Tegnetium-elektronkonfigurasie: 7 feite wat u moet weet!


Tegnetium het die atoomgetal 43 en die letter Tc as sy simbool. Kom ons vind die elektronkonfigurasie van tegnetium hieronder.

Tegnetium het 'n atoommassa van 97 amu met 'n elektronkonfigurasie van [Kr] 4d5 5s2. Dit het 'n smeltpunt en kookpunt van 2157 °C en 4265 °C onderskeidelik. Dit is die eerste element wat sinteties geskep word. tegnesium is 'n oorgangsmetaal met 'n silwergrys kleur.

Kom ons bespreek baie feite rakende Tegnetium-elektronkonfigurasie, orbitaaldiagram, grondtoestand-elektronkonfigurasie en onverkorte elektronkonfigurasie.

Hoe om Technetium elektronkonfigurasie te skryf?

Die tegnetiumatoom bevat 43 elektrone. Die volgende prosedures word gebruik om hierdie elektrone binne die tegnetium atoom.

Stap 1: Skryf eers die dopnommer neer:

Daar is altesaam 5 elektron skulpe in die Tc. Die struktuur van hierdie 5 skulpe is 2, 8, 18, 13 en 2 elektrone. tegnesium atoom bevat 'n totaal van 43 elektrone, en dit het 'n valenselektrontelling van 7.

Stap 2: Lys die orbitale met hul simbool:

Die orbitale word aangedui deur die simbool S, P, D en F orbitale is teenwoordig in hierdie 5 skulpe op hierdie stadium, wat toelaat dat elektrone soos 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, ensovoorts

Stap 3: Rangskik dop/orbitaal volgens Aufbau se beginsel:

Die Aufbau beginsel noem die sub-energievlakke van atome. Die reeks van “l” is 0 tot (n – 1). Die s-subdop het 'n baangetal van 1, terwyl die p, d en f subskulpe onderskeidelik 3, 5 en 7 het. Die maksimum aantal elektrone in 'n orbitaal is twee.

OrbitaleAantal elektrone 
beset
s2
p6
d10
f14
Orbitaal met elektron

Stap 4: Elektrone word volgens Hund se reël en Pauli-uitsluitingsbeginsel gerangskik

Die Pauli-uitsluitingsbeginsel stel dat die elektronparing dan voortgaan in die teenoorgestelde rigting, ten spyte van Hund se maksimum veelheid reël se stelling dat hoër spin veelvuldighede meer stabiel is. Tc sou 5 ongepaarde elektrone hê as gevolg van sy 4d5 5s2 struktuur, wat 7 valenselektrone het.

Stap 5: Dan algehele elektronkonfigurasie met onderskrifte:

Dan, gebaseer op die elektron se grootste kapasiteit in die orbitale, word subskripsies aan hulle toegeken. Die volgende lys van finale elektronkonfigurasies word in stygende volgorde geskryf: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s2.

Tegnetium elektronkonfigurasiediagram

Daar is 43 elektrone in 'n tegnetiumatoom, en hulle is versprei soos hieronder in die diagram getoon.

Tegnetium elektronkonfigurasie notasie

Die notasies vir tegnetiumelektronkonfigurasie is soos volg: [Kr]4d5 5s2.

Die bogenoemde notasie demonstreer dat die tegnetiumatoom se vyf skulpe met 43 elektrone gevul is. Dit het vyf elektrone in die d-dop en twee in die s-dop.

Teknetium onverkorte elektronkonfigurasie

Tegnetium atome onverkorte elektroniese konfigurasie is soos volg: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s en 4d.

OrbitaleNommer van
elektrone 
beset deur
elke orbitaal
1s2
2s2
2p6
3s2
3p6
4s2
3d10
4p6
5s2
4d5
Onverkorte Technetium elektronkonfigurasie

Grondtoestand Tegnetium elektronkonfigurasie

In sy grondtoestand het tegnetium 'n elektronkonfigurasie van 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s2 of [Kr] 4d5 5s2.

Opgewonde toestand van Tegnetium-elektronkonfigurasie

In sy opgewonde toestand vertoon tegnetium 'n elektronkonfigurasie van 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d4 5s2 of [Kr] 4d4 5s2.

Grondtoestand Technetium-baandiagram

Technetiumse grondtoestand elektronkonfigurasie is [Kr]4d5 5s2, met elke volle elektron wat in beide 'n kloksgewyse en 'n antikloksgewyse rigting wys.

tegnetium elektronkonfigurasie
Grondtoestand orbitaaldiagram

Gevolgtrekking

Tegnetium is gegenereer deur molibdeenatome met deuterondeeltjies te bots. Dit is die ligste element met radioaktiewe isotope. Die mees algemene plekke om Tc in die natuur te vind, is uraan- en toriumerts. Dit kom natuurlik voor as gevolg van splitsing, of in molibdeenerts.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings