Swaelsuur Lewis-struktuur: Tekening en gedetailleerde verduidelikings


In hierdie artikel, "swaelsuur lewis-struktuur", wat die Lewis-struktuur van swaelsuur met gedetailleerde verduidelikings teken, word hieronder bespreek.

Swaelsuur is 'n ioniese verbinding met H+ en SO42- ioon. Swael en suurstof het onderskeidelik 8 en 16 elektrone. Onder hierdie elektrone word slegs valanselektrone of nie-bindende elektrone rondom die onderskeie atome getoon. Struktuur kan ook bepaal word uit Lewis-puntstruktuur.

Die hooffokus van hierdie artikel is om die Lewis-struktuur van swaelsuur te teken en die stappe van teken te ontleed.

Wat is Lewis-struktuur?

Lewis-struktuur of Lewis-kol struktuur is een tipe voorstelling van enige molekulêre spesie op 'n bepaalde wyse. In hierdie voorstelling speel valansdop-elektrone 'n baie belangrike rol om die struktuur te bepaal. Die nie-gebonde elektrone (valanselektrone neem nie deel aan bindingsvorming nie) word rondom die atome getoon.

Die term "lewis-puntstruktuur" is die eerste keer deur Gilbert bekendgestel. N. Lewis soos hy die eerste keer oor hierdie spesiale voorstelling geskryf het in sy artikel genaamd "The Atom and the Molecule" in die jaar van 1916.

Teken Lewis-kolstruktuur van enige molekule dra 'n groot betekenis as dit help om die totale aantal kovalente bindings teenwoordig in enige molekulêre spesie te bepaal sowel as die totale aantal nie-gebonde elektronpare. Nie net dit nie, formele lading van elke atoom wat in die molekule teenwoordig is, kan uit Lewis-puntstruktuur bereken word.

Metodes om Lewis-struktuur te teken

Die proses hieronder genoem moet gevolg word om teken die Lewis-struktuur van enige molekulêre spesie-

  • Soos valans elektrone 'n belangrike rol speel in lewis struktuur, moet die totale aantal valanselektrone eers bepaal word.
  • Bepaal die aantal elektrone wat nodig is om die valansdop te vul om die naaste edelgas-elektronkonfigurasie te bereik of die elektrone wat nodig is om agt elektrone in sy buitenste dop vir tot tweede periode-elemente te verkry.
  • Totale aantal bindings (ionies of kovalent) teenwoordig in die molekule moet bereken word.
  • Na aanleiding van bogenoemde proses, skeletvoorstelling van Lewis-puntstruktuur word geteken wat die valansdop-elektrone rondom elk van die spesies toon.

Kom ons neem 'n voorbeeld om dit duidelik te maak-

In bogenoemde Lewis-puntstruktuur van water (H2O), word die nie-gebonde elektrone van suurstof rondom die suurstofatoom getoon. Dit het altesaam agt elektrone (1s2 2s2 2p4) en ses valenselektrone. Onder hierdie ses buitenste dopelektrone word twee elektrone gebruik in kovalente bindingsvorming met twee waterstofatome. Res van die vier elektrone word as nie-gebonde elektrone getoon.

Waterstof het net een elektron (1s1) en hierdie een elektron is betrokke by die kovalente binding met suurstof. Geen nie-bindende elektrone bly dus rondom twee waterstofatome oor nie.

Swaelsuur Lewis-struktuur

Swaelsuur bekend as olie van vitriol is 'n baie sterk ionogeniese minerale suur met molêre massa 98.079 g/mol en digtheid 1.83 g/cm3.  Lewis-puntstruktuur van swaelsuur word geteken en verduidelik deur die bogenoemde metode hieronder te gebruik.

Swaelsuur Lewis-struktuur.
Image Credit: Wikimedia Commons.

Swaelsuur bevat drie tipes atome, swael, suurstof en waterstof. Swael het 16 elektrone met 'n elektronkonfigurasie 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 en het ses buitenste mees dop elektrone. Onder hierdie ses elektrone word alle elektrone in gebruik kovalente bindingsvorming met vier suurstofatome. Geen elektrone word dus as nie-gebonde elektronpare gelaat nie.

Suurstof het agt elektrone met ses valanselektrone in elk van die suurstofatome. Onder hierdie ses elektrone word twee elektrone van elk van die suurstof gebruik om die binding met swael en waterstof te vorm of dubbelgebind met swael. Dus word vier elektrone in elke suurstofatoom as nie-gebonde elektronpare gelaat en rondom suurstofatome getoon. Alle atome is elektries neutraal en swaelsuur as 'n geheel is dit 'n neutrale molekule.

Formele ladingsberekening van swaelsuur

Formele lading kan maklik bereken word uit lewis dot skeletstruktuur en die formule is-

Swaelsuur.
  • Formele lading = Totale aantal valanselektrone – aantal elektrone bly so nie-gebonde – (aantal elektrone betrokke by bindingsvorming/2)
  • Formele swaellading = 6 – 0 – (12/2) = 0
  • Formele lading van suurstof dubbel gebind met swael = 6 – 4- (4/2) = 0
  • Formele lading van die suurstof enkelgebind met swael en waterstof = 6 – 4 – (4/2) = 0
  • Formele lading van waterstof = 1– 0 – (2/2) = 0

Algemene vrae (FAQ)

Reageer swaelsuur met water?

Antwoord: Swaelsuur reageer kragtig met water en genereer 'n groot hoeveelheid hitte. Water kan dus nie direk in swaelsuur gegooi word nie. Suur moet druppelsgewys by water gevoeg word.

Kan swaelsuur elektrisiteit gelei?

Antwoord: Swaelsuur is 'n ioniese verbinding met H+ en SO42-. Dit kan elektrisiteit gelei en afbreek in sy samestellende vrye mobiele ione.

Wat is die gebruike van swaelsuur?

Antwoord: Swaelsuur het verskillende gebruike in verskillende aspekte soos in kunsmis, kleurstowwe, skoonmaakmiddels anorganiese sout en in petroleumraffinering.

Aditi Roy

Hallo, ek is Aditi Ray, 'n chemie KMO op hierdie platform. Ek het graduering in Chemie van die Universiteit van Calcutta voltooi en nagraadse studie van Techno India University met 'n spesialisasie in Anorganiese Chemie. Ek is baie bly om deel te wees van die Lambdageeks-familie en ek wil graag die onderwerp op 'n simplistiese manier verduidelik. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aditi-ray-a7a946202

Onlangse plasings