SCN- Lewis-struktuur en -kenmerke: 13 volledige feite


Die valenselektrone van molekules wat deur lyne (enkelbindings) en kolletjies (elektrone) voorgestel word, staan ​​bekend as lewisstrukture. Kom ons bespreek SCN-lewis se struktuur.

SCN-lewis-struktuur bevat 1 S-atoom, 1 C-atoom en 1 N-atoom. Dit is 'n triatomiese anioon. Dit het een negatiewe lading as gevolg van die aanwins van elektrone. Die koolstofatoom is 'n sentrale atoom aangesien dit die minste elektronegatief is as swael- en stikstofatome. SCN- met dubbelbindings is 'n meer stabiele struktuur.

SCN- (tiosianaat-ioon) het enkelbindings binne S- en C-atome (SC) en ook binne C- en N-atome (CN) wat met 'n lyn getoon word. Ekstra ongedeelde elektrone word op gebonde buitenste S- en N-atome geplaas. Kom ons bespreek die alleenpare, bindingshoekhibridisasie, vorm en nog 'n paar kenmerke van SCN-lewis-struktuur.

Hoe om SCN-lewis se struktuur te teken?

Kyk na die volgende gedetailleerde stappe om die SCN-lewis-struktuur te teken.

Valenselektrone en binding:

Doen die som van alle valenselektrone beskikbaar op elke S-, C- en N-atoom van SCN-lewis-struktuur om die totale valenselektrone daarop te ken. Maak enkelbindings binne al drie S-, C- en N-atome wat met lyne getoon word.

Eenpaar elektrone en oktet reël:

Ekstra valensie ongedeelde elektrone word op gebonde swael- en stikstofatome as eensame paar elektrone geplaas en hulle getel. Pas later die oktetreël toe op elke S-, C- en N-atoom om daarop te let dat hulle volledige of onvolledige oktette het.

Formele lading en vorm van SCN-:

Bereken die formele lading wat op SCN-lewis struktuur gevorm word met behulp van die gegewe formule. Herken later die hibridisasie, vorm en bindingshoek van SCN-ioon.

SCN- lewis struktuur

SCN- valenselektrone

Die elektrone wat op die buitenste orbitaal of dop van enige element/molekule teenwoordig is, staan ​​bekend as valenselektrone. Sien 'n paar kort besprekings oor SCN-valenselektrone hieronder.

SCN-lewis-struktuur bevat 16 algehele valenselektrone. Die S-atoom het 6 valenselektrone soos dit van die 16 isth groep. Die C-atoom het 4 valenselektrone aangesien dit uit die 14de groep van die periodieke tabel kom. Die N-atoom het 5 valenselektrone as gevolg van hul 15th groep van die periodieke tabel.

Die berekening vir SCN-lewis struktuur valenselektrone word hieronder gegee.

  • Som van S, C en N atome valenselektrone = 6 + 4 + 5 = 15
  • Byvoeging van 1 elektron as gevolg van -1 lading op SCN- = 15 + 1 = 16
  • SCN- het 'n totaal van 16 valenselektrone.
  • Om totale elektronpare op SCN te ken - deel valenselektrone met 2 = 16 / 2 = 8
  • Dus, SCN-lewis struktuur het 'n totaal van 16 valenselektrone en 8 elektronpare.

SCN- lewis struktuur alleenpare

Ekstra oorblywende ongedeelde of nie-bindende elektrone wat in die molekule teenwoordig is, staan ​​bekend as eenpaar elektrone. Hier is 'n paar bespreking oor SCN-lewis struktuur word hieronder gegee.

SCN-lewis struktuur bevat 6 eensame paar elektrone. Dit het 'n totaal van 16 valenselektrone. Waaruit 4 valenselektrone bindingspaarelektrone is aangesien dit 2 kovalente S – C en C – N bindings vorm. Die oorblywende ekstra 12 ongedeelde valenselektrone word oor die buitenste gebonde S- en N-atome geplaas.

Al die 12 ongedeelde valenselektrone word op S- en N-atome geplaas. Elke S- en N-atome het 6 nie-bindende elektrone. Hierdie 6 nie-bindende elektrone word dus gepaard en word 3 eensame paar elektrone. Daarom bevat elke S- en N-atoom 3 alleenpare en dit het 'n totaal van 6 alleenpaarelektrone.

SCN- lewis struktuur oktet reël

Die teenwoordigheid van 8 elektrone in die buitenste dop van atome, so dit het 'n volledige of onvolledige oktet beskryf oktet reël. Kom ons bespreek SCN- oktetreël.

SCN-lewis-struktuur toon volledige oktette van beide buitenste S- en N-atome. Die sentrale C-atoom het eerder 'n onvolledige oktet. Die sentrale C-atoom bevat slegs 4 bindende elektrone wat twee S – C en C – N bindings vorm. Aangesien die koolstofatoom nie 8 elektrone bevat nie, het dit 'n onvolledige oktet.

Swael- en stikstofatome bevat 6 nie-bindende elektrone en 2 bindende elektrone. Dus het beide bindende S- en N-atome 8 elektrone ( 6 NBE + 2 BE = 8 E. ) daaromheen betrek en volledige oktette gehad.

SCN- lewis struktuur formele aanklag

Die stabiliteit van 'n molekule word bepaal deur sy positiewe of negatiewe formele lading wat daarin teenwoordig is. Kom ons bespreek die kort berekenende deel van SCN-lewis-struktuur hieronder.

Die formele lading van SCN-lewis struktuur is = (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone)

Die verduideliking van die berekening van SCN-lewis struktuur formele lading word onder die tabel getoon.

Atome van SCN-lewis struktuurValenselektrone op S, C en NNie-bindende elektrone op S, C en NBinding van elektrone op S, C en NDie formele aanklag op S, C en N
Swael (S) atoom060602( 6 – 6 – 2 / 2 ) = – 1
Koolstof (C) atoom040004( 4 – 0 – 4 / 2 ) = + 2
Stikstof (N) atoom050602( 5 – 6 – 2 / 2 ) = – 2
Die formele lading van SCN-ioon, S = – 1, C = + 2, N = – 2

SCN- lewis struktuur resonansie

Die twee of meer vorme van strukture wat gevorm word as gevolg van die beweging van elektrone in dieselfde molekule is resonansiestrukture. Kom ons bespreek kortliks SCN-resonansiestruktuur.

SCN-lewis struktuur het 2 resonansie strukture. Elektrone word binne SCN beweeg om veelvuldige bindings te vorm. Dus word die formele lading op SCN-ioon verminder om 'n stabiele Lewis-struktuur te vorm. Die tweede resonansiestruktuur is die mees stabiel aangesien die -1 lading teenwoordig is op 'n meer elektronegatiewe N-atoom.

Die SCN-resonerende strukture word in die onderstaande tabel beskryf.

Resonansie struktureFormele aanklagteBondingStabiliteitBeweging van elektrone
Lewis-struktuurS = – 1, C = + 2, N = – 2S – C (enkelbinding), C – N (enkelbinding)  Nie stabiel nieGeen elektronbeweging nie
Resonansiestruktuur 1S = – 1, C = 0, N = 0S – C (enkelbinding), C ≡ N (drievoudige binding)Nie stabiel nie2 elektronpare het vanaf N beweeg om 'n drievoudige binding te vorm
Resonansiestruktuur 2S = 0, C = 0, N = – 1S = C (dubbelbinding), C = N (dubbelbinding)Stabiele1 – 1 elektronpaar het van S en N beweeg om dubbelbindings te vorm
Resonansiestrukture van SCN- ioon
Twee resonansiestrukture van SCN-ioon

SCN- lewis struktuur vorm

Atoomrangskikking met sy hoek en binding in enige molekule bepaal sy molekulêre vorm. Hier bespreek ons ​​hieronder oor SCN-vorm.

SCN-lewis struktuur het 'n lineêre vorm. Dit bevat 1 sentrale C-atoom en twee atome gebind, naamlik S- en N-atome. Die sentrale C-atoom het nie eenpaar elektrone nie, dus is daar geen afstoting binne die molekule nie. Daarom het dit volgens VSEPR-teorie 'n AX2 generiese formule en lineêre geometrie en vorm.

SCN- hibridisasie

Die oorvleueling of vermenging van atoomorbitale om nuwe hibriede orbitale met gelyke energie te vorm, staan ​​bekend as hibridisasie. Hieronder is 'n kort bespreking oor SCN-hibridisasie.

SCN-lewis struktuur het sp gehibridiseerde sentrale koolstofatoom. Die sentrale koolstofatoom van SCN-ioon het steriese getal 2. Dit word bereken as steriese getal = bindende atome aan C-atoom + alleenpare op C-atoom. Gevolglik is steriese getal van C op SCN- 2 + 0 = 2.

