SIBR4 Lewis-struktuur: tekeninge, hibridisering, vorm, ladings, paar en gedetailleerde feite

SiBr4 Lewis-struktuur help om die vorm, vorming en elektroniese feite van die verbinding te bepaal. Hierdie artikel sal geïllustreer word met verskeie faktore rakende die Lewis-struktuur van SiBr4 wat Silikontetrabromied of Tetrabromnosilaan is.

Die feite oor SiBr4 wat in hierdie artikel beskryf sal word, word hieronder gelys:

Tekening van SiBr4 Lewis-struktuur

Ten einde te teken die Lewis-struktuur van enige verbinding is daar min algemene stappe wat gevolg moet word deur die reëls te handhaaf. Hierdie stappe is die fundamentele vereiste om 'n ware elektroniese striktuur van 'n verbinding te vestig deur die elektrondelingsaspekte te toon.

Die heel eerste stap vir die begin van die tekening van Lewisstruktuur van SiBr4 is om die aantal valanselektrone wat deur die elemente besit word, te bereken. Dan die sentrale; atoom moet met behoorlike regverdiging gekies word. Sistematiese vorming van die verbinding word deeglik bespreek deur die tekenreël wat deur Lewis gegee word.

In SiBr4 het Si vier valanselektrone. Om uiteindelike stabiliteit soos Neon te kry, moet die element meer elektrone kry in sy laaste energievlak. As komplementêr benodig Br 1 elektron om oktet te vul aangesien dit 7 valanselektrone het. Dit sal ondersteunend wees vir die elemente om aan die oktetreël te voldoen.

sibr4 lewis struktuur
SiBr4 Lewis-struktuur (puntvoorstelling) vorm Wikipedia

Nadat die valanselektron in die elemente bereken is, is die vind van die sentrale atoom die taak voor die Lewis-struktuur te teken. In SiBr4 sal silikon die sentrale atoom wees aangesien dit sy 4 elektrone met 4 broomatome deel. Elke broomatoom deel ook een elektron met die silikonatoom.

Identifikasie van die sentrale atoom bepaal fundamenteel die vorm van die verbinding. die Lewisstruktuur kry op hierdie manier 'n uiteindelike basiese vorm.

SiBr4 Lewis struktuur vorm

VSEPR (Valence Shell elektronpaar afstoting) teorie bring die truuk na vore om die vorm van die verbinding te identifiseer. Die geometrie van die verbinding is egter soortgelyk aan sy vorm.

Vorm van SiBr4 Lewis struktuur van Wikipedia

Die totale aantal valanselektrone is 32. Deelnemende valanselektrone is verantwoordelik om die bindings in die verbinding te verhoog. VSEPR-teorie verteenwoordig dat die bindingspare en alleenpare in die sentrale atoom van die verbinding die vorm van geometrie toeken van die verbinding is tetraëdries aangesien die aantal bindingspare 4 is en alleenpare 0 in silikon.

SiBr4 Lewis struktuur formele aanklagte

Dit is betekenisvol om die formele ladings van die elemente te vind om interne elektroniese vorming te verstaan. As die verbinding neutrale eienskappe toon, sê dit nie dat die individuele elemente ook neutraal van aard is nie. Die elemente of atome van die elemente kan ladings hou.

Daar is 'n spesifieke formule wat 'n absolute maatstaf gee van die formele ladings in elemente. Die formule om die formele ladings van atome te vind is (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone).

Formele lading van silikonatoom is 4-0- (1/2)*8)) = 0 en formele lading van elk van die Broomatoom is 7-6-(1/2)*2)) =0.

SiBr4 Lewis-struktuur alleenpare

Die bestaan ​​van alleenpare maak baie saak in die vorming van verbinding om die stabiliteit van die verbinding te meet. VSEPR teorie is die ideale teorie, wat die feit beskryf aangaande die nadele van alleenpare in die verbindings.

Die sentrale atoom wat Silikon is, het geen alleenpaar nie. Elk van die vier broomatome het 3 alleenpare. Daarom is dit duidelik dat die alleenpare van die Broomatome hoë afstoting sal toon.

