Rotasie-kinetiese energie van die aarde: gedetailleerde feite


Hierdie artikel bespreek die rotasiekinetiese energie van die Aarde. Die Aarde draai soos elke ander planeet om sy eie as. In hierdie artikel sal ons die rotasie-kinetiese energie daarvan bespreek.

Die aarde wentel om die Son met sekere kinetiese energie. Maar in hierdie artikel sal ons fokus op die rotasie-kinetiese energie, dit is die kinetiese energie waarmee die Aarde om sy eie as draai. Ons sal die redes agter die Aarde se rotasie en ander feite oor rotasiekinetiese energie bespreek.

Wat is kinetiese energie?

Kinetiese energie is die energie wat deur 'n voorwerp besit word deur die deug van sy beweging. Die voorwerp sal slegs kinetiese energie hê wanneer dit beweeg.

Die kinetiese energie hang af van die voorwerp se massa en kwadraat van snelheid. Ons kan die waarde van verandering in kinetiese energie gebruik om die werk wat gedoen is te vind. Kinetiese energie van die voorwerp kan omgeskakel word in ander vorme van energie soos potensiële energie, hitte-energie ens.

Rotasie kinetiese energie

Wanneer die voorwerp 'n sirkelbeweging volg, word die geassosieerde kinetiese energie as rotasiekinetiese energie genoem. Om rotasie-kinetiese energie te bereken, benodig ons twee hoeveelhede.

Die eerste hoeveelheid is traagheidsmoment. Die traagheidsmoment is analoog aan massa wat in plaas van massa is, ons het traagheid in rotasiebeweging. Die tweede grootheid is rotasiespoed of hoeksnelheid. Hoeksnelheid van 'n voorwerp is die snelheid waarmee die voorwerp roteer.

Wat is die kinetiese rotasie-energie?

Die rotasie-kinetiese energie van die Aarde is die kinetiese energie van die Aarde se oppervlak terwyl dit roteer. In die volgende afdeling sal ons bestudeer hoe om die rotasiekinetiese energie van die Aarde te vind.

Om die rotasie-kinetiese energie van die Aarde te vind, benodig ons die waarde van moment as traagheid van die Aarde en die hoeksnelheid waarmee die Aarde roteer. In die volgende afdeling sal ons die waarde van rotasiekinetiese energie van die Aarde bereken deur die waardes van traagheidsmoment en hoeksnelheid te gebruik.

Hoe om rotasiekinetiese energie van die Aarde te bereken

Die rotasie-kinetiese energie van die Aarde is in eenvoudige terme die kinetiese energie waarmee die oppervlak van die Aarde om 'n rotasiemiddelpunt roteer.

Die hoeksnelheid van Aarde is 7.29 x 10^(-5) rad/s, traagheidsmoment is 8.04 x 10^37 kg m2. Deur die waardes van hoeksnelheid en traagheidsmoment te gebruik, kan ons die waarde van rotasiekinetiese energie vind. Nadat ons die waardes vervang het, kry ons rotasiekinetika van energie van die Aarde = 2.138 x 10^29 J.

Die formule wat hier gebruik word, word in die afdeling hieronder gegee

RKE=1/2Iω2

waar,

Ek is die traagheidsmoment van die Aarde

Omega is die hoeksnelheid van die Aarde

rotasie kinetiese energie van die aarde
Beeld: Aarde

Image krediete: Wikipedia

Waar het die rotasie-kinetiese energie van die Aarde vandaan gekom?

Die rotasiekinetiese energie van die Aarde kom van sy rotasiebeweging. Die otasiebeweging van die Aarde dateer uit die tyd toe die Aarde gevorm is.

Die Aarde is gevorm deur voortdurende botsings van asteroïdes en komete met 'n rots. As gevolg van botsings op die oppervlak van die rots het die rots begin draai, as gevolg van die byvoeging van massa komete en asteroïdes, het die waarde van traagheid bly toeneem. Dit is hoe rotasiebeweging van die Aarde gebore is.

Rotasie kinetiese energie voorbeelde

Daar is baie gevalle waarin ons voorwerpe kan sien wat rotasiekinetiese energie het. Die lys voorbeelde word in die afdeling hieronder gegee-

  • Bal wat by 'n oprit afrol - 'n Bal volg translasiebeweging terwyl hy vorentoe beweeg, maar die bal roteer om sy middel. As gevolg van rotasie sal dit rotasie kinetiese energie hê. Die rotasiemiddelpunt is die radiale middelpunt van die bal.
  • Wiele van 'n motor – Wanneer die motor beweeg, volg die wiele van die motor rotasiebeweging. Die wiele draai om die motor vorentoe te beweeg. Die wiele sal rotasiekinetiese energie hê as gevolg van sy rotasiebeweging.
  • Wiele van 'n siklus - Soortgelyk aan die wiele van 'n motor, volg selfs die wiele van 'n siklus rotasiebeweging. Die wiele draai om die siklus vorentoe te beweeg. Die wiele sal rotasiekinetiese energie hê as gevolg van sy rotasiebeweging. Die middelpunt van wiele is die middelpunt van rotasie.
  • Aarde se rotasie– Soos bespreek in die bogenoemde afdelings, weet ons almal dat die aarde om sy as roteer en 'n sekere hoeveelheid rotasie-kinetiese energie het. Ons weet ook hoe die Aarde sy rotasie begin het.
  • Frisbee– Wanneer kinders frisbee speel, gooi hulle die frisbee so dat die frisbee om sy middel begin draai. As gevolg van die rotasie sal frisbee ook rotasie kinetiese energie hê. Die grootte van rotasie-kinetiese energie sal afhang van die traagheidsmoment en die hoekspoed waarmee die frisbee roteer.
  • Fan se lem – Wanneer 'n waaier AANgeskakel word, begin die lemme van die waaier 'n rotasiebeweging volg. As gevolg van die rotasiebeweging sal die waaierlemme rotasiekinetiese energie hê. Die grootte van rotasie-kinetiese energie sal afhang van die traagheidsmoment en die hoekspoed waarmee die lemme roteer.
  • Hamergooi– ’n Hamergooier roteer om hoekmomentum te kry, as gevolg van sy rotasiebeweging kry hy rotasiekinetiese energie wat dan na die hamer oorgedra word. Die hamer sal 'n paraboliese pad volg nadat die hamer die hamer gegooi het. Die grootte van rotasie-kinetiese energie sal afhang van die traagheidsmoment en die hoekspoed waarmee die hamergooier roteer.
  • Ballerina – Ballerina draai gewoonlik hul lywe terwyl hulle dans. Die hou hul tone as middelpunt van rotasie. Op hierdie manier kry hulle rotasie kinetiese energie.
  • Satelliet wat om die aarde wentel– Satelliete wentel om die Aarde deur ewewig tussen gravitasiekrag en sentrifugale krag te handhaaf. Die satelliet het rotasie kinetiese energie soos dit om die planeet wentel. Die grootte van rotasie-kinetiese energie sal afhang van die traagheidsmoment en die hoekspoed waarmee die satelliet roteer.
  • Speelgoed met rotasie-elemente – Sommige speelgoed het roterende elemente binne-in. As gevolg van hul rotasiebeweging bereik hulle rotasie kinetiese energie. Die grootte van rotasie kinetiese energie sal afhang van die traagheidsmoment en die hoekspoed waarmee die rotasie-elemente roteer.

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings