Roentgenium Chemiese Eienskappe (21 feite wat jy moet weet)


Rg of Roentgenium is 'n oorgangselement, uiters radioaktief van aard, wat in die laboratorium voorberei word. Kom ons verduidelik Roentgenium in detail.

Rg is teenwoordig in dieselfde groep as koper en silwer en dit is soortgelyk aan goud in terme van eienskappe. Sy elektroniese opset verskil heelwat van sy ligter kongenere. Dit het 7s-orbitaal gevul, maar geen 6d-orbitaal nie, wat dalk die rede is dat daar hoër bevorderingsenergie teenwoordig is tussen 7s en 5d-orbitaal.

Roentgenium is die eerste sinteties voorbereide element. Kom ons bespreek die posisie van Rg in die periodieke tabel, en sommige van die chemiese en fisiese eienskappe van Roentgenium, soos smeltpunt, kookpunt, atoomgetal, ens.

1. Roentgenium simbool

Simbole word gebruik om die element uit te druk deur een of twee letters van die Engelse of Latynse alfabet van die chemiese naam te gebruik. Kom ons voorspel die atoomsimbool van Roentgenium.

Die atoomsimbool van Roentgenium is "Rg" aangesien die naam begin met die Engelse alfabet R. Maar R verteenwoordig die alkielgroep in organiese chemie, so die afkorting vir Roentgenium is Rg, wat die mees dominante letter van die term is.

Roentgenium Atoomsimbool

2. Roentgeniumgroep in die periodieke tabel

Vertikale lyne of kolomme van die periodieke tabel word na verwys as die onderskeie groep van die periodieke tabel. Kom ons voorspel die groep Roentgenium in die periodieke tabel.

Die groep Roentgenium in die periodieke tabel is 11. As gevolg van die rangskikking van elektrone word Rg in groep 11 na goud geplaas. Dit gedra hom soos 'n swaarder homoloog aan goud. Maar in die moderne periodieke tabel word dit in groep IB geplaas.

3. Roentgenium periode in die periodieke tabel

'n Horisontale lyn of ry van die periodieke tabel waar elke element volgens sy laaste beginselkwantumgetal geplaas word, word 'n periode genoem. Kom ons voorspel die tydperk van Roentgenium.

Roentgenium behoort tot periode 7 in die periodieke tabel omdat dit meer as 86 elektrone in die valensdop het. Tot en met periode 6 sal daar 86 elemente wees wat goed geplaas is, so die oorblywende 25 elektrone vir die Rg kry 7th tydperk en 12th groep saam met aktiniedreekse.

4. Roentgeniumblok in die periodieke tabel

Die orbitaal waar die element se valenselektrone teenwoordig is, word die blok van die periodieke tabel genoem. Kom ons voorspel die blok Roentgenium.

Roentgenium is 'n d-blok element omdat die valenselektrone in die d-orbitaal teenwoordig is. Rg het ook 'n 7s-orbitaal, maar die buitenste elektrone is teenwoordig in die 6d-orbitaal soos per uitruilenergie en die Aufbau-beginsel.

5. Roentgenium atoomgetal

Die waarde van Z, bekend as die atoomgetal, is die totale aantal elektrone. Kom ons vind die atoomgetal van Roentgenium.

Die atoomgetal van Roentgenium is 111, wat beteken dit het 111 protone omdat die aantal protone altyd gelyk is aan die aantal elektrone. Om hierdie rede word hulle neutraal as gevolg van die neutralisering van gelyke en teenoorgestelde ladings.

6. Roentgenium atoomgewig

Die massa van die element word gewig genoem wat gemeet word aangaande een of ander standaardwaarde. Kom ons bereken die atoomgewig van Roentgenium.

Die atoomgewig van Roentgenium op die 12C-skaal is 280 wat beteken dat die gewig van Roentgenium die 65/12 isth deel van die gewig van die koolstofelement. Die oorspronklike atoomgewig van Roentgenium is 282, dit is omdat die atoomgewig die gemiddelde gewig van al die isotope van die element is.

7. Roentgenium Elektronegatiwiteit volgens Pauling

Pauling elektronegatiwiteit is die krag om enige ander element vir daardie spesifieke atoom aan te trek. Kom ons voorspel die elektronegatiwiteit van Roentgenium.

Die elektronegatiwiteit van Roentgenium volgens die Pauling-skaal is 0.7, wat beteken dit is meer elektropositief van aard en kan elektrone na homself toe trek. Dit is 'n radioaktiewe element, so dit het geen data op die Pauling-skaal nie, maar gebaseer op francium, kan dit bereken word.

8. Roentgenium atoomdigtheid

Die aantal atome teenwoordig per volume-eenheid van enige atoom word die atoomdigtheid van daardie onderskeie element genoem. Kom ons bereken die atoomdigtheid van Roentgenium.

Die atoomdigtheid van Roentgenium is 28.7 g/cm3 wat bereken kan word deur die massa van Roentgenium met sy volume te deel. Atoomdigtheid beteken die aantal atome teenwoordig per eenheid volume, maar atoomgetal is die aantal elektrone teenwoordig in die valensie en binneste orbitaal.

 • Digtheid word bereken deur die formule, atoomdigtheid = atoommassa / atoomvolume.
 • Die atoommassa of gewig van Roentgenium is 282 g
 • Die volume van die Roentgenium-molekule is 22.4 liter by STP volgens Avogardo se berekening
 • Dus, die atoomdigtheid van Roentgenium is 282/ (9.15) = 28.7 g/cm3

9. Roentgenium Van der Waals radius

Van der Waal se radius is die denkbeeldige meting tussen twee atome waar hulle nie ionies of kovalent gebind is nie. Kom ons vind Van der Waal se radius van Roentgenium.

Die Van der Waal se radius van Roentgenium-molekule is 121 pm omdat Rg 6s, 6d, 4f en 7s orbitaal het, so dit het 'n baie swak siftingseffek. Om hierdie rede neem die kernaantrekkingskrag vir die buitenste orbitaal toe, en dit verminder die radius.

 • Van der Waal se radius word bereken deur die wiskundige formule met inagneming van die afstand tussen twee atome, waar atome sferies van vorm is.
 • Van der Waal se radius is, Rv =dAA / 2
 • Waar Rstaan ​​vir Van Waal se radius van die molekule van sferiese vorm
 • dAA is die afstand tussen twee aangrensende sfere van die atoommolekule of die som van 'n radius van twee atome.

10. Roentgenium ioniese radius

Die som van katioon en anioon word die genoem ioniese radius van die element. Kom ons vind die ioniese radius van Roentgenium.

Die ioniese radius van Roentgenium is 121 pm wat dieselfde is as die kovalente radius, want vir Roentgenium is die katioon en anioon dieselfde en dit is nie 'n ioniese molekule nie. Dit vorm eerder deur die kovalente interaksie tussen twee Roentgenium-atome.

11. Roentgenium isotope

Elemente met dieselfde aantal elektrone maar verskillende massagetalle word genoem isotope van die oorspronklike element. Kom ons bespreek die isotope van Roentgenium.

Roentgenium het 9 isotope gebaseer op hul neutrongetal wat hieronder gelys word:

 • 272Rg
 • 274Rg
 • 278Rg
 • 279Rg
 • 280Rg
 • 281Rg
 • 282Rg
 • 283Rg
 • 286Rg

Stabiele isotope word in die onderstaande afdeling onder 9 isotope van Roentgenium bespreek:

isotoopNatuurlike
Oorvloed
Halfleeftydafgee
deeltjies
Aantal van
neutron
279RgSintetiese0.1 sα, SF168
280RgSintetiese4 sα169
281RgSintetiese17 sα, SF170
282RgSintetiese2 minα171
283RgSintetiese5.1 minSF172
286RgSintetiese10.7 minα175
Isotope van Roentgenium

Al die isotope van die Roentgenium word sinteties voorberei, aangesien die moederelement radioaktief is, dus is al die isotope radioaktief en hulle kan radioaktiewe deeltjies met baie lae stabiliteit uitstraal.

12. Roentgenium elektroniese dop

Die dop wat die kern omring volgens die hoofkwantumgetal en wat die elektrone bevat, word 'n elektroniese dop genoem. Kom ons bespreek die elektroniese dop van Roentgenium.

Die elektroniese dopverspreiding van Roentgenium is 2 8 18 32 32 17 2 omdat dit s, p, d en f orbitale om die kern het. Aangesien dit meer as 86 elektrone het en om 111 elektrone te rangskik, benodig dit 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 5s, 5p, 5d, 4d, 6s, 6p, 4f, 6s, 6d, 5f , en 7s orbitale.

13. Roentgenium elektronkonfigurasies

Die elektroniese konfigurasie is 'n rangskikking van die elektrone in beskikbare orbitaal deur Hund se reël in ag te neem. Kom ons bespreek die elektroniese konfigurasie van Roentgenium.

Die elektroniese konfigurasie van Roentgenium is 1s22s22p63s23p3d104s24p6 4d10 4f145s25p65d105f146s26p66d97s2 want dit het 30 elektrone en daardie elektrone moet na die naaste orbitaal van die kern s, p, d en f orbitale geplaas word en vir die 1st,2nd, 3de, 4th,5th, 6th, en 7th orbitale.

 • As gevolg van uitruilenergie, gaan elektrone eerste in 7s-orbitaal dan 6d.
 • Waar die eerste getal vir die hoofkwantumgetal staan
 • Die letter is vir orbitaal en die agtervoegselnommer is die aantal elektrone.
 • Maar baie elemente het meer hoofkwantumgetalle afhangende van die aantal elektrone.
 • Rn het 86 elektrone, so die oorblywende elektrone is teenwoordig na die edelgaskonfigurasie.
 • Dus, dit word aangedui as [Rn]7s26d9.

14. Roentgenium-energie van eerste ionisasie

Eerstens is IE die energie wat benodig word vir die verwydering van 'n elektron uit die valensorbitaal van sy nul-oksidasietoestand. Kom ons voorspel die eerste ionisasie van Roentgenium.

Die eerste ionisasiewaarde vir Rg is 1020 KJ/mol omdat die elektron uit die gevulde 7s-orbitaal verwyder is. As gevolg van laer afskermingseffekte is die energie wat benodig word om 'n elektron van 7s te verwyder minder as die ander orbitaal van Rg. Maar dit verg baie meer energie as wat verwag is, aangesien 7s onderhewig is aan relativistiese sametrekking.

15. Roentgenium-energie van tweede ionisasie

Die tweede IE is die energie wat benodig word vir die verwydering van een elektron uit die beskikbare orbitaal vanaf die +1 oksidasietoestand. Kom ons kyk na die tweede IE van Roentgenium.

Die 2nd ionisasie-energie van Roentgenium is 2070 KJ/mol, want in die 2nd ionisasie, word elektrone uit die halfgevulde 7s-orbitaal verwyder. Wanneer 'n elektron uit 'n halfgevulde orbitaal verwyder word, benodig dit meer energie en +1 is die stabiele toestand vir Rg. Daarom is die 2nd ionisasie-energie is baie hoog as 1st.

16. Roentgenium-energie van derde ionisasie

Verwydering van die derde elektron uit die buitenste of voor-uiteindelike orbitaal van 'n element met 'n +2 oksidasietoestand is die derde IE Kom ons voorspel die derde IE van Roentgenium.

Die derde ionisasie-energie vir Rg is 3080 KJ/mol omdat die derde ionisasie vanaf die gevulde 3d-orbitaal plaasvind en die hoof twee redes is:

 1. Die verwydering van elektrone uit 'n binneste orbitaal vereis altyd meer energie as wat verwag is omdat stabiliteit verlore gaan wanneer elektrone uit 6d-orbitaal verwyder word as gevolg van uitruilenergie.
 2. 6d orbitaal het 'n swak afskermeffek, dus kan dit die buitenste elektron van die kern baie swak afskerm. Om hierdie rede sal die kernaantrekkingskrag op die buitenste elektron verhoog word en vir die verwydering van die elektron word hoër energie benodig.

17. Roentgenium oksidasietoestande

Tydens bindingsvorming word die lading wat op die element voorkom die oksidasietoestand genoem. Kom ons voorspel die oksidasietoestand van Roentgenium.

Die stabiele oksidasietoestand van Roentgenium is -1, +1, +3, +5, +7 omdat dit twee elektrone in die 7s-orbitaal het. Wanneer die elektron verwyder word, het Rg een elektron minder van sy gevulde 6d orbitaal en gee dit ekstra stabiliteit as gevolg van nul-uitruilenergie. Dus, die aanvaarding van een elektron gee 'n vloeibare edele konfigurasie.

18. Roentgenium CAS-nommer

CAS-nommer of CAS-registrasie vir enige element word gebruik om die unieke element te identifiseer. Laat weet ons die CAS-nommer van Roentgenium.

Die CAS-nommer van Roentgenium-molekule is 54386-24-2, wat deur die chemiese abstrakte diens gegee word.

19. Roentgenium allotropiese vorms

allotrope is elemente of molekules met soortgelyke chemiese eienskappe maar verskillende fisiese eienskappe. Kom ons bespreek die allotropiese vorm van Roentgenium.

Roentgenium het geen allotropiese vorms nie omdat dit nie katenasie-eienskappe soos koolstof toon nie. As gevolg van sy radioaktiewe aard, verval dit altyd en verander na 'n ander element.

20. Roentgenium chemiese klassifikasie

Op grond van die chemiese reaktiwiteit en aard, word die elemente in een of ander spesiale klas geklassifiseer. Laat weet ons die chemiese klassifikasie van Roentgenium.

Roentgenium word in die volgende kategorieë geklassifiseer:

 • Rg is 'n swaarder oorgangsmetaalelement
 • Rg is 'n radioaktiewe element
 • Rg word ook as reaktief geklassifiseer op grond van die reaksieneiging na karboniel.
 • Rg is meer bros en dra elektrisiteit volgens elektriese geleiding.

21. Roentgenium toestand by kamertemperatuur

Die fisiese toestand van 'n atoom is die toestand waarin 'n element by kamertemperatuur en standaarddruk bestaan. Kom ons voorspel die toestand van Rg by kamertemperatuur.

Roentgenium bestaan ​​in 'n vaste toestand by kamertemperatuur omdat dit hoër Van der Waal-interaksie het. In die kristalvorm neem dit liggaamsgesentreerde kubieke aan sodat die atome baie naby aan mekaar bestaan. Die willekeurigheid van die atoom is baie hoog by kamertemperatuur.

Die vaste toestand van Roentgenium kan verander word na vloeistof teen 'n baie lae temperatuur, waar die ewekansigheid vir Roentgenium atoom verminder sal word.

22. Is Roentgenium paramagneties?

Paramagnetisme is die neiging van magnetisering in die rigting van die magnetiese veld. Kom ons kyk of Roentgenium paramagneties is of nie.

Roentgenium is paramagneties aangesien dit een ongepaarde elektron in sy 6d orbitaal het en die waarde is 1.732 BM wat slegs spinwaarde is, maar vir die swaarder element oorweeg ons ook orbitaalbydrae.

Gevolgtrekking

Rg is 'n swaarder oorgangselement wat radioaktief en sinteties voorberei is. In die kernreaktor kan dit gebruik word vir kernsplytingsreaksie. Dit word ook gebruik om ander elemente of swaarder isotope te vorm.

Biswarup Chandra Dey

Hi......ek is Biswarup Chandra Dey, ek het my Meestersgraad in Chemie voltooi. My spesialiseringsgebied is Anorganiese Chemie. Chemie gaan nie net oor lees reël vir reël en memorisering nie, dit is 'n konsep om op 'n maklike manier te verstaan ​​en hier deel ek met jou die konsep oor chemie wat ek leer omdat kennis die moeite werd is om dit te deel.

Onlangse plasings