3 feite oor die gebruik van verligting in gespanne (hede, verlede en toekoms)

'Verlig' vertoon aksie in die teenwoordige tyd of ''n deurlopende tydperk', die verlede tyd of ''n oomblik wat verby is', en die toekomstige tyd of ''n tyd wat nog moet aanbreek'.

"Verlig" brei uit op die aksie om iets of iemand te laat gaan vir die verbetering van 'n situasie. "Verlig" in die verlede tyd en "sal verlig" in die toekomende tyd, hierdie aksie het die vervoegingsvariasies van die perfekte tyd, voortdurende tyd, en volmaakte aaneenlopende tyd onder genoemde tye.

Kom ons ondersoek nou die voorgenoemde tydsvorme en vervoeging variasies van die werkwoord "verlig" in baie groter detail.

 

Verlig in huidige tyd

Die huidige tyd beskryf 'n huidige gebeurtenis of scenario wat lyk of dit nou plaasvind. Kom ons kyk hoe hierdie presiese gespanne weergawe van die woord "verlig" gebruik sou word.

Die basisvorm van die werkwoord "verlig" wat ook die eenvoudige teenwoordige tyd is, kan ook as "verlig" gebruik word. Die frase word “is/is verlig” in die huidige volmaakte tyd, “het/het verlig” in die huidige volmaakte tyd, en “het/het verlig” in die huidige volmaakte aaneenlopende tyd.

Fundamenteel is die huidige deelwoord die werkwoord se basistydvorm. Aan die ander kant word die verlede deelwoordvorm met die teenwoordige volmaakte tyd gebruik. Spesifieke verbuigings, modale werkwoorde en/of hulpwerkwoorde bepaal die werkwoord se bykomende vervoegingsvorme.

Wanneer kan "verlig" in die teenwoordige tyd gebruik word?

Wanneer iemand aksie neem om iets of iemand van 'n taak te laat gaan ter wille van verbetering in die hede, kan die werkwoord "verlig" en sy vervoegingsvorme wat uitbrei op eenvoudige, deurlopende of deurlopende handeling gebruik word.

Voorbeelde van "verlig" word in verskillende teenwoordige tydsvorme gebruik.

 Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons verlig die studente van enige vorm van stres deur hulle te laat weet dat daar geen druk is om absoluut hul huiswerk elke dag te voltooi nie.  

2. Jy verlig die studente van enige vorm van stres deur hulle te laat weet dat daar geen druk is om absoluut hul huiswerk elke dag te voltooi nie.    

3. Hy/Sy reliëfs die studente van enige vorm van stres deur hulle te laat weet dat daar geen druk is om absoluut hul huiswerk elke dag te voltooi nie.    

4. Hulle verlig die studente van enige vorm van stres deur hulle te laat weet dat daar geen druk is om absoluut hul huiswerk elke dag te voltooi nie.  
Die eenvoudige teenwoordige tyd in hierdie sin word verwoord deur die werkwoord se basisvorm, wat aantoon dat die handeling in hierdie reël behels dat 'n huidige situasie, 'n spesifieke persoon, 'n omstandigheid of selfs 'n idee tot voordeel van jouself of 'n ander losgelaat word. Ons kan sien hoe die werkwoord "verlig" in die eenvoudige teenwoordige tyd gebruik word en hoe verskillende tipes voornaamwoorde dit 'n enkelvoud of meervoud karakter gee in ooreenstemming met aanvaarde grammatikareëls in die vier gevalle wat gegee word.
1. Ek am verligting die voëls uit hul ellende deur hulle te bevry uit die hokke waarin hulle al maande lank vasgevang is.

2. Ons is verligting die voëls uit hul ellende deur hulle te bevry uit die hokke waarin hulle al maande lank vasgevang is.    

3. Jy is verligting die voëls uit hul ellende deur hulle te bevry uit die hokke waarin hulle al maande lank vasgevang is.    