Die VSEPR-teorie sê die molekule met 2 steriese getalle het 'sp' hibridisasie. In SCN-ioon het dit dus vermenging en hervorming van 1's' en 1'p' orbitale van 'n koolstofatoom en vorm nuwe 'sp' hibriede orbitale van dieselfde energie.

SCN- bindingshoek

Die hoek binne twee onmiddellike bindings binne die molekules word bindingshoeke genoem. Kyk kortliks na SCN-ioonbindingshoek hieronder.

SCN-lewis-struktuur het 'n 1800 bindingshoek. SCN- is 'n triatomiese ioon wat lineêr uit drie atome bestaan. Alle S-, C- en N-atome lê in dieselfde vlak. Daar is geen alleenpaar op die sentrale C-atoom nie en geen afstoting nie. Dus, al die atome is in reguit lyne vorm 'n lineêre vorm, en het 'n SCN 1800 hoek.

Is SCN-polêr of nie-polêr?

Polariteit hang af van die elektronegatiwiteit, gelyke – ongelyke elektrondeling, netto of nul dipole op molekules, ens. Kom ons kyk hieronder na die polariteit van SCN-lewis struktuur.

SCN-lewis struktuur is 'n polêre molekule. Dit het 'n groot elektronegatiwiteitsverskil tussen alle S-, C- en N-atome. Sentrale C- en buitenste S-atome het 0.03 en C- en N-atome het 0.49 elektronegatiwiteitsverskilwaarde. As gevolg van hierdie baie elektronegatiwiteitsverskil het dit 'n netto dipoolmoment.

Waarom en hoe SCN- polêr is?

SCN- is 'n polêre anioon omdat dit 'n meer elektronegatiewe N-atoom het wat elektronwolk na homself aantrek. Dit het ook 'n drievoudige binding tussen C- en N-atome, so daar is geen gelyke verdeling van elektrone nie. As gevolg hiervan word dipole binne die molekule geskep.

Gedeeltelike positiewe lading ontwikkel dus op C en gedeeltelike negatiewe lading ontwikkel op N-atoom van SCN-ioon. Dit het ook 'n asimmetriese rangskikking van atome as gevolg van sy lineêre vorm en teenwoordigheid van twee verskillende bindingsatome met ongelyke elektronverspreiding.

Is SCN-ionies of kovalent?

Kovalente verbindings is dié wat bestaan ​​uit kovalente bindings met ander klein molekulêre groepe wat daarin teenwoordig is. Kom ons sien hieronder dat SCN- 'n ioniese of kovalente ioon is.

SCN- is ionies van aard en nie kovalent nie. Omdat SCN- 'n anioon is met -1 negatiewe formele lading daarop teenwoordig. Die stabiele vorm van SCN-ioon bevat nie enkelkovalente bindings nie, aangesien dit twee S=C en C=N dubbelbindings het. Dit is 'n gekonjugeerde basis wat uit HSCN (tiosianzuur) gevorm word.

Hoekom en hoe is SCN- ionies?

SCN-ioon is 'n anioon omdat dit die vermoë het om 'n elektron te aanvaar. Die somvalenselektrone van S-, C- en N-atome is basies 15 maar 1 elektron word daarby gevoeg. Hierdie genereer 'n negatiewe lading op die SCN- molekule wat dit 'n anioon maak. Daarom wys dit sy ioniese aard.

Is SCN- 'n polydentaat ligand?

Polydentate ligande is ligande wat twee of meer twee skenkeratome in hul molekule bevat. Hier bespreek ons ​​of SCN- 'n polydentaatligand is of nie.

SCN– is 'n ambidentate ligand en nie polydentaat nie. Omdat dit twee verskillende skenkerplekke S- en N-atome het. Dit kan sy elektrone op een slag aan die sentrale metaalatoom in komplekse óf deur S óf deur N skenk. Dit kan nie terselfdertyd koördinaatbindings met 'n sentrale metaalatoom vorm nie.

Gevolgtrekking:

SCN-lewis struktuur bevat 16 valenselektrone en 6 enkelpaar elektrone. Dit het 'n formele lading van -1 op S, +2 op C en -2 op N atome. Dit het volledige oktette van S- en N-atome terwyl die sentrale C-atoom 'n onvolledige oktet het. Dit is lineêr in vorm, 'sp' gehibridiseer met 1800 bindingshoek. Dit is 'n ioniese molekule, polêr van aard, en 'n ambidentate ligand.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings