Enkelvoud ondervragende voornaamwoord (11 belangrike feite)

In hierdie artikel gaan ons handel oor enkelvoud vraende voornaamwoorde met behulp van enkelvoud vraende voorbeelde.

Enkelvoudige vraende voornaamwoorde in eenvoudige terme is niks anders as die vraagwoorde (wat, wie, wie, wie s'n en watter) wat gebruik word as 'n vervanging van die enkelvoud selfstandige naamwoord of die enkelvoud selfstandige naamwoord frase in 'n sin om 'n vraag oor die onbekende te vra selfstandige naamwoord.

Gaan nou deur die volgende enkelvoud vraende voornaamwoord voorbeelde om 'n basiese oorsig te kry.

 • 1. Wie vir jou die boek gegee?
 • 2. Wat is Rahul se gunsteling kos?
 • 3. Wie is die klasleier?
 • 4. Watter kies jy?
 • 5. wie moet ek môre bel?
 • 6. wie se is daai pienk kleur sak?

Die woorde wat in die bogenoemde sinne kursief gedruk is, is die enkelvoud vraende voornaamwoorde in elke sin, soos wanneer hierdie vrae gevra word, is die antwoord wat ons kry 'n enkelvoud selfstandige naamwoord of selfstandige naamwoord. Daarom in hierdie geval, hierdie enkelvoud vraende voornaamwoorde het die plek van daardie enkelvoud selfstandige naamwoorde en naamwoordfrases ingeneem.

Kan vraende voornaamwoorde enkelvoud wees?

Ja inderdaad, ondervragende voornaamwoorde enkelvoud kan wees.

voorbeeld: Wie is die lang seun op die laaste bank?

In hierdie sin 'WHO' is die vraende voornaamwoord soos dit gebruik word vir die doel van ondervraging. 'WHO' is 'n enkelvoudige ondervraging aangesien dit bevraagteken of ondervraging is oor 'n enkelvoud selfstandige naamwoord (dit is die naam van die lang seun op die laaste bank).

Voorbeeld: Om wie het jy jou hande gewaai?

In hierdie sin 'wie' is die vraende voornaamwoord soos dit gebruik word vir die doel van ondervraging. 'Wie' is 'n enkelvoudige ondervraging aangesien dit bevraagteken of ondervraging is oor 'n enkelvoud selfstandige naamwoord (wat die naam is van die persoon na wie die hande geswaai word).

Daarom kan vraende voornaamwoorde beslis in enkelvoud wees.

Wanneer vraende voornaamwoorde enkelvoud is?

vraende voornaamwoorde is enkelvoud wanneer hulle as 'n vraagwoord gebruik word om die selfstandige naamwoord of die naamwoordfrase (naam, plek, dier of ding) wat enkelvoud in getal is, te vervang.

voorbeeld: Wat is jou broer se naam?

'Wat' is die vraende voornaamwoord in hierdie sin aangesien dit gebruik word vir die doel van ondervraging. Dit is enkelvoud soos die antwoord wat ons vir hierdie vraag sal kry 'n enkelvoud selfstandige naamwoord, wat niks anders as die naam van die broer is nie.

So wanneer 'n ondervraging voornaamwoord word gebruik as vervanging vir 'n enkelvoud selfstandige naamwoord of 'n naamwoordfrase dan, op daardie tye, dien dit as 'n enkelvoudige vraende voornaamwoord.

Waarom is vraende voornaamwoorde enkelvoud?

Vraende voornaamwoorde is enkelvoud, want eers dan kan hulle die plek van 'n enkelvoud selfstandige naamwoord inneem terwyl hulle vra. As hulle nie enkelvoud is nie, kan hulle nie die enkelvoud selfstandige naamwoord en naamwoordfrase in 'n sin vervang nie.

voorbeeld: Watter is jou gunsteling kleur, rooi of swart?

'Watter' is die vraende voornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word vir die doel van ondervraging. Die vraende voornaamwoord 'watter' hier word vervang enige kleur uit rooi en swart (enkelvoud selfstandige naamwoord), daarom word dit as 'n enkelvoudige vraende voornaamwoord beskou.

enkelvoud vraende voornaamwoord
Enkelvoud ondervragende voornaamwoord Voorbeelde

Watter vraende voornaamwoorde is altyd enkelvoud?

Geen vraende voornaamwoorde is altyd enkelvoud nie. Hulle kan óf enkelvoud óf meervoud wees gebaseer op die nommer van die selfstandige naamwoord of die selfstandige naamwoordfrase wat hulle vervang en vervang.

voorbeeld: Wie staan ​​die meisie op die verhoog?

In hierdie sin 'WHO' tree op as die enkelvoud vraende voornaamwoord aangesien dit die vervanging van die naam van een meisie (enkelvoud selfstandige naamwoord). Die antwoord wat ons vir hierdie vraag sal kry, sal die naam van 'n meisie, en daarom is dit 'n enkelvoud vraende voornaamwoord.

voorbeeld: Wie staan ​​die meisies op die verhoog?

In hierdie sin, die vraende voornaamwoord 'WHO' tree op as meervoud soos dit vervang die selfstandige naamwoord wat meervoud in getal is. Die antwoord wat ons vir hierdie vraag sal kry, sal wees meervoud, vandaar, 'WHO' hier is 'n meervoud vraende voornaamwoord.

Daarom kan dieselfde vraende voornaamwoord 'wie' en al die ander vraende voornaamwoorde beide enkelvoud en meervoud wees en nie altyd enkelvoud nie, gebaseer op die getal selfstandige naamwoord of die selfstandige naamwoordfrase wat hulle vervang.

Enkelvoudige vraende voornaamwoord voorbeelde

Die volgende is voorbeelde van die enkelvoud ondervragende voornaamwoord.

 • 1. Wat soek jy sedert gisteraand?
 • 2. Wie is die man wat na ons staar?
 • 3. wie beplan jy om saam te bring vir vandag se partytjie?
 • 4. Watter wil jy koue koffie of ystee hê?
 • 5. Die motor staan ​​vanmiddag hier geparkeer. wie se is dit?

Enkelvoudige ondervragende voornaamwoorde met gedetailleerde verduidelikings

Nou sal ons die enkelvoud vraende voornaamwoorde in elke sin identifiseer en hulle in detail ontleed.

1. Wat soek jy sedert gisteraand?

'Wat' is die enkelvoud vraende voornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word. 'Wat' hier word vervang 'n voorwerp wat enkelvoud in getal is (enkelvoud selfstandige naamwoord) en dit word gebruik vir die doel van ondervraging en daarom is dit 'n enkelvoudige vraende voornaamwoord.

2. Wie is die man wat na ons staar?

'WHO' is die enkelvoud vraende voornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word. 'WHO' hier word vervang die naam van 'n man (enkelvoud selfstandige naamwoord) en dit word gebruik vir die doel van ondervraging en daarom is dit 'n enkelvoudige vraende voornaamwoord.

3. wie beplan jy om saam te bring vir vandag se partytjie?

'Wie' is die enkelvoud vraende voornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word. 'Wie' hier neem die plek in van 'n persoon se naam (enkelvoud selfstandige naamwoord) en dit word gebruik vir die doel van ondervra en daarom is dit 'n enkelvoudige vraende voornaamwoord.

4. Watter wil jy koue koffie of ystee hê?

'Watter' is die enkelvoud vraende voornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word. 'Watter' hier word vervang enige een van die twee – koue koffie of ystee (enkelvoud selfstandige naamwoord) en dit word gebruik vir die doel van ondervraging. Die antwoord vir hierdie vraag is óf koue koffie óf ystee en vandaar 'watter' hier is 'n enkelvoudige vraende voornaamwoord.

5. Die motor staan ​​vanmiddag hier geparkeer. wie se is dit?

'Wie se' is die enkelvoud vraende voornaamwoord wat in hierdie sin gebruik word. 'Wie se' hier word vervang die naam van die motor se eienaar (enkelvoud selfstandige naamwoord) en dit word gebruik vir die doel van ondervra en daarom is dit 'n enkelvoudige vraende voornaamwoord.

Kan vraende voornaamwoorde meervoud wees?

Ja, vraende voornaamwoorde kan inderdaad meervoud wees wanneer hulle die plek inneem van 'n selfstandige naamwoord of 'n selfstandige naamwoordfrase wat meervoud in getal is. Om 'n meervoudsselfstandige naamwoord of 'n meervoudsnaamwoordfrase in 'n vraag te vervang, moet meervoudsvragende voornaamwoorde gebruik word.

voorbeeld: Wie is jou vriende?

In hierdie sin 'wie' is die meervoud vraende voornaamwoord soos dit die vervanging van die name van die vriende (meervoud selfstandige naamwoord). Die antwoord wat ons vir hierdie vraag sal kry is meer as een naam, vandaar 'WHO' hier tree op as 'n meervoudige vraende voornaamwoord.

Meervoud vraende voornaamwoord voorbeelde

Gaan deur die volgende voorbeelde van meervoud vraende voornaamwoorde om 'n basiese idee oor meervoud vraende voornaamwoorde te kry.

 • 1. Wat is jou planne vir hierdie naweek?
 • 2. Wie is diegene wat nog nie die opdragte voltooi het nie?
 • 3. Watter is die boeke wat jy reeds gelees het?
 • 4. Wie woon almal vandag die gala by?
 • 5. Wat is die geregte wat jy bestel het?

Meervoud vraende voornaamwoord voorbeelde met gedetailleerde verduidelikings

Hieronder sal ons die meervoudsvragende voornaamwoorde in elke sin identifiseer en hulle heeltemal verstaan.

1. Wat is jou planne vir hierdie naweek?

'Wat' is die meervoud vraende voornaamwoord in bogenoemde sin. 'Wat' hier vervang die selfstandige naamwoord wat meervoud is – die lys van planne vir die naweek en word gebruik vir ondervraging en daarom is dit 'n meervoudige vraende voornaamwoord.

2. Wie is diegene wat nog nie die opdragte voltooi het nie?

'WHO' is die meervoud vraende voornaamwoord in bogenoemde sin. 'WHO' in hierdie sin vervang die selfstandige naamwoord wat meervoud is – die name van die mense wat nie hul opdragte voltooi het nie en word gebruik vir ondervraging en daarom is dit 'n meervoudige vraende voornaamwoord.

3. Watter is die boeke wat jy reeds gelees het?

Die meervoud vraende voornaamwoord hier in hierdie sin is 'watter'. 'Watter', hier vervang die meervoudige naamwoord - die name van die boeke wat reeds gelees is. Die antwoord wat ons op hierdie vraag kry is meervoud en vandaar 'watter' hier is 'n meervoud vraende voornaamwoord.

4. Wie woon almal vandag die gala by?

Die meervoud vraende voornaamwoord hier in hierdie sin is 'WHO'. 'WHO', hier vervang die meervoudige naamwoord - die name van die mense wat die aand die gala gaan bywoon. Die antwoord wat ons op hierdie vraag kry is meervoud en vandaar 'WHO' hier is 'n meervoud vraende voornaamwoord.

5. Wat is die geregte wat jy bestel het?

 'Wat' is die meervoud vraende voornaamwoord in bogenoemde sin. 'Wat' in hierdie sin vervang die selfstandige naamwoord wat meervoud is – die name van die geregte wat bestel is en word gebruik vir ondervraging en daarom is dit 'n meervoudige vraende voornaamwoord.

Watter vraende voornaamwoorde kan óf enkelvoud óf meervoud wees?

Al die vraende voornaamwoorde – wat, wie, watter, wie se, wie kan óf enkelvoud óf meervoud wees, afhangende van die grammatikale getal van die selfstandige naamwoord of die selfstandige naamwoord wat hulle vervang of vervang.

voorbeeld: Wie neem volgende week aan die debatkompetisie deel?

In hierdie sin, die vraende voornaamwoord 'WHO' is enkelvoud aangesien dit die selfstandige naamwoord vervang Wat is enkelvoud in getal. Die antwoord wat ons op hierdie vraag sal kry, is die naam van een persoon en vandaar 'WHO' in hierdie sin tree op as 'n enkelvoud vraende voornaamwoord.

voorbeeld: Wie neem volgende week aan die debatkompetisie deel?

In hierdie sin is egter die vraende voornaamwoord 'WHO' is meervoud aangesien dit die selfstandige naamwoord wat vervang is meervoud in getal. Die antwoord wat ons op hierdie vraag sal kry, is die naam van meer as een persoon en vandaar 'WHO' in hierdie sin tree op as 'n meervoud vraende voornaamwoord.

Gevolgtrekking

Dus, uit bogenoemde voorbeelde en verduidelikings wat ons leer ken het hoe, wanneer en waarom vraende voornaamwoorde gebruik word om te bevraagteken oor 'n selfstandige naamwoord wat onbekend is, en sodoende dit te vervang.

Scroll na bo