4. Hy/Sy is verligting die voëls uit hul ellende deur hulle te bevry uit die hokke waarin hulle al maande lank vasgevang is.    

5. Hulle is verlig die voëls uit hul ellende deur hulle te bevry uit die hokke waarin hulle al maande lank vasgevang is.  
Hierdie voorbeelde wys hoe hulpwerkwoorde soos 'is', 'is' en 'is' voor die woord 'verligting' geplaas is, afhangende van die voornaamwoord wat hulle kwalifiseer en duidelik hul huidige tyd karakter openbaar. Die huidige aaneenlopende tyd word in hierdie sin uitgelig deur die basisvorm van die werkwoord, wat die fleksie-agtervoegsel "-ing" aan die einde insluit, deur te demonstreer hoe die aksie van 'n bepaalde situasie, 'n spesifieke iemand, 'n situasie of selfs 'n idee vir die verbetering afsien. van jouself of 'n ander ontwikkel.
1. Ek/Ons het verlig die klante om die volle prys te betaal aangesien die resessieperiode in ons land tans moeilik is vir al die burgers.  

2. Jy het verlig die klante om die volle prys te betaal aangesien die resessieperiode in ons land tans moeilik is vir al die burgers.  

3. Hy/Sy het verlig die klante om die volle prys te betaal aangesien die resessieperiode in ons land tans moeilik is vir al die burgers.  

4. Hulle verlig het die klante om die volle prys te betaal aangesien die resessieperiode in ons land tans moeilik is vir al die burgers.
Hulpwerkwoorde soos 'het' en 'het', afhangende van die kategorie selfstandige naamwoord wat hulle kwalifiseer, is voor dit gebruik om die werkwoord se huidige tyd te beklemtoon. Om iets prys te gee ter wille van jouself of iemand anders is 'n aksie wat voltooi moet word, en die voltooide frase het hierdie aspek as gevolg van die kombinasie van die huidige hulpwerkwoorde en verlede deelwoord. Die werkwoord se verlede deelwoord, "verlig" maak dit duidelik dat die teenwoordige volmaakte tyd die een is wat in hierdie geval se vervoeging gebruik word. Die volmaakte tyd aanwesig staan ​​los van ander tye as gevolg van sy kenmerk.
1. Ek/Ons gewees het verligting die pyn van die kind se voet deur dit met 'n medisinale sproei te spuit gevolg deur dit te masseer en te verbind.  

2. Jy het gewees verligting die pyn van die kind se voet deur dit met 'n medisinale sproei te spuit gevolg deur dit te masseer en te verbind.    

3. Hy/Sy het was verlig die pyn van die kind se voet deur dit met 'n medisinale sproei te spuit gevolg deur dit te masseer en te verbind.  

4. Hulle het verlig die pyn van die kind se voet deur dit met 'n medisinale sproei te spuit gevolg deur dit te masseer en te verbind.
Die hulpwerkwoorde "het" en "het", wat saam met die gepaste voornaamwoorde gebruik word of, in sekere situasies, selfs selfstandige naamwoorde, maak dit oorvloedig duidelik dat die sin in die teenwoordige tyd is. Die perfekte kwaliteit word getoon deur die gebruik van die modale werkwoord "was" wat die sin 'n gevoel van voltooiing gee. Die kwaliteit van kontinuïteit word uitgelig deur die progressiewe agtervoegselvorm "-ing" wat aan die einde van "verlig" gevoeg word. Soos uit hierdie stellings gesien kan word, wanneer elemente van die huidige kontinue tyd en huidige volmaakte tyd kombineer om die perfekte volmaakte tyd aanwesig, die aksie om 'n bepaalde situasie, 'n bepaalde iemand, 'n situasie, of selfs 'n idee vir die verbetering van jouself of iemand anders prys te gee, blyk in die verlede begin het en is steeds aan die gang in die hede.
Voorbeelde van die woord "verlig" in verskeie huidige tydvorme, tesame met verduidelikings.

