5 feite oor rolwrywing en glywrywing

Wrywing word beskou as een van die kragte wat die beweging van twee voorwerpe teenstaan ​​wanneer dit in kontak is. Kom ons bestudeer verskeie feite oor wrywing en die tipe daarvan verder.

Rolwrywing vind plaas wanneer 'n voorwerp toegelaat word om oor 'n kontakoppervlak te rol en glywrywing vind plaas wanneer enige twee voorwerpe toegelaat word om teen mekaar te vryf. Rolwrywing kom voor wanneer die kontakoppervlak die vorm verander as gevolg van die toepassing van 'n eksterne krag.

In hierdie artikel gaan ons bespreek, is glywrywing minder as rolwrywing, hoe werk glywrywing, rolwrywing en glywrywing verskil, verband tussen rollende wrywing en glywrywing en krag van rollende wrywing en glywrywing.

Is glywrywing minder as rollende wrywing?

Weerstand wat deur die oppervlak aangebied word, word genoem as wrywing. Kom ons kyk of glywrywing minder is as rollende wrywing.

Glywrywing is nie minder as rollende wrywing nie, want wanneer die mikroskopiese oppervlaktes van die twee voorwerpe in beweging saamgevoeg word, wat afwesig is in rollende wrywing. Glywrywing is die wrywing wat hoofsaaklik in kogellagers opgemerk word. Die interaksie tussen die oppervlak en die voorwerp is sterk in glywrywing.

Glywrywing is die soort wrywing waarin die krag tydens beweging op die voorwerp uitgeoefen word, wat beteken wanneer die voorwerp op die oppervlak van kontak gly. In vergelyking met die glywrywing, is statiese wrywing sterker aangesien die krag wat op die voorwerp in rus uitgeoefen word.

Hoe werk glywrywing?

Glywrywing word toegepas op twee voorwerpe onder beweging relatief tot mekaar. Kom ons kyk hoe glywrywing werk.

Glywrywing word geskep wanneer op voorwerpe oor die ander gly. Glywrywing word ook beskou as kinetiese krag wat die twee liggame in kontak hou onder konstante beweging. Glywrywing hang basies af van twee faktore, naamlik die materiaal van die voorwerp en gewig van die voorwerp.

By glywrywing vind die intermolekulêre aantrekkingskrag plaas, waardeur glywrywing dikwels minder is as die statiese wrywing. Verskeie feite wat glywrywing beïnvloed, is voorwerpgrootte, spoed van beide die voorwerpe wat beweeg, oppervlak van kontak en die druk wat op voorwerpe toegepas word.

Rolwrywing en glywrywing verskil

Wrywingtipes hang hoofsaaklik af van die tipe beweging waarin hulle verkeer. Kom ons ondersoek die verskil tussen rol- en glywrywing.

Rollende wrywingGlywrywing
 Rolwrywing vereis een voorwerp en een oppervlak van kontak.Glywrywing vereis twee voorwerpe wat in aanraking is onder beweging en een oppervlak.
Rolwrywing vind plaas wanneer 'n voorwerp toegelaat word om op die oppervlak van kontak te rol.Glywrywing vind plaas wanneer twee voorwerpe teen mekaar vryf of langs die oppervlak gly.
Rolwrywing hang af van die geometrie van die voorwerp en oppervlak vervorming.Glywrywing hang af van die tipe materiaal van die voorwerp en die samevoeging van mikroskopiese oppervlak van die voorwerpe.
Die formule vir rollende wrywing word gegee deur
fr = μr N
 Die formule vir glywrywing word gegee deur
fk = μk N
Verskil tussen rol- en glywrywing

Verwantskap tussen rollende wrywing en glywrywing

Wrywing is die weerstand wat toegepas word op die voorwerpe wat in beweging is. Kom ons kyk na die verband tussen rol- en glywrywing.

Die verband tussen die rolwrywing en die glywrywing is wrywingskoëffisiënt. Die wrywingskoëffisiënt μ word beskou as die verhouding tussen die wrywingskrag en normaalkrag, koëffisiënt van rol- en glywrywing is dus die verhouding tussen hul onderskeie wrywingskragte tot die normaalkrag.

Die wrywingskoëffisiënt hang hoofsaaklik af van die Amonton-Coulomb Law. Die wet dwing af dat die wrywingskrag en normaalkrag direk eweredig aan mekaar is. Net so is die rol- en glywrywingskragte direk eweredig aan die normale krag (aangepaste las) onderskeidelik.

Image Krediete: Wrywingskrag by Keta, Pieter Kuiper (CC BY 2.5)

Verwantskap tussen rollende wrywing en glywrywing

Wrywingskrag teen die beweging tussen twee voorwerpe. Kom ons leer die krag van rollende wrywing en glywrywing.

 Krag van rollende wrywingKrag van glywrywing
Die wrywingskrag wat die rollende beweging van die liggaam in kontak met oppervlak teenwerk, word rollende wrywingskrag genoem. Die krag wat die glybeweging van die voorwerpe in kontak met oppervlak teenwerk, word die glywrywingskrag genoem.
In rollende wrywing word die krag op alle dele van die voorwerp toegepas wanneer dit in beweging is. Voorbeeld, beweeg van wiele op paaie. In glywrywing word die krag op een deel van die een kant van die voorwerp toegepas en krag word op die ander kant van die voorwerp beperk. Byvoorbeeld, om 'n boks op die vloer te stoot.
 In rollende wrywing is rollende wrywingskrag direk eweredig aan die normaalkrag. In glywrywing is normaalkrag en glykrag direk eweredig aan mekaar.
In hierdie geval is slegs die spesifieke deel van die voorwerp in kontak met die oppervlak wat oorweeg word.In hierdie geval kom groot area van die voorwerp in kontak met die oppervlak en nie in punte nie.
Verwantskap tussen rollende wrywing en glywrywing

Gevolgtrekking

In hierdie artikel kom ons tot 'n gevolgtrekking dat rolwrywing en glywrywing die tipes wrywing is waar beide die weerstand is om teen die beweging van die voorwerpe aangewend te word. Beide hierdie tipes bied minder wrywing en word hoofsaaklik beskryf deur die tipe beweging wat hulle ondergaan.

Scroll na bo