Strontiumoksied(SrO)-eienskappe (25 feite wat u moet weet)


Strontiumoksied of SrO is die oksied van Strontium. Dit is 'n aardalkalimetaal. Kom ons bespreek 'n paar belangrike feite oor SrO in hierdie artikel.

Strontiumoksied word ook Strontia genoem. Dit word gevorm wanneer strontiummetaal met suurstof reageer. Dit kan ook verkry word deur die ontbinding van strontiumkarbonaat. Sr en suurstof ondergaan d2sp3 verbastering. SrO het drie allotropiese vorms. Dit is onoplosbaar in asetoon en eter.

SrO is soortgelyk aan kalsium en barium in sy fisiese en chemiese eienskappe. Kom ons bespreek die basiese eienskappe van strontiumoksied in hierdie artikel. Ons sal ook molêre massa, viskositeit, molêre digtheid, reaksies van SrO met sure, basisse, oksiede en metale bespreek.

Strontiumoksied IUPAC naam

Die IUPAC-naam van SrO is strontiumoksied.

Strontiumoksied chemiese formule

Die chemiese formule van strontiumoksied is SrO aangesien strontium en suurstof in 1:1 verhouding teenwoordig is.

strontiumoksied eienskappe
Strontiumoksied

Strontiumoksied CAS-nommer

Die MAS-nommer van strontiumoksied is 1314-11-0.

Strontiumoksied ChemSpider ID

Die ChemSpider ID van strontiumoksied is 66603.

Strontiumoksied chemiese klassifikasie

Die klassifikasie van strontiumoksied is soos volg -

  • Strontiumoksied behoort aan groep II.
  • Strontiumoksied is 'n aardalkalimetaal.
  • Strontiumoksied bestaan ​​gewoonlik in poeiervorm.
  • Strontiumoksied is 'n sterk basiese oksied.

Strontiumoksied molêre massa

Die molêre massa van strontiumoksied is 103.619 g/mol. Die molêre massa van strontium is 87.62 g/mol en suurstofatoom is 16.00 g/mol.

Strontiumoksied kleur

Strontiumoksied voorkoms is grys-wit van kleur.

Strontiumoksied viskositeit

Strontiumoksied het matige viskositeit aangesien dit minder weerstand van die vloeistof het om te vloei.

Strontiumoksied molêre digtheid

Die molêre digtheid van strontiumoksied is 4.70 g/cm3.

Strontiumoksied smeltpunt

Die smeltpunt van strontiumoksied is 2,531 οC of 2,804 K.

Strontiumoksied kookpunt

Die kookpunt van strontiumoksied is ook hoog, dit is 3,200 XNUMX οC of 3,470 K.

Strontiumoksiedtoestand by kamertemperatuur

Strontiumoksied bestaan ​​as 'n wit vaste stof by kamertemperatuur. Dit bestaan ​​gewoonlik in poeiervorm.

Strontiumoksied ioniese binding

Strontiumoksied is 'n ioniese verbinding wat bestaan ​​uit 'n ioniese binding tussen Sr2+ en O2- ione.

Strontiumoksied elektroniese konfigurasie

Elektroniese konfigurasie is die rangskikking van elektrone in verskeie atoomdoppies in die toenemende orde van energie. Kom ons vind die elektroniese konfigurasie van SrO uit.

Die elektroniese konfigurasie van Strontium is [Kr] 5s2 en suurstof is [Hy] 2s2 2p4. In strontiumoksied verloor Sr twee elektrone om Sr te vorm2+ terwyl suurstof twee elektrone bykry om O te vorm2-.

Strontiumoksied oksidasietoestand

Die oksidasietoestand van strontium +2. Die oksidasie toestand van suurstof is -2.

Strontiumoksied suur/alkalies            

Strontiumoksied is alkalies van aard. Wanneer strontiumoksied met water reageer, vorm dit basis strontiumhidroksied.

SrO + 2H2O –> Sr(OH)2 + H2

Is Strontiumoksied reukloos?

Strontiumoksied is 'n reuklose wit vaste stof.

Is strontiumoksied paramagneties?

Magnetiese aard van 'n molekule hang daarvan af of dit ongepaarde elektrone bevat. Kom ons ondersoek of SrO paramagneties is of nie.

Strontiumoksied is diamagneties van aard. Dit word deur die magneetveld afgestoot. Dit is omdat strontiumoksied nie ongepaarde elektrone bevat nie.

Strontiumoksied hidreer

Die molekulêre formule van strontiumoksiedhidraat is H2O2Sr. Monohidraat van SrO het molêre massa van 139.65 g/mol en oktahidraat het molêre massa van 265.76 g/mol.

Strontiumoksied kristalstruktuur

Strontiumoksied het 'n kubieke kristallyne struktuur.

Strontiumoksied polariteit en geleidingsvermoë

  • Strontiumoksied is 'n polêre verbinding as gevolg van die verskil in elektronegatiwiteit van strontium en suurstof.
  • Vaste strontiumoksied gelei nie elektrisiteit nie, want elektrone is nie vry in die vaste toestand om elektrisiteit te gelei nie.
  • Wanneer dit in water opgelos word, kan dit elektrisiteit gelei as gevolg van die vorming van ione.

Strontiumoksiedreaksie met suur

Strontiumoksied reageer met suur om halied en water te vorm. Strontiumoksied reageer met HCl om strontiumchloried en water te vorm.

SrO(S) + 2 HCl(Aq)  –> SrCl2 (aq) + H2O(L)

Strontiumoksiedreaksie met basis

Strontiumoksied is 'n metaaloksied en reageer nie met 'n basis nie. Die rede is dat metaaloksiede en hidroksiede basisse is. Een basis reageer nie met 'n ander basis nie as gevolg van soortgelyke eienskappe.

Strontiumoksiedreaksie met oksied

Metaaloksiede reageer met nie-metaaloksiede om sout en water te vorm. Wanneer strontiumoksied by kamertemperatuur met koolstofdioksied reageer, vorm dit strontiumkarbonaat.

SrO + CO2 -> SrCO3

Strontiumoksiedreaksie met metaal

Die reaksie tussen strontiumoksied en aluminium kan voorgestel word as,

3SrO + 2Al –> 3Sr + Al2O3

Gevolgtrekking:

Strontiumoksied is 'n basiese oksied. Dit is diamagneties van aard. Dit het kubieke kristallyne struktuur. Dit is 'n ioniese verbinding. Dit word gebruik in glas-, keramiek- en elektroniese industrieë.

Sonali Jham

Hallo...ek is Sonali Jham. Ek het my Nagraadse studie in Chemie gedoen en ook B. Ed. Ek is 'n Onderwyser en 'n Dieetkundige van beroep. My stokperdjie is lees en skilder. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/sonali-jham-5110a4212

chemie