Selenium-elektronkonfigurasie: 7 feite wat u moet weet!

Selenium is 'n nie-metaal element wat as 'n chalkogen geklassifiseer word. Kom ons bestudeer die elektroniese konfigurasie van Selenium in detail.

Die elektronkonfigurasie van Selenium is [Ar] 3d10 4s2 4p4. Die aantal elektrone per dop van die seleniumatoom is 2, 8, 18, 6. Die atoomgetal van selenium is 34. Dit het die chemiese simbool “Se” en word in periode-4 en groep-16 van die periodieke tabel aangetref .

In hierdie artikel gaan ons die elektronkonfigurasie van die Se-atoom, onverkorte elektronkonfigurasie, grondtoestand en opgewekte-toestand-elektronkonfigurasies bestudeer.

Hoe om selenium-elektronkonfigurasie te skryf?

Die elektronkonfigurasie van die selenium is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4. Se atoom bevat 'n totaal van 34 elektrone. Kom ons bespreek die stappe vir die skryf van die elektronkonfigurasie van die Se-atoom in detail.

 • Se atoom het 4 elektroniese skulpe uitgedruk deur die hoofkwantumgetal (n= 1,2,3 en 4).
 •  K, L, M, en N is die dop se name, onderverdeel in sub-energievlakke bekend as s, p, d en f.
 • Die maksimum aantal elektrone wat in die s-orbitaal kan hou is 2. Net so kan p, d en f sub-skulpe onderskeidelik 6, 10 en 14 hou.
 • Die sub-energievlakke hang af van die asimutale kwantumgetal (l).
 • Die elektrone word in die orbitale gevul deur die Aufbau beginsel, Pauli se uitsluitingsbeginsel, en Hund se reël.
 • 1s orbitaal van die Se-atoom moet eers twee elektrone vul, volgens die Aufbau-beginsel.
 • In die tweede wentelbaan gaan 8 elektrone in die 2s- en 2p-orbitale van die L-dop.
 • Die 18 elektrone moet die 3s, 3p en 3d orbitale invul.
 • Die derde orbitaal is nou vol. Dus, die oorblywende 6 elektrone sal die vierde baan binnegaan.
 • Die metode om in die orbitale in te gaan is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4, die elektroniese konfigurasie van die seleniumatoom.

Selenium elektronkonfigurasiediagram

Die metode van verspreiding van die elektrone in die orbitale van die Se-atoom word gevolg deur die 2 belangrike punte is

 • Die orbitaal, wat minimum energie het, moet eers vul. Daarom word die elektrone van 'n laer na 'n hoër energievlak gevul.
 •  'n Vaste aantal elektrone is in elke orbitaal teenwoordig, gevolg deur 2n2 elektrone.
Selenium elektronkonfigurasie
Selenium elektronkonfigurasie

Seleniumelektronkonfigurasienotasie

Die Se elektronkonfigurasie is [Ar] 3d10 4s2 4p4.

Selenium onverkorte elektronkonfigurasie

Die onverkorte elektronkonfigurasie van Se is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4.

Grondtoestand selenium elektronkonfigurasie

Die elektronkonfigurasie van die Se-atoom in die grondtoestand sal wees 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4px2 4py1 4pz1. Die laaste 4 elektrone van die 4p orbitale is geleë in die drie orbitale soos px, py, en blz waarin die blx orbitaal het 2 elektrone. Toe bly en pz orbitaal het 1 elektron elk.

Opgewekte toestand van selenium-elektronkonfigurasie

Die elektronkonfigurasie van die Se-atoom in die opgewonde toestand is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4px1 4py1 4pz1 4dxy1. Die Se-atoom absorbeer energie, wat lei tot een elektron teenwoordig in die 4px orbitale sprong na die d orbitale van 4dxy.

Grondtoestand selenium baandiagram

Die grondtoestand elektronkonfigurasie van die Se-atoom sal 1s wees2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4px2 4py1 4pz1. Hierdie 34 elektrone is in toenemende volgorde gerangskik. Die wentelbaandiagram van die Se-atoom word hieronder getoon.

 • Die elektrone word in orbitale gevul vanaf laer na hoër energievlakke in die orde van 1s< 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d, ensovoorts.
 • s, p, d en f subdop bestaan ​​onderskeidelik uit 1, 3, 5 en 7 orbitale.
 • Elke orbitaal kry eers een elektron en begin dan paring volgens Hund se reël.
 • Die 4p-baan het 3 orbitale, 4px, 4py en 4pz met 4 elektrone. Die 4py en 4pz orbitaal is enkel beset. Toe 4px orbitaal word dubbel beset.
Grondtoestand selenium baandiagram
Grondtoestand selenium baandiagram

Selenium gekondenseerde elektronkonfigurasie

Die gekondenseerde elektronkonfigurasie van Se is [Ar] 3d10 4s2 4p4.

Gevolgtrekking:

Selenium het die eienskap om verskeie soorte allotrope te vorm. Kristallyne seskantige selenium is die mees stabiele allotrope daarvan. Dit vorm verskeie ringe, wat in meer stabiele kettings omskep word. Se-atome het 7 natuurlike isotope en ook verskeie sintetiese isotope.

Scroll na bo