31 Voorbeelde van versadigde koolwaterstof: Feite wat jy behoort te weet


Koolstofbevattende verbindings wat met 'n waterstofatoom met 'n enkelbinding geheg is, is versadigde koolwaterstowwe. Hier volg die verskillende voorbeelde van versadigde koolwaterstof. 

Die volgende is die lys van voorbeelde van versadigde koolwaterstowwe:

  1. alkane (CnH2n+2)

2. sikloalkane (CnH2n)

Alkane (CnH2n+2)

Daar is twee tipes versadigde koolwaterstowwe, naamlik alkane en sikloalkane. Alkane het algemene formule van CnH2n+2. Daar word oor die algemeen nie met alkane gereageer nie oksideer- en reduseermiddels, sure en basisse en ander organiese verbindings. Dit kan beide reguitketting- en takkettingalkane vorm en verskeie isomere toon.

Metaan (CH4)

Metaan bevat 1 C- en 4 H-atome en dit is algemeen bekend as Moerasgas / metielhidried. Dit is gas met molekulêre formule CH4 is die kleinste.

Etaan (C2H6)

Etaan is die vlambare gas wat nie-giftig van aard is en geen reuk het nie. Dit het 2 C en 6 H en vorm net reguit kettings en kan ook as CH3 – CH3 skryf.

Propaan (C3H8)

Prpoane is 'n gas wat in vloeibare petroleumgas (VPG) gebruik word. Dit is ook slegs reguit kettings wat as CH3 – CH2 – CH3 geskryf is.

Butaan (C4H10)

Butaan (CH3 – (CH2)2 – CH3) is ook 'n gas wat in VPG's gebruik word wat helder vlam gee. Dit kan beide reguit en vertakte kettings vorm en soos volg geskryf.

versadigde-koolwaterstof-voorbeelde
Butaan en sy isomere

Pentaan (C5H12)

Pentaan kom basies in vloeibare vorm by kamertemperatuur voor. Dit het 'n lang ketting van 5 C-atome wat voorgestel word as CH3 – (CH2)3 – CH3. Dit is teenwoordig in beide reguit ketting en vertakte kettings en toon die volgende isomere.

Pentaan en sy isomere

Heksaan (C6H14)

Ses koolstofkettings wat koolwaterstof met enkelbindings bevat, kom onder alkane is heksaan (C6H14). Dit kan ook geskryf word as CH3 – (CH2)4 – CH3. Dit het 5 isomere, 1 reguit ketting en 4 vertakte kettings. Hierdie heksaan struktureel isomere word gemeng en word algemeen as organiese oplosmiddels gebruik.

Heptaan of Septaan (C7H16)

Septaan (CH3 – (CH2)5 – CH3) is 'n alkaan wat 7 koolstofketting koolwaterstowwe bevat. Dit het 9 strukturele isomere. Dit het 98.4 grade kookpunt.

Oktaan / Isooktaan (C8H18)

Alkane wat lang koolstofbevattende ketting met agt C-atome bevat, is oktaan of isooktaan. Reguit ketting oktaan kom in petrol voor. Dit kan aangedui word as CH3 – (CH2)6 – CH3.

Oktaan en isooktaan

Nonan (C9H20)

Nege koolstofkettings wat koolwaterstof of alkaan bevat, word as nonaan genoem. Dit kan geskryf word as CH3 – (CH2)7 – CH3, met 35 strukturele isomere en het 150.8 grade kookpunt.

Decane (C10H22)

Dekaan bevat 'n lang ketting van tien koolstofatome en het 174.1 grade kookpunt. Dit het ten minste 75 strukturele isomere en word algemeen aangedui as CH3 – (CH2)8 – CH3.

Dodekaan (C12H26)

Lang ketting van twaalf koolstofatoom wat koolwaterstof bevat, genoem as Dodecaan. Dit kan aangedui word as CH3 – (CH2)10 – CH3.

Pentadekaan (C15H32)

Vyftien koolstofatome wat ketting van koolwaterstowwe bevat, is Pentadecaan. Dit kan geskryf word as CH3 – (CH2)13 – CH3.

Heksadekaan (C16H34)

Die versadigde koolwaterstof met sestien koolstofatome in sy langste ketting is heksadekaan. Dit kom in brandstof veral in diesel voor en kom in reguit vorm daarin voor.

Eicosane (C20H42)

Twintig koolstofatoom wat koolwaterstof bevat, is eikosaan. Die volgende koolwaterstowwe na eikosaan dws met 21 C atoomketting is heneikosaan, C22 dokosaan, C23 trikosaan ensovoorts.

Triacontane (C30H62)

Koolstofketting met dertig koolstofatome staan ​​bekend as Tricontane. Die verdere koolstofketting van trikontaan word genoem metieltrikontaan (C31H64), dotrikontaan (C32H66), tritrikontaan (C33H68) ensovoorts.

Tetrakontaan (C40H82)

Tetrakontaan is alkaan wat die langste ketting van 40 koolstofatome bevat. Dit is verdere kettings van tetrakontaan gevolg met name hen (C41), do (C42), tri (C43), tetra (C44), penta (C45) met tetrakontaan.

Pentacontane (C50H102)

Die langste ketting van vyftig koolstofatome wat alkane bevat, is pentakontaan. Dit word gevolg met dieselfde volgorde van sy familie alkaan soos henpentacontane (C51), dopentacontane (C52), tripentacontane (C53), ens.

Heksakontaan (C60H122)

Heksakontaan is alkaan wat die langste ketting van sestig koolstofatome bevat. Dit het soortgelyke familie van alkaan met C61H124 (henhexacontane), C62H126 (dohexacontane), ens.

Heptacontane (C70H142)

Alkane met 'n koolstofketting met sewentig koolwaterstowwe in sy struktuur is Heptacontane. Dit het ekwivalente alkane onder dit met volgorde van C71, C72, C73, ensovoorts.

Octacontane (C80H162)

Tagtig koolstofatoomketting wat koolwaterstof of alkaan bevat wat enkelbindings bevat, is Oktakontaan. Dit word gevolg deur henoktakontaan, dooktankontaan, trioktakontaan, ens.

Nonacontane (C90H182)

Alkane met die langste ketting van 90 koolstofatome is Nonacontane. Dit het gevolg met Henonacontane (C91), dononacontane (C92), ens.

Hektaan (C100H202)

Honderd koolstofkettings wat koolwaterstowwe of alkane bevat, is bekend as Hektaan. Dit het volgende koolwaterstofkettings soos Henhectane (C101), Dohectane (C102), Trihectane (C103), ens.

Sikloalkane (CnH2n)

Die alkane wat koolstofketting bevat wat op 'n sikliese wyse verbind word om 'n ring te vorm, staan ​​bekend as sikloalkane. Dit het twee minder waterstofatome as reguitkettingalkane en het dus algemene formule CnH2n. As gevolg van die teenwoordigheid van enkelbinding binne koolstofatome vind geen vrye rotasie in sikloalkaanstrukture plaas nie.

Siklopropaan (C3H6)

Sikliese alkaan met drie koolstofatome wat in 'n sikliese vormvormende driehoek geheg is, is siklopropaan. Dit het dieselfde bindingshoek van 60 grade aangesien al drie C-atome in gelyke vlak lê.

Siklobutaan (C4H8)

Vier koolstofatoomkettings wat sikloalkane bevat wat ring vorm binne vier C-atome met vierkantige vorm is siklobutaan. Dit het 90 grade bindingshoek binne al vier koolstofatome van siklobutaan.

Siklopentaan (C5H10)

Ringvorm van alkaan met vyf koolstofatoom is siklopentaan. Dit het 'n vyfhoekige vorm en het 'n binne-bindingshoek van 108 grade aangesien al die C-atome van siklopentaan nie in 'n soortgelyke vlak lê nie.

Beeld wat siklopropaan, siklobutaan en siklopentaan wys

Sikloheksaan (C6H12)

Die sikloalkane wat ses koolstofkettingringe vorm wat 'n seshoek bevat, is sikloheksaan. Dit het 'n bindingshoek van 120 grade binne sy struktuur. Sikloheksaan kan twee konformasies toon, naamlik bootbouvorm en stoelkonformasie. Hierdie beide konformasies van sikloheksaan het 'n bindingshoek van 109.5 grade.

Sikloheksaan en sy konformasies

Sikloheptaan (C7H14)

Sewe koolstofatoomkettings wat koolwaterstofringe van alkane bevat, is sikloheptaan. Dit het 109.5 grade bindingshoek binne alle atome in sy struktuur.

Siklooktaan (C8H16)

Sikloalkane met agt kettings van koolstofatome wat 'n ringstruktuur vorm, is siklooktaan.

Siklononaan (C9H18)

Siklononaan met sikliese ring bestaan ​​uit nege koolstofatome in sy struktuur.

Siklodekaan (C10H20)

Tien koolstofkettings wat sikliese ringkoolwaterstof of sikloalkaan bevat, staan ​​bekend as siklodekaan.

Dodekaëder (C20H20)

Dodekaëder bestaan ​​uit 20 koolstofatome met 20 waterstofatome in sy struktuur wat 'n veelvlak vorm, bevat 12 vlakke.

Gevolgtrekking:

Versadigde koolwaterstowwe is enkelbindings wat koolwaterstowwe bevat. Daar is twee tipes versadigde koolwaterstowwe, alkane en sikloalkane. Alkane kan reguit en vertakte koolwaterstowwe vorm. Sikloalkane het 2 minder waterstofatome as alkane en vorm ringstrukture namate die koolstofatome met mekaar verbind word.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings