Swaweldioksied(SO2) eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Swaweldioksied (SO2) is 'n anorganiese giftige verbinding. Kom ons brei uit oor 'n paar belangrike feite oor swaeldioksied.

SO2 kom in ligte konsentrasies in die aarde se atmosfeer voor, maar is een van die beduidende gasse in die atmosfeer van Venus. Vulkaanuitbarstings stel 'n groot hoeveelheid uit SO2. Wanneer dit met water en lug meng, produseer dit suurreën en dra dit by tot lugbesoedeling.

In hierdie artikel word 'n paar belangrike feite en eienskappe van swaeldioksied, soos IUPAC-naam, kleur, reuk, digtheid, struktuur en reaksie met sure bespreek.

SO2 IUPAC Naam

Die  IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) van SO2 is Swaweldioksied.

SO2 Chemiese Formule

Swaweldioksied het die chemiese formule SO2. Dit bestaan ​​uit een swaelatoom wat aan twee suurstofatome gebind is.

SO2 CAS nommer

Die  MAS-nommer (outentieke numeriese identifiseerder wat tot 10 syfers kan bevat) van swaeldioksied is 7446-09-5.

SO2 Chemspider ID

Die  ChemSpider ID (ChemSpider is 'n gratis chemiese struktuur databasis) vir swaeldioksied is 1087.

SO2 Chemiese klassifikasie

Swaeldioksied is 'n anorganiese stof wat twee suurstofatome het (vandaar die voorvoegsel 'di') wat kovalent gebind is aan 'n sentrale swaelatoom in 'n gebuigde vorm.

SO2 Molêre massa

Die  molêre massa (massa van een mol van 'n stof) swaeldioksied is 64.066 g/mol.

SO2 Kleur

Swaweldioksied is 'n kleurlose giftige gas.

SO2 viskositeit

Die viskositeit van swaeldioksied is 12.82 μPa.s

SO2 Molêre digtheid

Die digtheid van swaeldioksied is 2.6288 kg/m3.

SO2 Smeltpunt

Die smeltpunt van swaeldioksied is -72 °C (201 K) of -98 °F.

SO2 kookpunt

Die kookpunt van SO2 is -10 °C (263 K) of -14 °F.

SO2 Toestand by kamertemperatuur

SO2 bestaan ​​as 'n gas by kamertemperatuur. Vander Waals krag van aantrekking (die swakste krag van intermolekulêre aantrekking) bestaan ​​in die molekule en skep diskrete eenhede. Dus, SO2  bestaan ​​in gasvorm by kamertemperatuur.

SO2 Kovalente binding

SO2 is 'n kovalente verbinding. Die elektronegatiewe verskil tussen swael (2.5) en suurstof (3.5) is baie minder en gevolglik vind onderlinge deling van valenselektrone plaas tussen die twee atome om hul oktet te voltooi wat lei tot die vorming van 'n kovalente binding.

Lewis-puntstruktuur van SO2

SO2 Kovalente radius

Swaeldioksied is 'n molekule met dubbelbindings tussen swael en suurstof. Sulke molekules het nie 'n kovalente radius nie.

SO2 Elektronkonfigurasies

Elektroniese konfigurasies beskryf hoe die elektrone in atoomorbitale versprei is. Die elektroniese konfigurasienotasie van swaeldioksied word hieronder gegee.

 • Grondtoestand elektroniese konfigurasie van S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.
 • Grondtoestand elektroniese konfigurasie van O: 1s2 2s2 2p4.

SO2 Oksidasietoestand

Swael in swaeldioksied is in 'n +4 oksidasietoestand en dié van suurstof is -2. Swael in SO2 kan twee elektrone verloor of kry om 'n oksidasiegetal van +2 en +6 onderskeidelik te kry. Dus, SO2 gedra beide soos 'n reduseer- en oksideermiddel.

