3 feite oor die gebruik van staatmaak in gespanne (hede, verlede en toekoms)

Werkwoord behoort tot die dele van spraak wat na 'n voortgaande toestand verwys, voor plaasgevind het of sal plaasvind. Nou sal ons die gebruik van "vertrou" in verskeie tydsvorme verduidelik.

Ons moet die "s'' aanbring met die stamwoord "staatmaak'' om "relies" te maak vir die gebruik daarvan in die eenvoudige teenwoordige tyd met betrekking tot die derde persoon enkelvoud getal. Die verlede- en verlede deelwoordvorm word “vertrou”. Die huidige deelwoordvorm “vertrou” word gebruik in die gebruik van kontinue tydsvorme. 

Nou sal ons die gebruik van die werkwoord "vertrou" saam met voorbeelde en konkrete verduidelikings leer ken.

 "staatmaak'' in die huidige tyd.

Die teenwoordige tyd verwys na die handelinge wat gereeld of gereeld in algemene tye gebeur. Kom ons bespreek hier die feite van hoe die werkwoord "vertrou" optree in die teenwoordige tyd.

Die woord "vertrou" word in die huidige tyd gebruik om te verwys na vertroue in iemand of iets om iets vir ons te doen. Ons kan die term "vertrou" in die huidige onbepaalde, teenwoordige kontinue, huidige volmaakte en huidige volmaakte aaneenlopende tyd gebruik om ons vertroue te toon of geloof.

Wanneer is "vertrou'' in die huidige tyd gebruik?

Die aksiewoord “vertrou” word in die teenwoordige tyd toegepas wanneer ons ons verstandelike persepsie van vertroue of afhanklikheid van iemand toon om iets aan ons behoefte te verrig. Die term gee ons die betekenisse van vertroue, afhanklikheid, ensovoorts wat gebruik kan word wanneer ons ons vertroue op enigiemand noem.

Voorbeelde en verduidelikings met “vertrou” in die huidige tyd-

Tipe huidige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Present indefinite tense/ Simple present tensea. Ek kan staatmaak op my vriende wat by my staan ​​in elke moeilikheid.
b. Ons maak staat op ons pa om alles te bring wat ons nodig het vir ons studies.
c. Jy maak staat op jou eie krag om die taak te doen.
d. Hy staatmaak op die ondersteuners om goed in die wedstryd te speel.
e. Hulle maak staat op vrywillige skenkings om die kamp op te rig.
In die sinne wat hier genoem word, vind ons dat die werkwoord “vertrou” gebruik word om die aksie aan te dui om iemand of iets te vertrou om die behoefte uit te voer. Die werkwoord "vertrou" word nie van vorm verander nie, behalwe in die vierde sin waarin die onderwerp in die derde persoon enkelvoud getal is en die werkwoord "vertrou" is.
2. Present continuous tense/ Present progressive tensea. Ek maak staat op Soumen om my probleme op te los aangesien ek nou baie besig is.
b. Ons maak staat op die regering om goed vir ons te doen.
c. Jy maak staat op jou broer om vir jou 'n pen te bring.
d. Hy maak staat op sy ma om betyds vir hom te kook.
e. Hulle maak staat op die toeskouers om hulle aan te moedig.
Hier word die werkwoord "vertrou" in sy huidige deelwoord gebruik "vertrou" Die "werkwoorde" is/is/help om sinne volgens die reëls te raam om die aksies van vertroue in iemand of iets in die voortdurende proses aan te dui.
3. Hedendaagse volmaakte tyda. Ek het op my pa staatgemaak vir finansiële ondersteuning om my hoër studie voort te sit.
b. Ons het staatgemaak op die put in ons omgewing vir drinkwater.
c. Jy het op jou ouer broer staatgemaak om jou skool toe te bring.
d. Hy het op sy ouers staatgemaak vir ekstra geld.
e. Hulle het op die mense staatgemaak om die beseerdes na die hospitaal te neem.
Hier word die werkwoord "vertrou'' gebruik volgens die vereiste "om werkwoord te hê'' het/moet die onlangs voltooide handelinge van afhanklikheid van iemand aandui. Slegs die vierde sin bevat die werkwoord "het'' aangesien die onderwerp derde persoon en enkelvoud getal is.
3. Present perfect continuous tense/ Present perfect progressive tensea. Ek vertrou al vir 'n paar jaar op my suster om my te ondersteun.
b. Ons maak al ’n week lank op die spelers staat om goed te speel.
c. Jy maak al 'n paar dae op die onderwyser se besluit staat. d. Hy maak al ’n uur lank op hulle staat om hom te help.
e. Hulle maak reeds etlike maande op die baas staat om hul posisie in die maatskappy te behou.
Die aangehaalde sinne handel oor voortdurende handelinge vir 'n sekere tydperk in die huidige tyd. Die werkwoord “vertrou” word gebruik met die hulpwerkwoorde was/was om die sinne te konstrueer om te verwys na die vertroue in iemand of iets.
Voorbeelde en verduidelikings met “rely” in die teenwoordige tyd

"Vertrou'' in die verlede tyd.

Die verlede tyd word gebruik om die uitgevoer handelinge te wys wat voor begin en geëindig het. Kom ons kyk na die gebruik van "rely" in die verlede tyd.

Ons kan nie die werkwoord "vertrou" in die verlede tyd gebruik nie. Ons is seker om die werkwoord "vertrou" of "vertrou" in die verlede tyd te gebruik om die daad van vertroue of glo in iets of iemand te wys om ons doel van enige aksie te vervul.

Wanneer kan ons "vertrou" in die verlede tyd gebruik?

Die werkwoord “vertrou” kan beslis in alle tipes gebruik word verlede tyd om die gevoel van afhanklikheid van sommige mense of iets in die verlede te toon. Ons kan die werkwoord in die verlede onbepaald, verlede kontinu, verby perfek en verby volmaakte aaneenlopende tyd gebruik om ons vertroue te wys.

Voorbeelde en verduidelikings van “vertrou” in die verlede tyd-

Tipe verlede tydvoorbeeldVerduideliking
1. Verlede onbepaalde tyd/ Eenvoudige verlede tyda. ek staatgemaak op jou sin vir ritme.
b. Ons het op die manuskripte staatgemaak vir die samestelling van 'n gedig.
c. Jy het staatgemaak op die student se prestasie vir die komende sokkertoernooi.
d. Hy/sy het op sy/haar ma staatgemaak om die bed vir die familielede voor te berei.
e. Hulle het op hul spanmaats staatgemaak vir beter ondersteuning in die wedstryd.
In hierdie voorbeelde sien ons die toepassing van die werkwoord “vertrou” om aan te dui dat die subjekte (ek, ons, jy, hy en hulle) iets of iemand ten volle vertrou het vir die uitvoering van aksies in die verlede.
2. Verlede kontinue tyd/ Verlede progressiewe tyda. Ek het baie op jou kennis staatgemaak.
b. Ons het te veel staatgemaak op ons vermoë om op die pad te ry.
c. Jy het op groot skaal op die onderwysers staatgemaak om jou kind goed voor te berei.
d. Hy het staatgemaak op 'n strategie wat deur sy vriend geneem is vir die sukses van die toernooi.
e. Hulle het hoofsaaklik op die bystand van hul ouers staatgemaak.
Hier is die sinne oor die aaneenlopende handelinge van die verlede waarin ons sien dat die werkwoord “vertrou” gebruik word na die wees werkwoorde was/was om die aksie van vertroue in iemand of iets in die verlede aan te dui.
3. Verlede volmaakte tyda. Ek het op my eie besluit staatgemaak voordat my vriend tot my hulp gekom het.
b. Ons het staatgemaak op ons vermoë om die aksies uit te voer voordat ons vriende opgedaag het.
c. Jy het heeltemal op jou pa staatgemaak om geld te verskaf voordat jy geld verdien het.
d. Hy het op die padkaart staatgemaak voordat hy die pad bereik het.
e. Hulle het staatgemaak op die vrae wat hulle bestudeer het voordat die onderwyser hulle geleer het.
Hier vind ons die aanbieding van die sinne waarin die werkwoord "vertrou'' die aksie van vertroue voor 'n ander handeling in die verlede voorstel. Ons leer die gebruik van die werkwoord "het" voor die verlede deelwoordvorm van die hoofwerkwoord ken.
4. Past perfect continuous tense/ Past perfect progressive tensea. Ek het vir 'n jaar op my broer staatgemaak om my skool toe te sit.
b. Ons het vir etlike jare ten volle op ons bron van inkomste staatgemaak.
c. Jy het van jou kinderdae af op jou ma staatgemaak vir 'n goeie gereg.
d. Hy het 'n maand lank op die besluit staatgemaak.
e. Hulle het sedert die stigting van die span op die afrigter staatgemaak vir beter resultate.
Die voorbeelde voorsien ons van die gebruik van "vertrou" met behulp van was om die aksies te wys om iemand of iets vir 'n tydperk te vertrou.
Voorbeelde en verduidelikings van “vertrou” in die verlede tyd

"Vertrou'' in die toekomstige tyd.

Die toekomstige tyd verwys na die aksies wat in die toekomstige oomblikke sal begin of eindig. Laat ons hier regverdig hoe die werkwoord “vertrou” sy rol in die toekomende tyd speel.

Die aksiewerkwoord “vertrou” word toegepas in die sin dat ons iets of iemand vertrou om ons handelinge in die toekoms uit te voer of uit te voer. Ons kan die werkwoord in die toekoms onbepaald, toekomstige aaneenlopende, toekomstige volmaakte en toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd gebruik om ons vertroue te wys.

Wanneer word “rely” in die toekomende tyd gebruik?

Ons gebruik beslis die werkwoord "vertrou" in die toekomende tyd wanneer ons ons wens moet aanbied om ons gevoel van afhanklikheid van iets of iemand in die toekomende tyd aan te bied.

Voorbeelde en verduidelikings van “vertrou” in die toekomende tyd-

Tipe toekomstige tydvoorbeeldVerduideliking
1. Toekomstige onbepaalde tyd/ Eenvoudige toekomstige tyda. Ek sal staatmaak op my beste vriend om my in die spel te help.
b. Ons sal staatmaak op die ete wat deur ons ouers verskaf word.
c. Jy sal staatmaak op die voorstel van die onderwysers. d. Hy sal heeltemal staatmaak op die krag van sy vriende. e. Hulle sal heeltemal op my raad staatmaak.
Die aangehaalde sinne voorsien ons van die gebruik van “sal/sal staatmaak” wat ons help om te weet dat die proefpersone in die toekoms iets of iemand sal vertrou om hul handelinge uit te voer.
2. Future continuous tense/ Toekomstige progressiewe tyda. Ek sal staatmaak op my graad om 'n kans te kry.
b. Ons sal op ons kennis staatmaak.
c. Jy sal staatmaak op hierdie produkte vir gebruik. d. Hy sal tydens die moesson op die sambreel staatmaak.
e. Hulle sal staatmaak op hul wysheid vir veeldoelige gebruik.
In hierdie sinne help die werkwoord “vertrou” saam met die werkwoorde sal/wil ons om te weet dat die deurlopende aksies van vertroue aan die gang sal wees. Die werkwoord “vertrou” word deur die modale hulpwerkwoorde gehelp om die sinne te konstrueer.
3. Toekomstige volmaakte tyda. Ek sal op die seun se foto staatgemaak het om hom te identifiseer.
b. Ons sal op ons gesonde verstand staatgemaak het.
c. Jy sal op die vrae staatgemaak het om goed op die toets te vaar.
d. Hy sal op sonkrag vir sy huis staatgemaak het.
e. Hulle sal op meditasie staatgemaak het vir welstand.
Hier is hierdie voorbeelde oor die gebruik van die werkwoord "vertrou" word gebruik om die aksies van geloof in die toekoms te wys. Volgens die reëls van die tydsvorme word die werkwoorde sal/sal hê om dinge in die toekoms te doen.
4. Future perfect continuous tense/ Future perfect progressive tensea. Ek sal vir 'n geruime tyd op my eie geldmag staatmaak.
b. Ons sal nie vir 'n jaar op ander se voorstelle staatmaak nie.
c. Jy sal vir 'n paar maande op aanlyn inkopies staatmaak.
d. Hy sal op die koerant staatgemaak het vir daaglikse gebeure regoor die wêreld.
e. Hulle sal sedert die begin van die maatskappy op my staatmaak.
Ons sien die sinne waarin die huidige deelwoordvorm “vertrou” ingevoeg word saam met sal/sal wees om die aksies van vertroue vir 'n tydperk in die toekoms voor te stel.
Voorbeelde en verduidelikings van “vertrou” in die toekomende tyd

Gevolgtrekking

Die bespreking hierbo help ons om die toepassing van "vertrou" in verskillende vorme van drie tye te leer. Ons kan die term "vertrou" as 'n selfstandige naamwoord in die vorm "vertrou" en "betroubaar" as 'n byvoeglike naamwoord gebruik. Ons noem weer dat die werkwoord ook gebruik word om frasewerkwoorde soos "vertrou op" en "vertrou op" te raam.

Laat 'n boodskap

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde gemerk *

Scroll na bo