Verlig in verlede tyd

Die verlede tyd word gebruik om te verwys na dinge wat reeds gebeur het, klaar is of verby is. Kom ons kyk van naderby na hoe die term "verlig" met hierdie spesifieke tydsvorm gebruik word.

In die verlede tyd gaan die werkwoord "verlig" van sy basisvorm na die fleksievorm "verlig". Dit verander na "was/was verlig" in die verlede kontinue tyd, "had verlig" in die huidige volmaakte tyd, en laastens "was verlig" in die huidige volmaakte kontinu tyd.

Die universele verlede deelwoordvorm bevat in wese net die verlede tyd. Die bykomende vervoegings van die werkwoord word as die beste beskou deur verskeie verbuigings, modale werkwoorde en/of hulpwerkwoorde te gebruik.

Wanneer kan "verlig" in die verlede tyd gebruik word?

Wanneer iemand deelgeneem het aan die daad om iets of iemand van 'n plig of situasie af te sien ter wille van die verbetering van die self of 'n ander party gedurende 'n tyd wat reeds verby hulle gegaan het, word die werkwoord "verlig" gereeld in die verlede tyd gebruik .

Voorbeelde van "verlig" word in verskillende verledetydsvorme gebruik.

Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons verlig 'n verdwaalde kat van enige soort ongemak deur dit na 'n skuiling te neem waar dit veilig sou wees.  

2. Jy verlig 'n verdwaalde kat van enige soort ongemak deur dit na 'n skuiling te neem waar dit veilig sou wees.    

3. Hy/Sy verlig 'n verdwaalde kat van enige soort ongemak deur dit na 'n skuiling te neem waar dit veilig sou wees.    

4. Hulle verlig 'n verdwaalde kat van enige soort ongemak deur dit na 'n skuiling te neem waar dit veilig sou wees.
Hierdie stelling beklemtoon die eenvoudige verlede tyd deur die verlede deelwoordvorm van die werkwoord te gebruik, wat die fleksie-agtervoegsel "-ed" aan die einde het. Dit demonstreer ook hoe die vermyding van 'n sekere omstandigheid, iemand, omstandigheid of selfs 'n idee tot voordeel van jouself of 'n ander bloot plaasvind binne 'n tydperk wat reeds verby is. Die verskeie voorbeelde hier demonstreer hoe die term "verlig" gebruik word in die eenvoudige verlede tyd en hoe die werkwoord altyd die verlede deelwoordvorm aanneem, so verskillende voornaamwoordtipes het geen effek op die werkwoord se betekenis nie.
1. Ek was verlig die sakpak van een of ander swaarkry deur van onnodige goed ontslae te raak wat nie op die reis nodig sou gewees het nie.
 
2. in was verlig die sakpak van een of ander swaarkry deur van onnodige goed ontslae te raak wat nie op die reis nodig sou gewees het nie.  

3. Jy was verlig die sakpak van een of ander swaarkry deur van onnodige goed ontslae te raak wat nie op die reis nodig sou gewees het nie.  

4. Julle almal was verlig die sakpak van een of ander swaarkry deur van onnodige goed ontslae te raak wat nie op die reis nodig sou gewees het nie.  

5. Kyk was verlig die sakpak van een of ander swaarkry deur van onnodige goed ontslae te raak wat nie op die reis nodig sou gewees het nie.  

6. Hulle was verlig die sakpak van een of ander swaarkry deur van onnodige goed ontslae te raak wat nie op die reis nodig sou gewees het nie.
Hierdie voorbeelde wys hoe hulpwerkwoorde soos "was" en "was" voor die woord "verligting" geplaas is op grond van die voornaamwoord wat hulle kwalifiseer, wat wys dat hulle in die verlede tyd is. Die verlede aaneenlopende tyd van hierdie sin word beklemtoon deur die basisvorm van hierdie spesifieke werkwoord, wat eindig in die verbuigingssuffiks "-ing" deur te demonstreer hoe die aksie om 'n bepaalde situasie, 'n bepaalde iemand, 'n situasie, of selfs 'n idee vir die verbetering van die een of ander het met verloop van tyd op 'n progressiewe wyse plaasgevind.
1. Ek/Ons/Jy//Hy/Sy/Hulle verlig het die bekommerde mense van enige kennis van enige verwagte ongelukkige gebeurtenis.  Die hulpwerkwoord "het" is voor die werkwoord geplaas om te beklemtoon dat dit in die verlede tyd is. Die voor die hand liggende verlede deelwoord en die hulpwerkwoorde daarvoor gee saam die volle term die benaming van verby perfekte tyd. Dit is die kwaliteit van voltooiing met betrekking tot die aksie wat afstand doen van 'n sekere situasie, 'n sekere iemand, 'n situasie, of selfs 'n idee vir die verbetering van jouself of iemand anders op 'n tyd wat reeds verby is. Die mees voor die hand liggende voorbeeld van die vervoegingsvariasie is die verlede deelwoordvorm van die werkwoord "verlig", wat op sigself die sin 'n gevoel van voltooiing gee.
1. Ek/Ons/Jy//Hy/Sy/Hulle verlig was die oorblywende druk van die band aangesien dit reeds amper verby was.Wanneer komponente van die verlede volmaakte en verlede kontinue tye gekombineer word, word die verby volmaakte aaneenlopende tyd geproduseer word. Die insluiting van die hulpwerkwoord "het", wat ooreenstem met die toepaslike voornaamwoorde, maak dit duidelik dat die stelling in die verlede tyd is. Die perfekte eienskap word gedemonstreer deur die gebruik van die modale werkwoord "was", wat die stelling 'n gevoel van volheid gee. Laastens, maar nie die minste nie, word kontinuïteit gedemonstreer deur die progressiewe agtervoegselvorm "-ing" wat aan die einde van die woord "verligting" gevoeg is. Soos bewys deur hierdie voorbeeldtekste, die aksie wat 'n sekere scenario, 'n sekere iemand, 'n situasie laat vaar. , of selfs 'n konsep vir die verbetering van die self of iemand anders blyk in die verlede ontstaan ​​het en in die verlede self voortgegaan het.
Voorbeelde van die woord "verlig" in verskeie verlede tydsvorme, saam met verduidelikings.

Verlig in toekomstige tyd

'n Handeling word beskou as in die toekomende tyd wanneer dit na verwagting binnekort of in die verre toekoms sal plaasvind. Kom ons leer meer oor die woord "verlig" in die toekomende tyd.

Die toekomende tyd van die werkwoord “verlig” word gedemonstreer deur die stelling “sal/sal verlig”. Die werkwoord word dan verander na die toekomstige aaneenlopende tyd, "sal verlig"; die toekomstige volmaakte tyd, "sal verlig het"; en uiteindelik, "sal verlig gewees het."

Hierdie hoofwerkwoord kan as die toekomende tyd beskou word danksy die invoeging van modale werkwoorde soos "sal" en "sal" selfs al is die toekomstige tydsvorm dieselfde as die huidige tydsvorm, of eerder die huidige deelwoordvorm.

Wanneer kan "verlig" in die toekomende tyd gebruik word?

“Verlig” word beskou as om in die toekomende tyd gebruik te word wanneer 'n sekere iets, iemand, idee of selfs situasie in 'n verwagte tyd nog nie aangebreek het nie en nog moet kom, hetsy in 'n kort rukkie of na 'n lang tyd. tydperk.

Voorbeelde van "verlig" word in verskillende toekomstige tydvorme gebruik.

Voorbeeld sinneverduidelikings
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sal verlig die visse van hul verstikkende tydelike huis in die vistenk na hul eintlike tuiste wat die see is.  Die eenvoudige toekomende tydkenmerk in hierdie sin word uitgelig deur die gebruik van modale werkwoorde soos "sal" en "sal" wat oordra dat die aksie wat 'n sekere situasie, 'n sekere iemand, 'n situasie, of selfs 'n idee vir die verbetering van jouself laat vaar of iemand anders gaan bloot gebeur gedurende 'n tyd wat nog nie aangebreek het nie. In die vier voorbeelde wat gegee word, word die huidige deelwoord van die woord "verlig" in die eenvoudige toekomstige tyd.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sal verlig wees die kinders van enige soort bekommernis oor hul eksamens deur hulle volgende week op 'n ontspannende velduitstappie te neem.Hierdie voorbeelde demonstreer hoe die toevoeging van die woord "verlig" na die modale werkwoord "wees" die toekomstige progressiewe aard van die verskafde sin versterk. Die modale werkwoorde “sal” en “sal” moet altyd saam met toekomstige tydsuitdrukkings gebruik word. Die toekomstige aaneenlopende tyd aspek van die werkwoord word geïllustreer deur die basisvorm van die werkwoord, wat eindig in die fleksie-agtervoegsel "-ing," deur te demonstreer hoe die proses van aksie wat afstand doen van 'n spesifieke situasie, 'n spesifieke iemand, 'n situasie, of selfs 'n idee vir die verbetering van jouself of 'n ander vind geleidelik met verloop van tyd plaas.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sou verlig het die meisie se senuwees deur haar 'n warm drankie te gee voor haar groot werksonderhoud môre.  Die hulpwerkwoord "het" is voor die werkwoord geplaas om die voltooide aard daarvan te beklemtoon in terme van die kenmerke van die volmaakte tyd. Die hulpwerkwoord, verlede deelwoord en modale werkwoorde "sal" en "sal" gee die sin 'n gevoel van afsluiting met betrekking tot die aksie om 'n bepaalde persoon, omstandighede, situasie of idee tot voordeel van jouself of 'n ander te laat gaan, wat is uiteindelik wat dit onderskei as die toekoms volmaakte tyd. Die betrokke werkwoord, "verlig" word in die verlede deelwoordvorm gebruik, wat die vervoegingsvariëteit aandui.
1. Ek/Ons/Jy/Sy/Hulle sal/sou verlig gewees het die tuin van die onstuimige gras wat Sondag oraloor gegroei het.  Die aksie om 'n spesifieke omstandigheid, 'n spesifieke persoon, 'n omstandigheid of selfs 'n idee vir die verbetering van jouself of 'n ander te laat gaan, sal na verwagting een of ander tyd in die toekoms begin en in die toekoms self voortduur, hetsy in die nabye- of selfs ver-toekoms. Die toekomstige tyd van die sin word vasgestel deur die gebruik van die modale werkwoorde "sal" en "sal." Die stelling is vol en toon die perfekte gespanne karakter danksy die gebruik van die ander modale werkwoord, "was." Laastens, maar nie die minste nie, weerspieël die byvoeging van die progressiewe agtervoegselvorm "-ing" aan die einde van "reliëf" die eienskap van voortgaan. Hierdie sinne demonstreer hoe die toekomstige volmaakte aaneenlopende tyd word geproduseer deur aspekte van die toekomstige volmaakte tyd en die toekomstige aaneenlopende tyd te kombineer.
Voorbeelde van die woord "verlig" in verskeie toekomstige tydvorme, tesame met verduidelikings.

Gevolgtrekking

Op grond hiervan is daar talle vorme van die werkwoord "verlig" wat geskep kan word deur gebruik te maak van verskeie fleksievorme, hulpwerkwoorde en modale werkwoorde, wat verantwoordelik is vir die talle tyd- en subtydvervoegingsvariëteite.

Scroll na bo