SO2 suur

Die aard van SO2 is suur aangesien dit maklik in water oplos en 'n swak suur vorm, nl. swaelsuur (H)2SO3). Boonop word dit blou lakmoesrooi.

Is SO2 Reukloos?

Swaweldioksied is 'n skerp gas met die verstikkende reuk van 'n gebrande vuurhoutjie.

Is SO2 Diamagneties?

Die diamagnetiese eienskap van 'n stof verwys na die afwesigheid van ongepaarde elektrone met geen netto dipoolmoment nie. Kom ons bespreek of SO2 is diamagneties of paramagneties van aard.

Swaweldioksied is diamagneties van aard. Die valensdop van swael het 6 elektrone en die valensiedop van suurstofmolekule het 12 elektrone. Dus, in totaal is daar 18 (ewe getal) gepaarde valenselektrone in die SO2 molekule.

SO2 Hidreer

SO2 vertoon 'n verminderende karakter in water aangesien dit ontluikende waterstof ontwikkel en self tot swaelsuur geoksideer word.

 • SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2[H]

SO2 Kristal struktuur

 • Die vorm van SOis driehoekig plat volgens die meetkunde van elektrone in SO2. Die vorm is egter gebuig of V-vormig volgens sy molekulêre geometrie.
 • Swael het 'n eensame paar elektrone. In SO2 is die alleenpaar-bindingspaarafstoting sterker as die afstoting tussen die twee bindingspaarelektrone. As gevolg hiervan word die bindingshoek verminder wat 'n gebuigde of V-vormige struktuur veroorsaak.
Struktuur van SO2

SO2 Polariteit en Geleiding

 • SO2 is 'n polêre molekule met 'n netto dipoolmoment van 1.62 Debye. SO2 molekule is hoekig in vorm en suurstof wat meer elektronegatief is, verwring die elektronwolk wat 'n ladingskeiding skep. 
 • Die geleidingsvermoë van swaeldioksied is minder aangesien die swaelsuur wat gevorm word 'n swak diprotiese suur is.

SO2 Reaksie Met Suur

SO2 reageer nie met suur nie aangesien swael 'n nie-metaal is en minder reaktief is in vergelyking met waterstof.

SO2 Reaksie Met Basis

SO2 synde suur, reageer maklik met natriumhidroksied (basis) om natriumsulfiet te vorm wat verder reageer met oormaat SO2 om natriumwaterstofsulfiet te vorm.

 • 2NaOH(aq) +SO2 (g) → Na2SO3(aq) + H2O(l)
 • Na2SO3(aq)+ SO2(g)+ H2O(l)→ 2NaHSO3(Aq)

SO2 Reaksie Met Oksied

Swaeldioksied reageer met kalsiumoksied om kalsiumsulfiet te vorm. Hierdie reaksie is nuttig vir die ontzwaveling van swael in steenkoolkragsentrales.

 • CaO + SO2 → CaSO3

SO2 Reaksie met metaal

Aktiewe metale soos magnesium en yster word geoksideer in reaksie op SO2.

 • Mg + SO2 → 2MgO + MgS
 • Fe + SO2 → 2FeO + FeS

Gevolgtrekking

Swaweldioksied het 'n gebuigde molekulêre struktuur met sp2 verbastering. Dit is hoogs wateroplosbaar en het beide oksiderende en reduseer eienskappe. SO2 is 'n ligte bleikmiddel en word as 'n oplosmiddel in nywerhede gebruik.

Vishnupriya Tadury

Haai almal. Ek is Vishnupriya T. Ek het 'n Meestersgraad in Chemie en 'n NG Diploma in Gehaltebestuur gevolg. Werk tans as 'n KMO in Chemie, met die doel om my nuuskierigheid en kennis te verryk. Ek sal graag kennis wil deel en met ander kontak maak by my LinkedIn-profiel: www.linkedin.com/in/vishnupriya-tadury-5a826b23b

Onlangse plasings