Moet in verlede tyd: 7 feite wat u moet weet


Ons kan "Moet" as 'n 'Hulpwerkwoord' in al drie vorme van "Tense" gebruik. Hier gaan ons die gebruik van "behoort" in "Verlede Tyd" ondersoek.

Ons gebruik "behoort" in die verlede tyd om 'n uitdrukking te toon wat hoofsaaklik daarop gemik is om spyt te wees oor ons aktiwiteit of om die aktiwiteit van enige ander persoon in die verlede te kritiseer.

Kom ons gaan nou deur feite oor 'Moet' in die verlede tyd.

Kan die hulpwerkwoord "behoort" in verlede tyd gebruik word?

Die gebruik van 'behoort' in 'Present Tense', 'Past Tense' en 'Toekomstige Tyd' is anders. Kom ons kyk of ons moet in verlede tyd kan gebruik of nie.

Die hulpwerkwoord "behoort" kan sekerlik in verlede tyd gebruik word, maar dit moet saam met die hoofwerkwoord "hê" gebruik word.

Voorbeeld – ek moes die biblioteek gaan sien het voordat ek my volgende artikel geskryf het.

Verduideliking -

Die hulpwerkwoord "behoort" word gebruik om 'spyt' van die spreker te wys dat sy of hy die biblioteek kon besoek het voordat 'n artikel geskryf is.

Hoe word die hulpwerkwoord "behoort" in verlede tyd gebruik?

Die woord "Moet" kan slegs as 'n hulpwerkwoord in enige soort sin gebruik word. Nou gaan ons die vorming van die sin in verlede tyd met "behoort" leer.

Die woord "behoort" verwys nie op sigself na enige spesifieke tydsvorm nie. 'n Mens moet die woord 'hê' in verlede tyd saam met die hoofwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van 'gewone werkwoord' gebruik.

Voorbeeld – Jy moes jou beste vriend ontmoet het en die probleem tussen julle opgelos het.

Verduideliking -

Hier is die hulpwerkwoord "behoort" in gebruik saam met die hoofwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van die gewone werkwoord 'ontmoet' om hierdie onderskeie verledetydsin te vorm.

Wanneer die hulpwerkwoord "behoort" in verlede tyd gebruik word?

Die hulpwerkwoord "behoort" moet in gebruik wees om sekere spesifieke aspekte in enige soort sin volgens hul tydsvorm te wys. Die woord "behoort" kan in die verlede tyd gebruik word om die onderstaande situasies te merk.

Aspekvoorbeeld
Om 'spyt' te wysEk moes na jou raad geluister het om daardie patetiese situasie te vermy.
Om 'toepaslikheid' te merkOns moes Wiskundeklasse by mnr. Roy geneem het om basiese feite oor Wiskunde te leer.
Om 'n 'voorstel' te geeJy moes by jou ma gaan kuier het aangesien jou ma altyd gretig vir jou wag.
Om 'aanbeveling' te verskafJy moes die Kunste-stroom in plaas van die Wetenskap-stroom gekies het om jou innerlike vaardigheid te ontwikkel.
Om 'berou' te merkEk moes my loopbaan ernstig opgeneem het vir die welsyn van niemand anders as myself nie.
Vyf voorbeelde van "Moet" in verlede tyd

Verduideliking -

Die hulpwerkwoord "behoort" word gebruik om 'berou' van die spreker te toon om 'n patetiese situasie te vermy wat reeds gebeur het.

Waarom word die hulpwerkwoord "behoort" in verlede tyd gebruik?

"Moet" is die mees algemene modale hulpwerkwoord wat ons in ons daaglikse gesprek gebruik om na verskillende tipes emosies te verwys nie net vir onsself nie, maar ook teenoor ander. Laat ons die rede sien.

Meeste van die tyd word die modale hulpwerkwoord "behoort" gebruik om na verskeie aspekte te verwys, soos; aanbevelings, voorstelle, advies, ens. TDie aspek "berou" of "berou" kan maklik beskryf word met die gebruik van die modale hulpwerkwoord "behoort" in die verlede tyd.

Voorbeeld – ek moes 'n sambreel saamgebring het om myself in hierdie reënseisoen te beveilig.

Verduideliking -

Die spreker is spyt dat sy of hy vergeet het om die sambreel saam te bring. Die spreker gee uitdrukking aan hierdie emosie met behulp van die modale werkwoord 'moet'.

Formule en struktuur van moet in verlede tyd gebruik word -

Enige tipe sinsvorming in 'n bepaalde tydvorm volg 'n sekere patroon. Ons moet die struktuur van die gebruik van "behoort" in die verlede tyd leer.

struktuurvoorbeeld
Onderwerp + moet+ hê (hoofwerkwoord)+ verlede deelwoordvorm van gewone werkwoord + oorblywende woordeJy moes na my raad geluister het voordat jy enige besluit oor jou loopbaan geneem het.
Struktuur van moet in verlede tyd gebruik word

Verduideliking - 

Hier is die voornaamwoord "Jy" die onderwerp gevolg deur die hulpwerkwoord "behoort" en dan die hoofwerkwoord "hê". Die vorige deelwoord van die gewone werkwoord 'luister' is ook daar om die sin te ondersteun.

