Eenvoudige Onderwerp Voorbeeld: Alles wat jy moet weet


Ons beskou die woord of frase as 'n onderwerp wat handelinge kan uitvoer met die regte vorm van die werkwoord daarna. 'n Eenvoudige onderwerp sê vir ons wie of wat die fokus van die sin is.

  • Peter gaan môre saam met sy ouers en familie in 'n privaat motor na die heuwelstasie.
  • Die spelers sal toegelaat word om die stadion sonder kaartjies binne te gaan om die krieketwedstryd regstreeks te kyk.
  • My oupa is verkies as die president van die klub vir sy eerlikheid en verantwoordelikheid.
  • Rachana is een van die gewildste aktrises in die filmbedryf.
  • Ma kook betyds vir ons middagete.
  • Die honger hond soek kos in die straat.
  • Die mandjie bevat vrugte van verskillende soorte en groottes.
  • Die afrigter het al die spelers, insluitend die kaptein, gebel om na die bespreking vir die volgende wedstryd te luister.
  • Televisie is tans 'n groot bron van vermaak.
  • Ons kan nie buite die deure gaan gedurende die warm dae van die somer nie.

Bogenoemde sinne bevat slegs een term en hulle tree op as onderwerpe van hierdie sinne. Dit word werklik as eenvoudige vakvoorbeelde beskou.

In hierdie artikel kry ons gedetailleerde verduidelikings van die eenvoudige onderwerp met die vereiste voorbeelde en gedetailleerde verduidelikings.

Is eenvoudige onderwerp byvoeglike naamwoord?

Byvoeglike naamwoorde kan basies die rol van modifikasie vervul. Ons pas beslis die woordsoort as vak toe. Nou sal ons die funksie daarvan as 'n eenvoudige onderwerp handhaaf.

Behalwe om ander dele van spraak te beskryf, is 'n adjektief kan as onderwerp van 'n sin gebruik word of dit word die doener van 'n handeling in 'n sin.

Voorbeeld- Uitstekend word gebruik om die pragtige of fantastiese kwaliteit van iets of iemand te beskryf.

Verduideliking- In hierdie sin word die byvoeglike naamwoord “uitstekend” as onderwerp van die sin gebruik en die ander deel is die predikaat. Aangesien die hele handeling die bespreking van die woord is, word dit as 'n enkele onderwerp beskou.

Wanneer is 'n eenvoudige onderwerp byvoeglike naamwoord?

'n Enkele byvoeglike naamwoord tree op as 'n onderwerp van 'n sin wanneer ons dit in 'n sin moet toepas en die hooffokus is op hierdie byvoeglike naamwoord. Die byvoeglike naamwoord wat as 'n subjek optree, word erken as 'n eenvoudige vakadjektief. Hierdie enkele byvoeglike naamwoord kan as 'n eenvoudige vakbyvoeglike naamwoord beskou word aangesien die hele fokus op hierdie onderwerp is.

Voorbeeld- Pragtig is 'n term wat gebruik word om iets helder of sprankelend te beskryf.

Verduideliking- Hier vind ons die gebruik van die byvoeglike naamwoord "pragtig" as die onderwerp van die sin. Dit is 'n enkelwoordterm en word as die hoofgedeelte van die sin gebruik. Die hele betekenis of hele fokus is op hierdie onderwerp wat 'n byvoeglike naamwoord is.

Is eenvoudige vakwerkwoord?

Alhoewel ons leer dat 'n selfstandige naamwoord, voornaamwoord of byvoeglike naamwoord as 'n onderwerp kan optree, word 'n werkwoord ook as 'n onderwerp gebruik. Nou sal ons leer hoe 'n werkwoord 'n onderwerp kan wees.

A werkwoord word as onderwerp gebruik wanneer dit die funksie van 'n doener in 'n sin doen. Die hele sin wentel daarom en druk die rol daarvan uit. Ons kry die antwoord op die vraag waaroor die sin gaan.

Voorbeeld- Wys is 'n term wat gebruik word om iets of iemand te vertoon of uit te stal.

Verduideliking- In die aangehaalde voorbeeld tree die werkwoord "wys" op as die onderwerp van die sin wat ooreenstem met die werkwoord daarna. Die hele sin handel oor hierdie enkele worsd wat as 'n eenvoudige onderwerp-werkwoord toegepas word.