Volgens VSEPR-teorie bestaan ​​die elektronpare of alleenpare in die broomatome mekaar af, daarom word die verbinding onstabiel. Om die stabiliteit te behou word die elektronpare opgemerk o in lyn met die hoogste afstand van mekaar om die afstoting te vermy en stabiliteit aan die verbinding te verskaf.

SiBr4 hibridisasie

SiBr4 is 'n sp3-gehibridiseerde verbinding. Dit is egter geïdentifiseer uit die vorm en die geometrie van die poliatomiese molekules wat in silikontetrabromied teenwoordig is. VSEPR teorie is ook verantwoordelik vir die berekening van die hibridisasie van die verbinding.

In ooreenstemming met die VSEPR, teorie is dit geëvalueer dat die totale elektronpare in SiBr4 4 is. Die gehibridiseerde orbitale van die sentrale atoom in SiBr4 ondergaan bevordering (van s orbitaal na p orbitaal) van sp3 orbitaal. Sigma-bindings word gevorm deur Broom met sp3 hibriede orbitale.

SiBr4 Lewis struktuur resonansie

Resonansie verwys na die ossillasieproses wat deur die elektronstelsel voorafgegaan word. Dit vind gewoonlik plaas in die verbindings met dubbelbindings. Die veranderinge in die bindings vind plaas in die verbindings met dubbelbindings.

Resonansie is nie van toepassing op die tetraëdriese vorm van silikontetrabromied nie. Die sigma-bindings in die verbinding ondergaan nie resonansie nie. Die teenwoordigheid van alleenpare is ook 'n versperring wat resonerende struktuur aan die verbinding gee. Die bindingshoek in die verbinding is egter 109.5 🇧🇷.

SiBr4 Lewis struktuur oktet reël

Die hoofdoel van die periodieke elemente is om die oktetreël na te kom. Volgens die oktetreël is dit nodig dat elk van die elemente in die periodieke tabel die laaste elektroniese dop vul soos die naaste edelgas.

Dit is die belangrikste feit agter die aanvaarding van die lewering van elektrone van die een atoom na 'n ander atoom in chemie. Oktetreël dryf die elemente in die elektrondeelproses ondergaan.

SiBr4 polêr of nie-polêr

Polariteit van enige verbinding hang af van die totale hoeveelheid dipoolmoment wat deur die individuele elemente in die verbinding gevoel word.

Polariteit van SiBr4 vanaf Wikipedia

Aangesien Silikon minder elektronegatief is as Broomatome, moet die verbinding die polêre kenmerke hou, maar SiBr4 is bevestig as 'n nie-polêre verbinding aangesien die netto dipoolmoment in die verbinding erken is om uitgekanselleer te word as gevolg van die simmetriese vorm.

Kwelvrae (FAQs)

Vraag 1: Bereken die totale aantal valanselektrone teenwoordig in SiBr4.

Antwoord: Die totale aantal valanselektrone in Silikon is 4 en in elk van die Broomatoom is dit 7, dus die totale aantal valanselektrone in vier Broomatoom is (4*7 = 28). Die som van die aantal valanselektrone in die verbinding is (28+4 = 32).

Vraag 2: Is SiBr4 ioniese of kovalente verbinding?

Antwoord: SiBr4 is 'n kovalente verbinding. Aangesien die elemente hul valanselektrone met mekaar deel in plaas daarvan om die elektrone van die een na die ander te skenk, word dit sterk beskou as kovalente verbinding.

Vraag 3: Wat is die rede waarom SiBr4 nie as 'n nie-polêre verbinding oorweeg word nie?

Antwoord: SiBr4 het nie dipool nie as gevolg van sy duidelike simmetriese struktuur. Kansellasie van die dipoolmoment is die rede waarom die verbindings as nie-polêr beskou word. Die verbinding het egter interne polariteit as gevolg van die teenwoordigheid van alleenpare. Dit vergroot die intermolekulêre kragte tussen die atome.

Vraag 4: Skryf die feite oor die oplosbaarheid van SiBr4 neer.

Antwoord: Die verbinding is suur en hoogs oplosbaar in water. Die kristallyne struktuur van die verbinding maak dit 'n betroubare bron om versoenbaar te wees met broomatome.

Scroll na bo