SI2 Lewis-struktuur: tekeninge, hibridisering, vorm, ladings, paar en gedetailleerde feite

SI2 Lewis-struktuur verskaf verskeie feite aangaande die vorming van die verbinding en die eienskappe wat dit gebruik om te hou. Hierdie artikel sal daardie feite en die teorieë agter die vorming van hierdie struktuur demonstreer.

Die volgende feite sal in hierdie artikel beskryf word:

Tekening van SI2 Lewis-struktuur

In die geval van die Lewis-struktuur te teken van SI2, moet die algemene stappe van die teken van die Lewis-struktuur gevolg word. Dit is belangrik om die totale aantal valanselektrone wat in die verbinding teenwoordig is, te identifiseer. Dan is die keuse van die sentrale atoom van die verbinding die belangrike taak om die vorm uit te vind.

In Swaweldijodied of SI2 het Swael 6 valanselektrone en jodium het 7 valanselektrone. Twee jodiumatome neem deel aan die vorming van die verbinding. daarom is die totale aantal valanselektrone wat deur twee jodiumatome besit word (7*2 = 14). SI2 hou (14+6 = 20) valanselektrone in totaal.

Om Swael in die middel van die verbinding te hou, aangesien slegs een swaelatoom sy elektrone met twee jodiumatome deel. Elkeen van die jodiumatoom deel een elektron met die sentrale atoom. Hierdie voltooi die struktuur van die verbinding. Swael het egter laer elektronegatiwiteit as jodium en dit is ook kleiner.

In die prent hierbo word die elektrone met kolletjies voorgestel. Hierdie struktuur is redelik effektief om die kennis oor waardevolle feite oor die verbinding te verskaf.

SI2 Lewis struktuur vorm

SI2 Lewis-struktuur deel die inligting oor die vorm van die verbinding. Die geometrie van die verbinding is redelik betroubaar in verband met die vorm van die verbinding. Hierdie twee is redelik soortgelyk en gee 'n soortgelyke idee oor die ontwerp van die verbinding.

VSEPR (Valence Shell elektronpaar afstoting) teorie gee uitgebreide kennis oor die vorm van die verbinding. Die vorm van SI2 is bepaal as V-vormig met tetraëdriese geometrie. 

Daar is gevind dat die bonghoek nie 180° is nie as gevolg van die gebuigde vorm van die verbinding. Die elektroniese afstoting tussen die eensame pare wat in die jodiumatome teenwoordig is, gee aanleiding tot die V-vorm van die verbinding.

SI2 Lewis struktuur formele aanklagte

Formele heffings moet bereken word deur die spesifieke formule van formele heffings toe te pas. In hierdie afdeling sal ons die formele ladings van elk van die atoom wat aan die vorming van SI2 deelneem, bereken.

Die formule om die formele ladings van atome te vind is (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone).

Die formele lading van swael is (6 – 4 – (1/2)*2) = 1

Die formele lading van elk van die jodiumatome is (7 – 6 – (1/2)*1) = 0.5

SI2 Lewis-struktuur alleenpare

Volgens VSEPR-teorie het die teenwoordigheid van alleenpare 'n groot impak op die vorm en geometrie van 'n verbinding. dit word ook bepaal uit die Lewisstruktuur van die verbinding. Dit is belangrik om die aantal alleenpare wat in die verbinding teenwoordig is te identifiseer om ook die polariteit van die bindings te herken.

SI2 het alleenpare in sy struktuur. Die sentrale atoom wat die Swavatoom is, besit geen alleenpaar nie maar elkeen van die jodiumatome hou 3 alleenpare. Hierdie alleenpare beïnvloed die algehele polariteit van die verbinding en die vorm van die verbinding.

SI2 hibridisasie

Hibridisering word ook aangedui deur die Lewisstruktuur van die verbinding. Dit is hoogs waardevolle inligting aangesien dit kennis gee oor die interne struktuur van die verbinding. Die verandering in elektroniese konfigurasie van die elemente word getoon deur die interne elektroniese rangskikking van die verbinding voor te stel.

SiBr4 Vorm en Hibridisering van Wikipedia

Die hibridisasie van SI2 is sp3. In die opgewonde toestand van terwyl elektrone deel, die herstrukturering van orbitale van die verbinding. Een elektron van swaelatoom vervang vanaf s orbitaal na die laaste vakante plek van die p orbitaal. Dit is hoekom die gehibridiseerde toestand van die verbinding sp3 is.

SI2 Lewis struktuur resonansie

Resonansie verwys na die konsep van verandering van die bindings in enige verbinding. Die beweging wat plaasvind tussen die bindingselektrone gee aanleiding tot verskillende resonerende struktuur van verskeie verbindings, wat die formule van die verbinding onveranderd hou.

In SI2 bestaan ​​so 'n resonerende struktuur nie, aangesien die verbinding enkelbindings met 'n kompakte samestelling van elektrone bevat. Die verandering van die bindings hoef nie plaas te vind nie of daar is geen dryfkrag wat aanleiding gee tot resonansie nie.

SI2 Lewis struktuur oktet reël

Oktetreël is die hoofrede agter die deel van elektrone. Die elemente ondergaan elektrondeelproses om die oktet van die te vervul. Volgens oktetreël soek elke periodieke element soortgelyke elektroniese konfigurasie soos hul naaste edelgas top kry uiteindelike versadiging soos hulle.

In SI2 is Swael geneig om twee elektrone aan te neem om sy oktet te vervul en dit dryf die element om elektrondeelproses met twee jodiumatome te ondergaan.

Elkeen van die jodiumatome moet nog een elektron hê om oktet te vul, daarom neem tow jodiumatoom twee elektrone van die Swael deur een elektron te gee. Hierdie deling ontwikkel die struktuur van die verbinding deur die handhawing van oktetreël. 

SI2 polêr of nie-polêr

Die effek van alleenpare en die bindingshoek het 'n impak op die polariteit van enige verbinding. die dipoolmoment wat deur die atome besit word, is die rede waarom die polariteit van die verbinding aanleiding gee.

SI2 is polêr van aard en die gepolariseerde struktuur vind plaas as gevolg van die dipoolmoment wat deur die alleenpare getoon word. Die gebuigde V-vormige struktuur van die verbinding is die rede vir polariteit. Hierdie gebuigde vorm laat nie toe dat die verbinding die dipoolmoment kanselleer nie.

Algemene vrae

1: Wat is die presiese bong-hoek van SI2?

Antwoord: Die presiese bonghoek van Swaweldijodied is 119°. Dit dui op die gebuigde struktuur van die verbinding.

2: Is SI2 ionies of kovalent?

Antwoord: SI2 s suiwer kovalent aangesien elektrondeling in die verbinding plaasvind in plaas van volledige skenking van die elektrone van een kant af.

Scroll na bo