21 Eenvoudige Onafhanklike Klousule Voorbeelde: Feite wat jy moet weet


An onafhanklike klousule word gedefinieer as een tipe klousule met die kombinasie van ten minste een onderwerp en 'n predikaat. Dit kan alleen staan ​​en sy betekenis self uitdruk.

Die volgende is voorbeelde van eenvoudige onafhanklike klousules-

voorbeeldVerduideliking
1. My pa gee die plante elke oggend water.Dit is die sin waarin ons die verwysing van 'n eenvoudige onafhanklike klousule vind. Hier vind ons die verwysing van die onderwerp met 'n eindige werkwoord. Dit kan alleen staan ​​en kan vir ons die presiese betekenis gee van “my pa gee elke oggend die plante nat.
2. Soumili het besluit om saam met haar ouers per trein na Kolkata te gaan.Hier is die onafhanklike klousule "Soumili het besluit om saam met haar ouers per trein na Kolkata te gaan'' gee ons die presiese vorming van die onderwerp en predikaat. Dit druk die betekenis duidelik uit en voldoen aan al die kenmerke van 'n eenvoudige onafhanklike klousule.
3. Die pragtige meisie dans grasieus op die verhoog.Die voorbeeld, "die pragtige meisie dans grasieus op die verhoog'' wys duidelik die vorming van onderwerp en predikaat. Dit kan alleen staan ​​en druk sy volledige betekenis uit.
4. Gargi leer haar studente baie versigtig vir die komende toets.Hier is die klousule "Gargi leer haar studente baie versigtig vir die komende toets" ongetwyfeld 'n eenvoudige onbepaalde klousule, want dit verwys na die vorming van onderwerp en predikaat. Dit dien dus as 'n eenvoudige, onafhanklike klousule wat ons volle nadenke gee.

