9 belangrike toeskouerione voorbeelde wat jy moet weet

Toeskouerione voorbeelde is daardie ione wat in 'n reaksie teenwoordig is, maar hulle neem nie deel aan die reaksie nie. Hulle is teenwoordig aan beide reaktant- en produkkante, maar word gewoonlik uitgekanselleer in die netto chemiese reaksie. Die netto chemiese vergelyking toon slegs daardie chemikalieë wat 'n chemiese transformasie ondergaan het.

  1. Toeskouerione voorbeelde van netto reaksie tussen koper(II)chloried en kaliumfosfaat
  2. Toeskouerione voorbeelde van reaksie tussen silwernitraat en natriumchloried
  3. Spectator ione  voorbeelde van ioniese reaksies tussen natriumchromaat en lood(II)nitraat
  4. Toeskouerione voorbeelde van die chemiese reaksie tussen natriumhidroksied en kopersulfaat
  5.  Toeskouerione voorbeelde van ioniese reaksie tussen kaliumhidroksied en magnesiumnitraat
  6. Toeskouerione voorbeelde van reaksie tussen natriumjodied en silwernitraat
  7. Toeskouerione voorbeelde van reaksie tussen magnesiumchloried en silwernitraat
  8. Toeskouerione voorbeelde van reaksie tussen natriumhidroksied en soutsuur
  9. Toeskouerione voorbeelde van reaksie tussen lood(II)nitraat en kaliumjodied
  10. Toeskouer-ione voorbeelde van die neutralisering reaksie tussen kaliumhidroksied en salpetersuur

Toeskouerione voorbeelde van netto reaksie tussen koper(II)chloried en kaliumfosfaat

Om die toeskouerione in die chemiese reaksie te vind, is dit belangrik om die gebalanseerde chemiese reaksie tussen CuCl te skryf2 En K3PO4. Die gedissosieerde ioniese reaksies elimineer die toeskouer ione voorbeelde van beide die reaktant- en produkkant. Dit verskaf 'n netto ioniese reaksie. Hier is die voorbeelde van toeskouerione 6K+ en 6Cl-. Die netto ioniese vergelyking is

toeskouer ione voorbeelde
Voorbeelde van toeskouerione is K+ en Cl-

Toeskouerione voorbeelde van reaksie tussen silwernitraat en natriumchloried

Silwernitraat en natriumchloried reageer in 'n waterige medium en gee silwerchloried presipitaat en ioniese verbinding NaNO3

Soos getoon in die reaksie hierbo dissosieer NaCl in Na+ en Cl- en AgNO3 dissosieer in Ag+ en nee3-. Dit verskaf dus vir ons 'n netto chemiese vergelyking soos hieronder getoon en twee toeskouerione voorbeelde Na+ en nee3-.

Voorbeelde van toeskouerione is Na+ en NO3-

Toeskouerione voorbeelde van ioniese reaksies tussen natriumchromaat en lood(II)nitraat

Die ioniese reaksie tussen waterige oplossings van Na2CrO4 en Pb(NO3)2 gee 'n geel neerslag van PbCrO4 en die ioniese oplossing van NaNO3. In hul ioniese vergelyking word die toeskouerione-voorbeelde uitgeskakel en die netto ioniese vergelyking word geskryf. Die voorbeelde van toeskouerione in die chemiese reaksie is 2Na+ en 2NO3- soos in die vergelyking getoon.

Voorbeelde van toeskouerione is Na+ en NO3-

Toeskouerione voorbeelde van die chemiese reaksie tussen natriumhidroksied en kopersulfaat

Natriumhidroksied reageer met kopersulfaat deur dubbele verplasingsreaksie om koperhidroksied en natriumsulfaat te gee. Hul netto ioniese reaksie toon dat sulfaat- en natriumione in 'n waterige medium opgelos bly. Daarom is natrium- en sulfaatione die voorbeelde van toeskouerione.

Toeskouerione voorbeelde is Na+ en sulfaatione

Toeskouerione voorbeelde van ioniese reaksie tussen kaliumhidroksied en magnesiumnitraat

Beide KOH en Mg(NO3)2 bestaan ​​as waterige oplossings. Hier reageer magnesium met hidroksiedione om 'n vaste verbinding van magnesiumhidroksied te vorm. Die kalium- en nitraatione hier is voorbeelde van toeskouerione wat in die waterige medium opgelos word.

Voorbeelde van toeskouerione is K+ en NO3-

Toeskouerione voorbeelde van reaksie tussen natriumjodied en silwernitraat

Natriumjodied en silwernitraat reageer om 'n neerslag van silwerjodied en ioniese oplossing natriumnitraat te vorm. Volgens die gebalanseerde en ioniese chemiese vergelykings is natrium-, yster- en nitraatione voorbeelde van toeskouerione aangesien hulle nie direk by die produkvorming betrokke is nie.

Voorbeelde van toeskouerione is Na+ en NO3-

Toeskouerione voorbeelde van reaksie tussen magnesiumchloried en silwernitraat

Waterige oplossings van magnesiumchloried en silwernitraat reageer om soliede silwerchloried en waterige magnesiumnitraat te vorm. Die netto ioniese vergelyking toon dat magnesiumione en nitraatione voorbeelde van toeskouerione is.

Voorbeelde van toeskouerione is Ag+ en Cl-

Toeskouerione voorbeelde van reaksie tussen natriumhidroksied en soutsuur

Die reaksie tussen natriumhidroksied en soutsuur is een van die mees algemene neutralisasiereaksies wat lei tot die sintese van neutrale verbinding natriumchloried en water. Hier is die voorbeelde van toeskouerione H+ en OH-.

Spectator ione voorbeelde is H+ en OH-

Toeskouerione voorbeelde van reaksie tussen lood(II)nitraat en kaliumjodied

Lood(II)nitraat en kaliumjodied ondergaan 'n dubbele verplasingsreaksie. Dit lei tot die vorming van lood(II)jodied en kaliumnitraat. Hier volgens die netto ioniese reaksie is kaliumioon en nitraatione voorbeelde van toeskouerione. Kaliumnitraat is ook oplosbaar in die waterige medium.

Spectator ione voorbeelde is Pb2+ en I-

Toeskouerione voorbeelde van die neutralisasiereaksie tussen kaliumhidroksied en salpetersuur

Hierdie is 'n neutraliseringsreaksie waar suur met 'n basis reageer om sout te gee met die evolusie van hitte en water. In hierdie reaksie reageer KOH met HNO3 KNO te gee3 en H2O. Die toeskouer ione voorbeelde is die kaliumioon en die nitraatioon.

Voorbeelde van toeskouerione is H+ en OH-

Gevolgtrekking

Kyk na bogenoemde chemiese vergelykings in die artikel, toeskouerione voorbeelde kan opgesom word as daardie anione of katione wat geen verandering aan beide kante van die reaksie toon nie en nie die ewewig beïnvloed nie. Voorbeelde van toeskouerione reageer nie met water nie en beïnvloed dus nie die pH van die reaksie nie.

Scroll na bo