Rhenium Chemiese Eienskappe (23 feite wat jy moet weet)


Renium is 'n element van die moderne periodieke tabel. Hier bespreek ons ​​die reniumelement se chemiese eienskappe.

Renium is 'n metaalelement van die periodieke tabel en het grys-swart kleur. Dit het hoë buigsaamheid en hoë sterkte. Dit word gebruik as 'n katalisator, massaspektrograwe, legerings, termistors, ens. Dit word as 'n superlegering beskou en in vliegtuigtoepassings gebruik.

In hierdie hoofartikel leer ons oor ionisasie-energie, elektronegatiwiteit, atoomgetal, ChemSpider ID en verskeie ander chemiese eienskappe van die Rhenium-element met 'n paar feite daaroor.

Renium simbool

Die voorstelling van elemente van die periodieke tabel binne 2 tot 3 alfabetiese woorde word 'n chemiese simbool genoem. Kyk hieronder na die simbool van die reniumelement.

Die chemiese simbool van reniummetaal is 'Re.'

Reniumgroep in die periodieke tabel

Die chemiese elemente wat in vertikale kolomme van die moderne periodieke tabel geplaas word, word genoem groepe van daardie element. Kom ons kyk na die groep reniumelemente.

Die reniummetaal word in groep 7 van die periodieke tabel geplaas. Dit staan ​​ook bekend as die 7B-groep.

Reniumperiode in die periodieke tabel

Die chemiese elemente wat in die horisontale rye van die moderne periodieke tabel geplaas word, word periodes van daardie element genoem. Kom ons kyk na die tydperk van die reniumelement.

Die reniummetaal word in periode 7 van die periodieke tabel geplaas.

Renium metaal

Reniumblok in die periodieke tabel

Die periodieke afdelings van elemente met soortgelyke eienskappe in die periodieke tabel is bekende blokke van daardie element. Kom ons kyk na die periodieke blok van die reniumelement.

Die reniumelement behoort aan die d-blokelemente van die periodieke tabel.

Renium atoomgetal

Die totale aantal protone in die kern van die atoom van 'n element staan ​​bekend as sy atoomgetal. Kyk hieronder na die atoomgetal van die reniumelement.

Die reniummetaal het atoomgetal 75, dit wil sê daar is 75 protone in sy kern.

Atoomgewig van renium

Die algehele gewig van 'n atoom van die element in die periodieke tabel staan ​​bekend as sy atoomgewig. Kom ons kyk na die atoomgewig van die reniummetaal.

Die atoomgewig van reniummetaal is 186.207 u.

Renium Elektronegatiwiteit, volgens Pauling.

elektronegatiwiteit is die eienskap van 'n element wat sy vermoë toon om elektrone van ander atome na homself te trek. Sien die elektronegatiwiteit van reniummetaal hieronder.

Die elektronegatiwiteit van reniummetaal is 1.9.

Renium atoomdigtheid

Die aantal atome van 'n element teenwoordig per eenheid volume, per cm3, of skuur cm van 'n stof word sy atoomdigtheid genoem. Kyk hieronder vir die atoomdigtheid van reniummetaal.

Die atoomdigtheid van die reniummetaal is 21.02 g/cm3.

Renium smeltpunt

Die punt of temperatuur waarby die stof begin smelt word sy smeltpunt genoem. Kyk na die smeltpunt of temperatuur waarteen renium gesmelt word.

Die smeltpunt van die reniummetaal is 3186 °C (3459 K, 5767 °F).

Rhenium kookpunt

Die punt of temperatuur waarteen die stof begin kook, word sy kookpunt genoem. Kom ons kyk na die kookpunt of temperatuur waarteen renium gekook word.

Die kookpunt van die reniummetaal is 5630 °C (5903 K, 10,170 °F).

Rhenium Vanderwaals radius

Die afstand tussen 2 atome vanaf hul middelpunt van kerne en bymekaar gehou deur swak Vander Waals aantrekkingskrag is VanderWaals radius. Sien die VanderWaals radius van renium.

Die VanderWaals-radius van reniummetaal is 248 dpm.

Renium ioniese radius

Die afstand tussen die middelpunt van die kern van twee ione in 'n kristalrooster word die ioniese radius genoem. Kom ons kyk na die ioniese radius van reniummetaal.

Die ioniese radius van reniummetale is 205 pm.

Renium isotope

Dieselfde element-atome met dieselfde aantal protone maar 'n ander aantal neutrone is die isotope. Kyk na verskeie isotope van reniummetaal.

Reniummetaal het die natuurlike isotoop 75Re. Die verskillende isotope van reniummetaal word hieronder gelys - gegewe die tabel.

Isotope van ReKarakters
Rheniium – 185 (185Re)Mees stabiele Rheniium-isotope
Rheniium – 187 (187Re)Die mees onstabiele radioaktiewe isotoop met 'n halfleeftyd van 4.12 x ×1010 jare van Re.
Rheniium – 183 (183Re)Die langlewende isotoop met 70 dae halfleeftydperiode van Re.
Rheniium – 184 (184Re)Isotoop met 38 dae halfleeftydperiode van Re
Rheniium – 186 (186Re)Isotoop met 3.7186 dae halfleeftydperiode van Re
Rheniium – 182 (182Re)Isotoop met 64.0 uur halfleeftydperiode van Re.
Rheniium – 189 (189Re)Isotoop met 24.3 uur halfleeftydperiode van Re.
Rheniium – 186 (186Re)Isotoop met 200,000 XNUMX jaar halfleeftyd van Re
Rheniium – 184 (184Re)Isotoop met 169 dae halfleeftydperiode van Re
Isotope van reniummetaal

Rhenium elektroniese dop

Die buitenste deel van die atoomkern waar die elektrone geplaas word, word 'n elektroniese dop of elektroniese orbitaal genoem. Kom ons kyk na die elektroniese dop van reniummetaal.

