S2O Lewis-struktuur en -kenmerke: 13 volledige feite


Voorspelling van valenselektron van enige molekulêre verbinding of ioon in die vorm van lyne en kolletjies staan ​​bekend as lewisstruktuur. Kom ons bespreek kortliks die S2O lewis struktuur.

S2O lewis struktuur het twee swael atome en een suurstofatoom. Beide S- en O-atome kom in die kategorie van nie-metaalelemente. Die S-atoom is minste elektronegatief as die O-atoom. S-atoom is dus sentraal in die struktuur geplaas. Die sentrale S-atoom is aan nog 1 S-atoom en 1 O-atoom gebind.

Die kovalente bindings word deur lyne getoon. Die oorblywende valenselektrone word as alleenpare op gebonde S- en O-atome geplaas. Meer elektrone word op die sentrale S-atoom geplaas. S2O is die chemiese formule vir di-swaelmonoksied. Kom ons bespreek valenselektrone, die oktetreël, formele lading, vorm en vele meer kenmerke van die S2O lewis struktuur.

Hoe om die S te teken2O lewis struktuur?

Hier is die gedetailleerde stappe en reëls om die S te teken2O lewis struktuur hieronder gegee:

Valenselektrone en binding in S2O:

Tel die algehele valenselektrone beskikbaar op die S2O lewis-struktuur deur die valenselektrone van elke swael- en suurstofatoom by te voeg. Deur hierdie valenselektrone te gebruik maak binding tussen alle S- en O-atome deur enkelkovalente bindings wat deur die lyn.

Eensame pare en Oktet regeer op S2O:

Oorblywende valenselektrone word eers op gebonde S- en O-atome geplaas en dan op die sentrale S-atoom. Hierdie elektrone word getoon deur kolletjies wat in ag geneem word as eensame elektronpare, tel of merk al die alleenpare op S2O. Pas die oktetreël toe op alle S- en O-atome om die volledige en onvolledige oktette van alle atome in die S2O molekule.

Formele lading en vorm van S2O:

Evalueer die formele lading teenwoordig op elke S- en O-atoom van die S2O lewis struktuur deur die gegewe formule te gebruik. Voorspel ook die vorm, bindingshoek en hibridisering van die S2O lewis-struktuur met behulp van die VSEPR-teoriemodule.

S2O lewis struktuur

S2O valenselektrone

Valenselektrone is die elektrone op die buitenste orbitaal of dop van atoomorbitale van enige atoom. Kyk na die gedetailleerde beskrywing van S2O valenselektrone onder.

S2O lewis-struktuur het 'n totaal van 18 valenselektrone. Swael- en suurstofatome kom onder die 16th groep in die periodieke tabel. Dus, beide S- en O-atoom het 6 valenselektrone in hul buitenste wentelbaan. Die valensiedop elektroniese konfigurasie van S- en O-atome is onderskeidelik 3s2, 3p4 en 2s2, 2p4.

Hieronder is die gedetailleerde berekening vir S2O lewis struktuur valenselektrone.

  • Valenselektrone op elke S- en O-atome is = 6 x 2 (S) + 6 (O) = 18
  • Valenselektrone op S2O lewis struktuur is = 18
  • Elektronpare op S2O word geëvalueer deur sy valenselektrone te deel deur 2 = 18 / 2 = 9
  • Daarom het die S2O lewis-struktuur bevat 18 valenselektrone en 9 bindingspaarelektrone.

S2O lewis struktuur alleenpare

Elektrone teenwoordig op buitenste gebonde en sentrale atome wat nie gedeel word deur kolletjies nie, is die eensame paar elektrone. Kom ons voer 'n bietjie bespreking oor S2O eensame paar elektrone.

S2O lewis-struktuur bevat 7 eensame paar elektrone daarop. Dit het 18 valenselektrone. 4 elektrone is bindingspare as gevolg van die vorming van 2 enkel kovalente sigma S – S en S – O bindings binne 1 S en 1 O atoom en 2 S atoom. Die oorblywende valenselektrone word op buitenste gebonde S- en O-atome geposisioneer.

Verder het valenselektrone 'n posisie op die sentrale S-atoom. Buitenste S- en O-atome het 6 ongedeelde elektrone dws 3 alleenpaar elektrone en die sentrale S-atoom het 2 ongedeelde elektrone dws 1 alleenpaar elektrone. Dus, S2O lewis struktuur het = 3 (S) + 1 (S) + 3 (O) = 7 enkelpaar elektrone.

S2O lewis struktuur oktet reël

Oktet beteken 8 elektrone wat teenwoordig is in die buitenste baan of dop van 'n atoom wat in die oktetreël beskryf word. Kom ons kyk hieronder na die toepassing van die oktetreël van die S2O molekule.

S2O lewis-struktuur het volledige oktette van buitenste S- en O-atome. Dit het 'n onvolledige oktet van sentrale S-atome. Die sentrale S-atoom word omring deur 4 bindingselektrone + 2 enkelpaarelektrone = 6 elektrone. Dus, as gevolg van die gebrek aan 2 elektrone, het die sentrale S-atoom 'n onvolledige oktet met slegs 6 elektrone.

Die buitenste S- en O-atome is omring met 6 enkelpaarelektrone + 2 bindingspaarelektrone = 8 elektrone. Dus, beide S- en O-atome het volledige oktette met die teenwoordigheid van 8 elektrone rondom hulle.

S2O lewis struktuur formele aanklag

Die positiewe of negatiewe lading wat op enige molekule of struktuur beskikbaar is, word as die formele lading beskou. Hieronder is die kort berekenende deel van die S2O formele aanklag.

Die formele aanklag van die S2O lewis struktuur is = (valenselektrone – nie-bindende elektrone – ½ bindingselektrone)

In die onderstaande tabel is die berekening vir die S2O lewis struktuur word getoon:

Atome van S2O lewis struktuurValenselektrone op S, S en ONie-bindende elektrone op S, S en OBinding van elektrone op S, S en ODie formele aanklag op S, S en O
Sentrale Swael (S) atoom060204( 6 – 2 – 4 / 2 ) = + 2
Buitenste Swael (S) atoom060602( 6 – 6 – 2 / 2 ) = – 1
Buitenste suurstof (O) atoom060602( 6 – 6 – 2 / 2 ) = – 1
Formele lading van S2O Lewis-struktuur, S = + 2, S = – 1, en O = – 1.

S2O lewis struktuur resonansie

Verskeie strukture van dieselfde molekule met verskillende binding en formele lading as gevolg van elektronbeweging is resonansiestrukture. Kom ons bespreek oor S2O resonansiestruktuur.

S2O lewis struktuur kan 3 resonerende strukture toon. As gevolg van die beweging van elektronpare van buite swael en suurstofatome, kan dit dubbelbindings binne die molekule vorm. Daar is dus die vorming van die stabiele vorm van S2O lewis struktuur met nul formele ladings.

Die volgende tabel wat hieronder gegee word, toon die beskrywing van al drie resonerende strukture van die S2O lewis struktuur.

Resonansiestrukture van S2OFormele aanklagteBondingStabiliteitBeweging van elektrone
Lewis-struktuurS = – 1, S = + 2, O = – 1S – S (enkelbinding), S – O (enkelbinding)Nie stabiel nieNul elektronbeweging
Resonansiestruktuur 1S = 0, S = + 1, O = – 1S = S (dubbelbinding), S – O (enkelbinding)Nie stabiel nie1 elektronpaar het van die buitenste S-atoom beweeg om 'n S =S-dubbelbinding te vorm
Resonansiestruktuur 2S = – 1, S = + 1, O = 0S – S (enkelbinding), S = O (dubbelbinding)Nie stabiel nie1 elektronpaar het van die buitenste O-atoom beweeg om 'n S = O-dubbelbinding te vorm
Resonansiestruktuur 3S = 0, S = 0, O = 0S = S (dubbelbinding), S = O (dubbelbinding)Stabiele1 – 1 elektronpaar beweeg vanaf beide buitenste S- en O-atome om 2 dubbelbindings te vorm
Drie resonansiestrukture van S2O-gas
Drie resonansie strukture van die S2O lewis struktuur

S2O lewis struktuur vorm

Die atoomrangskikking van 'n molekule vorm 'n bepaalde vorm of geometrie as gevolg van sy hoek en binding. Kyk kortliks na die beskrywing van die S2O lewis struktuur vorm.

S2O lewis-struktuur het 'n gebuigde vorm en trigonale planêre geometrie. Die sentrale S-atoom het twee gebonde S- en O-atome en een enkele elektronpaar daarop. As gevolg van eensame paar op sentrale S atoom afstoting skep en vorm die gebuigde vorm van S2O.

S2O lewis struktuur hoek

Die hoek binne twee alternatiewe bindings in die atoomrangskikking van molekules word die bindingshoek genoem. Hieronder is 'n verduideliking van die S2O lewis struktuur bindingshoek.

S2O lewis-struktuur bevat 1200 bindingshoek. Soos per die VSEPR teorie grafiek van molekulêre strukture, die S2O-molekule het die AX2E generiese formule waar A die sentrale S-atoom is, X2 2 S- en O-atome gebind is, en X die alleenpaar is. Dit het dus 'n gebuigde vorm en het 'n S – S – O-bindingshoek van 1200.

S2O verbastering

Hibridisering beteken die vermenging en hervorming van klein atoomorbitale om 'n nuwe hibriede orbitaal van dieselfde energie te produseer. Kom ons bespreek S2O molekule hibridisasie.

Die sentrale S-atoom van die S2O-lewisstruktuur het sp2-hibridisasie. Sentrale S-atoom bevat steriese getal 3. Dit word bepaal as steriese getal swael = gebonde atoom van S + alleenpare op S ie 2 + 1 = 3. In ooreenstemming met VSEPR-teorie word die molekule met steriese getal 3 dus sp2 gehibridiseer.

In 'n S2O molekule, die sentrale S-atoom ondergaan die vermenging en hervorming van sy een 's' en 2 'p' orbitale. As gevolg hiervan vind die vorming van 'n nuwe baster 'sp2' in die S-atoom plaas. Hierdie nuwe sp2 hibriede orbitale het ekwivalente energie as die vorige orbitale.

Is S2O vaste stof of gas?

Die konsep van die toestand van materie word gebruik om te bepaal of die molekule of verbinding 'n vaste stof, vloeistof of gas is. Hier gesels ons oor S2O is 'n vaste stof of 'n gas.

S2O verbinding is 'n gas by normale temperatuur. Die molekules van S2O is ver van mekaar af. Hulle kan vrylik in die atmosfeer beweeg. Dit kan nie 'n spesifieke rangskikking van sy atome vorm om 'n eenheidstruktuur soos vaste stowwe te vorm nie. Dit het 'n baie lae spesifieke digtheidswaarde.

Waarom S2O is 'n gas?

S2O-verbinding is gasvormig van aard omdat dit 'n baie swak intermolekulêre krag tussen S2O-molekules het, maw weglaatbaar. As gevolg van hierdie swak intermolekulêre kragte kan S2O-molekules vrylik beweeg en vorm geen vorm nie. Dit kan maklik in 'n leë houer saamgepers word as gevolg van sy gasagtige aard.

Is S2O oplosbaar in water?

Die oplosbaarheid van enige verbinding hang af van die oplossing van opgeloste stof in 'n oplosmiddel soos water in die hoë hoeveelheid daarvan. Kom ons bespreek die oplosbaarheid van S2O-gas in wateroplossing.

S2O (disulfurmonoksied) is oplosbaar in water. Wanneer S2O-gas word in die water vrygestel, daar is die vorming van 'n suur dws tiosulforsuur. S2O is 'n nie-metaaloksied wat twee nie-metale S- en O-atome bevat. Daar is ook bekend as suuranhidriede wat sure produseer by reaksie met water.

Hoe S2O is oplosbaar in water?

S2O is oplosbaar in water. Want wanneer S2O word by water gevoeg, dit vorm sterk intermolekulêre kragte tussen die positiewe en negatiewe dele van S2O en H2O. Die H-atoom van water vorm 'n H-binding met die buitenste O-atoom van die S2O-molekule. Die O-atoom van water word eerder aan die buitenste S-atoom van S geheg2O.

S2O + H2O → H2S2O2

Is S2O polêr of nie-polêr?

Die polariteit hang af van hul simmetriese of asimmetriese vorm en gelyke of ongelyke verdeling van elektrone. Kom ons bespreek kortliks of S2O polêr of nie-polêr is.

S2O is 'n polêre molekule. Dit het die elektronegatiwiteitsverskil van 0.86, tussen sentrale S en gebonde O-atoom. Swael is meer elektronegatief as suurstofatome. Die elektronwolk word dus na die meer elektronegatiewe swaelatoom getrek en genereer die netto dipole binne die S- en O-atome.

Waarom S2O is polêr?

S2O is polêr aangesien dit 'n asimmetriese atoomrangskikking en gebuigde vorm is. As gevolg hiervan het dit ongelyke elektrondeling binne die S2O-molekule. Die sentrale S-atoom het 'n eensame paar elektron. Skep dus 'n gedeeltelike positiewe lading op die sentrale S-atoom en 'n gedeeltelike negatiewe lading op die O-atoom.

Is S2O 'n molekulêre verbinding?

Molekulêre of kovalente verbindings is verbindings wat kovalent gebonde atome het wat uit baie klein molekules bestaan. Kyk bietjie na S2O se molekulêre aard.

S2O is 'n molekulêre gasvormige verbinding. Dit het kovalente bindings tussen sy sentrale S en buitenste 2 S- en O-atome. Die formule verteenwoordig die teenwoordigheid van 2 molekules S-atome. As gevolg van sterk kovalente binding binne S- en O-atome, is dit moeilik om te breek. Dit het geen positiewe/negatiewe lading daarop nie.

Gevolgtrekking:

Die S2O lewis-struktuur het 18 valenselektrone en 7 alleenpaarelektrone. Dit het beide volledige en onvolledige oktette. Dit het 'n formele lading van -1 op S, +2 op S en -1 op O-atome. Dit het 'n gebuigde vorm en trigonale planêre geometrie met 'n 1200 bindingshoek en sp2 hibridisasie. Dit is 'n gasvormige, polêre, wateroplosbare en molekulêre verbinding.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings