SnF3-eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


SnF3 is die gehalogeneerde kompleks van Sn, waar die sentrale metaalatoom 'n negatiewe lading bevat. Kom ons bespreek SnF3in hierdie artikel.

SnF3 is die metaal gehalogeneerde kompleks waar 'n oktet van Sn nie bevredig is nie omdat dit vier ongepaarde elektrone het en omliggende atome drie is, SnF3 as gevolg van een eensame elektron sal daar 'n negatiewe lading oor die sentrale atoom teenwoordig wees. Dus, dit is nie 'n neutrale molekule nie, dit het 'n nie-nul formele lading.

Die vorm van die molekule is viervlakkig maar dit neem trigonaal-planêre geometrie aan. In die volgende deel van die artikel moet ons die basiese eienskap van die SnF3 soos oksidasietoestand, radius, smeltpunt, kookpunt, ens.

1. SnF3 IUPAC naam

SnF3 staan ​​bekend as tin(II)trifluoried volgens sy IUPAC naam. Eintlik, in die IUPAC-nomenklatuurstelsel word drie as tri aangewys en "de" word vir die agtervoegsel gebruik wanneer halogeen as 'n anioniese deel teenwoordig is. Die anioniese deel kom altyd na die kationiese deel en die kationiese deel is hier stannous.

2. SnF3 chemiese formule

Die chemiese formule van tin(II)trifluoried is SnF3, aangesien die atoomsimbool van tin Sn is en vir fluoor F is. Deur die chemiese formule moet ons die stoïgiometriese verhouding van die element nagaan, hier is een blik aan drie fluoor geheg, dus moet die korrekte chemiese formule SnF wees3.

3. SNF3 MAS-nommer

7783-47-3 is die CAS-nommer van SnF3 wat deur die chemiese abstrakte diens gegee word en met behulp van hierdie getal kan ons die fisiese eienskap van die molekule leer ken.

4. SNF3 ChemSpider ID

22956 is die Chem-spinnekop-ID vir SnF3 wat deur die koninklike samelewing van chemie gegee word.

5. SNF3 chemiese klassifikasie

SnF3 word in die volgende kategorieë geklassifiseer,

  • SnF3 is 'n metaal gehalogeneerde verbinding
  • SnF3 is lewis suur
  • SnF3 is 'n elektroliet
  • SnF3 is 'n anorganiese kovalente molekule

6. SNF3 molêre massa

SnF3 het 'n molêre massa van 175.7050 g/mol omdat daar een tinelement en drie fluooratome teenwoordig is, so ons voeg net die atoommassa van daardie vier elemente by. Die atoommassa van Sn is 118.71 en vir fluoor 18.99 elk. Dus, die molêre massa van SnF3 is 175.7505 + (18.99*3) = 175.7052 g/mol.

7. SNF3 kleur

Oor die algemeen, SnF3 is kleurloos omdat daar in die neutrale vorm geen elektrondigtheid van die p-orbitaal van Sn na die p-orbitaal van fluoor vloei nie. As daar oorgang plaasvind, sal dit baie hoë energie wees en die ooreenstemmende golflengte val nie in die sigbare gebied nie, daarom lyk dit of dit kleurloos is.

8. SnF3 viskositeit

Die viskositeit van SnF3 is 0.01780 poise by 235°C tot 0.01196 poise by 458°C. Viskositeit is een soort wrywingskrag wat op die vloeibare vorm van SnF toegepas kan word3. Dit kan bereken word deur die formule, F = µA(u/y), waar F die toegepaste krag is, µ die viskositeit is, A die oppervlakte en (u/y) die tempo van vervorming is.

9. SnF3 molêre digtheid

SnF3 het 'n molêre digtheid naby 2 presies 1.96 g/L, want dit het 'n molêre massa van 175.75 g/mol en gedeel deur die totale volume van daardie vier atome, die volume van enige gasvormige molekule is 22.4 L volgens Avagaro se berekening, dus die atoom digtheid van SnF3 is 175.75/(22.4*4) = 1.96 g/L.

10. SnF3 smeltpunt

SnF3 het 'n smeltpunt van 2190C of 492K as gevolg van sy kristalstruktuur en die kristal is sterk van aard so daar is 'n sterk van der Waal aantrekkingskrag so ons het meer energie nodig om die kristal vir vloeistof te breek.

11. SnF3 kookpunt

SnF3 het 'n hoër kookpunt soos 8500C of 1123K as gevolg van sterk kovalente binding in die vloeibare toestand. Fluoried-ioon kan sterk h-binding in hul vloeibare toestand vorm aangesien dit kleiner grootte en hoër elektronegatiwiteit het, so daar is meer energie nodig om daardie binding te breek en te kook.

12. SnF3 toestand by kamertemperatuur

SnF3 is solied by kamertemperatuur omdat sy smeltpunt bo 200 is0C temperatuur, sodat sy kristal by kamertemperatuur kan oorleef. Die van der waal se aantrekkingskrag binne die kristal is baie sterk sodat dit nie by kamertemperatuur kan breek nie.

13. SnF3 Kovalente binding

SnF3 het drie kovalente bindings, waar al die fluooratome via sp aan sentrale Sn geheg is3 verbastering. Daar is Sn, sowel as fluooratome, wat hul elektrone deel om die kovalente binding te konstrueer, alle bindings word gevorm deur die deel van elektrone. As gevolg van die s- en p-orbitale Sn ondergaan dit hibridisasie.

14. SNF3 kovalente radius

Om 'n kovalente molekule SnF te wees3 het 'n kovalente radius waarvan 'n waarde 176 pm is. Dit is die som van die radius van die sentrale Sn-atome met die omliggende fluooratome. 'n Kovalente radius stem ooreen met Van der Waal se radius waar al die atome as sfere beskou word en volgens hul radius bereken word.

15. SnF3 elektronkonfigurasies

Elektronkonfigurasie is die rangskikking van elektrone in 'n spesifieke dop met 'n bepaalde kwantumgetal van 'n element. Kom ons vind die elektronkonfigurasie van SNF3.

Die elemente Sn en fluoor het elektroniese konfigurasies, [Kr]4d105s25p2 en [Hy] 2s22p5 maar SnF3 het drie bindingspare en nege alleenpare, elke fluoor bevat drie alleenpare. In die molekulêre vorm kan ons slegs die bindingspare en alleenpare voorspel.

16. SnF3 oksidasie toestand

Die oksidasietoestand van SnF3 want die sentrale Sn-atoom is +3 want hier voorspel ons die oksidasietoestand van die sentrale atoom. Alle omliggende atome van fluoor het 'n +1 oksidasie. Aangesien daar een binding teenwoordig is tussen elke Sn en fluooratoom in SnF3. Dus, een elektron vir elke fluooratoom, en drie vir Sn word gebruik.

17. SnF3 suur/alkalies

SnF3 is sterk Lewissuur omdat dit 'n vakante 5d orbitaal het waar dit elektrondigtheid of elektrone kan aanvaar en as gevolg van die teenwoordigheid van drie elektronegatiewe F-atome, het hulle elektrondigtheid van die Sn getrek en dit word elektropositief sodat dit meer elektrone aanvaar en optree as Lewis suur.

18. Is SnF3 reukloos?

SNF3 is 'n reuklose gasvormige molekule, so dit het geen kenmerkende reuk in nie.

19. Is SnF3 paramagneties?

Die paramagnetiese aard van 'n molekule hang af van die beskikbaarheid van ongepaarde elektrone in die valensieskil. Kom ons kyk of SNF3 paramagneties is of nie.

SnF3 is paramagneties omdat daar een ongepaarde elektron teenwoordig is in die valensie 5p orbitaal van Sn, en drie elektrone is betrokke by die bindingsvorming. Maar in die kationiese of anioonvorm sal daar geen ongepaarde elektrone teenwoordig wees nie, al die elektrone is saamgepaar, en dan word dit diamagneties.

20. SnF3 koolhidrate

In die SnF3 molekule, is sommige gehidreerde dele aanwesig as gevolg van die elektronegatiewe fluooratome, hulle kan H-binding met die watermolekule vorm, dus kan dit aan die watermolekules in die kristal geheg word en om hierdie rede is die kristal sterk van aard.

21. SnF3 kristal struktuur

SnF3 neem tetragonale kristal aan in sy roostervorm by vaste toestand tot 3000C temperatuur. So, ons kan sien dat die aard van die kristal baie sterk genoeg is vir SnF3. Eintlik, as gevolg van die teenwoordigheid van 'n gehidreerde deel, is die aard van die kristal sterk.

22. SnF3 polariteit en geleidingsvermoë

SnF3 is geleidend en polêr van aard. Alhoewel dit 'n kovalente molekule is as gevolg van die vorming van hoogs gelaaide deeltjies Sn2+en drie F- dit kan baie maklik elektrisiteit dra. Ook, as gevolg van sy asimmetriese vorm, is daar 'n permanente dipool-oomblik teenwoordigheid wat dit polêr maak.

SnF3 Molekulêre vorm

23. SnF3 reaksie met suur

SnF3 is self 'n suur, dus reageer dit baie min met die spesifieke suurmolekule, waar die suurheid van daardie molekules baie hoog is al vorm dit 'n 3 :1 kompleks met 'n sekere verbinding.

SnF3 + N(CH3)3 = [N(CH3)3]3SnF3

24. SnF3 reaksie met basis

As SnF3 is sterk Lewissuur sodat dit maklik met Lewisbasis kan reageer en 'n addukt en kompleks vorm.

SnF3 + NH3 = SnF3-NH3

25. SnF3 reaksie met oksied

SnF3 kan met metaaloksied reageer aangesien hulle basies van aard en SnF is3 is 'n Lewissuur en het verskillende komplekse gevorm en vorm ook die stannooksied met verskillende valensie.

SnF3 + HgO = SnO

SnF3 + MnO2 = SnO2

26. SnF3 reaksie met die metaal

SnF3 reageer met metaal met hoër reduksiepotensiaal en daardie metaal verplaas die Sn van sy fluoriedvorm.

SnF3 + M (oorgangsmetaal) = Sn +MF3

SnF3 + M + H2O = MF3 + Sn(OH)2

Gevolgtrekking

SnF3 is 'n metaal gehalogeneerde kompleks alhoewel Sn aan 'n groep14 van die koolstoffamilie behoort, het dit 'n metaalkarakter omdat dit 'n hoër aangeborene van daardie groep is, Sn het nie katenasie-eienskap nie en as gevolg van die inerte paar effek, kan dit +2 valensie toon wat is meer stabiel. SnF3 kan ook as 'n reduseermiddel gebruik word aangesien dit meer elektrone kan aanvaar.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings