Kom ons kyk na die elektroniese dop van die Tellurium element.

Die elektroniese dop van die Tellurium-element het 'n reeks elektrone in sy atoomorbitale as 2, 8,18, 18, 6 en XNUMX.

Telluriumenergie van eerste ionisasie

Die eerste ionisasie-energie van die Telluriumelement is 869.294kJ mol– 1.

Telluriumenergie van tweede ionisasie

Die tweede ionisasie-energiewaarde van die Tellurium-element is 1794.6 kJ mol– 1.

Telluriumenergie van derde ionisasie

Die derde ionisasie-energiewaarde van die Tellurium-element is 2697.73 kJ mol– 1.

Tellurium oksidasietoestande

Die oksidasietoestand van die Tellurium-atoom is −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 en +6, maar die -2, +2, +4, en +6 is die mees prominente oksidasietoestande van die Tellurium-element. Die affiniteit van atome van 'n element om die elektrone vir bindingsvorming te skenk of te aanvaar, is die oksidasietoestand.

Tellurium elektronkonfigurasies

Die elektrone word in die subskulpe van hul atome versprei op een of ander presiese manier wat bekend staan ​​as die elektroniese konfigurasie. Kom ons kyk na die elektroniese konfigurasie van die Tellurium-element.

Die elektroniese konfigurasie vir die Tellurium-atoom word hieronder gegee:

  • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4 or
  • [Kr] 4d10 5s2 5p4

Tellurium CAS-nommer

Die CAS-nommer vir die Tellurium-element is 13494-80-9. Die US Chemical Abstracts Services (CAS) gee 'n geregistreerde unieke identifikasienommer aan elke chemikalie word die CAS-nommer genoem.

Tellurium ChemSpider ID

Die ChemSpider ID van die Tellurium atoom is 4885717. Die algehele data van elke chemiese element wat deur die diens van die Royal Society of Chemistry (RSC) met 'n unieke ID gelewer word, word die ChemSpider ID genoem.

Tellurium allotropiese vorms

Die atome van dieselfde element met 'n ander vorm van sy struktuur word die allotrope van daardie element genoem. Kom ons kyk hieronder na die verskillende allotrope van die telluurelement.

Die Tellurium-element toon twee allotrope soos volg:

  • Kristallyn telluur het wit-silwer glansende kleur.
  • Amorfe tellurium is 'n swart-bruin kleur poeier wat gevorm word uit telluur of telluursuur.

Tellurium chemiese klassifikasie

Die telluurelement word in die periodieke tabel as 'n metalloïed geklassifiseer.

Tellurium by kamertemperatuur

Die Tellurium-element is 'n soliede element by kamertemperatuur.

Is Tellur paramagneties?

Die atome van elemente bevat gepaarde of ongepaarde elektrone in hul buitenste orbitale wat paramagnetiese of diamagnetiese aard toon. Kom ons kyk na Tellurium se magnetiese aard.

Die Tellurium-element is paramagneties van aard. Dit bevat twee ongepaarde elektrone in sy buitenste subskil. Dus het die Tellurium element die laaste orbitaal ontvul en op die toepassing van 'n eksterne magneetveld wat dit kry, trek na die magnetiese veld.

Gevolgtrekking:

Die telluriumelement het die simbool Te. Dit het die atoomgetal 52. Dit kom onder die 15de groep, 5de periode en p-blokelement van die periodieke tabel. Tellurium is paramagneties en het twee allotrope as kristallyne en amorfe telluur.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings