Renium-elektronkonfigurasie: 7 feite wat u moet weet!


Renium val binne die kategorie oorgangsmetaal. Kom ons bestudeer die elektronkonfigurasie van renium hieronder.

Renium het die elektronkonfigurasie van 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2 5d5. Elemente soos reniumchloriede en ReCl6, chemiese gedrag het wat deur hul verklaar word elektroniese konfigurasie. Die smelt en kook temperature is onderskeidelik 3186°C en 5630°C.  

Kom ons praat oor Rhenium se interessante feite soos die elektronkonfigurasiediagram, verspreiding van elektrone en elektronkonfigurasie in hierdie artikel.

Hoe om Rhenium-elektronkonfigurasie te skryf?

Renium het 'n atoomgetal van 75. Die elektrone word in die reniumatoom georganiseer deur die volgende lys:

 • stap 1: Tel eers die elektrondop
 • Daar is ses elektron skulpe geheel en al in die Renium. Daar is 2, 8, 18, 32, 13 en 2 elektrone in elk van hierdie ses skulpe.
 • Stap 2: Simboliseer die wentelbaan
 • Die orbitale met die simbole s, p, d en f kan elektronrangskikkings akkommodeer. Dit word aangedui deur die syfers 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 5s ensovoorts.
 • Nadat jy die orbitaal gesimboliseer het, bepaal hoe die orbitale volgens energie volgens die Aufbau-beginsel georden word.
 • Re energievolgorde: 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p. 
 • Stap 3: Die orbitale is gevul met elektrone, Volgens Pauli se uitsluitingsbeginsel.
 • Slegs twee elektrone met verskillende spins kan in elke orbitaal saam bestaan.
 • Stap 4: Elektrone word dan in orbitale gerangskik volgens die algehele elektronkonfigurasie wat in boskrifte uitgedruk moet word wanneer die orbitale ordeningsnotasie gebruik word.
 • Volgens Hund se reël, moet alle orbitale van die sub-dop of energievlak beset word voor elektronparing.
 • Die elektronkonfigurasie wat ontstaan ​​is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2 5d5.

Renium elektronkonfigurasiediagram

Die elektronkonfigurasiediagram en subdop-orbitale van Re word hieronder getoon:

Sub-dopNommer van
Orbitale
s1
p3
d5
f7
        Tabel van Orbitale
renium elektronkonfigurasie
Energie-orbitaaldiagram

Renium elektronkonfigurasie notasie

Re-elektronkonfigurasienotasie is: [Xe] 4f14 5d5 6s2. Die ses subskulpe van die Re-atoom is elk gevul met 75 elektrone, soos getoon deur die bogenoemde notasie.

Renium onverkorte elektronkonfigurasie

Onverkorte elektroniese konfigurasies vir die Re-atoom is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2 5d5.

Grondtoestand Rhenium elektronkonfigurasie

Re elektronkonfigurasie in sy grondtoestand is

1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 3s2 3px2 3py2 3pz2 4s2 3dxy2 3dyz2 3dxz2 3d2x2-y2 3dz22 4px2 4py2 4pz2 5s2 4dxy2 4dyz2 4dxz2 4d2x2-y2 4dz22 5px2 5py2 5pz2 6s2 4f2xz2 4f2yz2 4f2xyz 4f2z(x2-y2) 4f2z3 4f2y(3×2-y2) 4f2x(x2-3y2) 5dxy1 5dyz1 5dxz1 5d1x2-y2 5dy21 of [Xe]4f14 5d5 6s2

Opgewekte toestand van Rhenium-elektronkonfigurasie

Die elektronkonfigurasie van Re in sy opgewonde toestand is een kombinasie van 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6s2 4f14 5dxy2 5dyz1 5dxz1 5d1x2-y2 5dy21 of [Xe]4f14 5d4 6s2. Tydens atoomopwinding spring elektrone van een orbitaal na 'n ander (laer na hoër energietoestand). Ander moontlike konfigurasies is soos volg:

 • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6s2 4f14 5dxy1 5dyz2 5dxz1 5d1x2-y2 5dy21 of [Xe]4f14 5d6 6s2.
 • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6s2 4f14 5dxy1 5dyz1 5dxz2 5d1x2-y2 5dy21 of [Xe]4f14 5d6s2.
 • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6s2 4f14 5dxy1 5dyz1 5dxz1 5d2x2-y2 5dy21 of [Xe]4f14 5d6s2.
 • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p6s2 4f14 5dxy1 5dyz1 5dxz1 5d1x2-y2 5dy22 of [Xe]4f14 5d6s2.

Grondtoestand Renium-baandiagram

Die elektrone word in Re grondtoestand ([Xe]4f14 5d6s2) volgens die konvensionele vulkriteria in stygende volgorde van energieë.

renium elektronkonfigurasie
Orbitale Energie Foto van Re

Gevolgtrekking

Renium is 'n element van groep 7 van die periodieke tabel. Dit het 'n atoomradius van 137 pm. Die elektronkonfigurasiemetode word gebruik om hierdie elektrone in lyn met die wette van verskeie bane te rangskik.

Monika Saini

Hi....ek is Monika. Ek het Meesters in Chemie gedoen. Ek is 'n vakkundige in chemie. Ek sou sê dat ek 'n baie passievolle skrywer is. Die hoofdoel van my skryfwerk is om nuwe perspektiewe aan te bied. Ek wil nuwe dinge ontdek wat ek op my omgewing kan toepas. Kom ons koppel deur LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/monadbscr171291

Onlangse plasings