5. Die polisie probeer die lyk uitken.
Die voorbeeld “Die polisie probeer die dooie liggaam identifiseer” help ons om te weet dat dit 'n onafhanklike klousule is met 'n onderwerp en 'n eindige werkwoord. Dit kan sy volledige gedagte uitdruk.
6. Ons moet daagliks ons tande baie goed borsel.Die aangehaalde sin "Ons moet daagliks ons tande baie goed borsel'' dui aan dat dit 'n onafhanklike klousule is wat met 'n onderwerp en 'n predikaat gevorm is en die volledige gedagte van die klousule kan uitdruk. Dit kom dus vir ons voor as 'n eenvoudige onafhanklike klousule.
7. Die splinternuwe restaurant is helder versier.Ons vind die sin "Die splinternuwe restaurant is helder versier'' met die onderwerp, 'n eindige werkwoord wat die volle gedagte kan uitdruk. Dit is eenvoudig in vorm en kan alleen staan ​​om die volledige betekenis daarvan uit te druk.
8. My vriend het besluit om 'n nuwe handelsmerk Tata sumo te koop.In hierdie sin “My vriend het besluit om 'n nuwe handelsmerk tata sumo te koop'' het ons afgekom dat dit gemaak is met 'n onderwerp en 'n predikaat. Dit vereis geen deel van die sin vir afhanklikheid nie en kan die volledige gedagte uitdruk.
9. Ons onderwyser kom altyd goed voorbereid klas toe.Die sin "Ons onderwyser kom altyd goed voorbereid klas toe'' wys die konstruksie van 'n vak en 'n predikaat wat alleen kan staan ​​en sy volledige betekenis uitdruk. Dit voldoen dus aan die kenmerke van 'n eenvoudige onafhanklike klousule.
10. Die toeriste het dit baie geniet op die seestrand.Hier in die sin “Die toeriste het baie geniet op die seestrand'' het ons agtergekom dat dit 'n onderwerp en 'n predikaat het wat genoeg is om die presiese gedagte met behulp van enige ander deel van die sin uit te druk.
11. Sanjana se pa het verskeie bekende toneelstukke vir die teater geskryf.
In hierdie sin, "Sanjana se pa het verskeie bekende toneelstukke vir die teater geskryf'' word gesien dat die klousule uit 'n onderwerp en 'n eindige werkwoord bestaan. Dit is sekerlik in staat om volledige denke te vertoon. Op hierdie manier blyk dit 'n eenvoudige onafhanklike klousule te wees.
12. Die studente het 'n pragtige dansdrama by die skoolfunksie opgevoer.Hier wys die klousule “die studente het 'n pragtige dansdrama in die skoolfunksie opgevoer'' die vorming daarvan met 'n onderwerp en 'n predikaat. Dit kan klaarblyklik sy volledige betekenis toon en dien as 'n eenvoudige onafhanklike klousule.
13. My boetie weier om saans vroeg te gaan slaap.Ons het in die sin “my boetie weier om vroeg in die nag te gaan slaap” gesien dat die klousule gevorm word met die onderwerp “my boetie” en 'n eindige werkwoord “weier''. Hierdie sin kan staan ​​sonder die hulp van enige deel van die sin en kan die hele gedagte van die sin vertoon. Dit dien dus as 'n eenvoudige onafhanklike klousule.
14. Die ingenieur het 'n smal brug ontwerp.Hier wys die sin "die ingenieur het 'n smal brug ontwerp" die konstruksie daarvan met 'n onderwerp en 'n predikaat. Dit kan die hele sin van die klousule vertoon. Die sin word dus tereg 'n eenvoudige onafhanklike klousule genoem.
15. Die vreemdeling het skuiling op 'n nuwe plek gesoek.
In die sin "die vreemdeling het 'n skuiling op 'n nuwe plek gesoek'' kan ons die inligting kry dat dit gevorm is met 'n onderwerp en 'n predikaat wat die volledige interpretasie van die sin dra.
16. Ons het in 'n nuut ontwerpte hotel in Digha gebly.Hier verskaf die sin “ons het in 'n nuut ontwerpte hotel in Digha'' aan ons die inligting wat dit uit die onderwerp en die predikaat bestaan. Die sin kan alleen staan ​​en die hele betekenis vertoon sonder om van ander dele af te hang.
17. My pa het die boeke op die tafel gehou.In hierdie sin “my pa het die boeke op die tafel gehou” word ons voorsien van die gevoel dat dit met 'n onderwerp en 'n predikaat gemaak is en die hele betekenis daarvan kan toon.
18. Kakoli het 'n lang brief aan haar vriendin geskryf.In die sin “Kakoli het 'n lang brief aan haar vriendin geskryf'' vind ons uit dat dit 'n onderwerp en 'n predikaat het. Dit is ongetwyfeld genoeg om die hele sin van die klousule te vertoon. Dit voldoen dus baie duidelik aan die kenmerke van 'n eenvoudige onafhanklike klousule.
19. My suster het besluit om regte op universiteit in die buiteland te studeer.Die klousule “my suster het besluit om regte in die kollege in die buiteland te studeer'' wys die vorming daarvan met 'n vak en 'n eindige werkwoord. Hierdie klousule kan sy hele interpretasie uitdruk wat die kenmerk van 'n eenvoudige onafhanklike klousule vervul.
20. Rohit is 'n baie suksesvolle dokter.In hierdie klousule word "Rohit is 'n baie suksesvolle dokter" gevorm met die onderwerp en 'n eindige werkwoord wat genoeg is om die volle sin van die klousule te vertoon. Dit het dus as 'n eenvoudige onafhanklike klousule gefunksioneer.
21. Ek het verskeie skootrekenaars in die biblioteek gesien.In hierdie sin "Ek het verskeie skootrekenaars in die biblioteek gesien'' het ons agtergekom dat dit met 'n onderwerp en 'n predikaat gemaak is en die werklike sin van die klousule kan uitdruk. Dit kan dus die kenmerke van 'n eenvoudige onafhanklike klousule bereik.
Voorbeelde en verduidelikings van die eenvoudige onafhanklike klousule

Gevolgtrekking

Bogenoemde beskrywing is 'n gedetailleerde verduideliking van die eenvoudige onafhanklike klousule. Dit is heeltemal anders as die afhanklike klousule. ’n Duidelike begrip van die artikel sal ons beslis help om die eenvoudige onafhanklike klousule baie goed te gebruik.

Lees meer oor Simple Subject Example.

Goutam Datta

Hi.... ek is Goutam Datta. Ek het 'n dubbele MA in Engels en B. Ed. Ek is 'n kreatiewe skrywer. Tans is ek deel van die LambdaGeeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/goutam-datta-9824b5249

Onlangse plasings