Enkelvoud persoonlike voornaamwoord: 9 belangrike feite wat u moet weet

In hierdie artikel sal ons sien wat die enkelvoud persoonlike voornaamwoorde is. Met behulp van enkelvoudige persoonlike voornaamwoorde sal ons leer weet hoe, hoekom, wanneer, waar hulle gebruik word en ook verskeie ander verwante feite.

Enkelvoudige persoonlike voornaamwoorde in eenvoudige woorde is die voornaamwoorde wat gebruik word om die selfstandige naamwoorde wat enkelvoud in getal is te vervang of te vervang. Enkelvoudige persoonlike voornaamwoorde vertel ons die geslag, hoofletter en grammatikale persoon van die selfstandige naamwoord saam met die enkelvoud getal. Ek, jy, hy, sy, dit, my, myne, ek, jou, joune, syne, hom, haar, hare, dit is die verskillende enkelvoudige persoonlike voornaamwoorde.

Gaan deur die volgende voorbeelde van enkelvoudige persoonlike voornaamwoorde om 'n basiese idee te kry.

 • 1. I Ek werk as bemarkingshoof in 'n gerekende MNC.
 • 2. He is die ou wat laat na die partytjie gekom het.
 • 3. Die boek op die tafel is myn.
 • 4. Sy is my neef wat in Kanada woon.
 • 5. Rupali is lief vir haar hond en it is ewe liefdevol op haar.
 • 6. Subham het probeer bereik hom sedert gister.

Die woorde wat in die bogenoemde sinne kursief gedruk is, is die enkelvoudige persoonlike voornaamwoorde wat as 'n vervanging vir die selfstandige naamwoorde gebruik word.

Kan persoonlike voornaamwoorde enkelvoud wees?

Ja, persoonlike voornaamwoorde kan inderdaad enkelvoud wees wanneer hulle die plek inneem van 'n selfstandige naamwoord wat enkelvoud in getal is. Om 'n selfstandige naamwoord wat enkelvoud is te vervang, kan slegs enkelvoud persoonlike voornaamwoorde gebruik word.

voorbeeld: Sy is die nuwe vise-president van die skool.

In hierdie sin "Sy" is die persoonlike voornaamwoord en dit is enkelvoud aangesien dit slegs verteenwoordig een persoon. Die enkelvoud persoonlike voornaamwoord "Sy" word hier gebruik as 'n plaasvervanger vir 'n enkelvoudige vroulike geslag s'n naam (selfstandige naamwoord). 'Sy' is enkelvoud persoonlike voornaamwoord wat wys die geslag as vroulike, grammatikale persoon as derde persoon en geval as subjektief.

Wanneer persoonlike voornaamwoorde enkelvoud is?

Persoonlike voornaamwoorde is enkelvoud wanneer hulle a vervang of vervang Selfstandige naamwoord dit is enkelvoud in getal.

Voorbeeld: Dit is my navorsingsvoorstel.

'My' is die enkelvoudige persoonlike voornaamwoord wat hier in hierdie sin gebruik word. Dit word gebruik as 'n vervanging van 'n enkelvoud selfstandige naamwoord se naam. Die enkelvoud persoonlike voornaamwoord 'My' wys die geslag as manlik/vroulik, grammatikale persoon as eerste persoon en geval as besitlik.

Lees meer oor Is alliterasie figuurlike taal?

Watter persoonlike voornaamwoorde is enkelvoud?

Die persoonlike voornaamwoorde wat as enkelvoud is ek, jy, hy, sy, dit, my, myne, my, jou, joune, syne, hom, haar, hare, sy.

voorbeeld: I Ek beplan om môre op te styg.

In hierdie sin "Ek ' is die persoonlike voornaamwoord en dit is enkelvoud aangesien dit slegs verteenwoordig een persoon. 'ek' word hier gebruik as plaasvervanger vir 'n enkelvoudige persoon s'n naam (selfstandige naamwoord).

Getal- Enkelvoud; Geslag – Manlik/Vroulik; Grammatikale persoon – Eerste persoon; Geval – Subjektief

voorbeeld: jy moet die klaswerknota teen vandagmiddag inhandig.

