SIH4 Lewis-struktuur: tekeninge, hibridisering, vorm, ladings, paar en gedetailleerde feite

In hierdie artikel, "SiH4 Lewis-struktuur", word verskillende feite soos Lewis-struktuurtekening, formele ladingberekening, hibridisering, struktuur met 'n paar gedetailleerde verduidelikings hieronder beskryf.

SiH4 word ook silaan of monosilaan genoem, dit is 'n kleurlose vlambare en giftige gas met 'n sterk skerp reuk. SiH4 reageer met die oksideermiddels wanneer ons silaan inasem dit is baie giftig dit affekteer die vel, oë en slymvliese. SiH4-molekule bevat 'n enkele silikonatoom omring deur vier waterstofatome.

Kom ons kyk na die volgende onderwerpe in hierdie artikel

HOE om Lewis-struktuur vir SIH4 te teken

 Terwyl die maak van die Lewisstruktuur van die SiH4-molekule is die eerste ding om te onthou hoeveel valenselektrone van al die atome in die molekule aan chemiese binding deelneem.  

Wanneer ons teken die Lewisstruktuur van SiH4 weet ons altyd die aantal elektrone teenwoordig in die buitenste dop van die atome wat ingesluit is in die Lewis-struktuur.

SIH4 lewis struktuur alleenpare

In die SiH4-molekule bevat die sentrale atoom silikonatoom vier valenselektrone terwyl die waterstofatoom een ​​valensie het elektron dus in silaan is daar vier waterstofatome aan silikon geheg, dus die totale aantal agt valenselektrone is in die SiH4-molekule teenwoordig. SiH4=[4+ (1×4)] = 8.

 Die silikonatoom is 'n minder elektronegatiewe atoom as waterstof en daarom plaas dit in die middel, en vier waterstofatome lê om die silikonatoom.

SIH4 lewis struktuur oktet reël

Vir 'n stal Lewisstruktuur, al die atome in die teenwoordige molekules moet aan die oktetreël voldoen, oktetreël bepaal dat om 'n stabiele konfigurasie te verkry valensdop van 'n atoom agt elektrone bevat wat soos 'n elektroniese konfigurasie van die naaste edelgas lyk.

In die SiH4-molekule benodig die waterstofatoom slegs een elektron om sy oktet te voltooi, terwyl die silikonatoom vier elektrone benodig om sy oktet te voltooi en stabiel te word. 

silikon en waterstofatoom deel een elektron met mekaar en voltooi hul oktet, waterstof met twee valenselektrone en silikon met agt valenselektrone op hierdie manier voltooi hulle hul oktet.  

SIH4 Lewis struktuur formele aanklagte

 As daar in enige molekule 'n verskil is tussen die elektronegatiwiteit van beide atome, dan het dit 'n formele lading daarop, maar in die SiH4-molekule is daar geen aansienlike verskil in elektronegatiwiteit nie, daarom is die formele lading op die SiH4-molekule nul.

SIH4 hibridisasie

Hibridisering is 'n proses waarin die atoomorbitale van beide die atome in 'n molekule bymekaar kom en met mekaar kombineer om 'n hibriede orbitaal te vorm deur direkte oorvleuelende sigmabinding gevorm word terwyl kant tot kant parallelle oorvleuel en 'n pi-binding vorm.

In SiH4-molekule is die elektroniese konfigurasie van silikon,

sy: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

Si: [Ar] 3s2 3p2

sih4 lewis struktuur
Gehibridiseerde orbitaal van SiH4

Uit die bostaande diagram kom die s-orbitaal en drie p-orbitaal bymekaar en kombineer om 4 gehybridiseerde 3p te vorm3 orbitale hierdie 4 hibriede orbitale vorm vier sigma-bindings met vier waterstofatome. Daarom is die hibridisasie vir Si sp3 in SiH4.

SIH4 polêr of nie-polêr

Die polêr of niepolêr aard van 'n molekule hang af van die verskil tussen die elektronegatiwiteitswaarde van die atoom wat in die molekule teenwoordig is. In die SiH4-molekule is daar nie baie verskil in elektronegatiewe waardes nie. So Silaan molekule is nie-polêr van aard. Maar silikon en waterstofatoom het 'n gedeeltelike positiewe en negatiewe ladings op hulle.

SIH4 Lewis struktuur vorm

Volgens VSEPR-teorie hang die molekulêre geometrie af van die sentrale atoom van 'n molekule, omringende atome van 'n molekule, en alleenpare op die sentrale atoom, dus in die geval van die SiH4-molekule is die sentrale atoom silikon.

wat deur vier waterstofatome omring word en silikon het geen eensame paar elektrone nie, daarom wys dit AX4E-tipe meetkunde volgens VSEPR teorie molekule wat vier omliggende atome met geen alleenpaar het nie, toon tetraëdriese meetkunde. Dus, silaan (SiH4) toon tetraëdriese meetkunde met 'n bindingshoek van 109o en Si-H-bindingslengte is 1.4798 Ao

tetraëdraal Lewisstruktuur van SiH4 Wikipedia

SIH4 Lewis struktuur resonansie

Resonansie is 'n chemiese verskynsel waarin alle eienskappe van molekule nie met 'n enkele struktuur verklaar kan word nie. Daar is baie kanonieke strukture betrokke. Maar nie elke molekule kan resonansie toon nie.

SiH4 lewis struktuur toon nie resonansie nie omdat daar geen delokalisering van elektrone is nie en daar die teenwoordigheid van enkelbindings is. Daar is dus geen beweging nie. SiH4 het ook nie eensame elektronpaar nie. Daar is dus geen resoneer nie strukture van die SiH4 lewis struktuur

Vrae wat gereeld gevra word

Hoeveel valenselektrone het SiH4?

Antwoord: In die SiH4-molekule bevat die sentrale atoom-silikonatoom vier valenselektrone terwyl die waterstofatoom een ​​valenselektron het, so in silaan is daar vier waterstofatome aan silikon geheg, vandaar dat die totale getal van agt valenselektrone in die SiH4-molekule teenwoordig is.  

Hoeveel alleenpare het SiH4 (silaan)?

Antwoord: Silaan het een silikonatoom wat met vier waterstofatome geheg is, daar is vier enkelbindings rondom sentrale silikonatoom, en geen enkelpaar elektrone op beide die atome nie.

Scroll na bo