Voorbeelde van moet in verlede tyd gebruik word -

Die gebruik van modale hulpwerkwoorde in verskillende tydvorme is nogal moeilik. Ons kan deur verskeie gebruike van "behoort" in die verlede tyd gaan in die onderstaande voorbeelde en verduidelikings.

ReeksnommervoorbeeldVerduideliking
1Dit was gister laat; Ek moes 'n taxi geneem het om huis toe te gaan.Hier rou die spreker oor 'n fout wat sy of hy begaan het. Die hulpwerkwoord 'behoort' is in gebruik saam met die hoofwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van die gewone werkwoord 'neem'.
2Ek moes gereeld 'n gesonde ontbyt geëet het om my gesond te maak.Hier rou die spreker oor 'n fout wat sy of hy begaan het. Die hulpwerkwoord 'moet' is in gebruik saam met die hoofwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van die gewone werkwoord 'eet'.
3Jy moes met my gepraat het voordat jy op die toerplek besluit het.Hier stel die spreker 'n aktiwiteit voor wat die aangesprokene in die verlede kon gedoen het. Die hulpwerkwoord 'moet' is in gebruik saam met die hoofwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van die gewone werkwoord 'praat'
4Jy moes die algemene vergadering ernstig opgeneem het.Hier stel die spreker 'n aktiwiteit voor wat die aangesprokene in die verlede kon gedoen het. Die hulpwerkwoord 'moet' is in gebruik saam met die hoofwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van die gewone werkwoord 'neem'.
5Dit reën swaar; ons moes nie besluit het om die kar te bestuur sonder enige ervare bestuurder nie.Hier stel die spreker 'n aktiwiteit voor wat hulle in die verlede kon gedoen het. Die hulpwerkwoord 'behoort' is in gebruik saam met die hoofwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van die gewone werkwoord 'besluit'.
6Jy moes jou bankkaartnommer versteek het terwyl jy die OTM-kaart by die toonbank gebruik het.Hier stel die spreker 'n aktiwiteit voor wat die aangesprokene in die verlede kon gedoen het. Die hulpwerkwoord 'behoort' is in gebruik saam met die hoofwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van die gewone werkwoord 'versteek'.
7Ek moes netjies geskryf het om enige tipe eentonigheid te vermy.Hier is die spreker spyt oor 'n aktiwiteit wat sy of hy in die verlede gedoen het. Die hulpwerkwoord 'behoort' is in gebruik saam met die hoofwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van die gewone werkwoord 'skryf'.
8Jy moes verstandig geëet het aangesien jou maag sedert verlede week omgekrap is.Hier gee die spreker 'n voorstel aan die aangesprokene. Die hulpwerkwoord 'moet' is in gebruik saam met die hoofwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van die gewone werkwoord 'eet'.
9Ek moes die kans gevat het om toelating tot die kollege te kry.Hier is die spreker spyt oor 'n aktiwiteit wat sy of hy in die verlede gedoen het. Die hulpwerkwoord 'behoort' is in gebruik saam met die hoofwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van die gewone werkwoord 'neem'.
10Ons moes na die mark gegaan het om 'n paar rou groente te stoor.Hier is die spreker spyt oor 'n aktiwiteit wat hulle in die verlede kon gedoen het. Die hulpwerkwoord 'behoort' is in gebruik saam met die hoofwerkwoord 'hê' en die verlede deelwoordvorm van die gewone werkwoord 'gaan'.
11Hy moes nie seekant toe gegaan het in hierdie stormweer nie.Hier is die spreker spyt oor 'n aktiwiteit wat 'n manlike persoon in die verlede gedoen het. Die hulpwerkwoord 'moet' is in gebruik saam met die hoofwerkwoord 'hê' en verlede deelwoordvorm van gewone werkwoord 'gaan'.
Elf voorbeelde van "Moet" in verlede tyd

Afsluiting -

Die gebruik van verlede deelwoordvorm van 'gewone werkwoord' is net so belangrik soos die gebruik van die hoofwerkwoord 'hê' in 'n sin terwyl die woord 'behoort' in die verlede tyd gebruik word.

Arpita Bose Roy

Haai! Ek is Arpita Bose Roy. My kwalifikasies is MA in Engels met B. Ed. in beide algemene onderwys en spesiale onderwys. Ek het 2 jaar ondervinding as 'n "taalontleder" by IIT Kharagpur en 4 jaar ondervinding as 'n "akademiese inhoudontwikkelaar" by IIT Kharagpur. Tans werk ek as akademiese skrywer by Lambdageeks. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Onlangse plasings