Strontium Chemiese Eienskappe (25 volledige feite)


Sr of Strontium is 'n blok aardalkalimetaal wat in die aardkors voorkom en wat monoatomies van aard is. Kom ons bespreek Strontium in detail.

Sr is die volgende element van kalsium, teenwoordig in dieselfde groep maar volgende periode en byna dieselfde eienskap as Ca. Sr het 'n kenmerkende kleur van 'n vlamtoets, wat rooi van kleur is. Dus, om Sr in ander alkaliese metaalatome op te spoor is baie maklik, dit is as gevolg van die oorgang van elektrone vir die s na d orbitaal.

Dit is 'n sagte metaal en vertoon as silwerwit gelerige kleur wat chemies baie reaktief is. Dit vorm donker oksiedlae wanneer dit aan lug blootgestel word. Nou sal ons die basiese chemiese eienskappe van Strontium bespreek met behoorlike verduideliking.

1.Strontium simbool

Die atoomsimbool is dat om 'n atoom met een of twee letters uit te druk en vir 'n molekule moet dit 'n molekulêre simbool genoem word. Kom ons voorspel die atoomsimbool van Strontium.

Die atoomsimbool van Strontium is "Sr" aangesien die naam begin met die Engelse alfabet "Sr". Omdat S die Swael verteenwoordig wat in die suurstoffamilie voorkom en St ook Tin verteenwoordig, gebruik ons ​​dus die eerste twee opeenvolgende van die Engelse alfabet van die Sr om dit van 'n ander element te onderskei.

2. Strontiumgroep in die periodieke tabel

'n Kolom van die periodieke tabel waar die element volgens die atoomgetal geplaas word, word 'n groep genoem. Kom ons voorspel die groep strontium in die periodieke tabel.

Die groep strontium in die periodieke tabel is 2. Omdat dit self 'n aardalkalimetaal is, kan dit maklik dikasies vorm deur twee elektrone te skenk. Dus, dit word as 'n element in die 2de groep geplaas.

3. Strontiumperiode in die periodieke tabel

Die horisontale rye van die periodieke tabel word 'n periode genoem en stem ooreen met die opeenvolgende besetting van orbitale van die valensdop. Voorspel nou die tydperk van die Strontium.

Strontium behoort aan periode 5 in die periodieke tabel omdat dit meer as 36 elektrone in die valensiedop het, dus is dit in die vyfde posisie van die periodieke tabel in die periode en ook in die groep geplaas.

4. Strontiumblok in die periodieke tabel

Die blok van die periodieke tabel staan ​​bekend as die stel atoomorbitale van 'n element waar die valenselektrone lê. Kom ons voorspel die blok van die Strontium.

Strontium is 'n s-blokelement omdat die valenselektrone teenwoordig in die orbitaal s is of die buitenste orbitaal van die Strontium s is, dus dit behoort aan s blokelement soos alkalimetale. Daar is slegs vier blokke teenwoordig in die periodieke tabel, hulle is s,p,d en f volgens die orbitale.

5. Strontium atoomgetal

Die aantal protone wat in die kern teenwoordig is, word die atoomgetal van daardie spesifieke element genoem. Kom ons vind die atoomgetal van die Strontium.

Die atoomgetal van Strontium is 38, wat beteken dit het 38 protone en ook het dit net 38 elektrone, want ons weet die aantal protone is altyd gelyk aan die aantal elektrone en om hierdie rede word hulle neutraal as gevolg van die neutralisering van gelyke en teenoorgestelde aanklagte.

6. Strontium atoomgewig

Atoomgewig is die massa van een atoom van daardie spesifieke element van die verhouding van een of ander standaardwaarde. Kom ons bereken die atoomgewig van Strontium.

Die atoomgewig van hidroon op die 12C-skaal is 87 wat beteken dat die gewig van Strontium die 87/12de deel van die gewig van die koolstofelement is. Die oorspronklike atoomgewig van Strontium is 87.62, dit is omdat die atoomgewig die gemiddelde gewig van al die isotope van die element is.

7. Strontium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Volgens Pauling word elektronegatiwiteit gedefinieer as die krag van 'n atoom in 'n molekule om elektrone na homself te lok. Kom ons voorspel die elektronegatiwiteit van Strontium.

Die elektronegatiwiteit van Strontium volgens die Pauling-skaal is 0.95, wat beteken dit is meer elektropositief van aard en kan elektrone na homself toe trek. Die mees elektronegatiewe atoom volgens die Pauling-skaal in die periodieke tabel is fluoor met 4.0 elektronegatiwiteit.

8. Strontium atoomdigtheid

Die atoomdigtheid is die aantal atome of nukliede per cm3 of in 'n eenheidsvolume van atome in 'n materiaal. Kom ons bereken die atoomdigtheid van Strontium.

Die atoomdigtheid van Strontium is 2.6 g/cm3 wat bereken kan word die duik die massa van die Strontium deur sy volume. Atoomdigtheid beteken die aantal atome teenwoordig per eenheid volume, maar die atoomgetal is die aantal elektrone teenwoordig in die valensie en binneste orbitaal.

 • Digtheid word bereken deur die formule, atoomdigtheid = atoommassa / atoomvolume.
 • Die atoommassa of gewig van die strontiumatoom is 87.62 g
 • Die volume van die Strontium-molekule is 22.4 liter by STP volgens Avogardo se berekening
 • Dus, die atoomdigtheid van die strontiumatoom is 87.62/38 = 2.6 g/cm3

9. Strontium smeltpunt

Die punt waar 'n stof sy vaste toestand verander na 'n vloeistof of die temperatuur waar die verandering plaasvind as atmosferiese druk. Kom ons vind die smeltpunt van die strontiumatoom.

Die smeltpunt van die strontiumatoom is 7770 C of 1050 K temperatuur want by kamertemperatuur bestaan ​​Strontium as 'n vaste vorm waar al die atome in die Strontium op 'n geordende wyse lê as gevolg van hoër energie, so as ons die temperatuur verhoog dan word die elemente in goeie rangskikking geplaas.

10. Strontium kookpunt

Die kookpunt is waar die dampdruk van die stof gelyk word aan die atmosferiese druk. Kom ons vind die kookpunt van Strontium.

Die kookpunt van die strontiumatoom is 13820 C of 1655K omdat dit in vaste vorm by kamertemperatuur bestaan, dus is die kookpunt van die Strontium-atoom ook baie hoog selfs by meer as 10000 positiewe temperature, soos ysteratoom.

Die van der Waal se aantrekkingskrag is laag so hoë energie van hitte word benodig vir die kokende Strontium. Die vaste vorm van strontium bestaan ​​by kamertemperatuur of hoër temperatuur as sy smeltpunt.

11. Strontium Van der Waals radius?

Van der Waal se radius is die denkbeeldige meting tussen twee atome waar hulle nie ionies of kovalent gebind is nie. Kom ons vind van der Waal se strontiumstraal.

Die van der Waal se radius van die Strontium-molekule is 255 pm omdat die waarde naby is aan die waarde waarvan Pauling voorgestel het. Van der Waal se radius word bereken deur die wiskundige formule met inagneming van die afstand tussen twee atome, waar atome sfere is.

 • Die formule wat gebruik is om uit te vind die Van der Waal se radius is Rv =dAA / 2
 • Waar RV is die Van Waal'sal se radius van die molekule
 • dAA is die som van die radius van twee atoomsfere of die afstand tussen die middelpunt van twee sfere.

12. Strontium ioniese radius

Ioniese radius is die som van die radius van katioon en anioon onderskeidelik vir 'n ioniese molekule in 'n kristalstruktuur. Kom ons vind die ioniese radius van Strontium uit.

Die ioniese radius van Strontium is 255 pm is dieselfde as die kovalente radius, want vir Strontium is die katioon en anioon dieselfde en dit is nie 'n ioniese molekule nie, dit vorm eerder deur die kovalente interaksie tussen twee Strontium-atome.

13. Strontium isotope

Die elemente wat dieselfde aantal protone maar verskillende getalle neutrone van stowwe het, word isotope genoem. Kom ons bespreek die isotope van Strontium.

Onder dié is slegs vier stabiel en natuurlik voorkom isotope wat hieronder bespreek word -

 • 84Sr
 • 86Sr
 • 87Sr
 • 88Sr
isotoopNatuurlike
Oorvloed
Halfleeftydafgee
deeltjies
Aantal van
neutron
82SrSintetiese25.3 daeε44
83SrSintetiese1.35 daeβ, γ, ε45
84Sr0.56%StabieleN / A46
85SrSintetiese64.84 daeγ , ε47
86Sr9.86%StabieleN / A48
87Sr7.0%StabieleN / A49
88Sr82.58StabieleN / A50
89SrSintetiese50.52 daeβ51
90SrSpoor28.90 jaarβ52
Isotoop tabel

14. Strontium elektroniese dop

Elektroniese skulpe is dié wat die kern omring en 'n spesifieke aantal elektrone daarin bevat. Kom ons bespreek die elektroniese dop van Strontium.

Die aantal elektroniese doppe van Strontium om die kern is 8, wat s, p en d orbitale is. Omdat dit meer as 36 elektrone het en om 18 elektrone te rangskik benodig 1s,2s,2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p en 5s orbitaal aangesien p orbitaal ses elektrone bevat en s orbitaal twee elektrone bevat en d bevat 10.

15. Strontium elektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie is 'n rangskikking van die elektrone in beskikbare orbitaal deur Hund se reël in ag te neem. Kom ons bespreek die elektroniese konfigurasie van Strontium.

Die elektroniese konfigurasie van Strontium is 1s22s22p63s23p6 3d104s24p65s2 omdat dit 38 elektrone het en daardie elektrone moet geplaas word na die naaste orbitaal van die kern s, p en d orbitale en vir die 1st,2nd, 3de, 4th en 5th orbitale waar die hoofkwantumgetalle 1,2,3, 4 en 5 is.

 • Waar die eerste getal vir die beginsel kwantumgetal staan
 • Die letter is vir orbitaal en die agtervoegselnommer is die aantal elektrone.
 • Maar baie elemente het meer hoofkwantumgetalle afhangende van die aantal elektrone.
 • Kr het 36 elektrone, so die oorblywende elektrone is teenwoordig na edelgaskonfigurasie.
 • Dus, dit word aangedui as [Kr]5s2.

16. Strontiumenergie van eerste ionisasie

Die energie wat benodig word vir die verwydering van die laaste valenselektrone uit die onderskeie orbitaal word die eerste ionisasie-energie genoem. Kom ons voorspel die eerste ionisasie van Strontium.

Die energie benodig vir die eerste ionisasie van 'n strontiumatoom is 549.5 KJ/mol .Die eerste ionisasie vind plaas vir Strontium vanaf sy s orbitaal om een ​​elektron te verwyder. Daar is minder energie nodig om elektrone uit die 5s-orbitaal te verwyder wat ver van die kern af is en die aantrekkingskrag is laag.

Nie nodig om elektrone altyd vir die s-orbitaal te verwyder nie, dit hang af van die valensorbitaal, as die valensorbitaal p, d of f sal wees, word die elektron onderskeidelik uit die p, d en f orbitaal verwyder.

17. Strontiumenergie van tweede ionisasie

Tweede ionisasie is die verwydering van die buitenste elektron uit sy +1 oksidasietoestand van die element. Kom ons kyk na die tweede ionisasie van Strontium.

Die 2nd ionisasie-energie van Strontium is 1064 KJ/mol, want in 2nd ionisasie-elektron word uit die halfgevulde 5s-orbitaal verwyder. Dus, wanneer 'n elektron uit 'n halfgevulde orbitaal verwyder word, benodig dit meer energie, en +1 is ook die stabiele toestand vir die Sr, dus sy 2nd ionisasie is baie hoog as 1st.

Na elektron verwydering van elektron uit die gevulde 5'e dan sal die stelsel onstabiel en energiek wees, so die proses is ongunstig, en om hierdie rede, 2nd ionisasie-energie is baie hoog as 1st ionisasie-energie van strontium.

18. Strontiumenergie van derde ionisasie

Derde ionisasie is die verwydering van elektrone uit die onderskeie orbitaal met 'n +2 oksidasietoestand van die element. Kom ons kyk na die derde ionisasie van Strontium.

Die energie benodig vir die derde ionisasie is 4138 KJ/mol. Hierdie proses vind plaas vir die Strontium vanaf die 4p-orbitaal, en die verwydering van elektrone uit die 4p-orbitaal benodig meer energie omdat daar die teenwoordigheid van 10 3d-elektrone is wat die buitenste elektrone afgeskerm kan word.

19. Strontium oksidasietoestande

Die oksidasietoestand is die lading teenwoordig oor die element na die verwydering van sulke getalle van 'n elektron om 'n stabiele binding te vorm. Kom ons voorspel die oksidasietoestand van Strontium.

Die stabiele oksidasietoestand van Strontium is +2 omdat dit twee elektrone in die s-orbitaal het en wanneer die elektron verwyder word, kan dit 'n stabiele dubbelbinding vorm en die edelgaskonfigurasie verkry, dus het dit 'n +2 oksidasietoestand as die s orbitaal bevat 'n maksimum van twee elektrone.

20. Strontium CAS-nommer

CAS-registernommer is 'n spesiale soort nommer 'n unieke onmiskenbare identifiseerdernommer wat wêreldwyd verskaf word. Laat weet ons die CAS-nommer van Strontium.

Die CAS-nommer van die Strontium-molekule is 7440-24-6, wat deur die chemiese abstrakte diens gegee word. Wat verskil van die CAS-nommer van die ander element.

Die CAS-nommer van K is uniek en pas nie by die ander element se CAS-nommer nie.

21. Strontium ChemSpider ID

Die Royal Society of Chemistry gee 'n spesifieke unieke nommer vir elke chemiese element wat bekend staan ​​as Chem Spider ID. Kom ons bespreek dit vir Strontium.

Die Chem Spider ID vir Strontium is 4514263, wat deur die koninklike samelewing van chemie gegee word, en deur hierdie nommer te gebruik kan ons al die chemiese data wat met die Strontium-atoom verband hou, evalueer. soos CAS-nommer is dit ook anders vir alle elemente.

22. Strontium allotropiese vorms

Met dieselfde chemiese maar verskillende fisiese eienskappe van verskillende strukturele vorms van dieselfde element. Kom ons bespreek die allotropiese vorm van Strontium.

Daar is geen allotropiese vorm van Strontium teenwoordig in die heelal nie, want dit toon nie katenasie-eienskappe soos koolstof nie.

23. Strontium chemiese klassifikasie

Chemiese klassifikasie is die geklassifiseer die element deur sy reaktiewe aard, of hulle veroorsaak gevare vir die menslike liggaam. Laat weet ons die chemiese klassifikasie van Strontium.

Strontium word by kamertemperatuur as 'n aardalkalimetaal geklassifiseer omdat dit hitte en elektrisiteit kan produseer ook die digtheid van die element is baie hoog en dit is meer rekbaar.

24. Strontiumtoestand by kamertemperatuur

Die toestand word gekenmerk deur die element by kamertemperatuur en eksperimentele druk. Kom ons voorspel die toestand van Strontium by kamertemperatuur.

Strontium bestaan ​​in 'n vaste toestand by kamertemperatuur omdat dit hoër Van der Waal se interaksie het sodat die atome baie naby aan mekaar bestaan. Die willekeurigheid van die atome is baie hoog by kamertemperatuur.

Die soliede toestand van die Strontium kan verander word na vloeistof of vaste stof by 'n baie lae temperatuur, waar die ewekansigheid vir die Strontium-atoom verminder sal word.

25. Is Strontium paramagneties?

Die materiaal is geneig om swak gemagnetiseer te word in die rigting van die magnetiseringsveld wanneer dit in 'n magnetiese veld geplaas word. Kom ons kyk of strontium paramagneties is of nie.

Die strontiumatoom is diamagneties van aard, as gevolg van die teenwoordigheid van twee gepaarde elektrone in sy 5s orbitaal, na die eerste ionisasie Sr+ is paramagneties van aard omdat daar een ongepaarde elektron vir die 5s-orbitaal sal wees.

Dus, ons moet die aantal elektrone wat in die valensorbitaal teenwoordig is vir 'n element nagaan, of dit nou gepaarde of ongepaarde vorm is, dan sal dit dienooreenkomstig paramagneties of diamagneties wees.

Gevolgtrekking

Sr is die s-blok aardalkalimetaal wat 'n sterk basis kan vorm met reaksie in water. Daardie sterk basis kan sterker suur soos swaelsuur geneutraliseer. In die menslike liggaam kom byna 99% van Sr as gekonsentreerde vorm voor.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings