3 feite oor die gebruik van herinnering in gespanne (hede, verlede en toekoms)

Werkwoord bepaal die tyd van aksie of die handeling in huidige tyd of in verlede of in toekomstige tyd is. Kom ons ondersoek die gebruik van die werkwoord "herinner" in al drie vorme van tyd.

"herinner'' beteken om te onthou, om te onthou, om te herroep, om te onthou, om te hervang, om op te roep, ens. Dit is 'n aksie om iemand op 'n spesifieke tyd oor iets aan te spoor sodat hy/sy nie vergeet om die nodige werk te doen nie. "Herinner" het die vorm van herinner/herinner in hede, "herinner" in verlede en verlede deelwoord.

Kom ons verstaan ​​die verbuigings van die werkwoord “herinner” in huidige, verlede en toekomstige tyd met gepaste voorbeelde.

"Herinner" in huidige tyd

Die voorkoms van aksie in huidige tyd dui aan dat die handeling in die teenwoordige tyd is. Hier sal ons kyk na die huidige tydsvorme van "herinner".

In teenwoordige tyd, word die werkwoord "herinner" gebruik as 'herinner/herinner', 'is/is/herinner', 'het/het herinner', 'het/het herinner' in eenvoudige huidige/teenwoordige onbepaalde tyd, huidige aaneenlopende tyd, huidige volmaakte tyd, huidige volmaakte kontinue tyd onderskeidelik.

Wanneer word "herinner" in die huidige tyd gebruik?

Herinnering word in die teenwoordige tyd gebruik wanneer ons moet onthou, om te onthou, om een ​​of ander herinnering of iets te herwin, om te herroep, om te onthou of om iets of iemand in huidige tye of voortdurende toestand op te roep.

Voorbeelde van "herinner" in die huidige tyd

Tipes gespannevoorbeelde Verduideliking
Eenvoudige teenwoordige tyd/ huidige onbepaalde tyd1.Ek/Ons herinner hom om vandag die kosblik saam te bring.

2.Jy herinner hom om vandag die vergadering by te woon.

3.Chiku herinner my om die e-pos aan sy skoolhoof te skryf.

4.Die seuns en meisies herinner my nie om die versnapering te neem wanneer ek uitgaan nie.
Hier gebruik slegs die onderwerp met derde persoon enkelvoud getal die vorm van "herinner". Want volgens reël van huidige onbepaalde tyd voeg derde persoon enkelvoud getal "S" by met sy hoofwerkwoord. Afgesien daarvan gebruik ander vak/vakke die vorm “herinner” aangesien daar geen verandering in werkwoordvorming is nie. Daar is 'n benadering om iets of gebeurtenisse in die huidige tyd aan te spoor of te onthou.
Hedendaagse aaneenlopende tyd1.Ek/ons herinner (wens) nie vir Rahul om die huwelikseremonie by te woon nie.

2.Jy vergeet om jou oom aan sy pasboek te herinner.

3.Chiku herinner (herroep) sy jeugherinnering.

4. Die seuns en meisies herinner (roep) die goue dae van die skoollewe aan.
Deurlopend beteken voortdurende toestand of aksie wat in die huidige tyd plaasvind. Hier gebruik die onderwerp/ onderwerpe volgens reël van teenwoordige kontinue tyd am/is/are en “ing” met hoofwerkwoord wat deelwoord vorm herinner. Soos ons uit die voorbeelde kan verduidelik dat elke onderwerp probeer om óf aan te dui, óf aan te spoor, óf om die gebeure in 'n voortdurende situasie te herdenk.  
Hedendaagse volmaakte tyd1. Ek/ons het nie my/ons ouers herinner (vergeet) aan die besoek van govt. amptenare by ons skool vandag.

2.Jy het Chiku herinner om na die skool sokker in die grond te speel.

3.Chiku /Arna het my herinner om die konferensie Sondag by te woon.

4. Die kinders het nie die onderwyser aan die musiekklas herinner nie.
Hier in die huidige volmaakte tyd gebruik die subjek/ subjekte “het/het herinner” volgens die strukturele wet van die huidige volmaakte tyd. Ons kan vind dat die vakke probeer om 'n gebeurtenis of aksies in 'n sekere tydraamwerk in huidige tye te herinner.
Teenwoordige volmaakte aaneenlopende tyd1.i/ons herinner (herroep) die laaste toneel van Avenger's Endgame vir drie uur.

2. Jy het sedert die oggend die nostalgiese universiteitsdae-herinnering herinner (herroep).

3. Chiku/ Arna herinner (onthou) die ongeluk vir drie uur.

4. Die seuns en meisies herinner (onthou) die foute van die oggend af.
Hier gebruik die vakke die struktuur van het/het en deurlopende vorm van hoofwerkwoord herinner. Soos ons kan waarneem, probeer die proefpersone om 'n ervaring in 'n spesifieke tydraamwerk in die huidige tyd te onthou/of te herroep.
Voorbeelde en gebruik van herinner in huidige tyd

"Herinner" in verlede tyd

Die werkwoord herinner sal in die verlede tyd verduidelik word met al die verbuigings soos verlede onbepaald, verlede kontinu, verlede perfek, en verlede volmaakte kontinu tyd.

Die aksiewerkwoord "herinner" in verlede tyd het die vorme 'herinner', 'was/was herinner', 'het herinner' en 'het herinner' in onderskeidelik verlede onbepaalde, volmaakte verlede, verlede kontinue tyd.

 Wanneer word "herinner" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord herinner in verlede tyd word gebruik om te herwin, om te onthou, om op te roep, om te onthou, om iemand te help om niks in die verlede of voor die huidige tyd te vergeet nie. Die hoofbenadering om die werkwoord "herinner" in verlede tyd te gebruik, is om iets voor die huidige tye te onthou.

Voorbeelde van "Herinner" in die verlede tyd

Tipes gespanne voorbeelde Verduideliking
Eenvoudige verlede tyd/ verlede onbepaalde tyd1. Ek/Ons het hom aan sy huiswerk herinner. Jy het ons daaraan herinner om kos vir ons middagete te koop.

2. Chiku / Arna het sy/haar oom herinner aan die skorsing van professor Mitra in sy kollege.

3. Die seuns en dogters het die afrigter herinner aan die wedstryd wat hulle verlede jaar gewen het.
Hier in eenvoudige verlede tyd gebruik die onderwerp/ onderwerpe ongeag persoon en getal verlede vorm van die werkwoord wat “herinner” word. Hier vind ons dat die onderwerpe probeer aanspoor, om 'n aksie in die verlede te herroep.
Verlede aaneenlopende tyd1. Ek/Ons het hom herinner aan sy speelvaardigheid toe hy 20 jaar oud was.

2. Jy het my herinner om 'n sambreel te bring as gevolg van die voorspelling van swaar reën.

3. Chiku het my herinner om betyds aandete te eet.

4. Die kinders het die klasonderwyser herinner aan die onopgeloste wiskunde in die vorige klas.
Soos in verlede aaneenlopende tyd die onderwerp/ onderwerpe volgens reël het/het was/was as werkwoord in verlede tyd en gebruik/ gebruik die agtervoegsel na hoofwerkwoord. Dit is hoe herinnering gebruik word om die gevoel te hê van herroeping, onthou, oproep van 'n deurlopende aksie in die afgelope dae.
Verlede volmaakte tyd1. Ek/ons het Kapil herinner aan die swakheid van Imran voor die wedstryd gespeel het.

2. Jy het die kinders herinner om te studeer voor die eksamen kom.

3. Chiku het herinner om 'n gruwelfliek te kyk voor die dagbreek.

4. Baie werkers het die baas aan die slegte kos herinner voordat die toesighouer daar aangekom het.
In die verlede volmaakte tyd het een handeling voor die ander aksie plaasgevind of voltooi. Hier het elke karakter of onderwerp in 'n sekere tydraamwerk probeer om die aksie te herroep voordat 'n ander werklik plaasgevind het. Hier volgens die reël sub het gebruik gehad as hulpwerkwoord en die derde vorm van die hoofwerkwoord wat herinner word.
Verlede volmaakte aaneenlopende tyd1. Ek/ons het vir twee uur lank die onbeskofte gedrag van die onderwyser herinner (herinner).

2. Jy het my al vir vyf dae aan my ongeluk herinner.

3. Chiku/Arna het vir drie uur herinner aan die ervaring om Rajasthan in die somer te besoek.

4. Die kinders het my nie binne verlede maand herinner om die taak te voltooi nie.
In volmaakte verlede tyd het die aksie in 'n sekere tyd begin en voortgeduur tot 'n bepaalde tyd in die verlede. So hier probeer die proefpersone om hul optrede in 'n sekere tydraamwerk in die verlede te herroep. En soos die reël toegepas is, was die onderwerpgebruike as helpende werkwoord en gebruik agtervoegsel na herinner en word was herinner.
Voorbeelde en gebruik van "herinner" in verlede tyd.

"Herinner" in toekomstige tyd

Die werkwoord in toekomende tyd dui op die handeling wat in die nabye toekoms plaasvind. In hierdie afdeling gaan ons kyk na die gebruik van "herinner" in toekomende tyd.

"Herinner” in toekomstige tyd bestaan ​​uit die vorm van 'sal/sal herinner', 'sal/sal herinner', 'sal/het herinner', en 'sal herinner het' in eenvoudige toekomstige tyd, toekomstige volmaakte tyd, toekomstige volmaakte tyd en toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd .

Wanneer word "herinner" in die toekomende tyd gebruik?

'n Persoon kan die werkwoord herinner in toekomstige tyd gebruik wanneer hy iets moet aanspoor, of om iets in die nabye toekoms te onthou.

Voorbeelde van "Herinner" in die toekomende tyd

Tipes gespannevoorbeeldeVerduideliking
Eenvoudige toekomstige tyd/ toekomstige onbepaalde tyd1. Ek/ Ons sal jou betyds herinner aan die onderwerp wat in die seminaar vertel moet word.

2. Chiku / Sanvi sal die onderwyser môre aan die klasopdrag herinner.

3.Hulle sal my oormôre aan die sokkerwedstryd herinner.
In eenvoudige toekomende tyd verwys die onderwerp na 'n handeling wat nog moet plaasvind. Hier sal die onderwerp binnekort 'n aksie aanspoor. So eenvoudig het ons "wil" as hulpwerkwoord voor die hoofwerkwoord herinner.  
Toekomstige aaneenlopende tyd1.Ek/Ons sal/sal jou in die klas aan Newton se gravitasieteorie herinner.

2.Chiku/Sanvi/hy/sy/ sal die swakheid van die opponentspeler tydens die wedstryd herinner.

3. Die seuns en meisies/ hulle sal ons herinner aan die pad om na Kolkata te gaan.
Hier in toekomstige aaneenlopende tyd sal die tyd van aksie in 'n sekere tydraamwerk in die toekoms plaasvind. Die onderwerp gebruik die hulpwerkwoord "sal wees" saam met die "ing" na die hoofwerkwoord om die voortsetting van herroepingsaksie in die toekoms aan te dui.
Toekomstige volmaakte tyd1.Ek/ons/hy/sy/jy/ hulle/ sal/ sal/ die herinner het om die werk teen Januarie klaar te maak.

2. Jy sal daaraan herinner het om die werk betyds te voltooi.
In toekomstige volmaakte tyd sal die aksie binne 'n sekere tydstip voltooi wees. Hier het ons die vorm van wil/sal hê as hulpwerkwoord en derde vorm van “herinner”.
Toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd1. Ek /ons/ hy/sy/ jy/ hulle/ sal/ sal jou herinner het wanneer jy in die eksamenlokaal sal wees. Die aksie om te herroep sal voortduur tot 'n sekere punt in die toekoms. Die onderwerp neem sal/sal/ gewees het as hulpwerkwoord en gebruik die agtervoegsel “ing” met die hoofwerkwoord “herinner”.
Voorbeelde en gebruik van "herinner" in toekomende tyd

Gevolgtrekking

Hierdie artikel verduidelik baie noukeurig die gebruike van die werkwoord "herinner" in verlede, huidige en toekomstige tyd. Afgesien daarvan kan herinnering gebruik word as 'n selfstandige naamwoord wat "herinnering" vorm, byvoeglike naamwoord wat "herinnerlik" en "herinnerend" vorm.

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Scroll na bo