Silikon-elektronkonfigurasie: 7 feite wat u moet weet!


Elektroniese konfigurasie beskryf hoe elektrone in 'n wentelbaan geplaas kan word. Kom ons bespreek 'n paar feite oor die elektroniese konfigurasie van silikon in die volgende artikel.

Die atoomgetal van silikon is 14 en sy elektroniese konfigurasie is [Nee] 3s² 3p². Silikon het 'n harde en kristallyne vastestofagtige struktuur. Dit behoort aan groep 14 in die periodieke tabel, wat dit 'n vierwaardige element maak soos koolstof. Silikon is die tweede volopste element.

Die elektroniese konfigurasie van silikon sal beskryf word deur te fokus op die reëls wat gevolg word in die bepaling van die konfigurasie met behulp van die orbitaaldiagram. Ons sal 'n paar meer besonderhede verder in die artikel bespreek. 

Hoe om die silikon-elektronkonfigurasie te skryf

 • Verskeie reëls reguleer die vul van orbitale van 'n atoom. Die silikonatoom bestaan ​​uit 14 elektrone.
 • Volgens Aufbau se beginsel, word die atoomorbitale gevul in volgorde van toenemende energieë. Die volgorde van opvulling van orbitale is dus soos volg:
 • 1s<2s<2p<3s<3p<4s<4p<5s<4d<5p<6s<6f<5d
 • Aufbau-beginsel word verder gevolg deur Pauli se uitsluiting wat bepaal dat 'n orbitaal 'n maksimum van 2 elektrone met teenoorgestelde spin kan akkommodeer.
 • Verder, Hund se reël verskaf die basis vir die opvul van gedegenereerde orbitale van dieselfde subdop.
Energie subdop

Silikon elektronkonfigurasiediagram

 •  Die elektronkonfigurasie van silikon is 1s22s22p63s23p2. Daarom, deur al die reëls te volg, is die elektroniese konfigurasiediagram van silikon:
 • 1s het die minste energievlak, so dit sal eerste gevul word met sy maksimum kapasiteit van 2 elektrone van teenoorgestelde spin.
 • 2s sal gevul word met sy maksimum kapasiteit van 2 elektrone van teenoorgestelde spin.
 • 2p sal gevul word met sy maksimum kapasiteit van 6 elektrone van teenoorgestelde spin elk.
 • 3s sal gevul word met sy maksimum kapasiteit van 2 elektrone van teenoorgestelde spin.
 • Uiteindelik sal 3p gevul word met 2 elektrone van teenoorgestelde spin (3p het 'n maksimum kapasiteit van 6 elektrone)
Elektroniese konfigurasie van silikon

Silikonelektronkonfigurasienotasie

 Die elektronkonfigurasienotasie van silikon is: [Ne] 3s² 3p².

silikon onverkorte elektronkonfigurasie

 Die onverkorte elektroniese konfigurasie van silikon is: 1s22s22p63s23p2

grondtoestand silikon elektronkonfigurasie

Die grondtoestand elektronkonfigurasie van silikon is: 1s22s22p63s23p2

Grondtoestand

Die opgewonde toestand van silikon elektronkonfigurasie

Die opgewonde toestand elektronkonfigurasie van silikon is: 1s22s22p63s13p3

Opgewonde toestand

grondtoestand silikon baandiagram

Die grondtoestand silikon-orbitaaldiagram sluit die volgende in:

Orbitaaldiagram van silikon

Gevolgtrekking

Hierdie artikel het die elektroniese konfigurasie van silikon voorgestel met behulp van Aufbau se beginsel, wat die mees outentieke manier is. Die 14 elektrone word in verskillende skulpe buite die kern geplaas. Silikon word gebruik vir die maak van bakstene, rekenaarskyfies, transistors ens. 

Deepali Arora

Hi....ek is Deepali Arora en werk tans as 'n vakkundige in chemie. Ek het voortaan my graduering en nagraadse studie in onderskeidelik lewenswetenskappe en chemie voltooi. Ek is hoogs nuuskierig wat leer- en eksperimentele aspekte betref. Ek sien daarna uit om my loopbaan in dieselfde veld te versterk. Ek is goed met probleemoplossing en het 'n goeie kritiese denke en analitiese benadering. Koppel my via LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/deepali-arora-571707202

Onlangse plasings