Die elektroniese doppe van reniummetaal is 2, 8, 18, 32, 13, 2.

Renium energie van eerste ionisasie

'n Sekere hoeveelheid energie wat benodig word om 'n neutrale deel se hoë-energie-elektron los te maak, word 1ste ionisasie-energie genoem. Kyk na die 1ste ionisasie-energie van reniummetaal.

Die eerste ionisasie-energie van reniummetaal is 755.82 kJ mol– 1.

Renium energie van tweede ionisasie

'n Sekere hoeveelheid energie word benodig om die elektron los te maak van die +1 ioon van die deel, word 2de ionisasie-energie genoem. Kyk na die 2nd ionisasie-energie van reniummetaal.

Die tweede ionisasie-energie van reniummetaal is 1600 kJ mol– 1.

Renium-energie van derde ionisasie

'n Sekere hoeveelheid energie word benodig om die elektron los te maak van die +2-ioon van die deel, word die 3de ionisasie-energie genoem. Kyk na die 3rd ionisasie-energie van reniummetaal.

Die derde ionisasie-energie van reniummetaal is 2610 kJ mol– 1.

Rhenium elektroniese konfigurasie

Die rangskikking van elektrone in die orbitaal of dop van atome in een of ander spesifieke opeenvolgende vorm is 'n elektroniese konfigurasie. Sien die elektroniese konfigurasie van reniummetaal.

Die elektroniese konfigurasie van reniummetaal is:

  • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d5 6s2 or
  • [Xe] 4f14 5d5 6s2

Renium oksidasie toestande

Die neiging van 'n atoom om elektrone te verkry of te verloor tydens bindingsvorming en 'n positiewe of negatiewe lading te hê, word die oksidasietoestand genoem. Sien die oksidasiegetal van renium.

Die oksidasietoestande van reniummetaal is +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, ens.

Rhenium CAS-nommer

Die chemikalieë kry 'n geregistreerde unieke identifikasienommer toegeken deur US Chemical Abstracts Services (CAS) genaamd die CAS-nommer. Kyk na die CAS-nommer van Rhenium.

Die CAS-nommer vir reniummetaal word gegee as 7440-15-5.

Rhenium ChemSpider ID

Die Royal Society of chemistry verskaf 'n diens wat die volledige data oor chemikalieë gee met 'n unieke ID vir elke chemiese stof genaamd ChemSpider ID. Sien die ChemSpider van renium.

Die ChemSpider ID vir reniummetaal is 24773030.

Renium chemiese klassifikasie

Die periodieke tabel-elemente word geklassifiseer volgens hul soortgelyke eienskappe en as spesifieke tipe blokelemente. Kom ons kyk na die klassifikasie van reniummetaal.

Die reniummetaal word geklassifiseer as 'n oorgangsmetaal en kom onder d-blok-elemente.

Renium toestand by kamertemperatuur

Die toestand van materie van enige chemiese element wat sy vaste, vloeibare of gasagtige aard toon, word die toestand van daardie element genoem. Kom ons kyk watter toestand deur reniummetaal getoon word.

Die reniummetaal toon 'n vaste toestand by kamertemperatuur.

Is Rhenium paramagneties?

Die magnetisme van elemente hang af van die teenwoordigheid van gepaarde en ongepaarde elektrone in hul laaste orbitale. Kom ons kyk of reniummetaal paramagneties is of nie.

Reniummetaal is paramagneties as gevolg van sy onvolledige onderdop. Dit het ook ongepaarde elektrone en toon 'n magnetiese vatbaarheidswaarde van +67.6×10-6 cm3/mol (293) K. By die toepassing van 'n eksterne magneetveld trek dit dus die magneetveld aan en toon 'n paramagnetiese aard.

Gevolgtrekking:

Reniummetaal het 'n d-blok soliede oorgangsmetaal. Dit het atoomgetal 75 en 'n elektronegatiwiteitswaarde van 1.9. Dit behoort aan die 7th groep en periode van die periodieke tabel en het 'n atoomgewig van 186.2 u. Dit het simbool Re en het elektroniese konfigurasie [Xe] 4f14 5d5 6s2.

Dr Shruti Ramteke

Hallo almal Ek is Dr. Shruti M Ramteke, ek het my Ph.D in chemie gedoen. Ek het vyf jaar onderwyservaring vir 11-12 standaard, B,Sc en MSc in chemie vak. Ek het altesaam vyf navorsingsartikels tydens Ph.D gepubliseer oor my navorsingswerk en ek het genootskap van UGC vir my Ph.D. My Meesters met spesialisering Anorganiese chemie en my gradeplegtigheid met chemie, dierkunde en omgewingswetenskap vakke. Dankie

Onlangse plasings