SIF4 Lewis-struktuur: tekeninge, hibridisering, vorm, ladings, paar en gedetailleerde feite

In hierdie artikel,” SiF4 Lewisstruktuur”, verskillende feite soos Lewis-struktuurtekening, formele ladingberekening, hibridisering, struktuur met 'n paar gedetailleerde verduidelikings word hieronder beskryf.

In 'n silikontetrafluoriedmolekule vorm die silikonatoom en vier fluooratome saam 'n SiF4-kovalente verbinding.

Kom ons bespreek die volgende punt in hierdie artikel

hoe om Lewis-struktuur vir SIF4 te teken

Die vorm van 'n molekule hang af van die afstoting tussen die valenselektronbindingspaar of nie-bindende paar. In die SIF4-molekule word die vier fluooratome omring deur 'n sentrale silikonatoom. Die silikonatoom het vier ongepaarde elektrone,

Volgens die oktetreël word silikon met vier ander atome gepaard om sy oktet te voltooi. Vorm dus vier Si-F-bindings. Volgens VSEPR-teorie toon die SiF4-molekule tetraëdriese geometrie, met 'n bindingshoek van 109.5o en verbandlengte van 154 nm.

SIF4 lewis struktuur alleenpare

Valenselektron van een silikonatoom= 4×1=4
Valenselektron van vier fluooratome = 7×4=28
 Totale valenselektrone = 32 daar is 16 pare elektrone wat nodig is vir 'n stal Lewisstruktuur.

 In die bostaande struktuurtotaal het ons 16 elektronpare met vier Si-F-bindings. So 12 elektrone bly oor wat deur alleenpare aangedui word, vir elke fluoor-atoom is daar drie alleenpare, dus 'n totaal van 12 alleenpare elektrone is rondom die silikon teenwoordig. atoom,

en silikon het 'n nulpaar van die elektron omdat al 12 elektronpare rondom die vier fluooratoom teenwoordig is.

SIF4 Lewis struktuur vorm

sif4 lewis struktuur
SiF4 Lewisstruktuur met valenselektron

SIF4 lewis struktuur oktet reël

In bogenoemde Lewisstruktuur, silikon en fluoor het geen ladings nie en die sentrale silikonatoom voltooi sy oktet daarom is hierdie struktuur 'n stabiele Lewis-struktuur. Vir 'n stabiele Lewis-struktuur moet al die atome in die molekules teenwoordig aan die oktetreël voldoen,

oktetreël bepaal dat om 'n stabiele konfigurasie te bereik valensdop van 'n atoom agt elektrone bevat wat soos 'n elektroniese konfigurasie van die naaste edelgas lyk.

In die SiF4-molekule benodig die fluoor-atoom slegs een elektron om sy oktet te voltooi, terwyl die silikonatoom vier elektrone benodig om sy oktet te voltooi en stabiel te word. silikon en fluoor atoom deel een elektron met mekaar en voltooi hul oktet, waterstof het twee valenselektrone en silikon met agt valenselektrone op hierdie manier voltooi hulle hul oktet.  

SIF4 hibridisasie

Hibridisering is 'n proses waarin die atoomorbitale van beide die atome in 'n molekule bymekaar kom en met mekaar kombineer om 'n hibriede orbitaal te vorm deur direkte oorvleuelende sigmabinding gevorm word terwyl kant tot kant parallelle oorvleuel en 'n pi-binding vorm.

In SiH4-molekule is die elektroniese konfigurasie van silikon,

sy: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

Si: [Ar] 3s2 3p2

sif4 lewis struktuur
Gehibridiseerde orbitaal van SiF4

Uit die bostaande diagram kom die s-orbitaal en drie p-orbitaal bymekaar en kombineer om 4 gehybridiseerde 3p te vorm3 orbitale hierdie 4 hibriede orbitale vorm vier sigma-bindings met vier waterstofatome. Daarom is die hibridisasie vir Si sp3 in SiH4.

SIF4 lewis struktuur resonansie

Resonansie is 'n chemiese verskynsel waarin die hele eienskappe van molekule nie met 'n enkele struktuur verklaar kan word nie. Daar is baie kanonieke strukture betrokke. Maar nie elke molekule kan resonansie toon nie.

SiF4 lewis struktuur toon nie resonansie nie omdat daar geen delokalisering van elektrone is nie en daar die teenwoordigheid van enkelbindings is. Daar is dus geen beweging nie. Selfs al is daar die teenwoordigheid van alleenpare elektrone, versteur delokalisering die stabiliteitsfaktor. Daar is dus geen resoneer nie strukture van die SiFl4 lewis struktuur

SIF4 polêr of nie-polêr

Die vier fluooratome word omring deur 'n sentrale silikonatoom in die SiF4-molekule, die elektronegatiwiteit van die silikonatoom is 1.90 en dié van elektronegatiwiteit van die fluooratoom is 3.98, die verskil tussen die elektronegatiwiteit van fluoor en silikon is 2.08 ,

hierdie baie elektronegatiwiteitsverskil tussen silikon en fluoor dui aan dat die elektronpare sterk na fluooratoom aangetrek word, daarom is Si-F-binding in SiF4-molekule polêr. hoe meer elektronegatiwiteitsverskil tussen hulle dui daarop dat die elektronpaar word sterk aangetrokke tot die fluoor-atoom en daarom is Si-F-binding hoogs polêr.

SIF4 lewis struktuur formele aanklagte

In silikontetrafluoriedmolekule stem die aantal werklike ladings ooreen met die totale formele ladings. Die formele koste word deur die SiF4 bereken Lewis-puntstruktuur. Wat bereken word deur die volgende formule,

Die formele lading op Si-atoom van SiF4-molekule = valenselektron van Siloonpaar silikon -1/2 (bindingspaar elektrone)

Volgens die formele ladingberekeningsformule het die silikonatoom 4 valenselektrone, agt bindingselektrone en geen alleenpaar nie. dus, In SiF4-molekule Daarom, formele lading op silikonatoom van SiF4-molekule = (4- 0-(8/2)) =0

Daarom is die formele ladings in die SiF4-molekule nul.

SIF4 Lewis struktuur vorm

Tetraëdriese struktuur van SiF4 hieronder getoon:

Tetraëdriese struktuur van SiF4 Wikipedia

Algemene vrae

Wat is die Lewis-struktuur van SiF4?

Antwoord: In die Lewisstruktuur van SiF4-molekule sentrale silikonatoom is omring deur vier fluooratome, dit vorm vier Si-F-bindings, alle fluooratome het drie alleenpare op elk.

Hoe voorspel jy die vorm van SiF4?

Antwoord: Vorm van SiF4 word deur VSEPR-teorie voorspel, Sentrale silikonatoom het vier valenselektrone, daarom is dit met vier fluooratome geheg en vorm tetraëdriese geometrie.

Wat is die betekenis van Lewis-struktuur?

Antwoord: Dit definieer die aard van binding en posisie van atome van die molekule wat in die molekule verbind is. Die voorstelling van molekules in Lewis-elektronkolstruktuur of net 'n Lewis-struktuur is ter ere van die Amerikaanse chemikus Gilbert Newton Lewis.

Scroll na bo