Rubidium Chemiese Eienskappe (25 feite wat jy moet weet)


Rb of Rubidium is die alkalimetaalelement wat na Rubidium in die periodieke tabel geplaas kan word. Ons sal in detail oor rubidium bespreek.

Rubidium is silwerwit metaal, maar dit is 'n sagte metaal en rekbaar. Rubidium is die 2nd elektropositiewe stabiele alkalimetaal. Die erts van die rubidium is lepidoliet en die molekulêre formule is K(Li, Al)3(Al, Si, Rb)4O10(F,OH)2. Dit bevat 3.5% rubidium in die vorm van oksied.

Die termiese geleidingsvermoë en elektriese weerstand van rubidium is baie hoog. Nou sal ons die basiese chemiese eienskappe van rubidium met behoorlike verduideliking in die volgende artikel bespreek.

1. Rubidium simbool

Die atoomsimbool is dat om 'n atoom met een of twee letters uit te druk en vir 'n molekule moet dit 'n molekulêre simbool genoem word. Kom ons voorspel die atoomsimbool van Rubidium.

Die atoomsimbool van Rubidium is "Rb" aangesien die naam begin met die Engelse alfabet "Rb". Omdat R die alkielgroep in organiese chemie verteenwoordig, gebruik ons ​​dus die eerste twee letters van die Engelse alfabet van die rubidium.

2. Rubidiumgroep in die periodieke tabel

'n Kolom van die periodieke tabel waar die element volgens die atoomgetal geplaas word, word 'n groep genoem. Kom ons voorspel die groep Rubidium in die periodieke tabel.

Die groep Rubidium in die periodieke tabel is 1. Omdat dit self 'n alkalimetaal is, kan dit maklik katione vorm deur 'n elektron te skenk. Dus, dit word in die 1 geplaasst groep as 'n element.

3. Rubidiumperiode in die periodieke tabel

Die horisontale rye van die periodieke tabel word 'n periode genoem en stem ooreen met die opeenvolgende besetting van orbitale van die valensdop. Voorspel nou die tydperk van die Rubidium.

Rubidium behoort aan periode 5 in die periodieke tabel omdat dit meer as 36 elektrone in die valensiedop het, dus is dit in die vierde posisie van die periodieke tabel in die periode en ook in die groep geplaas..

4. Rubidiumblok in die periodieke tabel

Die blok van die periodieke tabel staan ​​bekend as die stel atoomorbitale van 'n element waar die valenselektrone lê. Kom ons voorspel die blok van die Rubidium.

Rubidium is 'n s-blokelement omdat die valenselektrone teenwoordig in die orbitaal s is of die buitenste orbitaal van die Rubidium s is, dus dit behoort aan s blokelement soos alkalimetale. Daar is slegs vier blokke teenwoordig in die periodieke tabel, hulle is s,p,d en f volgens die orbitale.

5. Rubidium atoomgetal

Die aantal protone wat in die kern teenwoordig is, word die atoomgetal van daardie spesifieke element genoem. Kom ons vind die atoomgetal van die Rubidium.

Die atoomgetal van Rubidium is 37, wat beteken dit het 37 protone en ook het dit net 37 elektrone, want ons weet die aantal protone is altyd gelyk aan die aantal elektrone en om hierdie rede word hulle neutraal as gevolg van die neutralisering van gelyke en teenoorgestelde aanklagte.

6. Rubidium atoomgewig

Atoomgewig is die massa van een atoom van daardie spesifieke element van die verhouding van een of ander standaardwaarde. Kom ons bereken die atoomgewig van Rubidium.

Die atoomgewig van rubidium op die 12C-skaal is 85 wat beteken dat die gewig van Rubidium die 85/12de deel van die gewig van die koolstofelement is. Die oorspronklike atoomgewig van Rubidium is 85.4678, dit is omdat die atoomgewig die gemiddelde gewig van al die isotope van die element is.

7. Rubidium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Volgens Pauling word elektronegatiwiteit gedefinieer as die krag van 'n atoom in 'n molekule om elektrone na homself te lok. Kom ons voorspel die elektronegatiwiteit van Rubidium.

Die elektronegatiwiteit van Rubidium volgens die Pauling-skaal is 0.82, wat beteken dit is meer elektropositief van aard en kan elektrone na homself toe aantrek. Die mees elektronegatiewe atoom volgens die Pauling-skaal in die periodieke tabel is fluoor met 4.0 elektronegatiwiteit.

8. Rubidium atoomdigtheid

Die atoomdigtheid is die aantal atome of nukliede per cm3 of in 'n eenheidsvolume van atome in 'n materiaal. Kom ons bereken die atoomdigtheid van Rubidium.

Die atoomdigtheid van Rubidium is 1.53 g/cm3 wat bereken kan word die duik die massa van die Rubidium deur sy volume. Atoomdigtheid beteken die aantal atome teenwoordig per eenheid volume, maar die atoomgetal is die aantal elektrone teenwoordig in die valensie en binneste orbitaal.

 • Digtheid word bereken deur die formule, atoomdigtheid = atoommassa / atoomvolume.
 • Die atoommassa of gewig van die Rubidium-atoom is 85.4678 g
 • Die volume van die Rubidium-molekule is 22.4 liter by STP volgens Avogardo se berekening
 • Dus, die atoomdigtheid van die Rubidium-atoom is 85.4678/(2*37) = 1.1549g/cm3

9. Rubidium smeltpunt

Die punt waar 'n stof sy vaste toestand verander na 'n vloeistof of die temperatuur waar die verandering plaasvind as atmosferiese druk. Kom ons vind die smeltpunt van die Rubidium-atoom.

Die smeltpunt van die Rubidium-atoom is 39.480 C of 312.48 K temperatuur want by kamertemperatuur bestaan ​​Rubidium as 'n vaste vorm waar al die atome in die Rubidium op 'n geordende wyse lê as gevolg van hoër energie, so as ons die temperatuur verhoog dan word die elemente in goeie rangskikking geplaas.

10. Rubidium kookpunt

Die kookpunt is waar die dampdruk van die stof gelyk word aan die atmosferiese druk. Kom ons vind die kookpunt van Rubidium.

Die kookpunt van die Rubidium-atoom is 6880 C of 961K omdat dit in vaste vorm by kamertemperatuur bestaan, dus is die kookpunt van die Rubidium-atoom ook baie hoog selfs by baie hoë positiewe temperatuur.

 Die van der Waal se aantrekkingskrag is laag so hoë energie van hitte word benodig vir die kokende Rubidium. Die vaste vorm van Rubidium bestaan ​​by kamertemperatuur of hoër temperatuur vanaf sy smeltpunt.

11. Rubidium Van der Waals radius

Van der Waal se radius is die denkbeeldige meting tussen twee atome waar hulle nie ionies of kovalent gebind is nie. Kom ons vind Van der Waal se radius van Rubidium.

Die van der Waal se radius van die Rubidium-molekule is 303 pm omdat die waarde naby is aan die waarde waarvan Pauling voorgestel het. Van der Waal se radius word bereken deur die wiskundige formule met inagneming van die afstand tussen twee atome, waar atome sfere is.

 • Die formule wat gebruik is om uit te vind die Van der Waal se radius is Rv =dAA / 2
 • Waar RV is die Van Waal'sal se radius van die molekule
 • dAA is die som van die radius van twee atoomsfere of die afstand tussen die middelpunt van twee sfere.

12. Rubidium ioniese radius

Ioniese radius is die som van die radius van katioon en anioon onderskeidelik vir 'n ioniese molekule in 'n kristalstruktuur. Kom ons vind die ioniese radius van Rubidium uit.

Die ioniese radius van Rubidium is 303 pm is dieselfde as die kovalente radius, want vir Rubidium is die katioon en anioon dieselfde en dit is nie 'n ioniese molekule nie, dit vorm eerder deur die kovalente interaksie tussen twee Rubidium-atome.

13. Rubidium isotope

Die elemente wat dieselfde aantal protone maar verskillende getalle neutrone van stowwe het, word isotope van daardie oorspronklike element genoem. Kom ons bespreek isotope van Rubidium.

Rubidium het 37 soorte isotope 71Rb aan 107Rb gebaseer op neutron en ons het slegs 'n paar bespreek wat 'n mate van relatiewe oorvloed het.

 • 82Rb – Dit het 'n halfleeftyd van 1.27 minute en word uitgestraal β en positron. Dit is 'n baie onstabiele radioaktiewe isotoop van Rb en ​​kom nie natuurlik voor nie, deur middel van radioaktiewe verval van 82Sr
 • 83Rb – dit het 'n halfleeftyd meer as die vorige een 86.2 dae dit kan positron uitstraal.
 • 84Rb – Dit het 'n halfleeftyd van 33 dae en kan vrystel β,γ, en positron.
 • 85Rb - Dit is die mees stabiele isotoop van die Rb en ​​dit het 72.11% oorvloed op die aarde.
 • 86Rb – dit het 'n halfleeftyd van amper 19 dae en is ook 'n radioaktiewe isotoop en kan verval.
 • 87Rb – Na die 85Rb dit is die 2nd oorvloed (27.83%) isotoop van Rb en ​​het 'n baie langer halfleeftyd, 4.5*1010 jare. Dit is ook 'n radioaktiewe isotoop en kan uitstraal β deeltjies.

14. Rubidium elektroniese dop

Elektroniese skulpe is dié wat die kern omring en 'n spesifieke aantal elektrone daarin bevat. Kom ons bespreek die elektroniese dop van Rubidium.

Die aantal elektroniese skulpe van Rubidium om die kern is 6, wat s- en p-orbitale is. Omdat dit meer as 36 elektrone het en om 37 elektrone te rangskik benodig 1s,2s,2p, 3s, 3p, 3d en 4s, 4p orbitaal aangesien p orbitaal ses elektrone bevat en s orbitaal bevat twee elektrone.

15. Rubidium elektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie is 'n rangskikking van die elektrone in beskikbare orbitaal deur Hund se reël in ag te neem. Kom ons bespreek die elektroniese konfigurasie van Rubidium.

Die elektroniese konfigurasie van Rubidium is 1s22s22p63s23p6 3d10 4s2 4p65s1 omdat dit 37 elektrone het en daardie elektrone moet geplaas word na die naaste orbitaal van die kern s, p en d orbitale en vir die 1st,2nd, 3de, 4th en 5th orbitale waar die hoofkwantumgetalle 1,2,3,4 en 5 is.

Hier staan ​​die eerste getal vir die beginsel kwantumgetal, die letter is vir orbitaal en die agtervoegsel is die aantal elektrone.

16. Rubidium energie van eerste ionisasie

Die energie wat benodig word vir die verwydering van die laaste valenselektrone uit die onderskeie orbitaal word die eerste ionisasie-energie genoem. Kom ons voorspel die eerste ionisasie van Rubidium.

Die eerste ionisasie vind plaas vir Rubidium vanaf sy 5s orbitaal om een ​​elektron te verwyder. Die energie benodig vir die eerste ionisasie van 'n Rubidium-atoom is 403 KJ/mol omdat daar minder energie benodig word, verwydering van elektrone uit die 4s-orbitaal wat ver van die kern af is en die aantrekkingskrag laag is.

Nie nodig om elektrone altyd vir die s-orbitaal te verwyder nie, dit hang af van die valensorbitaal, as die valensorbitaal p, d of f sal wees, word die elektron onderskeidelik uit die p, d en f orbitaal verwyder.

17. Rubidium energie van tweede ionisasie

Tweede ionisasie is die verwydering van die buitenste elektron uit sy +1 oksidasietoestand van die element. Kom ons kyk na die tweede ionisasie van Rubidium.

Die 2de ionisasie-energie van Rubidium is 2632 KJ/mol, want in die 2de ionisasie-elektron word verwyder uit die gevulde 4p-orbitaal wat meer energie benodig, en ook as gevolg van die teenwoordigheid van d elektrone, sal die effektiewe kernlading na die buitenste elektrone verhoog word deur die afskermende effek.

 Na elektron verwydering van elektron uit die gevulde 4p dan sal die stelsel onstabiel en energiek wees, so die proses is ongunstig, en om hierdie rede, 2nd ionisasie-energie is baie hoog as 1st ionisasie-energie van Rubidium.

18. Rubidium energie van derde ionisasie

Derde ionisasie is die verwydering van elektrone uit die onderskeie orbitaal met 'n +2 oksidasietoestand van die element. Kom ons kyk na die derde ionisasie van Rubidium.

Die derde ionisasie vind plaas vir die Rubidium vanaf die 4p-orbitaal, en die energie benodig vir hierdie proses is 3859 KJ/mol. Omdat die verwydering van elektrone uit die 4p-orbitaal meer energie benodig as die 4s-orbitaal omdat dit naby die kern geplaas word en ook die teenwoordigheid van 3d-elektrone.

19. Rubidium oksidasietoestande

Die oksidasietoestand is die lading teenwoordig oor die element na die verwydering van sulke getalle van 'n elektron om 'n stabiele binding te vorm. Kom ons voorspel die oksidasietoestand van Rubidium.

Die stabiele oksidasietoestand van Rubidium is +1 omdat dit net een elektron in die s-orbitaal het en wanneer die elektron verwyder word, kan dit 'n stabiele enkelbinding vorm, dus het dit +1 oksidasietoestand aangesien die s-orbitaal 'n maksimum van twee bevat elektrone.

20. Rubidium CAS-nommer

CAS-registernommer is 'n spesiale soort nommer 'n unieke onmiskenbare identifiseerdernommer wat wêreldwyd verskaf word. Laat weet ons die CAS-nommer van Rubidium.

Die CAS-nommer van die Rubidium-molekule is 7440-17-7, wat deur die chemiese abstrakte diens gegee word. Dit verskil van die CAS-nommer van die ander element.

Die CAS-nommer van K is uniek en pas nie by die ander element se CAS-nommer nie.

21. Rubidium ChemSpider ID

Die Royal Society of Chemistry gee 'n spesifieke unieke nommer vir elke chemiese element wat bekend staan ​​as Chem Spider ID. Kom ons bespreek dit vir Rubidium.

Die Chem Spider ID vir Rubidium is 4512975, wat deur die koninklike samelewing van chemie gegee word, en deur hierdie nommer te gebruik kan ons al die chemiese data wat met die Rubidium-atoom verband hou, evalueer. soos CAS-nommer is dit ook anders vir alle elemente.

22. Rubidium allotropiese vorms

Met dieselfde chemiese maar verskillende fisiese eienskappe van verskillende strukturele vorms van dieselfde element. Kom ons bespreek die allotropiese vorm van Rubidium.

Daar is geen allotropiese vorm van Rubidium in die heelal teenwoordig nie omdat dit nie katenasie-eienskappe soos koolstof toon nie.

23. Rubidium chemiese klassifikasie

Chemiese klassifikasie is die geklassifiseer die element deur sy reaktiewe aard, of hulle veroorsaak gevare vir die menslike liggaam. Laat weet ons die chemiese klassifikasie van Rubidium.

Rubidium word geklassifiseer as 'n alkalimetaal by kamertemperatuur omdat dit hitte en elektrisiteit kan produseer ook die digtheid van die element is baie hoog en dit is meer rekbaar.

24. Rubidium toestand by kamertemperatuur

Die toestand word gekenmerk deur die element by kamertemperatuur en eksperimentele druk. Kom ons voorspel die toestand van Rubidium by kamertemperatuur.

Rubidium bestaan ​​in 'n vaste toestand by kamertemperatuur omdat dit hoër Van der Waal se interaksie het sodat die atome baie naby aan mekaar bestaan. Die willekeurigheid van die atome is baie hoog by kamertemperatuur.

Die vaste toestand van die Rubidium kan verander word na vloeistof of vaste stof by 'n baie lae temperatuur, waar die ewekansigheid vir die Rubidium atoom verminder sal word.

25. Is Rubidium paramagneties?

Die materiaal is geneig om swak gemagnetiseer te word in die rigting van die magnetiseringsveld wanneer dit in 'n magnetiese veld geplaas word. Kom ons kyk of Rubidium paramagneties is of nie.

Die Rubidium-atoom is paramagneties van aard, as gevolg van die teenwoordigheid van een ongepaarde elektron in sy 5s-orbitaal, na die eerste ionisasie Rb+ is diamagneties van aard omdat al die elektrone in die 4p-orbitale as gepaarde vorm bestaan.

Dus, ons moet die aantal elektrone wat in die valensorbitaal teenwoordig is vir 'n element nagaan, of dit nou gepaarde of ongepaarde vorm is, dan sal dit dienooreenkomstig paramagneties of diamagneties wees.

Gevolgtrekking

Rb kan superoksied met suurstofmolekules vorm omdat dit 'n groter grootte het sodat dit meer atome daarmee kan hou. Dit vorm ook basiese hidroksied wanneer dit met watermolekules gereageer het. Die elektronvrystellingsvermoë van Rb is baie hoog omdat dit 'n groter grootte het en kernaantrekkingskrag vir die buitenste elektrone baie laag is.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings