3 feite oor die gebruik van vervanging in tyd (hede, verlede en toekoms)

Wanneer 'n aktiwiteit aangedui word, gebruik die werkwoord die grammatikale komponenttyd om aan te dui wanneer die handeling werklik plaasgevind het. Hierdie artikel sal verskeie tye van "vervang" ondersoek.

"Vervang” beteken om iets te verwyder en 'n ander in die plek daarvan te plaas, om te verander of te vervang, om 'n plek of posisie oor te neem, om terug te betaal en om iets op sy plek terug te hou. Die eenvoudige vorme van "vervang" in die hede, verlede en toekoms tye is onderskeidelik 'vervang(s),' 'vervang' en 'sal vervang'.

Ons sal in detail verstaan ​​hoe die werkwoord "vervang" in al sy tye en vorme gebruik word om die tydsraamwerk waarin die voorgenoemde aktiwiteite plaasvind uit te druk.

"Vervang" in huidige tyd

Huidige tyd verwys na enige handeling wat in die verlede begin het, maar wat tans voorkom of gereeld voorkom. Ons sal leer hoe om "vervang" in elke teenwoordige tydvorm te gebruik.

Die werkwoord "vervang" in die teenwoordige tyd neem vorms aan soos 'vervang', 'vervang', 'het/het vervang', 'het/het vervang' en 'is/is/word vervang' in die eenvoudige hede, teenwoordig volmaak kontinu, teenwoordig perfek en hede kontinue vorms onderskeidelik.

Wanneer word "vervang" in die huidige tyd gebruik?

"Vervang" word in die teenwoordige tyd gebruik om te verwys na handelinge, soos om iets te verander, iets of iemand te verwyder en 'n ander in die plek daarvan te plaas, 'n plek of posisie oor te neem, iets terug te hou op sy plek en terug te betaal wat dalk vroeër begin, maar kom tans voor of word gereeld herhaal.

Voorbeelde van "vervang" in die teenwoordige tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek ons vervang my/ons selfoon wanneer ek/ons van 'n nuwe model hou wat in die mark bekendgestel word.
 
b. Jy vervang jou selfoon wanneer jy van 'n nuwe model hou wat in die mark bekendgestel word.
 
c. Purna vervang sy selfoon wanneer hy ook al van 'n nuwe model hou wat in die mark bekendgestel word.
 
d. Haar dogters vervang hul selfone wanneer hulle van 'n nuwe model hou wat in die mark bekendgestel word.
Hierdie reëls gebruik die werkwoorde 'vervang' en 'vervang' watter is eenvoudige teenwoordige tyd vorme van die werkwoord. Die basiese werkwoord "vervang" neem die letter 's' as 'n buigingselement. Die werkwoordvorms 'vervang' en 'vervang' word in hierdie gevalle gebruik om aan te dui dat die onderwerp verander sy, haar of hul selfoon met 'n nuwe een wanneer hy, sy of hulle hou/hou van die model wat in die mark bekendgestel is (kom gereeld voor)
a. ek ek vervang die meubels in die sitkamer vandat dit baie oud geword het.
 
b. Ons vervang die meubels in die sitkamer vandat dit baie oud geword het.
 
c. Jy vervang die meubels in die sitkamer vandat dit baie oud geword het.
 
d. Rekha is die vervanging van die meubels in die sitkamer vandat dit baie oud geword het.
 
e. Hulle vervang die meubels in die sitkamer vandat dit baie oud geword het.
In hierdie gevalle word die werkwoord 'vervang' word gevorm deur die oorspronklike (bron)werkwoord aan te heg "vervang" met die agtervoegsel '-ing.' Die woord "vervang," soos in 'is/is/vervang,' word gebruik om die uit te druk bied deurlopende gespanne. Die huidige deurlopende vorm van die werkwoord "vervang" word sedert die onderwerp gebruik is tans besig om te verwyder die meubels in die sitkamer en vervang hulle met nuwes aangesien dit baie oud geword het.
a. Ek ons vervang het die drama se hoofrol op grond van die keurkomitee se terugvoer.
 
b. Jy vervang het die drama se hoofrol op grond van die keurkomitee se terugvoer.
 
c. Die onderwyser vervang het die drama se hoofrol op grond van die keurkomitee se terugvoer.
 
d. Hulle vervang het die drama se hoofrol op grond van die keurkomitee se terugvoer.
Die werkwoord vorm 'het vervang' en 'vervang' is in die hede perfekte gespanne in hierdie reëls. Die onderwerp s'n onlangse aktiwiteit van vervanging die hoofrol van die drama gebaseer op die terugvoer van die keurkomitee is op 'n tyd in die nabye verlede gedoen en het steeds 'n effek. Die huidige volmaakte tyd word gebou deur die verlede deelwoord van die primêre woord, "vervang", wat is 'vervang' saam met die helpende werkwoord 'gehad.'
a. Van oggend af het ek/ons het vervang al die boeke wat uit die biblioteek geneem is vir my/ons projekwerk.
 
b. Van die oggend af, jy het vervang al die boeke wat uit die biblioteek geneem is vir jou projekwerk.
 
c. Van die oggend af, Shruthi is vervang al die boeke wat uit die biblioteek geneem is vir haar projekwerk.
 
d. Sedert die oggend het die studente het vervang al die boeke wat uit die biblioteek geneem is vir hul projekwerk.
In hierdie uitdrukkings word die aksiewerkwoord "vervang" word toegepas in die perfekte volmaakte tyd aanwesig soos in 'het vervang' en "het vervang." In hierdie gevalle, die onderwerp het al die boeke wat uit die biblioteek geneem is, gehou of teruggesit wat hy, sy, hulle geneem het vir sy, haar of hul projekwerk sedert die oggend, begin met die oggend (verlede), en doen dit steeds, in ooreenstemming met die huidige volmaakte kontinue vorm.
Gebruik van "Vervang" in die huidige tydvorme

"Vervang" in verlede tyd

Daar word gesê dat enige aksie wat reeds gedoen is (voor nou begin en voltooi is) in die verlede plaasgevind het. Ons sal bespreek hoe om "vervang" in verlede tydvorme te gebruik.

Die werkwoord "vervang" kan baie verskillende vorme hê in die verlede tyd, insluitend 'vervang', 'het vervang', 'het vervang' en 'was/was vervang', wat onderskeidelik ooreenstem met die enkelvoudige verlede, verlede volmaakte kontinue, verlede volmaakte en verlede kontinue tye.

Wanneer word "vervang" in die verlede tyd gebruik?

Die verlede tyd van die werkwoord "vervang" word gebruik om verlede tydshandelinge oor te dra – handelinge wat verby is, soos om iets met 'n ander een te verander of te vervang, iets of iemand te verwyder en 'n ander in die plek daarvan te plaas, iets in sy plek te plaas of terug te hou. plek, 'n plek of posisie oorneem en terugbetaal.

Voorbeelde van "vervang" in die verlede tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek ons vervang die stoele in al die klaskamers aangesien dit nie in goeie toestand was nie.
 
b. Jy vervang die stoele in al die klaskamers aangesien dit nie in goeie toestand was nie.
 
c. Hy/hulle vervang die stoele in al die klaskamers aangesien dit nie in goeie toestand was nie.
Om die eenvoudige verledetydvorm te skep, in hierdie gevalle, die werkwoord "vervang" verander in 'vervang' deur die agtervoegsel by te voeg '-ed.' Die gebruik van die eenvoudige verlede tyd in hierdie gegewe sinne beklemtoon dat die onderwerp se aksie om die stoele te verander in al die klaskamers aangesien hulle nie in goeie toestand was nie is al een of ander tyd in die verlede verby of klaar.
a. ek besig was om te vervang die gordyne in my kamer toe Riya die skootrekenaar kom vat.
 
b. Ons besig was om te vervang die gordyne in ons kamer toe Riya die skootrekenaar kom vat.
 
c. Jy besig was om te vervang die gordyne in jou kamer toe Riya die skootrekenaar kom vat.
 
d. Ruhi besig was om te vervang die gordyne in haar kamer toe Riya die skootrekenaar kom vat.
 
e. Hulle besig was om te vervang die gordyne in hul kamer toe Riya die skootrekenaar kom vat.
Die agtervoegsel '-ing' verbuig die aksiewoord (werkwoord) "vervang" in hierdie gegewe reëls. Die vorige aaneenlopende vorm van die wortel (bron) werkwoord "vervang" is 'was/was besig om te vervang.' Ten einde aan te dui dat die onderwerp was besig om die gordyne te verander in sy, haar of hul kamer, die verlede aaneenlopende vorm in diens is. Die onderwerp was besig om die gordyn te verander (die aksie was in proses – het in die verlede plaasgevind) in die proefpersoon se kamer toe Riya (het plaasgevind in die tyd toe die proefpersoon besig was om die gordyne te verander) gekom het om die skootrekenaar te vat.
a. Ek/Ons/Jy/Sy/hulle vervang het die spanleier verlede week eers toe ek/ons/jy/sy/hulle opgemerk het dat die ou spanleier nie baie doeltreffend was nie. Die deelwoord van die fundamentele werkwoord "vervang" word saamgevoeg met die hulpwerkwoord 'het' die vorm verby perfekte tyd. Die gebruik van die verlede volmaakte tyd openbaar dat die onderwerp die spanleier vervang net toe hy, sy of hulle opgemerk het dat die ou spanleier nie baie doeltreffend was nie. Beide van die dade van vervanging en waarneming het in die verlede plaasgevind.
a. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle vervang was die kandidate selfs wanneer dit nie eintlik nodig was nie. Die werkwoordvorm 'was besig om te vervang' is in die verby volmaakte aaneenlopende tyd in die gegewe teks. Volgens die verlede volmaakte aaneenlopende vorm wat in hierdie voorbeeldfrase gebruik word, is die onderwerp het verander en die kandidate vervang (wat reeds gebeur het) selfs wanneer dit nie eintlik nodig was nie.
Gebruik van "Vervang" in die verlede tyd vorms

"Vervang" in toekomende tyd

Die toekomende tyd verwys na enige aksie wat na hierdie oomblik sal begin en in die toekoms sal eindig. Ons sal deurgaan hoe om die werkwoord "vervang" in die toekomende tyd te gebruik.

In die toekomstige tyd, neem die werkwoord "vervang" vir eenvoudige toekoms, toekoms volmaak deurlopend, toekoms volmaak, en toekoms deurlopend die vorme aan van 'sal vervang', 'sal vervang het', 'sal vervang het' en 'sal vervang,' onderskeidelik.

Wanneer word "vervang" in die toekomende tyd gebruik?

"Vervang" word in die toekomende tyd gebruik om toekomstige handelinge uit te beeld wat nog nie gebeur het nie, maar eendag gaan, soos om iets op sy plek terug te hou, 'n posisie of plek oor te neem, iets te verander of met 'n ander een te vervang, terug te betaal, of iets of iemand te verwyder en 'n ander op daardie plek te plaas.

Voorbeelde van "vervang" in die toekomende tyd

voorbeeldeverduidelikings
a. Ek/Ons/Jy/hy/Hulle sal vervang al die rekenaars in die kantoor, waarskynlik teen die einde van volgende maand.          Hierdie reël se wortelwerkwoord, "vervang," word verander na 'sal vervang' deur die modale hulp by te voeg 'sal' daarnatoe om die toekomende tyd te genereer. Volgens die eenvoudige toekomstige tydvorm 'sal vervang', die onderwerp sal al die rekenaars verwyder en sal 'n paar ander rekenaars plaas in die kantoor, heel waarskynlik teen die einde van volgende maand (einde van die volgende maand – toekoms).
a. Ek/ons/jy/hy/hulle sal vervang die hoofsanger van die koor baie gou as sy aanhou om so te sing.  In hierdie voorbeeld, die aksiewoord "vervang" word gebruik om voor te stel 'sal vervang' in die toekomstige aaneenlopende tyd, wat aandui dat die aksie is moet nog plaasvind. Die gebruik van die toekomstige aaneenlopende tyd in hierdie sin maak dit duidelik dat die onderwerp sal, een of ander tyd in die toekoms (as die hoofsanger aanhou om op hierdie manier te sing), veranderende (sal gebeur) die hoofsanger van die koor.
a. Ek/Ons/Jy//sy/Hulle sal vervang het die ou eetgerei in die kombuis met alle nuwe moderne teen die tyd dat Sheetal volgende maand by die huis kom.   Die aksiewoord 'sal vervang het' word gebruik in die plek van die basiese aksiefrase (werkwoord) "vervang" in die toekomstige volmaakte tyd. Hierdie voorbeeld maak daarvan gebruik om te demonstreer hoe die onderwerp sal vervang het (sal die aksie geïmplementeer het om enige tyd van nou af na volgende maand te verander) ou eetgerei in die kombuis met alle nuwe moderne teen die tyd dat Sheetal by die huis kom volgende maand (die volgende maand)
a. Ek/ons/jy/sy/hulle sal vervang gewees het  Rahul die oomblik dat ek/ons/jy/sy/hulle te wete kom van al die bedrieglike aktiwiteite waarby hy betrokke was.Die toekomstige volmaakte aaneenlopende vorm van die werkwoord "vervang" is "sal vervang gewees het." Die gebruik daarvan dui daarop dat die oomblik wat die onderwerp leer ken (moet nog plaasvind) die bedrieglike aktiwiteite waarby Rahul betrokke was, die onderwerp sal Rahul verwyder het (dit het nog nie gebeur nie, maar dit sal gebeur het).
Gebruik van "Vervang" in die toekomstige tydvorme

Gevolgtrekking

Hierdie artikel ontleed dus hoe om die werkwoord "vervang" te gebruik om talle betekenisse in al die drie tye (verlede, hede en toekoms) van Engels uit te druk, sowel as in al hul vorme (eenvoudig, kontinu, volmaak deurlopend en perfek ).

Scroll na bo