In hierdie sin 'jy' is die persoonlike voornaamwoord en dit is enkelvoud aangesien dit slegs verteenwoordig een persoon. 'Jy' word hier gebruik as plaasvervanger vir 'n enkelvoudige persoon s'n naam (selfstandige naamwoord).

Getal- Enkelvoud/ Meervoud; Geslag – Manlik/Vroulik; Grammatikale persoon – Tweede persoon; Geval – Subjektief

voorbeeld: He is die beste pluimbalspeler in ons klas.

In hierdie sin 'Hy' is die persoonlike voornaamwoord en dit is enkelvoud aangesien dit slegs verteenwoordig een persoon. 'Hy' word hier gebruik as plaasvervanger vir 'n enkelvoudige persoon s'n naam (selfstandige naamwoord).

Getal- Enkelvoud; Geslag – Manlik; Grammatikale persoon – Derde persoon; Geval – Subjektief

voorbeeld: Sy sal elke Sondag die tempel besoek.

In hierdie sin "Sy" is die persoonlike voornaamwoord en dit is enkelvoud aangesien dit slegs verteenwoordig een persoon. 'Sy' word hier gebruik as plaasvervanger vir 'n enkelvoudige persoon s'n naam (selfstandige naamwoord).

Getal- Enkelvoud; Geslag – Vroulik; Grammatikale persoon – Derde persoon; Geval – Subjektief

Voorbeeld: Die baba het honger gevoel en so it het aanhoudend gehuil.  

In hierdie sin 'Dit' is die persoonlike voornaamwoord en dit is enkelvoud soos dit slegs verteenwoordig een persoon. 'Dit' word hier gebruik as plaasvervanger vir 'n enkelvoud persoon se naam (selfstandige naamwoord).

Getal- Enkelvoud; Geslag – Neutraal; Grammatikale persoon – Derde persoon; Geval – Subjektief

enkelvoud persoonlike voornaamwoord
Enkelvoud Persoonlike voornaamwoord voorbeelde

Watter persoonlike voornaamwoorde is altyd enkelvoud?

Die persoonlike voornaamwoorde Ek, hy, sy, dit, my, myne, ek, syne, hom, haar, hare en sy is die persoonlike voornaamwoorde wat altyd enkelvoud bly aangesien dit slegs gebruik kan word om 'n selfstandige naamwoord wat enkelvoud is te vervang.

Voorbeeld: Mala gehou haar huis baie skoon.

Voorbeeld: Die hond het gesoek sy kos.

voorbeeld: I is die topper van my klas.

voorbeeld: He beleefd op al die vrae beantwoord.

voorbeeld: Sy is die meisie I gesoek het.

Voorbeeld: Die onderwyser is kwaad vir me as I klaargemaak het nie my projek.

In al die bogenoemde sinne, die persoonlike voornaamwoorde gebruik word altyd enkelvoud aangesien hulle uitsluitlik slegs as 'n vervanging van die selfstandige naamwoorde wat enkelvoud in getal is.

Enkelvoudige persoonlike voornaamwoorde voorbeelde

Die volgende is die voorbeeldsinne van enkelvoud persoonlike voornaamwoorde

 • 1. Rakhi voltooi haar huiswerk vinnig.
 • 2. Die kamer is alles myn nou.
 • 3. Rahul was baie gaaf en die kinders was lief vir hom so baie.
 • 4. He is die rede hoekom I Ek is laat vir die vergadering.
 • 5. Hierdie oorbel is hare en jy moet terugkeer it.
 • 6. Priya het 'n oulike kat en sy kleur is bruin.
 • 7. Subh deel wel sy speelgoed met enigiemand as he is baie besitlik oor hulle.

Enkelvoudige persoonlike voornaamwoord Voorbeelde met verduidelikings

Nou sal ons elke sin ontleed en die identifiseer enkelvoud persoonlike voornaamwoord gebruik.

1. Rakhi voltooi haar huiswerk vinnig.

'Sy' is die enkelvoud persoonlike voornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word as 'n vervanging vir enkelvoud selfstandige naamwoord 'Rakhi'.

2. Die kamer is alles myn nou.

'myne' is die enkelvoud persoonlike voornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word as 'n vervanging van 'n enkelvoud selfstandige naamwoord (enige eienaam).

3. Rahul was baie gaaf en die kinders was lief vir hom so baie.

'Hy' is die enkelvoud persoonlike voornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word om vervang die enkelvoud selfstandige naamwoord 'Rahul'.

4. He is die rede hoekom I Ek is laat vir die vergadering.

Die enkelvoudige persoonlike voornaamwoorde in hierdie sin is 'Hy' en 'ek'. Hulle word hier gewoond aan vervang die name van die enkelvoud selfstandige naamwoorde.

5. Hierdie oorbel is hare en jy moet terugkeer it.

'Haar', 'jy' en 'Dit' is die enkelvoud persoonlike voornaamwoorde wat in bogenoemde sin gebruik word. 'Haar' en 'jy' word gebruik as vervangings vir enkelvoudige naamwoordname. 'Dit' is gewoond aan vervang die selfstandige naamwoord 'oorring'.

6. Priya het 'n oulike kat en sy kleur is bruin.

'Dis' is die enkelvoud persoonlike voornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word om vervang die enkelvoud selfstandige naamwoord 'kat'.

7. Subh deel wel sy speelgoed met enigiemand as he is baie besitlik oor hulle.

'Syn' en 'Hy' is die enkelvoud persoonlike voornaamwoorde in hierdie sin aangesien dit as 'n vervanging aan die Selfstandige naamwoord 'Subh'.

Watter persoonlike voornaamwoorde kan óf enkelvoud óf meervoud wees?

Jy, jou en joune is die persoonlike voornaamwoorde wat óf enkelvoud óf meervoud kan wees. Hulle kan as enkelvoud of meervoud beskou word op grond van die selfstandige naamwoorde wat hulle vervang of vervang.

voorbeeld: jy moet aan die geleentheid deelneem.

Voorbeeld: Sorg vir jou besittings versigtig.

Voorbeeld: Hierdie stoel is joune.

Die persoonlike voornaamwoord 'jy', 'jou' en 'die uwe' in die bogenoemde sinne kan óf wees enkelvoud of meervoud. As dit vervang word 'n spesifieke persoon se naam, dan sal dit wees enkelvoud. Maar as dit vervang word meer as een persoon (of 'n groep mense), dan sal dit wees meervoud.

Tipes persoonlike voornaamwoorde

 • Enkelvoudige persoonlike voornaamwoorde – ek, jy, hy, sy, dit, my, myne, ek, jou, joune, syne, hom, haar, hare en sy (hulle vervang die enkelvoud selfstandige naamwoorde)

voorbeeld: Sy is 'n nasionale bekroonde kortverhaalskrywer.

voorbeeld: Hulle bygekom ons jaarlikse dagfunksie.

 • Subjektiewe persoonlike voornaamwoorde – ek, jy, hy, sy dit, ons, hulle (hulle speel die rol as onderwerp van die sin)

voorbeeld: He is ons mentor sedert universiteitsdae.

Voorbeeld: Shilpa saag hom na 'n baie lang tyd.

Voorbeeld: Die studente het gevolg sy leiding.

Voorbeeld: Die groot huis aan die einde van die pad is hulle s'n.

Hoe om persoonlike voornaamwoorde te identifiseer?

Wanneer 'n voornaamwoord gebruik word om die voornaamwoord (naam) van 'n persoon te vervang, dan is dit die persoonlike voornaamwoord. So op die manier word die identifisering van persoonlike voornaamwoorde makliker aangesien dit voornaamwoorde is wat in die plek van 'n persoon se naam gebruik word.

Voorbeeld: Keertana is my verre neef wat in New York woon.

Voorbeeld: Sy is my verre neef wat in New York woon.

Hier kan ons identifiseer "Sy" as die persoonlike voornaamwoord soos dit gebruik word as 'n vervanging vir die Selfstandige naamwoord 'Keertana'.

Gevolgtrekking

So, ons het tot ken byna al die belangrike feite oor enkelvoudige persoonlike voornaamwoorde uit die bogenoemde gedetailleerde verduidelikings en voorbeelde. In die algemeen kan enkelvoudige persoonlike voornaamwoorde genoem word as vervangings vir enkelvoude eiename.

Scroll na bo