Wanneer is 'n eenvoudige onderwerp-werkwoord?

'n Werkwoord kan 'n eenvoudige onderwerp wees wanneer ons dit in 'n sin gebruik as 'n grammatikale onderwerp van die sin en verwys na die doener van die aksie van die sin. Anders as selfstandige naamwoorde of voornaamwoorde, kan dit as 'n onderwerp optree. Dit stem ook ooreen met die werkwoord daarna. Aangesien 'n enkele werkwoord 'n onderwerp kan wees, word dit as 'n eenvoudige onderwerp-werkwoord beskou.

Voorbeeld- Voer word as 'n veroorsakende werkwoord beskou.

Verduideliking- Hier behoort die woord “voer” aan die werkwoord en word dit as onderwerp van hierdie sin gebruik. As 'n enkele woord word dit 'n eenvoudige onderwerp genoem.

Waar is 'n eenvoudige onderwerp-werkwoord?

'n Enkele werkwoord kan 'n eenvoudige onderwerp wees op die plek waar ons dit as die hoofakteur van 'n sin moet toepas. Slegs een werkwoord wys dan sy aktiwiteit om die aksiemaker te wees en ons kry sy funksie van 'n onderwerp.

Voorbeeld- Kan is 'n modale hulpwerkwoord wat die sekerheid van iets uitdruk.

Verduideliking- Hier is die woord "kan'' die onderwerp van hierdie sin. Die hele betekenis van die sin is gebaseer op hierdie woord.

Is eenvoudige onderwerp selfstandige naamwoord?

'n Selfstandige naamwoord word gebruik om na 'n persoon dier of ding te verwys. Dit kan beide as 'n onderwerp en 'n voorwerp van 'n sin optree. Hier sal ons sien of 'n selfstandige naamwoord 'n eenvoudige onderwerpselfstandige naamwoord is.

'n Selfstandige naamwoord word beslis as 'n eenvoudige onderwerp beskou selfstandige naamwoord omdat 'n enkele selfstandige naamwoord alleen in 'n sin as onderwerp geplaas kan word en die hele sin gaan oor die beskrywing daarvan. Ons noem hierdie enkele selfstandige naamwoord 'n eenvoudige onderwerp.

Voorbeeld- Sourashree is 'n gawe meisie wat haar ouers en onderwysers respekteer.

Verduideliking- Hier is die selfstandige naamwoord "Sourashree'' die onderwerp en omdat dit 'n enkele woord is, word dit 'n eenvoudige onderwerp genoem. Die betekenis van die sin is heeltemal op hierdie eienaam.

Wanneer is 'n eenvoudige onderwerpselfstandige naamwoord?

'n Eenvoudige onderwerpselfstandige naamwoord verwys na die naamwoord wat gebruik word as die onderwerp van die sin. Basies vervul die enkele selfstandige naamwoord die kenmerke om die hoofdeel van die sin te wees. So kom ons agter dat wanneer 'n enkele selfstandige naamwoord of naamwoord gebruik word as die hoofdoener van die sin, dit 'n eenvoudige onderwerpselfstandige naamwoord word.

Voorbeeld- Chakoi is die naam van 'n dorpie waar baie mense as boere werk.

Verduideliking- In hierdie voorbeeld word die enkele selfstandige naamwoord "Chakoi'' gebruik as die hoofdoener van die aksie. Die hele sin word gebruik om hierdie eienaam te beskryf en voer die aksie van die sin uit wat ooreenstem met die werkwoord “is''.

Is eenvoudige vakbywoord?

'n Bywoord is gewoonlik 'n wysiger van 'n beskrywende woord, aksiewoord of 'n ander bywoord. Nou sal ons regverdig as 'n bywoord 'n eenvoudige onderwerp is.

'n Bywoord kan beslis as 'n eenvoudige onderwerp beskou word bywoord aangesien die funksie daarvan vir ons die doener van handeling van 'n sin kan wys. Dit word toegepas as onderwerp van die predikaatgedeelte van hierdie aangaande sin.

Voorbeeld- Gister was 'n vakansiedag vir die verjaardagviering van 'n groot wetenskaplike.

Verduideliking- In hierdie voorbeeld word die bywoord "gister" as onderwerp van hierdie sin gebruik. Dit is 'n enkele woord en die hooffokus is op hierdie kwartaal.

Wanneer is 'n eenvoudige vakbywoord?

Ons kan die bywoorde as onderwerp van sinne toepas wanneer ons dit as die hoofdele moet noem en waarom die volsin afhang vir die uitdrukking van betekenisse. 'n Enkele bywoord word as 'n onderwerp van die sin toegepas en tree op as 'n eenvoudige onderwerp. Dit druk hoofsaaklik die betekenis van die sin geheel en al uit.

Voorbeeld- Versigtig is 'n bywoord wat die manier van werk beskryf.

Verduideliking- In hierdie sin kry ons die idee die woord "versigtig'', 'n bywoord doen die funksie van 'n doener van die sin. Die sin is die beskrywing van hierdie woord volledig.

Waar is 'n eenvoudige vakbywoord?

'n Bywoord kan die eenvoudige onderwerp van 'n sin wees wanneer dit nodig is om dit toe te pas vir bespreking daaroor. Bywoorde is dan die hoofdeel van die sin. Ons kan dan die enigste woord as onderwerp gebruik om die doel te vervul. Geen ander woord is nodig om aan te bring om die funksie daarvan uit te druk nie.

Voorbeeld- Stadig is die manier soos die ou man op straat loop.

Verduideliking- Hier kry ons die opvatting dat die bywoord "stadig'', 'n bywoord van manier, as onderwerp van hierdie sin toegepas word omdat die betekenis of beskrywing van die sin hierdie bywoord is.

Is eenvoudige onderwerp voornaamwoord?

Die onderwerp van 'n sin moet ooreenstem met die werkwoord wat dit beskryf. Kom ons het 'n regverdiging as 'n voornaamwoord 'n eenvoudige onderwerp is.

'n Voornaamwoord word beslis as 'n eenvoudige onderwerp beskou omdat a voornaamwoord kan alleen die doener van 'n handeling wees of ons kan die voornaamwoord as onderwerp van 'n sin gebruik en die hele fokus van die sin gaan oor hierdie voornaamwoord.

Voorbeeld- Hulle sal môre die dorp besoek om 'n blik op haar versiering te kry.

Verduideliking- Hier tree die voornaamwoord “hulle” op as die onderwerp van hierdie sin. Ons leer dat hierdie voornaamwoord ooreenstem met die werkwoord "is" en die hele sin handel oor die onderwerp.

Wanneer is 'n eenvoudige onderwerp voornaamwoord?

Die voornaamwoord word ongetwyfeld as 'n eenvoudige onderwerp toegepas wanneer daar 'n behoefte is om enige voornaamwoord te noem as die hoofgedeelte of waarom die hele konsep draai. Dus noem ons 'n voornaamwoord sekerlik 'n eenvoudige onderwerp.

Voorbeeld- Ons gaan vanaand 'n lekker aand by die funksie hê.

Verduideliking- Hier word die voornaamwoord "ons" as onderwerp van hierdie sin toegepas. Dit stem tereg ooreen met die werkwoord “is” en die hele konsep gaan oor hierdie onderwerp, dws 'n voornaamwoord.

Waar is die eenvoudige onderwerp voornaamwoord?

'n Enkele voornaamwoord word beskou as 'n eenvoudige onderwerp waar ons 'n enkele voornaamwoord kan invoeg om die betekenis of tema van die sin te beskryf. Die eenvoudige onderwerp is 'n voornaamwoord as ons 'n enkele voornaamwoord toepas as die doener van 'n handeling. Dit wys dus die werking daarvan as die hooffunksie van 'n sin.

Voorbeeld- Sy is die beste danser in die hele area.

Verduideliking- In hierdie sin word die woord "sy'' in plaas van 'n meisie gebruik en word dit as onderwerp toegepas omdat die konsep haar gewildheid of kwaliteit as 'n danser in die hele omgewing beskryf.

Gevolgtrekking

Uiteindelik kan ons opsom dat die vakke hoofsaaklik twee tipes is. Een van die twee is 'n eenvoudige onderwerp wat uit 'n enkele woord bestaan. Geen ander plaasvervangende woorde is nodig om daarby gevoeg te word nie.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings