Rubidium-elektronkonfigurasie: 9 feite wat u moet weet!


Daar is 118 geïdentifiseerde elemente in die periodieke tabel. In hierdie artikel praat ons oor een so 'n element.

The electronic configuration of Rubidium is: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1. Rubidium(Rb) is an alkali metal present in the fifth row of the table, having higher density than water. In 1861, it was discovered by Bunsen while exploring unnatural spectral lines.Identified for its silvery texture, Rb is reactive to water and air and hence often kept sealed.Oxidation state of +1 is common in Rb.

Kom ons dek die interessante elektrondigtheid en verspreiding van elektrone in Rb in hierdie artikel.

Hoe om Rubidium-elektronkonfigurasie te skryf?

Die atoomgetal van Rb is 37 wat ook die aantal elektrone is wat daarin teenwoordig is. Die elektroniese struktuur word deur sekere reëls gedefinieer. Dit is soos volg:

Stap 1: Lys die energie-orde van die orbitale

Alle elektron-gevulde atoomorbitale is in 'n spesifieke energie-orde volgorde wat volg op die Aufbau beginsel wat die (n+l) reël waarneem waar n= hoofkwantumgetal(verwys na 1,2 ens.) en l= Azimutale kwantumgetal(verwys na s,p ens.).Vir Rubidium is die energieorde: 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s

Stap 2: Volg die reël van elektronvulling in elke orbitaal

Slegs twee elektrone vorm 'n orbitaal met verskillende spins, soos per Pauli se uitsluitingsbeginsel. Byvoorbeeld, s-orbitale hou twee elektrone, p-orbitale hou netto ses elektrone en d-orbitale hou netto tien elektrone. Die elektrone moet as boskrifte aangeteken word in die rangskikking van die geordende orbitale.

Stap 3: Rangskikking van elektrone in al die orbitale

Elke orbitaal van die "subvlak" moet gevul word voordat elektrone gepaar word, soos per Hund se reël. Die gevolglike elektroniese konfigurasie is: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1

Rubidium-elektronkonfigurasiediagram

Rb het die volgende orbitale eienskappe:

 • Totale orbitale van alle subvlakke- 19
 • Totale energievlakke- 9
Sub-dopAantal orbitale
s1
p3
d5
Orbitale inligting
Energie Orde reeks orbitale

Rubidium-elektronkonfigurasienotasie

Rb37 Elektroniese konfigurasie- [Kr36] 5s1

'n Kleiner notasie wat elektroniese konfigurasie met betrekking tot Nobelgas definieer, word ook gebruik. Ongeveer 36 elektrone is teenwoordig in Krypton terwyl res 8 elektrone saam Rubidium gee.

Rubidium onverkorte elektronkonfigurasie

Rb onverkorte vorm kan as 1s geskryf word2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 .

Grondtoestand Rubidium-elektronkonfigurasie

In die grondtoestand word die Rb elektroniese konfigurasie geskryf as 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 3s2 3px2 3py2 3pz2 4s2 3dxy2 3dyz2 3dxz2 3d2x2-y2 3dz22 4px2 4py2 4pz2 5s1.

 • Die eerste orbitaal gevul is 1s orbitaal met die minste energie gevolg deur 2s en p orbitaalreekse tot 3p orbitale.
 • Alhoewel 3d laer n=3 het, word 4s voor 3d gevul aangesien dit laer energie het deur (n+l) formule.
 • Die hoofkwantumgetal n neem toe soos ons in die energiereeks opklim en uiteindelik eindig die elektronkonfigurasie by 5s.

Opgewonde toestand van Rubidium-elektronkonfigurasie

In die opgewekte toestand kan Rb elektronkonfigurasie as 1s geskryf word2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4px2 4py2 4pz1 5s2. Wanneer dit die atoom verlaat, spring die elektron van 'n laer-energie-orbitaal na die volgende hoër-energie-orbitaal. Moontlike ander konfigurasies is soos volg:

 • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4px1 4py2 4pz2 5s2
 • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4px2 4py1 4pz2 5s2

Grondtoestand van Rubidium Orbitale Diagram

In die grondtoestand van Rb word die elektrone gerangskik volgens die klassieke reëls van vulling volgens die toenemende orde van energieë.

Orbitale Energie Foto van Rb

Rubidium-gekondenseerde elektronkonfigurasie

Die Rb gekondenseerde elektroniese konfigurasie is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 wat dieselfde is as die grondtoestandkonfigurasie, met die elektrone wat al die energieordeningsreëls volg.

Rubidiumchloride-elektronkonfigurasie

Rubidiumchloried (RbCl) is 'n ioniese verbinding wat gevorm word deur die volledige oordrag van 'n elektron vanaf die 5s-orbitaal van Rb na die 3p-orbitaal van Cl.

 • Rb elementêre elektroniese konfigurasie- [Kr36] 5s1
 • Cl elementêre elektroniese konfigurasie- [Ne10] 3s2 3p5
 • Rb saamgestelde elektroniese konfigurasie- [Kr36] 5s0
 • Cl saamgestelde elektroniese konfigurasie- [Ne10] 3s2 3p6
 • Rb elektroniese konfigurasie stem ooreen met die van Kr.
 • Cl elektroniese konfigurasie stem ooreen met dié van Ar (atoomgetal- 18)

Gevolgtrekking

Rubidium is 'n element van groep 1 van die periodieke tabel. Dit het 'n groot Van der Waals-radius van 303 nm. Die elektroniese konfigurasie verduidelik die vorming van verbindings soos Rubidiumchloried, wat as biomerkers in lewende selle gebruik word.

Neeloy Bhattacharya

Hallo....Neeloy hier! Ek het 'n Meestersgraad in Chemie gevolg en is tans 'n vakkundige in hierdie gemeenskap. Wetenskap en redenasie voed my nuuskierigheid en ek hou daarvan om alles wat ek sien, in my woorde uit te druk. Vasvra verslaafde. Kom ons skakel by LinkedIn: www.linkedin.com/in/neeloy-bhattacharya-hier

Onlangse plasings