Slakvloei in pype: wat, tipes, verskillende pype


Hierdie artikel bespreek slakvloei in pyp. Slakvloei is 'n patroon van tweefasevloei, meer spesifiek 'n vloeistof-gas-vloei. In hierdie patroon beweeg die aanstekervloeistof voortdurend vinniger wat ook gasborrels bevat.

'n Slakvloei kan drukossillasies binne 'n pypvloei veroorsaak. Gewoonlik word die swaarder vloeistof as slak genoem wat stadiger beweeg. Maar ons kan die borrels van ligter vinnig bewegende vloeistof ook as slak verwys. In hierdie artikel sal ons die slakvloei in detail bestudeer.

Wat is 'n slakvloei?

'n Slakvloei is 'n patroon wat in 'n tweefase-vloei gemaak word waar die ligter vloeistof vinniger beweeg deur die verspreide gasborrel te stoot.

Die term slak verwys na swaarder vloeistof wat stadig beweeg. Maar ons kan hierdie term gebruik vir ligter vloeistof ook wat vinnig beweeg. Slakvloei vind plaas binne 'n tweefase-vloei, spesifiek 'n vloeistof-gas-vloei. Die drukossillasies in die pyp word deur hierdie slakvloei veroorsaak. Kom ons bestudeer meer oor hierdie vloei in verdere afdelings van hierdie artikel.

slakvloei in pyp
Beeld: Slakvloei

Image krediete: MichaelFYPSlakvloeiCC BY-SA 4.0

Wat is slakbelasting in pype?

Slakbelasting in pype verwys na die las wat deur slakvloei binne die pyp toegepas word. Die slakvloei word gekenmerk deur intermitterende volgorde van vloeibare slakke wat dan gevolg word deur langer gasborrels wat deur die pyp vloei.

Soos in die bogenoemde afdeling bespreek, verwys slak gewoonlik na swaar vloeistof wat baie stadig vloei. Maar hier kan ons verwys na ligter vloeistof wat 'n vinnige beweging het. Ons kan drukossillasies in die pyp ervaar as gevolg van slakvloei wat plaasvind.

Slakvloei in horisontale pyplyn

Wanneer die vloeistofvloei in 'n horisontale pyplyn plaasvind, kan die gevolglike slakvloei na verwys word as slakvloei in horisontale pyplyn.

Om die las wat deur die slakvloei in 'n horisontale pyplyn toegepas word te bereken, moet ons verstaan ​​dat dit van min faktore afhang. Hierdie faktore is Deursnee van die pyp, deursnee-area van die pyp, resulterende krag, buighoek (in die geval van horisontale pyp is die hoek nul) en die lengte van die pyp. Ons sal die formule vir die berekening van slakbelastings in die volgende afdeling bestudeer.

Slakvragformule in horisontale pyplyn

Ons het bespreek oor die slakvloei in horisontale pypleiding en die faktore waarvan die las afhang. In die afdeling hieronder sal ons die formule bespreek wat nodig is om slakbelasting in horisontale rigting te vind.

Die formule vir slakbelasting in horisontale pyplyn word hieronder gegee-

waar,

D is die deursnee van die pyp

A is die deursnee-area van die pyp

L is die lengte van die pyp

Theta is die hoek van buiging

F is die resulterende krag

Slakvloei in vertikale pype

Wanneer die pyp waarin die slakvloei plaasvind vertikaal is, dan word die gevolglike vloei as slakvloei in vertikale pype genoem.

Die slakbelasting in vertikale pype hang van verskeie faktore af. Hierdie faktore is deursnee van die pyp, dwarssnit area van die pyp, lengte van pyp, hoek van buiging (in die geval van vertikale pyp is die hoek negentig grade), gevolglike krag. In die volgende afdeling sal ons die formule vir die berekening van slakbelastings in vertikale pyp bespreek.

Slakvragformule vir vertikale pyp

Die faktore waarvan die slaklading afhang, word in die bogenoemde afdeling bespreek. Nou sal ons die formule bespreek wat gebruik word om die slaklading te bereken.

Die formule vir slakbelasting in vertikale pyp word bespreek in die gedeelte wat hieronder gegee word-

waar,

D is die deursnee van die pyp

A is die deursnit van die pyp

L is die lengte van die pyp

Theta is die hoek van buiging

Slakvloei in skuins pype

Wanneer die pyp waardeur die slakvloei plaasvind, word die gevolglike vloei na verwys as slakvloei in skuins pype. Ons sal die faktore sien waarvan die slaklading in skuins pyp afhang.

Die slakbelasting hang af van dieselfde faktore as dié van vertikale en horisontale pype. Hierdie faktore is deursnee van die pyp, dwarssnit area van die pyp, lengte van die pyp en hellings- of buighoek. In die volgende afdeling sal ons die formule bespreek wat gebruik word vir die berekening van slakbelasting in skuins pyp.

Slakvragformule vir skuins pyp

Die slakladingsformule hang van sekere faktore af en hierdie faktore word reeds in die bogenoemde afdeling bespreek. In hierdie afdeling gaan ons hierdie faktore gebruik en met 'n formule vorendag kom om die slakbelasting in skuins pyp te bereken.

Die slakladingsformule word in die gedeelte hieronder gegee-

waar,

D is die deursnee van die pyp

A is die deursnit van die pyp

L is die lengte van die pyp

Theta is die hoek van buiging

Hoe om slakvloei in pype te vermy?

Slakvloei kan drukossillasies binne die pyp veroorsaak. Alhoewel slakvloei vermy kan word deur sekere maatreëls te tref. Hierdie maatreëls word in die volgende afdeling bespreek.

Die volgende metodes kan gebruik word om slakvloei in pype te vermy-

  • Gebruik van laepunt-uitvloeiwater dreineer of omleiding
  • Vermindering van lyngroottes tot die minimum punt wat toegelaat word deur die drukval
  • Hou die rangskikking van pypvloei op so 'n manier dat dit teen die pypvloei beskerm.

Propvloei vs slakvloei

Die verskil tussen die twee is nie te groot dat ons 'n tabel van differensiasie daarvoor benodig nie. Beide die vloeie is eintlik baie soortgelyk en hou soortgelyke betekenisse in.

Die enigste verskil tussen 'n propvloei en 'n slakvloei is dat in propvloei die borrels teen 'n stadiger tempo beweeg as die borrels in slakvloei. Die grootte van borrels is ook kleiner in propvloei in vergelyking met die grootte van borrels in slakvloei.

Voorbeelde van slakvloei

Die lys hieronder toon die verskillende plekke waar slakvloei gebruik word.

  • Om koolwaterstowwe in putte te produseer en hul vervoer deur pypleidings.
  • In geotermiese kragsentrales, om stoom en water te produseer.
  • Kook en kondensering van vloeistofdampstelsels van termiese kragsentrales.
  • Om kern van kernreaktors in noodsituasies af te koel.
  • In chemiese reaktore, om hitte en massa tussen gas en vloeistof oor te dra.

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings