Relatiewe humiditeit en temperatuur: verwantskap, grafiek, formule, grafiek


Hierdie artikel bespreek die verband tussen relatiewe humiditeit en temperatuur. Humiditeit kan gedefinieer word as die teenwoordigheid van waterdruppels in lug, wat dit 'n lug-watermengsel maak.

Die vogtige lug is klam van aard. In hierdie artikel gaan ons die effek van temperatuur op relatiewe humiditeit bestudeer. Eenvoudig gestel, relatiewe humiditeit en temperatuur is omgekeerd eweredig aan mekaar. Die rede hiervoor word in die latere afdelings van hierdie artikel bespreek.

Wat is relatiewe humiditeit?

Relatiewe humiditeit is die verhouding van hoeveelheid water teenwoordig in die lugwatermengsel tot die maksimum water wat in die lugwatermengsel teenwoordig kan wees. Dit verteenwoordig die relatiewe hoeveelheid damp wat opgetel kan word tot versadiging.

In eenvoudige woorde kan ons sê dat dit die maatstaf is van hoeveel hoeveelheid water in die lugwatermengsel teenwoordig is relatief tot die maksimum tot die hoeveelheid water wat by die mengsel gevoeg kan word. Kom ons kyk na die formule van relatiewe humiditeit in die volgende afdeling om dinge duideliker te maak.

Relatiewe humiditeit formule

Ons het die definisie van relatiewe humiditeit in die bogenoemde afdeling bespreek. Om die betekenis duideliker te maak, kom ons kyk na die formule van relatiewe humiditeit.

Die formule van relatiewe humiditeit word in die afdeling hieronder gegee-

φ = Pv/Ps

waar,

phi is die werklike humiditeit

Pv is die gedeeltelike druk van damp

Ps is die versadigingsdruk

Wat is spesifieke humiditeit?

Spesifieke humiditeit verskil van relatiewe humiditeit. Dit word gedefinieer as die verhouding van hoeveelheid water teenwoordig in die lugwatermengsel tot die totale massa van die lugwatermengsel.

Die formule om spesifieke humiditeit te bereken word in die afdeling hieronder gegee-

ω = mv/ma

waar,

omega is die spesifieke humiditeit

mv is die massa van damp

ma is die massa van lugwaterdampmengsel

Relatiewe humiditeit en temperatuur verhouding

Ons weet almal dat water verdamp in die teenwoordigheid van hitte of hoër temperature. Hierdie verskynsel kan toegepas word om die verhouding tussen temperatuur en relatiewe humiditeit.

As ons sê dat albei omgekeerd eweredig aan mekaar is, beteken dit een waarde verhoog en ander verminder. In hierdie geval, wanneer die temperatuur toeneem, sal die waarde van relatiewe humiditeit afneem. En omgekeerd. Die rede hiervoor is dat warm lug meer kapasiteit het om vog te hou, dus die noemer neem toe. As die lug droog word, neem die waarde van relatiewe humiditeit ook af. Wanneer die temperatuur daal, word die lug nat en dus neem die waarde van relatiewe humiditeit ook toe.

Relatiewe humiditeit en temperatuur grafiek

Die grafiek wat relatiewe humiditeit en temperatuur voorstel, word Mollier-grafiek of Mollier-diagram genoem. Daar is ook baie ander hoeveelhede verteenwoordig.

In die grafiek kan ons sien dat relatiewe humiditeitskromme 'n negatiewe helling het wanneer ons van regs na links gaan. Regs na links beteken die waarde van temperatuur daal. Wanneer ons van links na regs gaan, dit is wanneer ons die temperatuur verhoog, neem die waarde van relatiewe humiditeit ook toe.

Relatiewe humiditeit en temperatuur formule

Om af te lei a formule tussen temperatuur en relatiewe humiditeit, gebruik ons ​​baie konsepte uit termodinamika hoofsaaklik- ideale gaswet, termodinamika wet, psigrometrie en behoud van massa.

Deur bogenoemde konsepte te gebruik, kry ons die volgende formule (Die formule word gebruik om die doupunttemperatuur van die mengsel te bereken)-

Tdp = 4030 (Tdb+235)/4030 – (Tdb+235)lnRH - 235

waar,

Tdp is die doupunttemperatuur

Tdb is die droëboltemperatuur

RH is die relatiewe humiditeit

Relatiewe humiditeit en temperatuur grafiek

Ons het reeds oor Mollier-grafiek in bogenoemde afdeling bespreek. Die Mollier-kaart verteenwoordig verwantskap tussen verskeie psigrometriese eienskappe en droëboltemperatuur.

Die droëboltemperatuur word op die x-as of horisontale as voorgestel. Die waarde van droëboltemperatuur sal toeneem wanneer ons van links na regs beweeg. Die waarde van relatiewe humiditeit neem af soos ons van links na regs beweeg of wanneer die droëboltemperatuur toeneem. Die rede hiervoor is dat waterdruppels verdamp soos die temperatuur verhoog word. Die verhoogde temperatuur lei tot droër lug.

relatiewe humiditeit en temperatuur
Beeld: Mollier Diagram

Image krediete: Markus SchweissHS-Wasserdampf englCC BY-SA 3.0

Faktore wat relatiewe humiditeit beïnvloed?

Relatiewe humiditeit word hoofsaaklik deur die temperatuur en geografiese liggings beïnvloed. Ons het reeds bespreek oor die effek van temperatuur op relatiewe humiditeit. 

Die lug is nat wanneer die temperatuur laer is en wanneer die temperatuur meer is, sal die lug droog word namate die kapasiteit van lug om vog te hou toeneem. Geografiese liggings beïnvloed ook relatiewe humiditeit. Byvoorbeeld, naby kusgebiede is die humiditeitsvlakke baie hoog as gevolg van verdamping. En plekke ver weg van waterliggame het laer humiditeitsvlakke.

Wat is psigrometrie?

Psigrometrie is die studie van eienskappe van verskeie eienskappe van lug- en waterdampmengsel. Hierdie eienskappe kan spesifieke humiditeit, doupunttemperatuur, nat gloeilamptemperatuur, relatiewe humiditeit ens insluit.

Hierdie tak van termodinamika het belangrike toepassings in die verkoelings- en lugversorgingsbedryf. Dit is baie belangrik om die humiditeitsvlakke op sekere plekke te handhaaf. Oormatige humiditeitsvlakke kan lei tot ernstige skade en mislukkings. Net so kan 'n gebrek aan humiditeit ook die stelsel in oorweë benadeel.

Wat is nat gloeilamp temperatuur?

 Die naam self dui daarop dat nat gloeilamp temperatuur verband hou met natheid van die gloeilamp. Dit is die temperatuur wat termometer wys wanneer sy gloeilamp bedek is met 'n nat lap.  

As gevolg van die nat lap neem die temperatuur effens af as gevolg van hitte-absorpsie deur watermolekules op die lap. Hierdie watermolekules is verantwoordelik vir 'n toename in relatiewe humiditeitsvlakke in die sisteem. Ons moet daarop let dat nat bol temperatuur altyd laer as of gelyk aan droë bol temperatuur is. Die droëbol- en natboltemperatuur is gelyk by versadiging.

Wat is Mollier-diagram?

Mollier-diagram is 'n grafiese voorstelling van verskeie psigrometriese eienskappe wat verander met droëboltemperatuur.

Die droëboltemperatuur word op die horisontale as voorgestel. Ander eienskappe word breedweg in die grafiek geplot. Soos spesifieke humiditeit word as horisontale lyne en relatief geteken humiditeitslyne word skuins geplot sodat die lyne na links draai.

Abhishek

Hi ....Ek is Abhishek Khambhata, het B. Tech in Meganiese Ingenieurswese gevolg. Deur vier jaar van my ingenieurswese het ek onbemande vliegtuie ontwerp en gevlieg. My sterkpunt is vloeimeganika en termiese ingenieurswese. My vierdejaarprojek was gebaseer op die prestasieverbetering van onbemande vliegtuie wat sonkragtegnologie gebruik. Ek wil graag met eendersdenkende mense kontak maak.

Onlangse plasings