Spesifieke humiditeit vs relatiewe humiditeit: verwantskap, verskille en feite


In hierdie artikel is die onderwerp "Spesifieke humiditeit vs. relatiewe humiditeit" en spesifieke humiditeit vs. relatiewe humiditeit verwante feite en verwantskappe sal in 'n kort wyse gepraat word.

Spesifieke humiditeit is 'n fisiese parameter waardeur uitgedruk word as die verhouding tussen die massa van die waterdamp en netto vogtige massa van die lugpakkie. Relatiewe humiditeit word afgelei soos in 'n bepaalde temperatuur die gedeelte wat 'n huidige toestand van absolute humiditeit toon, vergelykend met 'n maksimum humiditeit.

Hoe om die spesifieke humiditeit tot relatiewe humiditeit te bepaal:

Bepaling van die spesifieke humiditeit tot relatiewe humiditeit word hieronder bespreek,

Relatiewe humiditeit kan as e/e uitgedruk word0 en lei af as, die verhouding van die dampdruk tot die druk van die versadigingsdamp. Met ander woorde die proporsie massa saamgestelde proporsies van waterdamp by praktiese en versadigingswaardes en druk uit as, w/ws. As die waarde van die spesifieke humiditeit bekend is, kan saamgestelde mengverhouding van die waterdamp in lug geskryf word as,

q ≡ mv/mv+md = w/w+1 ≈ w

Relatiewe humiditeit kan afgelei word as die proporsie van die damp van waterverbinding proporsie tot damp van water saamgestelde proporsie w/ws \frac{w}{w_s}

waar,

ws ≡ mvs/md = esRd/Rv (bvs) ≈ 0.622es/p

En uit die Clausius – Clapeyron-vergelyking kan ons skryf,

Wanneer die waarde van w en w_s in daardie geval verkry word, kan ons skryf,

RH = 100w/ws ≈ 0.263pq[exp(17.67(TT0)/T-29.65)]

Ons kan ook die waarde bereken deur hierdie vergelyking te gebruik,

RH = 100e/es

Maar met hierdie vergelyking kan probleme ontstaan ​​net omdat q nie eenvoudig is nie.

Die veranderlikes wat in hierdie vergelyking gebruik word, word hieronder gegee,

q = Spesifieke humiditeit of massa saamgestelde verhouding van die damp van die water tot die totale hoeveelheid lug en dit is dimensieloos

T = Temperatuur en eenheid is Kelvin

mv= Spesifieke massa van die damp van die water en eenheid is kilogram

md = Spesifieke massa van die lug wat droog is en eenheid is kilogram

w = Massa saamgestelde verhouding van die damp van die lug wat droog is en dimensieloos is

mvs = Spesifieke massa van die damp van die water by ewewig en eenheid is kilogram

ws= Massa saamgestelde verhouding van die damp van die lug wat droog is by ewewig en dit is dimensieloos

[Lv= Spesifieke entalpie vir die verdamping en eenheid is Joule per kilogram per Kelvin

Rd= Spesifieke gaskonstante van die lug wat droog is en eenheid is Joule per kilogram per Kelvin

Rv= Spesifieke gaskonstante van die damp van die water en eenheid is Joule per kilogram per Kelvin

es= Versadigingsdruk van die damp by T en eenheid is Pascal

es0= Versadigingsdruk van die damp by T0 eenheid is Pascal

p = Druk en eenheid is Pascal

Spesifieke humiditeit vs relatiewe humiditeit
Beeld – Termohigrometer wat temperatuur en relatiewe humiditeit vertoon; Beeldkrediet – Wikipedia

Definieer hoofpunte vir die spesifieke humiditeit vs relatiewe humiditeit:

Humiditeit is die hoeveelheid damp van die water wat in die lug teenwoordig is. Humiditeit kan afgelei word as relatiewe waarde, spesifieke waarde en absolute waarde.

Die verskil tussen spesifieke humiditeit en relatiewe humiditeit word hieronder beskryf,

Wanneer die waarde van relatiewe humiditeit is bekend van die lug wat die meeste is en die digtheid van die damp van die water, en die digtheid van die damp van die lug in daardie spesifieke geval kan die spesifieke humiditeit geskryf word as,

x = 0.622φρws/ρ-ρws x 100%

waar,

x = Spesifieke humiditeit van die damp van die lugverbinding

φ= Relatiewe humiditeit

ρws= Digtheid van die damp van die water en eenheid is kilogram per kubieke meter

ρ= Digtheid van die damp van die vogtige lug en eenheid is kilogram per kubieke meter

Wat is die spesifieke humiditeit?

Die eenheid van die spesifieke humiditeit is die mees bruikbare eenheid van die dimensie van die humiditeit.

Spesifieke humiditeit kan afgelei word as die totale massa van die damp van die water in 'n eenheidsmassa van die lug van die vogtige. In lugversorgingstelsels kan die spesifieke humiditeit uitgedruk word as, korrels per pond en gewoonlik kan die spesifieke humiditeit uitgedruk word as damp van die lug in kilogram.

Die vergelyking van die spesifieke humiditeit is,

SH = 0.622 x P/PPw x 100%

waar,

SH = Spesifieke humiditeit of massa saamgestelde verhouding van die damp van die water tot die totale hoeveelheid lug en dit is dimensieloos

P = Druk en eenheid is Pascal

Pw= Drukdruk van die damp van die water en eenheid is Pascal

Soos die temperatuur daal, neem die hoeveelheid waterdamp wat nodig is om versadiging te bereik ook af en soos die temperatuur toeneem, neem die hoeveelheid waterdamp wat nodig is om versadiging te bereik ook toe. Soos die temperatuur van 'n pakkie lug laer word, sal dit uiteindelik die punt van versadiging bereik sonder om watermassa by te voeg of te verloor.

Hoe om spesifieke humiditeit met temperatuur, relatiewe humiditeit en druk te bereken?

Bepaal die spesifieke humiditeit met temperatuur, relatiewe humiditeit en druk word hieronder beskryf,

As die vergelyking die waarde van relatiewe humiditeit gegee word in daardie geval kan die waarde van temperatuur en druk maklik met behulp van hierdie vergelyking bereken word,

RH = e/es

w = eRd/Rv(pe)

En,

q = w/w+1

Daarna kan ons die waarde van spesifieke humiditeit skat wat uitgedruk word as q. Die waarde van spesifieke humiditeit kan geskat word deur hierdie vergelyking te gebruik,

Uit die vergelyking van e = RH \ maal e_s kan ons die waarde van e skat en dan word die waarde van die e in die vergelyking vir w ingeprop. Plaas dan die waarde van die resultaat in die vergelyking vir q.

Die veranderlikes wat in hierdie vergelyking gebruik word, word hieronder gegee,

q = Spesifieke humiditeit of massa saamgestelde verhouding van die damp van die water tot die totale hoeveelheid lug en dit is dimensieloos

w = Massa saamgestelde verhouding van die damp van die lug wat droog is en dimensieloos is

es= Versadigingsdruk van die damp by T en eenheid is Pascal

es0= Versadigingsdruk van die damp by T0eenheid is Pascal

Rd= Spesifieke gaskonstante van die lug wat droog is en eenheid is Joule per kilogram per Kelvin

Rv= Spesifieke gaskonstante van die damp van die water en eenheid is Joule per kilogram per Kelvin

p = Druk en eenheid is Pascal

Lv= Spesifieke entalpie vir die verdamping en eenheid is Joule per kilogram per Kelvin

T = Temperatuur en eenheid is Kelvin

T0= Verwysingstemperatuur en eenheid is Kelvin

Beeld – 'n Higrotermograaf vir die opname van humiditeit en temperatuur; Beeldkrediet – Wikipedia

Hoe om spesifieke humiditeit vanaf doupunt te vind?

Doupunt kan afgelei word as op hierdie manier die vaste temperatuur waarteen damp van die water in water begin kondenseer.

Die vind van die spesifieke humiditeit vanaf doupunt word hieronder gegee,

Die veranderlikes wat in hierdie vergelyking gebruik word, word hieronder gegee,

Ts= Doupunt

b = Magnus-koëffisiënt

a = Magnus-koëffisiënt

T = Temperatuur

RH = Relatiewe humiditeit van die lug

Beeld - Hierdie grafiek toon die maksimum persentasie, per massa, van waterdamp wat lug by seevlakdruk oor 'n reeks temperature kan bevat. Vir 'n laer omgewingsdruk moet 'n kurwe bokant die huidige kurwe geteken word. 'n Hoër omgewingsdruk lewer 'n kurwe onder die huidige kurwe;
Beeldkrediet – Wikipedia

Hoe om maksimum spesifieke humiditeit te bereken?

Die berekening van die maksimum spesifieke humiditeit word hieronder bespreek,

Aan die begin van die proses van berekening van die spesifieke humiditeit moet die netto hoeveelheid druk vir die lug te meet.

In die volgende stap van die berekening van die spesifieke humiditeit moet die parsiële druk vir die damp van die water te bepaal.

In die laaste stap, gebruik die spesifieke humiditeitsvergelyking, plaas die waarde van druk vir die lug en parsiële druk vir die damp van die water en bepaal die waarde.

Die vergelyking van die spesifieke humiditeit is,

SH = 0.622 x P/PPw x 100%

waar,

SH = Spesifieke humiditeit of massa saamgestelde verhouding van die damp van die water tot die totale hoeveelheid lug en dit is dimensieloos

P = Druk en eenheid is Pascal

Pw= Drukdruk van die damp van die water en eenheid is Pascal

Gereelde vraag: -

Vraag: - Skryf die toestande neer wat die meeste verkies word vir die doupunte.

Antwoord: - Die toestande wat die meeste verkies vir die doupunte word hieronder gelys,

  1. Skoon lug in die nag, veral 'n dag na warm
  2. Min hoeveelheid damp van die water by die hoër omgewing
  3. As geen sterk wind in die nag teenwoordig is nie, beteken dit kalm nag
  4. In die onderste vlak van die hoër humiditeit

Vraag: - Skryf die strukture neer wat die meeste voorkeur geniet vir die doupunte.

Antwoord: - Die strukture wat die meeste voorkeur geniet vir die doupunte word hieronder gelys,

  • Goeie verkoelers
  • Swak termiese geleidingsvermoë
  • Blootgestelde en dun stowwe soos blomblare, grashalms en blare
  • Goed geïsoleer van die oppervlak

Indrani Banerjee

Hi..Ek is Indrani Banerjee. Ek het my baccalaureusgraad in meganiese ingenieurswese voltooi. Ek is 'n entoesiastiese mens en ek is 'n persoon wat positief is oor elke aspek van die lewe. Ek lees graag Boeke en luister na musiek. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Onlangse plasings